Kwenda na mambu ke na kati

Keti Mambu ya Biblia Tubilaka Sambu na Mesia Monisaka Nde Yezu Vandaka Mesia?

Keti Mambu ya Biblia Tubilaka Sambu na Mesia Monisaka Nde Yezu Vandaka Mesia?

Mvutu ya Biblia

 Ee. Ntangu Yezu vandaka na ntoto, yandi lungisaka mambu mingi ya Biblia tubaka sambu na “Mesia Ntwadisi” yina kele “Ngulusi ya nsi-ntoto.” (Daniele 9:25; 1 Yoane 4:14) Nkutu ata na nima ya lufwa na yandi, Yezu landaka kulungisa mambu ya Biblia tubilaka sambu na Mesia.—Nkunga 110:1; Bisalu 2:34-36.

 Ngogo “Mesia” ke tendula nki?

 Ngogo ya Kiebreo Ma·shiʹach (Mesia) mpi ngogo ya Kigreki Khri·stos (Kristu), yo yonso zole ke tendula “Muntu ya Bo Me Tulaka Mafuta.” Yo yina, zina “Yezu Kristu” ke tendula “Yezu Muntu ya Bo Me Tulaka Mafuta” to “Yezu Mesia.”

 Mbala mingi na ntangu ya ntama, bo vandaka kutula muntu mafuta na ntu kana bo ke zola kupesa yandi kimfumu. (Levi 8:12; 1 Samuele 16:13) Nzambi muntu ponaka Yezu sambu na kuvanda Mesia, disongidila Mfumu ya Nene. (Bisalu 2:36) Nzambi sadilaka ve mafuta sambu na kutula Yezu kansi yandi sadilaka mpeve santu sambu na kutula yandi.—Matayo 3:16.

 Keti mambu ya Biblia tubilaka sambu na Mesia lunganaka na bantu mingi?

 Ve. Kaka mutindu bidimbu ya misapi (empreinte digitale) ya muntu mosi lenda fwanana ve ti ya muntu ya nkaka, mutindu mosi mpi kulungana ya mambu yina Biblia tubilaka sambu na Mesia ke lungana mpi kaka na Mesia mosi to na Kristu mosi. Ata mpidina, Biblia ke kebisaka beto. Yo ke tubaka nde: “Ba-Kristu ya luvunu mpi [baprofete] ya luvunu ta basika mpi bo ta sala bidimbu ya nene ti mambu ya kuyituka sambu na kukusa, kana mpila kele, ata bantu yina bo me solaka.”—Matayo 24:24.

 Keti Mesia ya nkaka Lenda basika na bilumbu ke kwisa?

 Ve. Biblia tubaka nde Mesia ta vanda mwana ya ntotila Davidi ya Izraele. (Nkunga 89:3, 4) Kansi yo ke monana nde mikanda ya kele ti bazina ya ba-nkaka ya Bayuda tii na Davidi vilaka. Ziku yo bebaka ntangu bantu ya Roma fwaka Yeruzalemi na mvula 70 ya ntangu na beto. a Banda pana, muntu mosi ve lenda monisa diaka nde yandi kele mwana ya dibuta ya Davidi yina vandaka ti kimfumu. Ata mpidina, mikanda yango vandaka na bilumbu ya Yezu mpi nkutu ata bambeni na yandi kukaka ve kubuya nde yandi vandaka mwana ya Davidi.—Matayo 22:41-46.

 Biblia tubilaka mambu ikwa sambu na Mesia?

 Yo kele mpasi sambu beto zaba mbote-mbote kana bisika ya ke tubilaka Mesia kele mpenza ikwa na Biblia. Mu mbandu, mutindu ya kutanga mambu ya Biblia yina ke tubilaka Mesia ke vandaka ve mutindu mosi ata na baverse yina ke tubilaka pwelele Mesia. Yezaya 53:2-7 ke tubila mambu mingi ya Biblia tubaka sambu na Mesia. Bantu ya nkaka lenda tanga yo bonso kima mosi, kansi bankaka lenda tuba nde yo ke tadila mambu mingi.

 Mwa mambu ya Biblia tubilaka sambu na Mesia ya Yezu lungisaka

Mambu ya Biblia tubilaka

Yo kele na

Kulungana na yo

Mwana ya Abrahami

Kuyantika 22:17, 18

Matayo 1:1

Mwana ya Izaki, mwana ya Abrahami

Kuyantika 17:19

Matayo 1:2

Yandi butukaka na dikanda ya Yuda

Kuyantika 49:10

Matayo 1:1, 3

Yandi basikaka na dikanda ya kimfumu ya ntotila Davidi

Yezaya 9:7

Matayo 1:1

Yandi butukaka na nkento mosi ya mwense

Yezaya 7:14

Matayo 1:18, 22, 23

Yandi butukaka na Betelemi

Mika 5:2

Matayo 2:1, 5, 6

Bo bingaka yandi Emanuele b

Yezaya 7:14

Matayo 1:21-23

Yandi butukaka na kisika mosi ya kukonda valere

Yezaya 53:2

Luka 2:7

Bo fwaka bana-fioti na nima ya kubutuka na yandi

Yeremia 31:15

Matayo 2:16-18

Bo bingaka yandi sambu yandi basika na Ezipte

Ozea 11:1

Matayo 2:13-15

Bo bingaka yandi muntu ya Nazareti c

Yezaya 11:1

Matayo 2:23

Kinati-nsangu mosi basikaka na ntwala na yandi

Malaki 3:1

Matayo 11:7-10

Bo tulaka yandi mafuta na mvula 29 ya ntangu na beto sambu yandi kuma Mesia. d

Daniele 9:25

Matayo 3:13-17

Nzambi ndimaka nde yandi kele Mwana na yandi

Nkunga 2:7

Bisalu 13:33, 34

Yandi monisaka kikesa mingi sambu na Nzo ya Nzambi

Nkunga 69:9

Yoane 2:13-17

Yandi zabisaka nsangu ya mbote

Yezaya 61:1

Luka 4:16-21

Nsemo mingi monanaka ntangu yandi vandaka kulonga na Galilea

Yezaya 9:1, 2

Matayo 4:13-16

Yandi salaka mambu ya kuyituka bonso Moize

Kulonga 18:15

Bisalu 2:22

Yandi tubaka mambu yina katukaka na Nzambi bonso Moize

Kulonga 18:18, 19

Yoane 12:49

Yandi belulaka maladi ya bantu mingi

Yezaya 53:4

Matayo 8:16, 17

Yandi bendaka ve dikebi na kimuntu na yandi mosi

Yezaya 42:2

Matayo 12:17, 19

Yandi monisilaka bantu ya ke niokwama mawa

Yezaya 42:3

Matayo 12:9-20; Marko 6:34

Yandi monisaka lunungu ya Nzambi

Yezaya 42:1, 4

Matayo 12:17-20

Yandi pesaka bandongisila ya mayele

Yezaya 9:6, 7

Yoane 6:68

Yandi zabisaka zina ya Yehowa

Nkunga 22:22

Yoane 17:6

Yandi longaka na bingana

Nkunga 78:2

Matayo 13:34, 35

Yandi vandaka Ntwadisi

Daniele 9:25

Matayo 23:10

Bantu mingi kwikilaka ve na yandi

Yezaya 53:1

Yoane 12:37, 38

Yandi kumaka ditadi ya ke budisa sakuba

Yezaya 8:14, 15

Matayo 21:42-44

Bantu buyaka yandi

Nkunga 118:22, 23

Bisalu 4:10, 11

Bo mengaka yandi kukonda kikuma

Nkunga 69:4

Yoane 15:24, 25

Yandi kotaka bonso Ntotila na zulu ya mwana ya mpunda

Zekaria 9:9

Matayo 21:4-9

Bana kumisaka yandi

Nkunga 8:2

Matayo 21:15, 16

Yandi kwisaka na zina ya Yehowa

Nkunga 118:26

Yoane 12:12, 13

Nduku na yandi mosi ya ngolo tekaka yandi

Nkunga 41:9

Yoane 13:18

Bo tekaka yandi na mbongo 30 ya bibende e

Zekaria 11:12, 13

Matayo 26:14-16; 27:3-10

Banduku yandi tinaka yandi

Zekaria 13:7

Matayo 26:31, 56

Bo kusilaka yandi mambu

Nkunga 35:11

Matayo 26:59-61

Yandi bikalaka pima na ntwala ya bantu ya fundaka yandi

Yezaya 53:7

Matayo 27:12-14

Bo losilaka yandi mate

Yezaya 50:6

Matayo 26:67; 27:27, 30

Bo bulaka yandi na ntu

Mika 5:1

Marko 15:19

Bo bulaka yandi fimbu

Yezaya 50:6

Yoane 19:1

Yandi bikaka nde bo bula yandi

Yezaya 50:6

Yoane 18:22, 23

Bamfumu ya leta wakanaka sambu na kunwanisa yandi

Nkunga 2:2

Luka 23:10-12

Bo bulaka yandi minsonso na maboko mpi na makulu na zulu ya nti mosi

Nkunga 22:16

Matayo 27:35; Yoane 20:25

Bo budilaka bilele na yandi zeke

Nkunga 22:18

Yoane 19:23, 24

Bo tangaka yandi na kati ya bantu ya mbi

Yezaya 53:12

Matayo 27:38

Bo sekaka yandi, bo fingaka yandi

Nkunga 22:7, 8

Matayo 27:39-43

Yandi monaka mpasi sambu na bantu ya masumu

Yezaya 53:5, 6

1 Piere 2:23-25

Yo monanaka bonso nde Nzambi bikaka yandi

Nkunga 22:1

Marko 15:34

Bo pesaka yandi vinu ya kuvukisa ti kima ya ndudi sambu yandi nwa

Nkunga 69:21

Matayo 27:34

Yandi waka nzala ya masa kaka na ntwala nde yandi fwa

Nkunga 22:15

Yoane 19:28, 29

Yandi pesaka mpeve na yandi na Nzambi

Nkunga 31:5

Luka 23:46

Yandi ndimaka kufwa

Yezaya 53:12

Marko 15:37

Yandi pesaka kimenga na yandi sambu kukatula disumu

Yezaya 53:12

Matayo 20:28

Bo bukaka ve mikwa na yandi

Nkunga 34:20

Yoane 19:31-33, 36

Bo tobulaka yandi

Zekaria 12:10

Yoane 19:33-35, 37

Bo zikaka yandi ti bamvwama

Yezaya 53:9

Matayo 27:57-60

Nzambi futumunaka yandi

Nkunga 16:10

Bisalu 2:29-31

Muntu ya nkaka bakaka kisika ya muntu yina tekaka yandi

Nkunga 109:8

Bisalu 1:15-20

Yandi vandaka na diboko ya kitata ya Nzambi

Nkunga 110:1

Bisalu 2:34-36

 

a Mukanda mosi (McClintock and Strong’s Cyclopedia) ke tuba: “Ntembe kele ve nde mikanda ya bazina ya mabuta mpi makanda ya Bayuda vilaka ve na ntwala nde bo fwa Yeruzalemi kansi yo vilaka ntangu bo fwaka yo.

b Zina ya Kibreo Emanuele ke tendula “Nzambi Kele ti Beto.” Yo ke tubila mukumba ya Yezu ya Mesia. Kukwisa na yandi awa na ntoto mpi mambu yina yandi vandaka kusala monisaka nde Nzambi vandaka ti bansadi na yandi.—Luka 2:27-32; 7:12-16.

c Mbala ya nkaka bangogo “muntu ya Nazareti” me katuka na ngogo ya Kiebreo neʹtser ya ke tendula “lutangu ya ke basika.

d Sambu na kuzaba mambu mingi ya Biblia tubaka sambu na mvula 29 ya ntangu na beto, mvula yina Mesia kwisaka, tala disolo “Mutindu Mbikudulu ya Daniele Kuzabisaka na Ntwala Kukwisa ya Mesia.”

e Mambu yai ya Biblia tubilaka kele na mukanda ya Zekaria, kansi muntu ya sonikaka mukanda ya Matayo ke tuba nde Nzambi tubaka mambu yai “na nzila ya [profete] Yeremia.” (Matayo 27:9) Yo ke monana Matayo tubilaka mukanda ya Yeremia ziku sambu bantangu ya nkaka, bo vandaka kutula yo na kisika ya ntete na kitini ya Biblia ya bo ke bingaka “Bambikudi.” (Luka 24:44) Mbala ya nkaka Matayo sadilaka “Yeremia” sambu na kumonisa kitini ya mvimba ya mikanda yango yina kele mpi ti mukanda ya Zekaria na kati.