Kwenda na mambu ke na kati

Keti Nzambi Ta Lolula Mono?

Keti Nzambi Ta Lolula Mono?

Mvutu ya Biblia

 Ee, Nzambi ta lolula masumu na nge kana nge sala mambu yina nge fwete sala. Biblia ke tuba nde Nzambi kele ya “kuyilama na kulolula” mpi nde “yandi ta lolula na luzolo yonso.” (Nehemia 9:17; Nkunga 86:5; Yezaya 55:7) Kana yandi me lolula beto, yandi ke lolulaka kibeni na ntima ya mvimba. Yandi ke ‘vwansaka’ masumu na beto. (Bisalu 3:19) Nzambi ke lolulaka sambu na dibela, sambu yandi ke tuba nde: “Mono ta yibuka diaka ve masumu na bo.” (Yeremia 31:34) Kana yandi me lolula muntu imene, yandi ke landilaka diaka ve disumu yina muntu salaka, yandi ke pesaka mpi diaka ve ndola sambu na yo.

 Kansi kana Nzambi ke lolulaka, yo ke vandaka ve sambu yandi me lemba to sambu bika kaka yandi lolula. Bansiku na yandi ya lunungu ke sobaka ve. Yo yina, yandi ke buyaka kulolula masumu ya nkaka.—Yozue 24:19, 20.

Mambu yina muntu fwete sala sambu Nzambi kulolula yandi

  1.   Ndima nde nge me fwa nsiku ya Nzambi mutindu nge me sala disumu. Ata disumu yango me pesa bantu ya nkaka mpasi, nge fwete ndima ntete nde nge sadila Nzambi disumu.—Nkunga 51:1, 4; Bisalu 24:16.

  2.   Funguna disumu na nge na Nzambi na nzila ya kisambu.—Nkunga 32:5; 1 Yoane 1:9.

  3.   Wa mawa ya mingi sambu na disumu na nge. “Kuwa mawa na mutindu yina ke sepedisa Nzambi” ke nataka na kubalula ntima. (2 Bakorinto 7:10) Yo ke lomba mpi nge wa mpasi sambu na mambu ya mbi ya nge salaka yina nataka nge na disumu.—Matayo 5:27, 28.

  4.   Bika mambu ya mbi disongidila, “baluka.” (Bisalu 3:19) Yo ta lomba nde nge vutukila diaka ve kima yina ya mbi to yo ta lomba nde nge soba kibeni mutindu nge ke yindulaka mpi ke salaka mambu.—Baefezo 4:23, 24.

  5.   Sala mambu yina yo ke lomba nde nge sala sambu na kuyidika mbi yina nge salaka. (Matayo 5:23, 24; 2 Bakorinto 7:11) Lomba ndolula na bantu yina waka mpasi sambu na mambu yina nge salaka to yina nge salaka ve, mpi kana mpila kele yidika mambu.—Luka 19:7-10.

  6.   Lomba Nzambi ndolula na kisambu na nsadisa ya kimenga ya Yezu. (Baefezo 1:7) Sambu Nzambi kupesa mvutu na kisambu na nge, nge fwete lolula bantu yina sadilaka nge mbi.—Matayo 6:14, 15.

  7.   Kana nge me sala disumu mosi ya nene, solula ti muntu yina lenda sadisa nge na kuyidika kinduku na nge ti Nzambi mpi yina lenda samba sambu na nge.—Yakobo 5:14-16.

Mambu yina bantu ya nkaka ke yindulaka na yina me tala ndolula ya Nzambi

 “Mono me sala masumu mingi kibeni, Nzambi lenda lolula mono ve.”

Nzambi lolulaka Davidi sambu na bizumba yina yandi salaka mpi sambu yandi fwaka muntu

 Kana beto sala mambu yina Nzambi me lomba beto ya kele na Biblia, yandi ta lolula beto, sambu makuki na yandi ya kulolula kele nene kibeni kuluta masumu na beto. Yandi lenda lolula masumu ya nene mpi yina beto me sala mbala mingi.—Yezaya 1:18.

 Mu mbandu, Nzambi lolulaka Davidi Ntotila ya Izraele sambu na bizumba yina yandi salaka mpi sambu yandi fwaka muntu. (2 Samuele 12:7-13) Nzambi lolulaka mpi ntumwa Polo. Yandi vandaka kumona nde yandi kele nsumuki ya nene kuluta bansumuki yonso. (1 Timoteo 1:15, 16) Yo vanda Bayuda ya mvu-nkama ya ntete yina Nzambi tulaka lufwa ya Yezu na ntu na bo, Nzambi lolulaka bo ntangu bo balulaka ntima.—Bisalu 3:15, 19.

 “Kana mono funguna masumu na mono na nganga-nzambi to na pastere, masumu na mono ta lolulama.”

 Nzambi me pesaka ve ata muntu mosi awa na ntoto nzila ya kulolula masumu ya bantu ya nkaka. Kana muntu ya me sala disumu me fungana disumu na yandi na muntu ya nkaka, yo lenda sadisa yandi na kubeluka na kimpeve. Ata mpidina, Nzambi mpamba muntu lenda lolula masumu ya bantu.—Baefezo 4:32; 1 Yoane 1:7, 9.

 Kana yo kele mpidina, ebuna nki Yezu zolaka kutuba ntangu yandi songaka bantumwa na yandi nde: “Kana beno lolula masumu ya konso muntu yina, Nzambi ta lolula yandi; kana beno lolula ve masumu ya konso muntu yina, Nzambi ta lolula yandi ve”? (Yoane 20:23) Yandi vandaka kutubila kiyeka yina yandi ta pesa bantumwa na yandi ntangu bo ta baka mpeve santu.—Yoane 20:22.

 Kaka mutindu yandi songaka bo, bantumwa bakaka dikabu yina ntangu mpeve santu kitilaka bo na mvu 33 ya ntangu na beto. (Bisalu 2:1-4) Ntumwa Piere sadilaka kiyeka yango ntangu yandi sambisaka longoki Ananiasi ti longoki Safira. Piere zabaka na mutindu ya kuyituka luvunu yina bo taka, mpi lusambisu na yandi monisaka nde Nzambi ta lolula ve disumu na bo.—Bisalu 5:1-11.

 Dikabu yina ya kuyituka ya mpeve santu mpi makabu ya nkaka, mu mbandu kubelula bantu mpi kutuba na bandinga ya nkaka manaka na nima ya lufwa ya bantuma. (1 Bakorinto 13:8-10) Yo yina, ata muntu mosi ve bubu kele ti kiyeka ya kulolula disumu ya muntu ya nkaka.