Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 APPENDICE

Inki Ntangu mpi Sambu na Nki Kulwata Kitambala?

Inki Ntangu mpi Sambu na Nki Kulwata Kitambala?

Inki ntangu mpi sambu na nki mpangi-nkento ya Mukristu fwete lwata kitambala ntangu yandi kesala bisalu ya ketadila lusambu? Bika beto tadila mambu yina ntumwa Polo kusonikaka na nsadisa ya mpeve santu sambu na dyambu yai. Yandi kepesa lutwadisu yina beto kele na yo mfunu sambu na kubaka badesizio ya mbote yina kepesa Nzambi lukumu. (1 Korinto 11:3-16) Polo kemonisa mambu tatu ya beto fwete tadila: (1) bisalu yina kelomba nde nkento kulwata kitambala, (2) bisika yina yandi fwete lwata yo, mpi (3) bikuma yina kepusa yandi na kuzitisa nsiku yai.

Bisalu. Polo ketanga bisalu zole: kisambu mpi kuzabisa nsangu. (Baverse 4, 5) Ya kyeleka, kisambu kele kusolula ti Yehowa. Bubu yai, kuzabisa nsangu ketadila malongi yonso yina mesimbama na Biblia yina ministre ya Mukristu kelongaka. Kansi, keti Polo kemonisa nde nkento fwete fika ntu na yandi konso ntangu ya yandi kesamba to kelonga kyeleka ya Biblia? Ve. Kima kesalaka nde nkento kufika ntu to ve kele kisika yina yandi kesamba to kelonga.

Bisika. Bangogo ya Polo ketubila bisika zole: dibuta mpi dibundu. Yandi ketuba nde: “Bakala kele mfumu ya nkento na yandi. . . . Nkento yina ke samba Nzambi to ke zabisa nsangu ya Nzambi ntangu bo ke samba Nzambi na kimvuka, kana yandi ke fika lele na ntu na yandi ve, tuba nde nkento yina ke zitisaka bakala na yandi  ve.” (Baverse 3, 5) Na kati ya dibuta, Yehowa meponaka bakala na kuvanda mfumu ya nkento na yandi. Yandi fwete ndima kiyeka ya bakala na yandi, kansi kana yandi kesala yo ve, yandi tapesa bakala na yandi nsoni kana yandi kelungisa mikumba yina Yehowa mepesaka na bakala na yandi. Mu mbandu, kana yo kelomba nde yandi longuka Biblia ti muntu na ntwala ya bakala na yandi, yandi tandima kiyeka ya bakala na yandi kana yandi lwata kitambala. Yandi fwete sala yo ata bakala na yandi mebakaka mbotika to ve, sambu bakala kele mfumu ya dibuta. * Kana yo kelomba nde yandi samba to kulonga na ntwala ya mwana na yandi ya bakala ya leke ya mebakaka mbotika, yandi fwete lwata mpi kitambala; yandi tasala yo ve sambu mwana yina kele mfumu ya dibuta, kansi sambu na kiyeka yina bo mepesaka na babakala yina mebakaka mbotika na dibundu ya Bukristu.

Polo ketanga dibundu ntangu yandi ketuba nde: “Kana muntu mosi ke zola kutula ntembe diaka sambu na mambu yina, mbote yandi kuzaba kaka mambu yai, nde beto ti badibundu ya Nzambi, beto ke salaka kaka mutindu yina ntangu beto ke samba Nzambi.” (Verse 16) Na dibundu ya Bukristu, bo kepesaka kiyeka na babakala ya mebakaka mbotika. (1 Timoteo 2:11-14; Baebreo 13:17) Bo keponaka babakala mpamba bonso bankuluntu mpi bansadi ya kisalu sambu na kulungisa mukumba yina Nzambi mepesaka bo ya kukeba mameme na yandi. (Bisalu 20:28) Kansi, bantangu yankaka yo lenda lomba nde mpangi-nkento mosi kulungisa mukumba yina kaka mpangi-bakala ya kufwana ya mebakaka mbotika muntu fwete sala. Mu mbandu, yo lenda lomba nde yandi twadisa lukutakanu sambu na kisalu ya bilanga sambu ata mpangi-bakala mosi ya kufwana ya mebakaka mbotika kele ve. To yandi lenda longuka Biblia ti muntu yina yandi kelongukaka na yandi banda ntama, na ntwala ya mpangi-bakala mosi ya mebakaka mbotika. Sambu bisalu ya mutindu yai kele na kati ya bisalu ya dibundu ya Bukristu, yandi fwete lwata kitambala sambu na kundima nde yandi kesala kisalu yina kelombaka nde bakala kusala.

Na ndambu yankaka, kele ti mambu mingi ya lusambu ya kelombaka ve nde mpangi-nkento kulwata kitambala. Mu mbandu,  yandi fwete sala yo ve ntangu yandi kepesa mvutu na balukutakanu ya Bukristu, ntangu yandi kesamuna nzo na nzo ti bakala na yandi to bakala yankaka ya mebakaka mbotika, to ntangu yandi kelonguka to kesamba ti bana na yandi ya mebakaka ntete ve mbotika. Ya kyeleka, bangyufula yankaka lenda basika, mpi kana mpangi-nkento kezaba ve kima ya yandi fwete sala, yandi lenda sala bansosa yankaka. * Kana yandi kebakisa kaka ve mpi kana kansansa na yandi kepusa yandi na kulwata kitambala, yo tavanda ve mbi na kusala mpidina mutindu kifwanisu yai kemonisa yo.

Bikuma. Na verse 10, beto kekuta bikuma zole yina kepusaka mpangi-nkento ya Mukristu na kuzitisa nsiku yai: “Sambu na bawanzio, nkento fweti [vanda ti kidimbu ya kiyeka na zulu ya, NW] ntu na yandi.” Ya ntete, simba bangogo, “kidimbu ya kiyeka.” Kulwata kitambala kele mutindu mosi yina nkento kemonisaka nde yandi kendima kiyeka yina Yehowa mepesaka na babakala yina mebakaka mbotika na kati ya dibundu. Na mutindu yina, yandi kemonisaka zola mpi kwikama na yandi na Yehowa Nzambi. Kikuma ya zole kele na bangogo “sambu na bawanzio.” Inki bupusi nkento mosi lenda vanda na yo na bigangwa yina ya ngolo ya kimpeve kana yandi lwata kitambala?

Bawanzyo ketulaka dikebi na kumona nde bo kezitisa kiyeka ya Nzambi na organizasio ya Yehowa ya mvimba, yo vanda na zulu to na ntoto. Bo kebakaka mpi mambote na bambandu yina bantu ya kukonda kukuka kepesaka na dyambu yai. Nkutu, yo kelombaka mpi nde bo lemfuka na ngidika ya Yehowa metulaka—kumekama yina bawanzyo mingi kubelaka na bilumbu ya ntama. (Yude 6) Ntangu yai, bawanzyo lenda mona mpangi-nkento mosi ya Mukristu yina kele ti eksperiansi mingi, yina melongukaka mingi, mpi yina kele ngangu mingi kuluta bakala mosi ya mebakaka mbotika na dibundu; kansi, yandi kele ya kuyilama na kulemfuka na kiyeka ya  bakala yina. Na bambandu yankaka, mpangi-nkento kele mupakulami yina tayala kumosi ti Kristu na bilumbu kekwisa. Nsuka-nsuka, nkento yai tavanda ti kiyeka ya nene kuluta nkutu yina ya bawanzyo kele na yo mpi yandi tayala ti Kristu na zulu. Yai mbandu mosi ya mbote mpenza sambu na bawanzyo yina kemonaka mabanza ya mbote ya mpangi-nkento yina! Ya kyeleka, bampangi-bankento yonso kele mpenza ti dibaku ya nene ya kumonisa bulemfu na kudikulumusa yonso na nzila ya bikalulu na bo ya kwikama na meso ya bamilio ya bawanzyo ya kwikama!

^ par. 3 Mpangi-nkento ya Mukristu fwete samba ve na ndinga ya ngolo na ntwala ya bakala na yandi ya Mukristu katula kaka na mabaku ya sipesiali, mu mbandu kana bakala na yandi kekuka dyaka ve kutuba sambu na maladi mosi buna.

^ par. 2 Sambu na kuzaba mambu mingi, tala Nzozulu ya Nkengi ya Kifalansa ya Yuli 15, 2002, balutiti 26-7, mpi ya Yuni 1, 1977, balutiti 349-52.