Kwenda na mambu ke na kati

Landa Mbandu ya Lukwikilu na Bo—Babakala mpi Bankento Yina Biblia Ke Tubilaka

Creation to the Flood

Abele—“Ata Yandi Me Fwaka, Yandi Ke Landa Kutuba”

Ata Biblia me tubaka ve mambu mingi sambu na Abele, inki beto lenda longuka na yandi mpi na lukwikilu na yandi?

Enoki: “Yandi Pesaka Nzambi Kiese”

Kana nge ke lungisaka bampusa ya dibuta to ke nwana sambu na kusala mambu ya mbote, nge lenda baka malongi na lukwikilu ya Enoki.

Noa “Tambulaka ti Nzambi ya Kieleka”

Noa mpi nkento na yandi kutanaka ti nki bampasi sambu na kusansa bana na bo? Inki mutindu bo monisaka lukwikilu na kutungaka maswa?

Nzambi ‘Taninaka Noa ti Bantu ya Nkaka Nsambwadi’

Inki mutindu Noa mpi dibuta na yandi gulukaka na ntangu mosi ya mpasi yina bantu me kutanaka ti yo ntete ve?

The Flood to the Exodus

Abrahami—“Tata ya Bantu Yonso Yina Kele ti Lukwikilu”

Inki mutindu Abrami monisaka lukwikilu? Na nki mutindu nge lenda landa mbandu ya lukwikilu ya Abrami?

Sara: “Nge Kele Nkento ya Kitoko Mingi”

Na Ezipte, bamfumu ya nkaka ya Farao monaka nde Sara kele kitoko mingi. Mambu yina salamaka na nima lenda yitukisa nge.

Nzambi Bingaka Yandi “Mwana-Nkento ya Ntotila”

Sambu na nki zina yai ya mpa fwanaka na Sara?

Rebeka: “Mono Me Zola Kukwenda”

Katula lukwikilu, Rebeka monisaka bikalulu mingi ya mbote kibeni.

“Beno Wa Ndosi ya Mono Me Lala”

Dibuta ya mavwanga ya ba Yozefi ke pesa bantu yina kele na mabuta ya lundi dilongi mosi ya mfunu bubu yai.

“Nki Mutindu Mono Lenda Sala Mambu ya Mbi Mutindu Yai?”

Inki mutindu Yozefi nungaka bikesa yina nkento ya Potifare salaka sambu na kupukumuna yandi?

“Nzambi Muntu Ke Tendulaka Bandosi”

Inki sadisaka Yozefi na kutendula ndosi ya kapita ya malafu, ya kapita ya mampa mpi ya Farao na kikesa yonso? Inki mutindu kaka na kilumbu yina mosi Yozefi basikaka na boloko mpi kwendaka na nzo ya ntotila?

“Mono Kele Nzambi Ve”

Keti kimpala, kikenene mpi kukonda zola me kotaka na dibuta na nge? Kana ee, disolo ya Yozefi lenda sadisa nge.

Yobi—Yehowa Belulaka yandi na Bampasi na Yandi

Kana beto kele ya kwikama bonso Yobi, beto ta pesa Satana makasi kansi beto ta pesa Yehowa yina ke zolaka beto kiese!

The Exodus to Israel’s First King

Nzambi Ndimaka Rahabi“Bonso Muntu ya Lunungu na Nzila ya Bisalu”

Inki mutindu disolo ya Rahabi ke monisa nde beto yonso kele mfunu na meso ya Yehowa? Inki dilongi beto lenda baka na mbandu ya lukwikilu na yandi?

‘Mono Kwisaka Kubasika Bonso Mama ya Izraele’

Disolo ya Debora, ke longa beto nki na yina me tala lukwikilu mpi kikesa?

Ruti—“Kisika ya Nge Ta Kwenda, Mono mpi Ta Kwenda”

Sambu na nki Ruti ndimaka kubikisa dibuta na yandi mpi bwala na yandi? Inki bikalulu yandi monisaka ya me salaka nde Yehowa kusepela na yandi?

Ruti—‘Nkento ya Bikalulu ya Mbote’

Sambu na nki makwela ya Ruti ti Bozi kele mfunu? Inki malongi beto lenda baka na mbandu ya dibuta Ruti ti Noemi?

Ana Sambaka Nzambi na Ntima ya Mvimba

Lukwikilu ya Ana na Yehowa sadisaka yandi na kununga mpasi yina vandaka kumonana bonso nde yo ta mana ve

Samuele ‘Landaka Kuyela na Meso ya Yehowa’

Inki salaka nde bumwana ya Samuele kuvanda ya kuswaswana? Ntangu yandi vandaka na nzo ya ntenta, inki sadisaka yandi na kuyedisa lukwikilu na yandi?

Samuele Kangaka Ntima ata Yandi Kutanaka ti Bampasi

Beto yonso lenda kutana ti bampasi yina lenda meka lukwikilu na beto. Kikalulu ya kukanga ntima ya Samuele lenda longa beto inki?

Israel’s First King to Jesus’ Birth

“Bitumba Kele ya Yehowa”

Inki sadisaka Davidi na kubedisa Goliati? Disolo ya Davidi lenda longa beto nki?

Abigaile Salaka Mambu ti Mayele

Inki malongi beto lenda baka na makwela ya mpasi ya Abigaile?

Elia Nwaninaka Lusambu ya Bunkete

Nki mutindu beto lenda landa mbandu ya Elia kana beto ke solula ti bantu yina ke ndima ve mambu yina Biblia ke longaka?

Elia Vandaka Kukengila, mpi Yandi Vandaka Kuvingila

Inki mutindu Elia monisaka kikalulu ya kusamba ntangu yandi vandaka kuvingila nde Yehowa kulungisa lusilu na yandi?

Nzambi Lembikaka Elia

Inki mambu salaka nde Elia kudiyangisa mingi na mabanza, na mpila nde yandi waka nkutu mpusa ya kufwa?

Eliya Kangaka Ntima na Mambu ya Kukonda Lunungu

Keti bo me sadilaka nge mambu ya kukonda lunungu? Keti nge ke zola nde Nzambi kusukisa mambu ya kukonda lunungu? Tala mutindu nge lenda landa mbandu ya Eliya muntu ya kwikama.

Yonasi Bakaka Dilongi na Bifu na Yandi

Bonso Yonasi, keti nge me waka dezia boma sambu na kisalu mosi yina Yehowa me pesaka nge? Disolo na yandi ke longa beto mambu mingi na yina me tala ntima-nda mpi mawa ya Yehowa.

Yonasi Bakaka Dilongi ya Me Tala Kuwila Bankaka Mawa

Nki mutindu disolo ya Yonasi lenda sadisa beto na kuditadila na masonga yonso?

Estere Tulaka Luzingu na Yandi na Kigonsa Sambu na Bantu ya Nzambi

Yo ke lombaka lukwikilu mpi kikesa sambu na kumonisa zola ya kuditambika bonso ya Estere

Estere Salaka Mambu ti Mayele, Kikesa, mpi Kukonda Bwimi

Nki mutindu Estere salaka mambu kukonda bwimi sambu na Yehowa mpi sambu na bantu na yandi?

Jesus’ Birth to the Death of the Apostles

Maria—“Tala! Nsadi ya Yehowa!”

Mvutu yina Maria pesaka na wanzio Gabriele ke monisa nki sambu na lukwikilu na yandi? Inki bikalulu ya nkaka ya mbote yandi monisaka?

Maria Yindulaka “Ntendula na Yo na Ntima na Yandi”

Mambu yina Maria monaka na Betelemi kumisaka lukwikilu na yandi ngolo na balusilu ya Yehowa.

Maria Kangaka Ntima na Mpasi ya Ngolo

Mbandu ya Maria, mama ya Yezu lenda sadisa nge kana nge ke kutana ti mpasi ya “mbele ya nda ya kunwanina.”

Yozefi Taninaka, Yandi Lungisaka Bampusa, mpi Yandi Kwaminaka

Inki mutindu Yozefi taninaka dibuta na yandi? Sambu na nki yandi nataka Maria ti Yezu na Ezipte?

Marta—“Mono Me Kwikilaka”

Inki mutindu Marta monisaka vandaka lukwikilu ya ngolo ata na ntangu ya mpasi?

Piere Nungaka Boma mpi Keti-Keti

Keti-keti kele diambu ya mbi mpi yo ke bebisaka. Kansi sambu na kulanda Yezu, Piere nungaka boma mpi keti-keti

Piere Vandaka ya Kwikama na Ntwala ya Mimekamu

Inki mutindu lukwikilu mpi kwikama ya Piere sadisaka yandi na kundima mambu yina Yezu tubaka sambu na kusungika yandi?

Piere Longukaka Kulolula na Mfumu

Inki dilongi Yezu pesaka Piere na yina me tala kulolula? Nki mutindu Yezu monisaka nde yandi lolulaka Piere?

“Mwana na Mono ya Mono Ke Zolaka Mingi mpi ya Kwikama na Mfumu”

Inki sadisaka Timoteo na kuvanda diaka ve nsoni-nsoni mpi na kukuma nkengi mosi ya mbote?