Kwenda na mambu ke na kati

Keti Biblia Tubilaka Dezia Mambu Yina Bantu Ke Yindula mpi Ke Sala Bubu Yai?

Keti Biblia Tubilaka Dezia Mambu Yina Bantu Ke Yindula mpi Ke Sala Bubu Yai?

Mvutu ya Biblia

 Ee, Biblia tubaka dezia nde mutindu bantu mingi ke yindulaka mpi ke salaka mambu ta beba diaka mingi na bilumbu na beto. Biblia monisaka nde bantu mingi ta buya kuvanda ti bikalulu ya mbote yina ke sadisaka bantu na kuzinga na bumosi mpi na kuwakana. a (2 Timoteo 3:1-5) Kansi Biblia tubaka mpi dezia nde bantu ya nkaka ta kuma ve ti bikalulu yina ya mbi to ta sala ve mambu ya mbi. Kansi, Nzambi ta sadisa bo na kulanda ve mbandu ya bantu ya mbi mpi bo ta longuka mutindu ya kuyindula mpi ya kusala mambu yina ke pesaka Nzambi kiese.—Yezaya 2:2, 3.

Na disolo yai, beto ta pesa bamvutu na bangiufula yai

 Inki Biblia tubaka dezia na yina me tala bangindu ya bantu mpi makambu yina bo ta sala na bilumbu na beto?

 Biblia ke tubila mambu ya mbi ya mutindu na mutindu yina bantu mingi ta sala. Kikalulu ya kusosa mambote na bo mosi ta pusa bo na kusala mambu yina. Bantu ta vanda “bantu ya me konda kudiyala,” “bantu ya ke kudizolaka,” mpi “bantu ya ke zolaka biese na kisika ya kuzola Nzambi.”—2 Timoteo 3:2-4.

 Ya masonga bubu yai, bantu mingi ke yindula mambu kaka sambu na bo mosi, mambote yina bo lenda baka, mambu yina lenda sala nde bo wa mbote, mambu yina ta sala nde bo mona nde luzingu na bo kele mfunu mingi mpi buna na buna. Mutindu Biblia tubilaka yo dezia, bubu yai bantu mingi ke sosaka kaka mambote na bo mosi, mpi diambu yai ke landa kusalama mingi kibeni. Bantu mingi ke kudipesa mingi kibeni sambu na kusosa mambote na bo mosi mpi yo me sala nde bo vanda “bantu ya ke zolaka ve mambu ya mbote,” disongidila, bantu ya kele ve ti makuki ya kuzola bikalulu ya mbote. Bantu mingi “ke pesaka ve matondo.” Yo yina, bo ke monaka ve mfunu ya kupesa mersi sambu na bima yina bo kele ti yo sambu na mambu yina bantu ya nkaka ke sadila bo.—2 Timoteo 3:2, 3.

 Kana muntu ke sosa mambote na yandi mosi, yo ke salaka nde yandi kuma ti bikalulu yai ya nkaka yina Biblia tubaka dezia nde bantu ta vanda ti yo na bilumbu na beto:

  •   Lukasi. Bantu mingi kele “bantu ya ke zolaka mbongo.” Bo ke yindulaka nde mbongo na bo to bima yina bo kele na yo ke monisaka nde bo me nungaka na luzingu.—2 Timoteo 3:2.

  •   Lulendo. Bantu mingi kele “bantu ya lulendo,” mpi “bantu ya me fuluka ti lulendo.” (2 Timoteo 3:2, 4) Bantu ya mutindu yai ke kudikumisaka sambu na makuki yina bo kele ti yo, bikalulu na bo to mpi kimvwama na bo.

  •   Kukusila bantu ya nkaka makambu. Beto lenda mona “bantu ya ke vwezaka” mpi “bantu ya ke kusilaka bankaka makambu” bisika yonso bubu yai. (2 Timoteo 3:2, 3) Bantu yina bo ke tubila awa lenda vanda bayina ke fingaka bantu ya nkaka to Nzambi to bantu ya ke taka luvunu sambu na bantu ya nkaka.

  •   Ntu-ngolo. Bantu mingi kele “bantu ya me konda kwikama,” “bantu ya ke zolaka ve kuwakana,” “bantu ya ke tekaka bankaka,” mpi “bantu ya ntu-ngolo.” (2 Timoteo 3:2-4) Bantu yai ke monisaka bikalulu yina ke songaka nde bo ke zolaka ve kusoba bangindu na bo, ke buyaka kuwakana ti bantu ya nkaka sambu na kumanisa makambu, to ke buyaka kulungisa mambu yina bo tubaka nde bo ta sala.

  •   Mubulu: Bubu yai bantu mingi kele “bantu ya nku,” bantu yina ke waka makasi mpamba-mpamba, mpi mbala mingi bo ke salaka mubulu to bo ke salaka mambu bonso bambisi.—2 Timoteo 3:3.

  •   Kufwa bansiku. Yezu tubaka dezia nde “kikalulu ya kufwa bansiku ta kuma mingi” na bilumbu na beto. (Matayo 24:12) Yandi tubilaka mpi na ntwala “mavwanga,” to “kukolama.”—Luka 21:9, noti na nsi ya lutiti.

  •   Kukonda zola na kati ya dibuta. Mutindu bantu mingi me kuma “bantu ya ke lemfukaka ve na bibuti” mpi “bantu ya ke zolaka ve bantu ya nkaka [na dibuta]”, bantu mingi na dibuta ke monaka nde bo ke tudilaka bo diaka ve dikebi, bo ke sadilaka bo mambu ya mbi to bo ke niokulaka bo.—2 Timoteo 3:2, 3.

  •   Luvunu ya bantu ya mabundu. Bantu ke “monanaka nde bo ke zolaka mambu ya Nzambi.” Bantu ya mutindu yai ke kuma mingi. (2 Timoteo 3:5) Na kisika ya kusala mambu yina Nzambi ke zola nde bo sala, bo ke landa lutwadisu ya bamfumu ya mabundu yina ke songa bo mambu yina bo ke zola kuwa.—2 Timoteo 4:3, 4.

 Bantu yina ke sosaka mambote na bo mosi lenda pusa bantu ya nkaka na kusala inki?

 Kaka bonso bantu mingi ya ke vandaka bwimi, bantu mingi diaka ke niokwama mingi na mabanza sambu na bampasi kuluta mutindu yo vandaka ntete. (Longi 7:7) Mu mbandu, bantu ya nkaka yina ke zolaka mbongo ke yibaka bantu ya nkaka to bo ke kusaka bo. Bantu yina ke zolanaka ve na kati ya dibuta, bo lenda sadila bantu ya nkaka ya dibuta mambu kukonda mawete, mpi yo lenda sala nde bantu ya nkaka ya dibuta kuniokwama na mabanza to bo sosa kudifwa. Diaka bantu yina ke tekaka bantu ya nkaka to bantu yina me konda kwikama lenda niokula bantu ya nkaka na mabanza, mpi mpasi yina bo ke bikilaka bantu yango lenda sala bilumbu mingi.

 Sambu na nki bantu mingi ke kuma diaka mbi kuluta?

 Biblia me monisa pwelele mambu yina ke sala nde bantu kukuma diaka mbi kuluta:

  •   Zola sambu na Nzambi mpi sambu na bantu ya nkaka ke kuma fioti. (Matayo 24:12) Yo yina ke sala nde bantu kukuma kusosa mingi diaka mambote na bo mosi.

  •   Bo kangaka Satana Diabulu kuna na zulu mpi bo losaka yandi awa na ntoto. (Kusonga 12:9, 12) Banda pana, yandi ke pusa bantu na kukuma diaka bwimi mingi.—1 Yoane 5:19.

 Inki beto fwete sala mutindu beto ke mona bantu ke landa kusala mambu ya mbi?

 Ndinga ya Nzambi ke tuba nde: “Kuvanda kimvuka mosi ve ti bantu ya mutindu yina!” (2 Timoteo 3:5, Bible en Kituba) Yo ke tendula ve nde beto fwete buya kuvanda ti bantu ya nkaka. Kansi, beto fwete buya kusala kinduku ya ngolo ti bantu ya bwimi, bayina ke zitisaka ve bansiku ya Nzambi.—Yakobo 4:4.

 Keti bantu yonso ta kuma bantu ya mbi?

 Ve. Biblia tubaka dezia nde bantu ya nkaka ta vanda “ke dila mpi ke bokuta sambu na mambu yonso ya nzanzi yina ke salama.” (Ezekiele 9:4) Bo ta buya kuvanda bantu ya bwimi mpi bo ta zitisa bansiku ya Nzambi na luzingu na bo. Yo ta monana pwelele nde kutuba na bo mpi mutindu na bo ya kusala mambu ta vanda ve kiteso mosi ti ya bantu ya nkaka. (Malaki 3:16, 18) Mu mbandu, bo ta sala ngolo sambu na kuzinga na ngemba ti bantu yonso mpi bo ta kota ve na bitumba mpi na mambu ya mubulu.—Mika 4:3.

 Keti bantu ta landa kusala mambu ya mbi tii kuna luzingu ta fuluka ti mubulu mpi mambu ya mbi?

 Ve. Bantu ta landa ve kusala mambu ya mbi to mubulu. Nkutu, kubika fioti Nzambi ta katula bantu yina ke buya kaka kulemfuka na bansiku na yandi. (Nkunga 37:38) Yandi ta tula “ntoto ya mpa,” disongidila bantu ya mpa yina ta zinga awa na ntoto, kisika yina bantu ya kudikulumusa ta zinga na ngemba mvula na mvula. (2 Piere 3:13; Nkunga 37:11, 29) Kivuvu yai kele ve ndosi ya kiwulu. Nkutu yo vanda bubu, Biblia ke sadisa bantu na kusoba luzingu na bo sambu bo yantika kuzinga na kuwakana ti bansiku ya Nzambi.—Baefezo 4:23, 24.

a Mambu yina Biblia tubaka na ntwala nde yo ta salama (bambikudulu) mpi mambu yina ke salama na ntoto ke monisa nde beto ke zinga “na bilumbu ya nsuka,” ntangu yina “bampasi” kele mingi. (2 Timoteo 3:1, Bible en Kituba) Sambu na kuzaba mambu mingi ya nkaka, tala disolo “Inki Kele Kidimbu ya ‘Bilumbu ya Nsuka’ to ‘Ntangu ya Nsuka’?