Kwenda na mambu ke na kati

Banani Ke Kwendaka na Zulu?

Banani Ke Kwendaka na Zulu?

Mvutu ya Biblia

 Nzambi ke ponaka kaka Bakristu fioti ya ke kangamaka na yandi sambu bo kwenda kuzinga na zulu. Bo ke kwendaka na zulu kana bo me fwa mpi bo me futumuka. (1 Piere 1:3, 4) Bakristu yina Nzambi ke ponaka fwete landa kuvanda ti lukwikilu mpi kuzitisa bansiku na yandi sambu bo fwana na kuzinga na zulu.—Baefezo 5:5; Bafilipi 3:12-14.

Bantu yina ke kwendaka na zulu ta sala nki kuna?

 Kuna na zulu, bo ta kuma bantotila mpi banganga-nzambi yina ta yala ti Yezu bamvula 1 000. (Kusonga 5:9, 10; 20:6) Bo ta sala “zulu ya mpa,” disongidila guvernema ya zulu yina ta yala “ntoto ya mpa,” disongidila bantu yina ta zinga na ntoto. Bantu yai ya ta yala na zulu ta sadisa bantu awa na ntoto na kukuma diaka ti luzingu ya mbote kibeni mutindu Nzambi vandaka ntete kuzola ntangu yandi salaka bantu.—Yezaya 65:17; 2 Piere 3:13.

Bantu ikwa ta futumuka sambu na kuzinga na zulu?

 Biblia ke tuba nde bantu 144 000 ta futumuka sambu na kuzinga na zulu. (Kusonga 7:4) Na Kusonga 14:1-3, ntumwa Yoane monaka “Mwana-Dimeme me telama na zulu ya Ngumba ya Sioni, mpi yandi vandaka ti bantu 144 000.” “Mwana-Dimeme” yina yandi monaka ke monisa Yezu yina futumukaka. (Yoane 1:29; 1 Piere 1:19) “Ngumba ya Sioni” ke monisa kiyeka ya mingi ya Yezu mpi ya bantu 144 000 yina ta yala ti yandi na zulu.—Nkunga 2:6; Baebreo 12:22.

 Bantu ‘yina Nzambi me bingaka mpi yina yandi me ponaka,’ Biblia ke bingaka bo mpi “kimvuka ya fioti.” (Kusonga 17:14; Luka 12:32) Yo ke monisa nde bo kele fioti mpi nde mameme ya nkaka ya Yezu kele mingi mpenza kuluta bo.—Yoane 10:16.

Mambu ya bantu ke tubaka sambu na bantu ya ke kwendaka na zulu

 Mambu ya bantu ke tubaka: Bantu yonso ya mbote ke kwendaka na zulu.

 Kieleka: Nzambi ke tuba nde bantu mingi ya mbote ta zinga mvula na mvula na ntoto.Nkunga 37:11, 29, 34.

  •   Yezu tubaka nde: “Ata muntu mosi ve me tombukaka na zulu.” (Yoane 3:13) Yandi monisaka nde bantu yonso ya mbote yina fwaka na ntwala na yandi, mu mbandu Abrahami, Moize, Yobi mpi Davidi kwendaka ve na zulu. (Bisalu 2:29, 34) Kansi bo vandaka ti kivuvu ya kufutumuka sambu na kuzinga awa na ntoto.—Yobi 14:13-15.

  •   Biblia ke bingaka lufutumuku sambu na kuzinga na zulu nde “lufutumuku ya ntete.” (Kusonga 20:6) Yo ke monisa nde lufutumuku ya nkaka mpi ta vanda. Lufutumuku yina ta salama sambu na kuzinga awa na ntoto.

  •   Biblia ke tubaka nde ntangu Kimfumu ya Nzambi ta yala ntoto, “lufwa ta vandaka diaka ve.” (Kusonga 21:3, 4) Mambu yai ya Nzambi ke sila ta salama awa na ntoto sambu kuna na zulu lufwa ke vandaka ve.

 Mambu ya bantu ke tubaka: Konso muntu ke ponaka kisika yina yandi ta zinga: na zulu to na ntoto.

 Kieleka: Nzambi muntu ke ponaka na kati ya Bakristu yina ke kangamaka na yandi, banani ta baka ‘lufutu ya kukwenda na zulu mutindu yandi me bingaka bo.’ Yo ke tendula nde, yandi ke pesaka bo kivuvu ya kuzinga na zulu. (Bafilipi 3:14) Nzambi ke ponaka ve muntu sambu na kukwenda na zulu sambu muntu yango ke vandaka ti nzala ya ngolo ya kukwenda kuna.—Matayo 20:20-23.

 Mambu ya bantu ke tubaka: Kivuvu ya kuzinga mvula na mvula na ntoto kele ve mfunu mingi. Nzambi ke pesaka yo kaka na bantu yina me fwana ve sambu na kukwenda kuzinga na zulu.

 Kieleka: Nzambi ke bingaka bantu yina ta zinga mvula na mvula na ntoto nde, “bantu na mono,” “bantu ya mono me [ponaka],” mpi “bana yina Yehowa me sakumunaka.” (Yezaya 65:21-23) Bo ta vanda ti dibaku ya kusala nde luzolo ya Nzambi sambu na bantu kusalama mutindu yandi zolaka banda na luyantiku: Bo ta zinga mvula na mvula mpi ti sante ya mbote kibeni na ntoto yina ta kuma paladisu.—Kuyantika 1:28; Nkunga 115:16; Yezaya 45:18.

 Mambu ya bantu ke tubaka: Ntalu ya bantu 144 000 yina mukanda ya Kusonga ke tubila kele ya kifwani.

 Kieleka: Ya kieleka bantalu ya nkaka yina mukanda ya Kusonga ke tubila kele ya kifwani. Kansi ya nkaka kele ve ya kifwani. Mu mbandu, mukanda ya kusonga ke tubilaka “bazina 12 ya bantumwa 12 ya Mwana-Dimeme.” (Kusonga 21:14) Beto tala sesepi mambu ya ke ndimisa beto nde ntalu 144 000 kele ve ya kifwani.

 Kusonga 7:4 ke tubila “ntalu ya bantu yina bo tulaka kidimbu [to yina bo ponaka sambu na kuzinga na zulu]: 144 000.” Baverse ya ke kwisa na nima ya verse yai ke tubila kimvuka ya nkaka ya kele ve bonso yai ya ntete: “kimvuka mosi ya nene ya bantu, yina muntu mosi ve lenda tanga ntalu na bo.” Nzambi ta gulusa mpi bantu ya ‘kimvuka yai ya nene.’ (Kusonga 7:9, 10) Yo yina, kana ntalu ya bantu 144 000 vandaka ya kifwani mpi yo vandaka kumonisa kimvuka ya bantu yina ntalu na bo me zabana ve, pana yo zolaka kuvanda mpasi na kutuba nde bimvuka yai zole kele ve kiteso mosi. a

 Diaka, Biblia ke tuba nde bantu yina 144 000, “bo sumbaka bo na kati ya bantu bonso bambuma ya ntete.” (Kusonga 14:4) Bangogo “bambuma ya ntete” ke monisa nde bo me ponaka bantu fioti mpamba. Bangogo yai me fwana mpenza sambu na kutubila bantu yina ta yala ti Kristu na zulu. Bo kele bantu fioti. Bo ta yala bantu mingi kibeni yina ta zinga awa na ntoto.—Kusonga 5:10.

a Mutindu mosi mpi Robert Thomas, Longi na banzo-nkanda ya nene, tubaka mambu yai sambu na bantu 144 000 yina Kusonga 7:4 ke tubila: “Yo kele ntalu mosi ya me zabana mpi yo kele ve kiteso mosi ti ntalu yina me zabana ve yina Kusonga 7:9 ke tubila. Kana beto tuba nde ntalu yina kele ya kifwani, pana yo ta monisa nde mpila ya kubaka ata ntalu mosi na mutindu yina yo kele ta vanda ve.”—Kusonga 1-7: An Exegetical Commentary, lutiti 474.