Kwenda na mambu ke na kati

Mono Ke Zola Kufwa—Keti Biblia Lenda Sadisa Mono Ntangu Bangindu ya Kudifwa Ke Kwisila Mono?

Mono Ke Zola Kufwa—Keti Biblia Lenda Sadisa Mono Ntangu Bangindu ya Kudifwa Ke Kwisila Mono?

Mvutu ya Biblia

 Ee. Biblia me katukaka na “Nzambi yina ke lembikaka bantu yina me lemba.” (2 Bakorinto 7:6) Biblia kele ve mukanda yina ke tubilaka mutindu ya kusansa maladi ya ntu, kansi yo me sadisaka bantu mingi na kukatula bangindu ya kudifwa. Bandongisila na yo lenda sadisa nge mpi.

 Inki bandongisila Biblia ke pesaka?

 • Tuba mutindu nge ke kudiwa.

   Mambu yina Biblia ke tubaka: “Nduku ya kieleka ke zolaka konso ntangu, mpi yandi kele mpangi yina me butukaka sambu na bantangu ya mpasi.”—Bingana 17:17.

   Mambu yina yo ke tendula: Beto ke vandaka ti mfunu ya lusadisu ya bantu ya nkaka kana beto ke kudiyangisa na mabanza.

   Kana nge songa ve bantu ya nkaka mutindu nge ke kudiwa, bangindu na nge ya mbi lenda pusa nge na kusala diambu ya mbi. Kansi, kana nge songa bantu ya nkaka bangindu na nge, nge lenda banda kudiwa mbote mpi nge lenda yantika kutadila luzingu na nge na mutindu ya mbote.

   Mambu yina nge lenda sala: Banda bubu songa muntu ya nkaka bangindu na nge mu mbandu, muntu ya dibuta to nduku na nge ya ntima. a Nge lenda sonika mpi mutindu nge ke kudiwa.

 • Sosa lusadisu ya minganga.

   Mambu yina Biblia ke tubaka: “Bantu yina kele na mavimpi ya mbote ke vandaka na mfunu ya munganga ve, kansi bayina kele na maladi bantu ke vandaka na mfunu na yandi.”—Matayo 9:12.

   Mambu yina yo ke tendula: Beto fwete sosa lusadisu na minganga kana beto ke bela.

   Kana beto kele ti bangindu ya kudifwa, yo lenda monisa nde beto ke zola kubela maladi ya ntu. Kana yo kele mpidina, beto fwete wa ve nsoni sambu yo kele kaka bonso maladi mosi buna na nitu. Minganga ke sansaka maladi ya ntu.

   Mambu yina nge lenda sala: Kaka ntangu nge me bakisa nde nge kele ti maladi ya ntu, sosa munganga ya me fwana sambu yandi sadisa nge.

 • Kuvila ve nde Nzambi ke kudibanzaka sambu na nge.

   Mambu yina Biblia ke tubaka: “Keti bo ke tekaka ve tu-bandeke tanu na mbongo zole ya bibende ya mfunu mingi ve? Kansi, Nzambi ke vilaka ve ata mosi na kati na yo. . . . Beno wa boma ve; beno kele na mfunu mingi kuluta tu-bandeke mingi.”—Luka 12:6, 7.

   Mambu yina yo ke tendula: Nge kele mfunu na meso ya Nzambi.

   Nge lenda mona bonso nde ata muntu mosi ve ke tudilaka nge dikebi, kansi Nzambi ke monaka bampasi ya nge ke kutanaka ti yo. Yandi ke kudibanzaka sambu na nge ata nge ke vandaka diaka ve ti mpusa ya kuzinga. Nkunga 51:17 ke tuba nde: “Ntima ya kele na mawa mpi ya ke niokwama, O Nzambi, nge ta buya yo ve.” Nzambi ke zola nde nge vanda na luzingu sambu yandi ke zolaka nge.

   Mambu yina nge lenda sala: Tadila na kati ya Biblia mambu yina ke monisa nde Nzambi ke zolaka nge. Mu mbandu, tala kapu 24 ya mukanda Kwenda Pene-Pene na Yehowa. Mukanda yai ke sadisaka bantu na kulonguka Biblia.

 • Samba Nzambi.

   Mambu yina Biblia ke tubaka: ‘Losa basusi na nge yonso na Nzambi sambu yandi ke kudibanzaka sambu na nge.”—1 Piere 5:7.

   Mambu yina yo ke tendula: Nzambi ke lomba nge na kusonga yandi na masonga yonso mutindu nge ke kudiwa mpi mambu yina ke yangisa nge.

   Nzambi lenda pesa nge ngemba ya ntima mpi ngolo ya kukanga ntima. (Bafilipi 4:6, 7, 13) Yandi ke sadisaka bantu yina ke sambaka yandi.—Nkunga 55:22.

   Mambu yina nge lenda sala: Samba Nzambi bubu. Tanga zina na yandi, Yehowa, mpi songa yandi mutindu nge ke kudiwa. (Nkunga 83:18) Lomba yandi na kusadisa nge na kukanga ntima.

 • Yindulula kivuvu yina Biblia ke pesaka sambu na bilumbu ke kwisa.

   Mambu yina Biblia ke tubaka: “Beto kele ti kivuvu yai bonso longo sambu na luzingu na beto, yo kele ya kieleka mpi ngolo.”—Baebreo 6:19, noti na nsi ya lutiti.

   Mambu yina yo ke tendula: Kaka mutindu mupepe ke nataka maswa ndambu na ndambu, mutindu nge ke kudiwaka lenda soba-soba mpi, kansi kivuvu yina kele na Biblia lenda sadisa nge.

   Kivuvu yina Biblia ke pesa kele ve ndosi, kansi yo me simbama na lusilu yina Nzambi me pesaka sambu na kukatula mambu yonso yina ke natilaka beto bampasi.—Kusonga 21:4.

   Mambu yina nge lenda sala: Tanga dilongi 5 ya kamukanda Nsangu ya Mbote ya Mekatuka na Nzambi! sambu na kuzaba mambu mingi ya me tala kivuvu yina kele na Biblia

 • Sala kima yina nge ke zolaka.

   Mambu yina Biblia ke tubaka: “Ntima ya kiese kele nkisi ya mbote.”—Bingana 17:22.

   Mambu yina yo ke tendula: Kana nge ke sala mambu yina ke pesaka nge kiese, yo lenda sadisa nge na kuvanda ti bangindu ya mbote to na kudiwa mbote.

   Mambu yina nge lenda sala: Sala kima yina ke sepedisaka nge kibeni. Mu mbandu, kulanda miziki mosi ya mbote, kutanga kima mosi ya ke pesaka kikesa to kusala kisalu yina ke sepedisaka nge. Nge ta wa mpi kiese mingi kana nge ke sadisa bantu ya nkaka, yo vanda na mambu ya fioti-fioti.—Bisalu 20:35.

 • Keba sante na nge.

   Mambu yina Biblia e tubaka: “Ngalasisi ya nitu kele mfunu.”—1 Timoteo 4:8.

   Mambu yina yo ke tendula: Sante na beto ta vanda mbote kana beto ke sala ngalasisi, ke lala mbote mpi ke dia madia yina ke tungaka nitu.

   Mambu yina nge lenda sala: Tambula ntinu-ntinu. Sala ata minuta 15.

 • Kuvila ve nde mutindu nge ke kudiwa mpi mambu ya nkaka lenda soba na luzingu.

   Mambu yina Biblia ke tubaka: “Beno ke zaba ve nki mutindu luzingu na beno ta vanda mbasi.”—Yakobo 4:14.

   Mambu yina yo ke tendula: Diambu yina ke yangisa nge, yo vanda yina nge me zaba ve kima ya kusala, lenda mana na nima ya mwa ntangu.

   Ata luzingu na nge kele ve mbote bubu, yo lenda soba mbasi. Yo yina, sosa mutindu nge lenda kanga ntima. (2 Bakorinto 4:8) Ziku diambu yina ke yangisa nge lenda mana na nima ya mwa ntangu, kansi kana nge me kudifwa, imene pana.

   Mambu yina nge lenda sala: Tanga masolo ya Biblia ya ke tubilaka bantu yina lembaka nitu mpi sosaka kudifwa, nge ta mona nde luzingu na bo kumaka kibeni mbote, nkutu na mutindu yina bo yindulaka ve. Beto tadila mwa bambandu.

 Keti Biblia ke tubilaka bantu yina vandaka kusosa kufwa?

 Ee. Biblia ke tubilaka bantu ya nkaka yina vandaka kusosa kufwa. Nzambi nganinaka bo ve kansi yandi sadisaka bo. Yandi lenda sadisa nge mpi.

Eliya

 •  Yandi vandaka nani? Yandi vandaka profete. Kansi, bantangu ya nkaka, yandi lembaka nitu. Yakobo 5:17 ke tuba nde: “Eliya vandaka muntu ti mawi bonso ya beto.”

 •  Sambu na nki yandi sosaka kufwa? Na ntangu mosi buna, Eliya kudiwaka yandi mosi, yandi waka boma mpi monaka nde yandi kele ve mfunu. Yo yina yandi tubaka nde: “Yehowa, fwa mono.”—1 Bantotila 19:4.

 •  Inki sadisaka yandi? Eliya songaka kibeni Nzambi mutindu yandi vandaka kudiwa. Inki mutindu Nzambi pesaka yandi kikesa? Nzambi songaka Eliya nde yandi ke tudilaka yandi dikebi mpi monisaka Eliya nde yandi kele ngolo. Yandi songaka diaka Eliya nde yandi kele mfunu mingi mpi yandi pesaka Eliya muntu mosi ya me fwana mpi yina ta tudilaka yandi dikebi sambu na kusadisa yandi.

 •  Tanga mambu yina kuminaka Eliya: 1 Bantotila 19:2-18.

Yobi

 •  Yandi vandaka nani? Yobi vandaka mvwama. Yandi vandaka mpi ti dibuta mosi ya nene mpi yandi vandaka kusambila na kwikama yonso Nzambi ya kieleka.

 •  Sambu na nki yandi sosaka kufwa? Na mbala mosi mambu mingi ya mbi kuminaka Yobi. Yandi vidisaka bima na yandi yonso. Bana na yandi yonso fwaka na kisumbula. Yandi belaka maladi mosi ya mpasi. Na nima, bantu tubaka mambu ya mbi sambu na yandi mpi kusaka nde yandi mosi muntu vandaka na kisina ya bampasi na yandi. Yobi tubaka nde: “Mono ke menga luzingu na mono; mono ke zola ve kulanda kuzinga.”—Yobi 7:16.

 •  Inki sadisaka yandi? Yobi sambaka Nzambi mpi songaka bantu ya nkaka bampasi na yandi. (Yobi 10:1-3) Nduku na yandi Elihu pesaka yandi kikesa mpi sadisaka yandi na kutadila bampasi yina yandi kutanaka ti yo na mutindu ya nkaka. Yobi ndimaka mpi bandongisila ya Nzambi mpi lusadisu na yandi.

 •  Tanga mambu yina kuminaka Yobi: Yobi 1:1-3, 13-​22; 2:7; 3:1-13; 36:1-7; 38:1-3; 42:1, 2, 10-13.

Moize

 •  Yandi vandaka nani? Moize vandaka ntwadisi ya Izraele ya ntama mpi profete ya kwikama.

 •  Sambu na nki yandi sosaka kufwa? Moize vandaka ti mikumba mingi ya nene, bantu vandaka kutonga yandi mpi yandi lembaka nitu. Yo yina yandi songaka Nzambi nde: “Pardon fwa mono kaka sesepi yai.”—Kutanga 11:11, 15.

 •  Inki sadisaka yandi? Moize tubilaka Nzambi mutindu yandi vandaka kudiwa. Nzambi sadisaka yandi na kulembika kisalu na yandi sambu yandi kudiyangisa diaka ve mingi.

 •  Tanga mambu yina kuminaka Moize: Kutanga 11:4-6, 10-17.

a Kana bangindu ya kudifwa yina nge kele ti yo kele ngolo mpi bantu ya nge ke tudilaka ntima kele ve, binga nimero ya bantu yina lenda pesa nge lusadisu nswalu.