Kwenda na mambu ke na kati

666 Ke Tendula Nki?

666 Ke Tendula Nki?

Mvutu ya Biblia

 Na kutadila mukanda ya nsuka ya Biblia, 666 kele ntalu to zina ya mbisi ya mfinda yina kebasikaka na nzadi-mungwa mpi yina kele ti ba-ntu nsambwadi mpi bibongo kumi. (Kusonga 13:1, 17, 18) Mbisi yai kele kidimbu ya kimvuka ya politiki ya ntoto ya mvimba, yina ke yalaka “mabuta yonso, bansi yonso, bandinga yonso, mpi makanda yonso.” (Kusonga 13:7) Zina 666 ke monisa bimvuka ya politiki ya me nunga ve na meso ya Nzambi. Inki mutindu?

  Yo kele ve kaka zina. Bazina yina Nzambi ke pesaka ke vandaka ti bantendula. Mu mbandu, Abrami, yina ke tendula “Tata Kele Zulu Mingi (ya Kunangula),” Nzambi pesaka yandi zina Abrahami, yina ke tendula “Tata ya Kimvuka ya Bantu.” Nzambi salaka yo ntangu yandi silaka Abrahami nde yandi ta kumisa yandi “tata ya makanda mingi.” (Kuyantika 17:5, banoti na nsi ya lutiti) Mutindu mosi, Nzambi pesaka mbisi yina zina 666 sambu na bikalulu na yo.

  Ntalu sambanu ke monisa kukonda kukuka. Mbala mingi, Biblia ke sadilaka bantalu bonso bidimbu. Nsambwadi ke monisaka kima yina kele ya kulunga to ya kukuka. Sambanu, disongidila nsambwadi katula mosi, lenda monisa kima yina kele ve ya kukuka to kima yina kele ya kubeba na meso ya Nzambi, mpi bo lenda wakanisa yo ti bambeni ya Nzambi.​—1 Bansangu 20:6; Daniele 3:1.

  Mbala tatu sambu na kuniata ngindu. Bantangu ya nkaka Biblia ke tubilaka diambu mosi mbala tatu sambu na kuniata bangindu. (Kusonga 4:8; 8:13) Yo yina, zina 666 ke monisa kibeni nde Nzambi ke tadilaka bangidika ya politiki ya bantu bonso kimvuka yina me nunga ve. Bo me kukaka ve kutula ngemba mpi lutaninu yina lenda zinga mingi​—mambu yina Kimfumu ya Nzambi mpamba ta sala.

Kidimbu ya mbisi

 Biblia ke tuba nde bantu ta baka “kidimbu ya mbisi ya mfinda” sambu bo ke “landaka mbisi yina ya mfinda ti kuyituka mingi,” mpi nkutu bo ke sambilaka yo. (Kusonga 13:3, 4;16:2) Bo ke salaka yo ntangu bo ke pesaka lukumu na insi na bo, na bidimbu ya insi na bo, to na basoda ya insi na bo. Mukanda mosi ya Kingelesi (l’Encyclopédie de la religion) ke tuba nde: “Bubu yai, kupesa lukumu na insi, me kumaka lusambu sambu na bantu ya nsi-ntoto.” a

 Inki mutindu bo lenda tula kidimbu ya mbisi na diboko ya muntu ya kitata to na mbunzu na yandi? (Kusonga 13:16) Nzambi tubaka mutindu yai sambu na nsiku yina yandi pesaka dikanda ya Izraele: ‘Beno kangisa yo na diboko na beno sambu na kuyibukaka yo, mpi yo fwete vanda na mbunzu na beno.’ (Kulonga 11:18) Yo vandaka kutendula ve nde bantu ya Izraele zolaka kutula kidimbu na maboko na bo mpi na bambunzu na bo na mutindu ya kieleka, kansi yo vandaka kutendula nde ndinga ya Nzambi zolaka kutwadisa mambu yonso ya bo ke sala mpi mabanza na bo. Mutindu mosi, na kisika nde ntalu 666 kuvanda diambu mosi ya kieleka bonso nzoloko, kidimbu ya mbisi ke monisaka na mutindu ya kifwani bantu yina ke bikaka nde ngidika ya politiki kuyala luzingu na bo. Bantu yina kele na kidimbu ya mbisi yina ke kudikumisaka bo mosi bambeni ya Nzambi.​—Kusonga 14:9, 10; 19:19-21.

a Tala mpi Nationalism in a Global Era, lutiti 134, mpi Nationalism and the Mind: Essays on Modern Culture, lutiti 94.