Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU 17

Bikala na Zola ya Nzambi

Bikala na Zola ya Nzambi

“Beno kuditunga na zulu ya lukwikilu na beno ya kuluta santu . . . Beno bikala na zola ya Nzambi.”—YUDE 20, 21.

1, 2. Inki beto lenda sala sambu na kubikala na zola ya Nzambi?

BETO yonso ke zolaka kuvanda ngolo mpi ti mavimpi ya mbote. Yo yina, beto ke diaka madia ya mbote, ke salaka ngalasisi mbala na mbala, mpi ke kebaka nitu na beto. Ata yo ke lombaka bikesa, beto ke sepelaka ti bambuma yina yo ke butaka, yo yina beto ke yambulaka ve. Kansi, beto fwete vanda mpi ngolo mpi ti mavimpi ya mbote na mutindu ya nkaka.

2 Ata beto me yantika mbote na kuzaba Yehowa, beto fwete landa na kukumisa ngolo kinduku na beto ti yandi. Ntangu Yude siamisaka Bakristu nde, “Beno bikala na zola ya Nzambi,” yandi tendulaka mutindu bo lendaka kusala yo. Yandi songaka bo nde: “Beno kuditunga na zulu ya lukwikilu na beno ya kuluta santu.” (Yude 20, 21) Ebuna, inki mutindu beto lenda kuma ti lukwikilu ya ngolo?

LANDA KUKUMISA NGOLO LUKWIKILU NA NGE

3-5. (a) Satana ke zolaka nde nge tadila minsiku ya Yehowa nki mutindu? (b) Inki mutindu nge ke tadilaka bansiku mpi minsiku ya Yehowa?

3 Yo kele mfunu nde nge ndima kibeni nde banzila ya Yehowa kele ya kuluta mbote. Satana ke zolaka nde nge yindula nde minsiku ya Nzambi kele mpasi na kuzitisa mpi nde nge ta vanda na kiese mingi kana nge ke pona nge mosi mambu ya mbote mpi ya mbi. Banda na kilanga ya Edeni, Satana  ke sosaka kupusa bantu na kundima mambu yai. (Kuyantika 3:1-6) Mpi yandi ke landa kaka kusala yo bubu yai.

4 Keti Satana tubaka masonga? Keti minsiku ya Yehowa kele mpasi mingi? Ve. Beto baka mbandu, yindula nde nge ke tambula na parki mosi ya kitoko. Nge me mona lupangu mosi ya nda yina me kanga nzila. Ziku nge lenda kudiyula nde, ‘Sambu na nki lupangu yai me kanga mono nzila?’ Kansi kaka na ntangu yina, nge me wa ntambu ke ngana na simu yina ya nkaka ya lupangu yango. Inki mutindu nge ta tadila lupangu yina ntangu yai? Nge ta vanda na ntonda sambu yo ke tanina nge sambu ntambu kudia nge ve! Minsiku ya Yehowa kele bonso lupangu yai, mpi Diabulu kele bonso ntambu yai ya ke ngana. Ndinga ya Nzambi ke kebisa beto nde: “Beno tanina mabanza na beno, beno keba! Mbeni na beno, Diabulu, ke kwendaka kuzieta bonso ntambu ya ke ngana, yandi ke sosa kudia muntu.”—1 Piere 5:8.

5 Yehowa ke zolaka nde beto vanda ti luzingu ya mbote kibeni. Yandi ke zolaka ve nde Satana kukusa beto. Yo yina yandi me pesaka beto bansiku mpi minsiku sambu na kutanina beto mpi sambu beto vanda na kiese. (Baefezo 6:11) Yakobo sonikaka nde: “Muntu yina ke tala kaka nsiku ya kukuka mpi ya kimpwanza, mpi yina ke landa kutala yo, . . . ta vanda na kiese na mambu yina yandi ke sala.”—Yakobo 1:25.

6. Inki mutindu beto lenda kuma kibeni kundima nde banzila ya Nzambi kele ya kuluta mbote?

6 Ntangu beto ke landaka lutwadisu ya Yehowa, luzingu na beto ke tomaka mpi kinduku na beto ti yandi ke kumaka ngolo kibeni. Mu mbandu, beto ke bakaka mambote ntangu beto ke ndimaka kusamba yandi mbala na mbala. (Matayo 6:5-8; 1 Batesalonika 5:17) Beto ke vandaka na kiese ntangu beto ke lemfukaka na ntuma ya kukwenda na balukutakanu sambu na kusambila yandi mpi kupesana kikesa mpi ntangu beto ke salaka mingi kisalu ya kusamuna  mpi ya kulonga. (Matayo 28:19, 20; Bagalatia 6:2; Baebreo 10:24, 25) Ntangu beto ke yindulaka mutindu mambu yai me sadisaka beto na kulanda kukumisa ngolo lukwikilu na beto, beto ke kumaka kibeni kundima nde banzila ya Yehowa kele ya kuluta mbote.

7, 8. Inki ta sadisa beto na kudiyangisa ve sambu na mambu ya mpasi yina beto lenda kutana ti yo na bilumbu ke kwisa?

7 Beto lenda kudiyangisa nde na bilumbu ke kwisa beto ta kutana ti mambu ya mpasi mingi yina ta meka lukwikilu na beto. Kana nge me yindulaka dezia mutindu yai, kuvila ve mambu yai ya Yehowa ke tuba: “Mono, Yehowa, mono kele Nzambi na nge, muntu yina ke longa nge sambu na mambote na nge mosi, muntu yina ke twadisa nge na nzila yina nge fwete tambula. A kana nge tula dikebi na bansiku na mono! Ebuna ngemba na nge ta kuma bonso nzadi mpi lunungu na nge bonso bitembo ya nzadi-mungwa.”—Yezaya 48:17, 18.

8 Ntangu beto ke lemfukilaka Yehowa, ngemba na beto  ke kumaka bonso nzadi yina ke kawukaka ve, mpi lunungu na beto ke kumaka bonso bitembo ya nzadi-mungwa yina ke bulaka ntangu yonso na balweka ya nzadi. Yo vanda beto ke kutana ti mambu ya nki mutindu na luzingu, beto lenda vanda ya kwikama. Biblia ke sila nde: “Losila Yehowa kizitu na nge, ebuna yandi ta sadisa nge. Yandi ta pesa ve nzila ata fioti nde muntu ya lunungu kubwa.”—Nkunga 55:22.

“BETO SALA NGOLO SAMBU BETO KUMA BANTU YA KUYELA”

9, 10. Kuvanda muntu ya kuyela ke tendula nki?

9 Kana nge ke kumisa ngolo kinduku na nge ti Yehowa, nge ta ‘sala ngolo sambu nge kuma muntu ya kuyela.’ (Baebreo 6:1) Kuvanda muntu ya kuyela ke tendula inki?

10 Beto ke kumaka ve Bakristu ya kuyela kaka sambu beto ke kuma bambuta. Sambu beto kuma bantu ya kuyela, beto fwete kumisa Yehowa nduku na beto ya ngolo mpi kusosa kutadila mambu mutindu yandi ke tadilaka yo. (Yoane 4:23) Polo sonikaka nde: “Bantu yina ke zingaka na kuwakana ti banzala ya nitu ke tulaka mabanza na bo na mambu ya kinsuni, kansi bantu yina ke zingaka na kuwakana ti mpeve ke tulaka mabanza na bo na mambu ya kimpeve.” (Baroma 8:5) Muntu ya kuyela ke tulaka ve bansaka to bima ya kinsuni na kisika ya ntete na luzingu na yandi. Kansi, yandi ke tulaka kisalu ya Yehowa na kisika ya ntete mpi ke bakaka balukanu ya mbote na luzingu na yandi. (Bingana 27:11; tanga Yakobo 1:2, 3.) Yandi ke bikaka ve nde mambu ya mbi kuvanda ti bupusi na luzingu na yandi. Muntu ya kuyela ke zabaka mambu ya mbote mpi yandi ke vandaka ti lukanu ya kusala yo.

11, 12. (a) Inki Polo tubaka sambu na ‘mayele ya kuswaswanisa mambu’? (b) Na nki mutindu kukuma Mukristu ya kuyela me fwanana ti kukuma muntu ya ke salaka nsaka ya kubaka ntinu?

11 Yo ke lombaka bikesa sambu na kukuma muntu ya  kuyela. Ntumwa Polo sonikaka nde: “Madia ya ngolo kele sambu na bantu ya kuyela, bantu yina ntangu bo ke sadilaka mayele na bo ya kuswaswanisa mambu ke longaka yo sambu na kuswaswanisa mambu ya mbote ti ya mbi.” (Baebreo 5:14) Bangogo “ke longaka” lenda yibusa beto formasio yina muntu ya ke salaka nsaka ya kubaka ntinu ke bakaka.

12 Ntangu beto ke monaka muntu mosi ya ke salaka mbote nsaka ya kubaka ntinu ke baka ntinu, beto ke zabaka nde yo lombaka ntangu mpi formasio sambu yandi yedisa mayele yai. Yandi butukaka ve muntu ya ke salaka nsaka ya kubaka ntinu. Ntangu bebe ke butukaka, yandi ke zabaka kibeni ve mutindu ya kusadila maboko mpi makulu na yandi. Kansi na nima ya ntangu, yandi ke longukaka mutindu ya kusimba bima mpi mutindu ya kutambula. Na nsadisa ya formasio, yandi lenda kuma muntu ya ke salaka nsaka ya kubaka ntinu. Mutindu mosi, yo ke lombaka ntangu mpi formasio sambu beto kuma Bakristu ya kuyela.

13. Inki ta sadisa beto na kuyindula mutindu Yehowa ke yindulaka?

13 Na mukanda yai, beto me tubila mutindu beto lenda yindula bonso Yehowa mpi kutadila mambu mutindu yandi ke tadilaka yo. Beto me longuka na kusepela ti minsiku ya Yehowa mpi kuzola yo. Ntangu beto ke baka balukanu, beto fwete kudiyula nde: ‘Inki bansiku to minsiku ya Biblia ke tadila diambu yai? Inki mutindu mono lenda sadila yo? Yehowa ta zola nde mono sala inki?—Tanga Bingana 3:5, 6; Yakobo 1:5.

14. Inki beto fwete sala sambu na kukumisa lukwikilu na beto ngolo?

14 Beto ke yambulaka ve ata fioti na kukumisa ngolo lukwikilu na beto na Yehowa. Kaka mutindu kudia madia ya mbote ke sadisaka beto na kuvanda ti mavimpi ya mbote, kulonguka mambu ya Yehowa ke sadisaka beto na kuvanda ti lukwikilu ya ngolo. Ntangu beto yantikaka kulonguka Biblia,  beto longukaka malongi ya mfunu ya me tala Yehowa mpi banzila na yandi. Kansi sambu ntangu ke luta, beto fwete bakisa mambu ya mudindu. Yai kele mambu yina Polo zolaka kutuba ntangu yandi tubaka nde: “Madia ya ngolo kele sambu na bantu ya kuyela.” Kana beto ke sadila mambu yina beto ke longuka, beto ke kumaka mayele. Biblia ke songa beto nde: “Mayele kele kima ya kuluta mfunu.”—Bingana 4:5-7; 1 Piere 2:2.

15. Sambu na nki yo kele mfunu nde beto zola kibeni Yehowa mpi bampangi na beto?

15 Muntu lenda vanda ngolo mpi na mavimpi ya mbote, kansi yandi ke zabaka nde sambu yandi landa kuvanda mutindu yai, yandi fwete landa kukeba nitu na yandi. Mutindu mosi, muntu ya kuyela ke zabaka nde yandi fwete sala ngolo sambu nde kinduku na yandi ti Yehowa kulanda kuvanda ngolo. Polo ke yibusa beto nde: “Beno landa kudimeka sambu na kuzaba kana beno kele na lukwikilu; beno landa kuditala kana beno kele nki mutindu.” (2 Bakorinto 13:5) Kansi, katula kuvanda ti lukwikilu ya ngolo, beto fwete sala mambu mingi. Zola na beto sambu na Yehowa mpi bampangi fwete landa na kukuma ngolo. Polo tubaka nde: “Kana mono kele ti . . . nzayilu . . ., mpi kana mono kele ti lukwikilu yonso sambu na kukatula bangumba kisika mosi mpi kutula yo kisika ya nkaka, kansi mono kele ve na zola, mono kele mpamba.”—1 Bakorinto 13:1-3.

TULA DIKEBI NA KIVUVU NA NGE

16. Satana ke zolaka nde beto kudiwa nki mutindu?

16 Satana ke zolaka beto yindula nde beto lenda sepedisa ve Yehowa ata fioti. Yandi ta zola nde beto lemba nitu mpi beto yindula nde kele ve ti mutindu ya kumanisa bampasi na beto. Yandi ke zolaka ve nde beto tudila bampangi na beto Bakristu ntima, mpi yandi ke zolaka ve nde beto vanda na kiese. (Baefezo 2:2) Satana ke zabaka nde bangindu ya  mbi lenda bebisa luzingu na beto mpi kinduku na beto ti Nzambi. Kansi Yehowa me pesaka beto kima yina lenda sadisa beto na kununga bangindu ya mbi. Yandi me pesaka beto kivuvu.

17. Sambu na nki kivuvu kele mfunu?

17 Na 1 Batesalonika 5:8, Biblia ke fwanisa kivuvu na beto ti mpu yina ke taninaka ntu ya soda na bitumba, yandi ke binga mpu yina “kivuvu ya luguluku.” Kivuvu na balusilu ya Yehowa lenda tanina mabanza na beto mpi kusadisa beto na kununga bangindu ya mbi.

18, 19. Inki mutindu kivuvu pesaka Yezu kikesa?

18 Kivuvu ya Yezu pesaka yandi kikesa. Na mpimpa ya nsuka ya luzingu na yandi na ntoto, yandi kutanaka ti mambu mingi ya mpasi. Nduku na yandi mosi ya ngolo tekaka yandi. Nduku na yandi ya nkaka buyaka nde yandi me zaba yandi ve. Bankaka yambulaka yandi mpi tinaka. Bantu ya bwala na yandi mosi telaminaka yandi, bo lombaka nde bo fwa yandi na nti ya mpasi. Inki sadisaka yandi na kukanga  ntima na mambu yai ya mpasi? Biblia ke tuba nde: “Sambu na kiese yina Nzambi tulaka na ntwala na yandi, yandi kangaka ntima na zulu ya nti ya mpasi, yandi ndimaka nde bo pesa yandi nsoni, mpi yandi me vandaka na diboko ya kitata ya kiti ya kimfumu ya Nzambi.”—Baebreo 12:2.

19 Yezu zabaka nde kana yandi bikala ya kwikama, yandi ta pesa Tata na yandi lukumu mpi ta monisa nde Satana kele muntu ya luvunu. Kivuvu yai pesaka yandi kiese ya mingi. Yandi zabaka mpi nde ntama mingi ve yandi ta vanda diaka ti Tata na yandi na zulu. Kivuvu yai sadisaka yandi na kukanga ntima. Bonso Yezu, beto fwete tula dikebi na kivuvu na beto. Yo ta sadisa beto na kukanga ntima ata bampasi ya nki mutindu me bwila beto.

20. Inki lenda sadisa nge na kuvanda ti mabanza ya mbote?

20 Yehowa ke monaka lukwikilu mpi kukanga ntima na nge. (Yezaya 30:18; tanga Malaki 3:10.) Yandi ke sila na kupesa “nge banzala ya ntima na nge.” (Nkunga 37:4) Yo yina, landa kutula mabanza na kivuvu na nge. Satana ke  zolaka nde nge vidisa kivuvu mpi nge mona nde balusilu ya Yehowa ta lungana ve ata fioti. Kansi, kubika ve nde bangindu yai ya mbi kulembisa nge! Kana nge me mona nde kivuvu na nge kele diaka ve mutindu yo vandaka, lomba Yehowa na kusadisa nge. Yibuka mambu yina kele na Bafilipi 4:6, 7: “Beno kudiyangisa ve sambu na konso kima yina, kansi na mambu yonso na nzila ya kisambu mpi ntangu beno ke bondila ti kupesa matondo, beno zabisa Nzambi mambu ya beno ke lomba; ebuna ngemba ya Nzambi yina me luta mayele yonso ya kubakisa mambu ta tanina bantima na beno mpi mabanza na beno na nzila ya Kristu Yezu.”

21, 22. (a) Inki kele lukanu ya Yehowa sambu na ntoto? (b) Nge me baka lukanu ya kusala inki?

21 Baka ntangu ya kuyindulula mbala na mbala mambu ya kiese yina ta vanda na bilumbu ke kwisa. Kubika fioti, bantu yonso ya kele na luzingu ta sambila Yehowa. (Kusonga 7:9, 14) Yindula fioti luzingu na nsi-ntoto ya mpa. Yo ta vanda mbote kibeni kuluta konso kima yina beto lenda yindula! Satana, bademo na yandi, mpi mambu yonso ya mbi ta vanda diaka ve. Nge ta belaka diaka ve, mpi nge ta fwa ve. Kansi, nge ta telamaka konso kilumbu ti kikesa ya mingi mpi kiese ya kuvanda na luzingu. Bantu yonso ta sala na bumosi sambu na kukumisa ntoto paladisu. Bantu yonso ta vanda ti madia ya mbote mpi kisika ya mbote ya kuzinga. Bantu ta vanda diaka ve nku to mubulu kansi bo ta sadilaka kibeni bantu ya nkaka mambu na mawete yonso. Na ntangu yina, bantu yonso na ntoto ta baka “kimpwanza ya nkembo ya bana ya Nzambi.”—Baroma 8:21.

22 Yehowa ke zolaka nde nge kumisa yandi nduku na nge ya ngolo. Yo yina, sala yonso sambu na kulemfukila Yehowa mpi kukwenda pene-pene na yandi konso kilumbu. Ee, bika beto yonso kubikala na zola ya Nzambi mvula na mvula!—Yude 21.