Kwenda na mambu ke na kati

Disumu Kele Nki?

Disumu Kele Nki?

Mvutu ya Biblia

 Disumu kele konso kima yina, mutindu muntu ke kudiwa to bangindu ya ke wakana ve ti bansiku ya Nzambi. Yo ke tendula mpi kusala mambu ya mbi to mambu ya kukonda masonga na meso ya Nzambi. (1 Yoane 3:4; 5:17) Biblia ke tubaka mpi nde kubuya kusala mambu ya mbote kele mpi disumu.—Yakobo 4:17.

 Na bandinga ya kisika yina bo sonikaka Biblia, bangogo yina bo me sadila sambu na kutubila disumu ke tendula “kukonda kusimba to kusala kima mosi” ya nge ke kana. Mu mbandu, kimvuka mosi ya basoda ya Izraele ya ntama vandaka kusadila mbote-mbote lanse, yo yina yo “[vandaka] kuluta ve na lweka.” Kana beto me balula bangogo yai kaka mutindu yo kele, beto lenda tuba nde yo “vandaka kusala ve disumu.” (Bazuzi 20:16) Yo yina disumu kele kukonda kusala to kulungisa mambu ya bansiku ya kukuka ya Nzambi.

 Nzambi yina salaka beto kele ti nswa ya kutudila bantu bansiku. (Kusonga 4:11) Yandi ta sambisa beto sambu na mambu ya beto ke salaka.—Baroma 14:12.

Keti yo lenda salama mpi nde muntu mosi kusala ve ata fioti disumu?

 Ve. Biblia ke tubaka nde “bantu yonso me salaka disumu mpi bo lenda monisa ve nkembo ya Nzambi.” (Baroma 3:23; 1 Bantotila 8:46; Longi 7:20; 1 Yoane 1:8) Sambu na nki?

 Adami ti Eva, bantu ya ntete, vandaka ntete bantu ya kukonda masumu sambu Nzambi salaka bo mutindu yina mpi na kifwani na yandi. (Kuyantika 1:27) Kansi na nima bo kumaka bantu ya masumu sambu bo lemfukila ve Nzambi. (Kuyantika 3:5, 6, 17-19) Bana yina bo butaka bakaka mpi disumu ti bifu na bo. (Baroma 5:12) Yo yina ntotila Davidi tubaka nde: “Mono butukaka na kifu.”—Nkunga 51:5.

Keti masumu ya nkaka ke vandaka mbi kuluta ya nkaka?

 Ee. Mu mbandu, Biblia ke tubaka nde bantu ya Sodome vandaka “bantu ya mbi mpi bansumuki ya nene” mpi nde disumu na bo vandaka “kizitu mingi.” (Kuyantika 13:13; 18:20) Beto tadila mambu tatu ya ke salaka nde disumu kukuma nene to kizitu.

  1.   Bunene na yo. Biblia ke buyisaka beto na kusala masumu ya nene, mu mbandu pite, kusambila biteki, kuyiba, kulawuka malafu, kubotula bima ya bantu ya nkaka mpi kusala bisalu ya bampeve ya mbi. (1 Bakorinto 6:9-11; Kusonga 21:8) Biblia ke monisa nde masumu yai kele ve mpila mosi ti masumu yina muntu ke salaka na kidiba to na luzolo ve, mu mbandu kutuba to kusala mambu ya lenda pesa bantu ya nkaka mpasi. (Bingana 12:18; Baefezo 4:31, 32) Ata mpidina Biblia ke songaka beto na kumona ve mpamba masumu yonso sambu yo lenda nata beto na kusala masumu ya nene ya ke fwaka mpenza bansiku ya Nzambi.—Matayo 5:27, 28.

  2.   Bangindu. Bantu ya nkaka ke salaka masumu sambu bo ke zabaka ve mambu yina Nzambi ke zolaka. (Bisalu 17:30; 1 Timoteo 1:13) Biblia ke ndimaka mpi ve masumu ya mutindu yai, kansi yo ke monisaka nde yo kele ve mutindu mosi ti masumu yina muntu me sala mpi me fwa bansiku ya Nzambi na luzolo yonso. (Kutanga 15:30, 31) Ntima ya muntu yina ke sala disumu na luzolo yonso ke “ya mbi.”—Yeremia 16:12.

  3.   Bambala yina yo me salama. Biblia ke monisaka mpi nde disumu yina muntu me sala mbala mosi ke vandaka ve kiteso mosi ti disumu yina muntu me sala mbala mingi. (1 Yoane 3:4-8) Nzambi ke sambisaka bantu yina ‘ke salaka masumu na luzolo’ ata na nima ya kuzaba mambu ya mbote.—Baebreo 10:26, 27.

 Bantu yina ke salaka masumu ya nene ke kudiyangisaka mingi sambu bifu na bo ke kuminaka bo kizitu. Mu mbandu, ntotila Davidi sonikaka nde: “Bifu na mono kele na zulu ya ntu na mono; bonso kizitu ya kilo, yo me lutila mono mpila ya kunata yo kele ve.” (Nkunga 38:4) Ata mpidina, Biblia ke tubaka mambu yai ya ke pesa kivuvu: “Bika nde muntu ya nku kuyambula nzila na yandi mpi muntu ya mbi kuyambula bangindu na yandi; bika nde yandi vutuka na Yehowa, yina ta wila yandi mawa, na Nzambi na beto, sambu yandi ta lolula na luzolo yonso.”—Yezaya 55:7.