Kwenda na mambu ke na kati

Inki Biblia Ke Tubaka na Yina Me Tala Bipupa?

Inki Biblia Ke Tubaka na Yina Me Tala Bipupa?

Mvutu ya Biblia

 Biblia tubaka na ntwala nde na bilumbu ya nsuka bamaladi yina ke panzanaka nswalu mpi ke fwaka bantu mingi ta basika na ntoto, mu mbandu kipupa. (Luka 21:11) Kipupa kele ve ndola ya Nzambi. Ya kieleka, ntama mingi ve na nzila ya Kimfumu na yandi, Nzambi ta manisa bamaladi yonso, yo vanda bipupa.

 Keti Biblia tubilaka bipupa na ntwala?

 Biblia tubilaka ve na ntwala kipupa to maladi mosi ya siki-siki, mu mbandu COVID-19, SIDA, to kipupa yina bo vandaka kubinga grippe espagnole. Kansi yo tubilaka na ntwala “kipupa” mpi “maladi ya ke fwaka.” (Luka 21:11; Kusonga 6:8) Mambu yai kele na kati ya kidimbu ya “bilumbu ya nsuka,” yina Biblia ke bingaka mpi “nsukilu ya ngidika ya bima.”—2 Timoteo 3:1; Matayo 24:3.

 Keti Nzambi me pesaka dezia bantu ndola na nzila ya maladi?

 Biblia ke tubilaka mabaku fioti yina Nzambi me pesaka bantu ndola na nzila ya maladi. Mu mbandu, yandi me pesaka bantu ya nkaka ndola ya maladi ya lepre. (Kutanga 12:1-16; 2 Bantotila 5:20-27; 2 Bansangu 26:16-21) Kansi mambu ya mutindu yai vandaka ve kusalama mingi. Maladi yina vandaka ve kubaka bantu yina salaka mbi ve. Kaka bantu yina vandaka ve kulemfukila yandi bantu bakaka bandola yina.

 Keti bipupa ya bilumbu yai kele ndola ya Nzambi?

 Ve. Bantu ya nkaka ke tuba nde bubu yai, Nzambi ke sadila bipupa mpi bamaladi ya nkaka sambu na kupesa bantu ndola. Kansi, Biblia ke tuba ve mambu yina. Sambu na nki?

 Ntete, yo kele sambu bantu yina vandaka kusambila Nzambi na ntangu ya ntama mpi bayina ke sambilaka yandi bubu ke belaka mpi. Mu mbandu, Timoteo, yina vandaka nsadi ya Nzambi na ntangu ya ntama vandaka kubela “mbala na mbala.” (1 Timoteo 5:23) Kansi Biblia ke tuba ve nde yandi vandaka kubela sambu Nzambi vandaka ve kundima yandi. Kiteso mosi bubu, bansadi ya nkaka ya Nzambi ke belaka mpi maladi ke sambukilaka bo. Mbala mingi, bansadi yai ya Nzambi vandaka kubela sambu ntangu mpi mambu ya kukonda kukana kuminaka bo.—Longi 9:11.

 Diaka, Biblia ke tubaka nde ntangu yina Nzambi fwete pesa bantu ya mbi ndola me lunga ntete ve. Kansi, beto ke zinga “na kilumbu ya luguluku,” disongidila, na ntangu yina Nzambi ke binga bantu yonso na kupusana pene-pene na yandi sambu na kuguluka. (2 Bakorinto 6:2) Yandi ke binga bantu na nzila ya kisalu ya kulonga bantu na ntoto ya mvimba. Yandi ke longa bo “nsangu . . . ya mbote ya Kimfumu.”—Matayo 24:14.

 Keti bipupa ta mana?

 Ee. Biblia ke tuba nde na bilumbu ya ke kwisa ata muntu mosi ve ta tuba nde yandi ke bela. Na nsi ya Kimfumu na yandi, Nzambi ta belula bamaladi yonso. (Yezaya 33:24; 35:5, 6) Yandi ta katula mpasi mpi lufwa. (Kusonga 21:4) Yandi ta vutula mpi bantu yina me fwaka na luzingu sambu bo zinga ti sante ya mbote awa na ntoto na kisika yina mambu yonso ta vanda ya mbote kibeni.—Bankunga 37:29; Bisalu 24:15.

 Baverse ya Biblia yina ke tubilaka bamaladi

 Matayo 4:23: “[Yezu] kwendaka kutambula na Galilea ya mvimba, yandi vandaka kulonga na basinagoga na bo, kusamuna nsangu ya mbote ya Kimfumu, mpi kubelula bamaladi ya mitindu yonso ti bifu ya mitindu yonso yina bantu vandaka na yo na nitu.”

 Mambu yina yo ke tendula: Mambu ya kuyituka yina Yezu salaka monisaka mambu yina Kimfumu ya Nzambi ta sala ntama mingi ve sambu na bantu yonso.

 Luka 21:11: “Kipupa ta vanda.”

 Mambu yina yo ke tendula: Bamaladi ya me panzana na ntoto kele na kati ya kidimbu ya bilumbu ya nsuka.

 Kusonga 6:8: “Mono monaka mpunda mosi ya kunzuluka; muntu yina vandaka na zulu na yo, zina na yandi Lufwa. Maziamu vandaka kulanda yandi na nima kibeni. Bo pesaka bo kiyeka . . . sambu na kufwa bantu . . . na maladi ya ke fwaka.”

 Mambu yina yo ke tendula: Mambu yina Biblia tubaka na ntwala na yina me tala bantu iya ya ke tambusa bampunda yina mukanda ya Apocalypse to Kusonga ke tubilaka ke monisa nde na bilumbu na beto, bipupa ta basika.