Kwenda na mambu ke na kati

Keti Mono Lenda Zwa na Biblia Bangindu Yina Lenda Pesa Mono Kikesa?

Keti Mono Lenda Zwa na Biblia Bangindu Yina Lenda Pesa Mono Kikesa?

Mvutu ya Biblia

 Ee. (Baroma 15:4) Beto tadila mwa baverse ya Biblia yina me pesaka kikesa na bantu mingi yina vandaka kukutana ti mambu ya mpasi mpi ya vandaka kuyangisa bo mingi.

Na disolo yai

 Bampasi

 Nkunga 23:4: “Ata mono ke tambula na muwanda ya mpimpa ya ngolo, Mono ke waka ve boma ya kima ya mbi, sambu nge kele ti mono.”

 Ntendula: Kana nge ke samba Nzambi mpi ke tula ntima na Ndinga na yandi, Biblia, sambu na kubaka lutwadisu, nge lenda vanda ti kikesa ntangu nge ke kanga ntima na bampasi.

 Bafilipi 4:13: “Sambu na mambu yonso, mono kele ti ngolo na nzila ya muntu yina ke pesaka mono ngolo.”

 Ntendula: Nzambi lenda pesa nge ngolo ya kunwana ti konso diambu ya mpasi.

 Kana muntu ya nge ke zolaka me fwa

 Longi 9:10: “Kisalu, lukanu, nzayilu, mpi mayele kele ve na Maziamu, kisika yina nge ke kwenda.”

 Ntendula: Bafwa ke monaka ve mpasi, bo lenda sala beto mpi ve mbi. Bo ke zabaka ve ata kima mosi.

 Bisalu 24:15: “Bantu ya lunungu ti bantu ya kukonda lunungu ta futumuka.”

 Ntendula: Nzambi lenda vutula na luzingu bampangi na beto yina me fwaka.

 Kudipesa foti mingi

 Nkunga 86:5: “Sambu nge, O Yehowa, a nge kele mbote mpi ya kuyilama na kulolula; nge kele ti zola ya kwikama mingi sambu na bantu yonso yina ke bingaka nge.”

 Ntendula: Nzambio ke lolulaka bantu yina ke vandaka mpenza na mawa sambu na bifu ya bo salaka na ntama mpi bayina kele ti lukanu ya kuvutukila yo ve.

 Nkunga 103:12: “Mutindu kisika yina ntangu ke basikaka kele ntama ti kisika yina ntangu ke dindaka, mutindu mosi mpi, yandi me tulaka mambu na beto ya mbi ntama ti beto.”

 Ntendula: Kana Nzambi me lolula beto, yandi ke tulaka masumu na beto ntama kibeni kuluta mutindu beto lenda yindula. Yandi ke yibusaka beto yo ve mbala na mbala sambu na kupesa beto foiti to ndola.

 Mawa

 Nkunga 31:7: “Nge me mona mpasi na mono; nge me zaba mpasi na mono ya ngolo.”

 Ntendula: Nzambi me zaba bampasi yonso ya nge ke kutana ti yo. Yandi ke zabaka bangindu na nge yonso, ata yina bantu ya nkaka ke zabaka ve.

 Nkunga 34:18: “Yehowa kele pene-pene ya bantu yina kele na mawa; yandi ke gulusaka bantu yina ke niokwama na mabanza.”

 Ntendula: Nzambi ke sila nde yandi ta sadisa nge kana nge kele na mawa. Yandi lenda pesa nge ngolo ya kukanga ntima na mpasi ya nge kele na yo.

 Maladi

 Nkunga 41:3: “Yehowa ta sadisa yandi na mbeto na yandi ya maladi.”

 Ntendula: Nzambi lenda sadisa nge na kunwana ti maladi; yandi ta pesa nge ngemba ya kati, kikesa, mpi mayele sambu nge baka badesizio ya mbote.

 Yezaya 33:24: “Muntu mosi ve ya ke zingaka na insi ta tuba nde: ‘Mono ke bela.’”

 Ntendula: Nzambi ke sila nde kilumbu kele bantu yonso ta vandaka ti sante ya mbote.

 Kudiyangisa mpi basusi

 Nkunga 94:19: “Ntangu basusi lutilaka mono, nge pesaka mono kikesa mpi nge lembikaka mono.”

 Ntendula: Kana beto samba Nzambi ntangu beto ke kudiyangisa, yandi lenda sadisa beto na kuvanda ntima madidi.

 1 Piere 5:7: “Beno . . . losa basusi na beno yonso na yandi sambu yandi ke kudibanzaka sambu na beno.”

 Ntendula: Nzambi ke kudiyangisaka sambu na bampasi na beto. Yandi ke lomba beto na kusonga yandi basusi na beto na kisambu.

 Bitumba

 Nkunga 46:9: “Yandi ke sukisa bitumba na ntoto ya mvimba.”

 Ntendula: Kimfumu ya Nzambi ta manisa bitumba yonso.

 Nkunga 37:11, 29: “Bantu ya kudikulumusa ta baka ntoto, mpi bo ta wa kiese mingi kibeni na ngemba ya mingi. . . . Bantu ya lunungu ta baka ntoto, mpi bo ta zinga kimakulu na zulu na yo.”

 Ntendula: Bantu ya mbote ta zinga na ngemba kimakulu na ntoto.

 Kudiyangisa sambu na bilumbu ke kwisa

 Yeremia 29:11: “‘Mono me zaba mbote bangindu yina mono ke yindula sambu na beno,’ Yehowa muntu me tuba, ‘bangindu ya ngemba, kansi ya mpasi ve, sambu na kupesa beno makwisa mpi kivuvu.”

 Ntendula: Nzambi ke ndimisa bansadi na yandi nde bo ta vanda ti luzingu ya kitoko na bilumbu ke kwisa.

 Kusonga 21:4: “Yandi ta kusula mansanga yonso na meso na bo, lufwa ta vandaka diaka ve; mawa, bidilu, mpi mpasi ta vandaka diaka ve. Mambu ya ntama me vila.”

 Ntendula: Nzambi ke sila na kumanisa mambu yonso ya mbi ya beto ke mona mpi ke kutana ti yo bubu yai.

a Yehowa kele zina ya Nzambi. (Nkunga 83:18) Tala disolo “Yehowa Kele Nani?