Kwenda na mambu ke na kati

Mikaele Mfumu ya Bawanzio Kele Nani?

Mikaele Mfumu ya Bawanzio Kele Nani?

Mvutu ya Biblia

 Zina Mikaele yina mabundu ya nkaka ke bingaka mpi “Santu Mikaele,” kele zina yina Nzambi me pesaka Yezu na ntwala nde yandi kwisa na ntoto mpi na ntangu yandi vutukaka na zulu. a Ntangu Moize fwaka, Mikaele bendanaka ti Satana sambu na nitu ya Moize mpi yandi kwendaka kusadisa wanzio mosi yina kwendaka kupesa profete Daniele nsangu ya Nzambi. (Daniele 10:13, 21; Yude 9) Mikaele ke salaka mambu na kuwakana ti zina na yandi yina ke tendula “Nani Kele Bonso Nzambi?” Yandi ke salaka yo na mutindu yandi ke nwaninaka Kimfumu ya Nzambi mpi ke nwanisaka bambeni ya Nzambi.—Daniele 12:1; Kusonga 12:7.

 Beto tala sambu na nki yo me fwana na kutuba nde Yezu kele Mikaele mfumu ya bawanzio.

  •   Mikaele kele “mfumu ya bawanzio.” (Yude 9) Titre “mfumu ya bawanzio,” disongidila “ntwadisi ya bawanzio” kele kaka na baverse zole ya Biblia. Baverse yonso zole ke monisa nde titre yango kele kaka ya wanzio mosi. Verse mosi na kati ya baverse yai ke tuba nde Mfumu Yezu yina me futumukaka “ta katuka na zulu ti ndinga ya kupesa bansiku, ti ndinga ya mfumu ya bawanzio.” (1 Batesalonika 4:16) Yezu kele ti “ndinga ya mfumu ya bawanzio” sambu yandi muntu kele Mikaele mfumu ya bawanzio.

  •   Mikaele ke twadisaka bawanzio yina kele basoda. “Mikaele mpi bawanzio na yandi nwanaka ti dragoni,” disongidila Satana. (Kusonga 12:7) Mikaele ke vandaka ti kiyeka mingi na zulu sambu Biblia ke bingaka yandi “mosi na kati ya bamfumu ya kuluta mfunu” mpi “mfumu ya nene.” (Daniele 10:13, 21; 12:1) Batitre yai ke monisa nde Mikaele kele “mfumu yina ke twadisaka bawanzio ya ngolo” mutindu David Aune muntu mosi ya mayele ya ke longukaka Nouveau Testament ke tendula yo.

     Biblia ke tubila kaka zina ya nkaka ya muntu mosi yina kele ti kiyeka na zulu ya bawanzio yina kele basoda. Yo ke tuba nde: “Mfumu Yezu ta monana na zulu ti bawanzio na yandi ya ngolo na tiya ya ke pela ngolo, ntangu yandi ta vutula mbi.” (2 Batesalonika 1:7, 8; Matayo 16:27) Yezu me “kwendaka na zulu, ebuna [Nzambi] me tulaka bawanzio, biyeka, mpi bangolo na nsi na yandi.” (1 Piere 3:21, 22) Yo zolaka kuvanda mbi kana Nzambi tulaka Yezu mpi Mikaele sambu bo twadisa bonso bambanda bawanzio ya santu. Yo yina, yo me fwana na kundima nde bazina yai zole Yezu mpi Mikaele kele kaka ya muntu mosi.

  •   Mikaele “ta telama” na “ntangu mosi ya mpasi” yina me salamaka ntete ve.” (Daniele 12:1) Mukanda ya Daniele ke sadila mingi ngogo “telama” sambu na kutubila ntotila mosi ya me telama mpi ke zola kusala kisalu mosi ya mfunu. (Daniele 11:2-4, 21) Yezu Kristu yina Biblia ke bingaka “Ndinga ya Nzambi” mpi “Ntotila ya bantotila” ta sala kisalu mosi ya mfunu sambu na kufwa bambeni yonso ya Nzambi mpi kutanina bansadi ya Nzambi. (Kusonga 19:11-16) Yandi ta sala mambu yai na ntangu yina “mpasi ya nene ta vanda, mpasi mosi ya me bwaka ntete ve katuka na luyantiku ya nsi-ntoto.”—Matayo 24:21, 42.

a Biblia ke bingaka bantu ya nkaka na bazina mingi, mu mbandu Yakobi (ya bo ke bingaka mpi Izraele), Piere (ya bo ke bingaka mpi Simoni) mpi Tadeo (ya bo ke bingaka mpi Yudasi).—Kuyantika 49:1, 2; Matayo 10:2, 3; Marko 3:18; Bisalu 1:13.