Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU 16

Beno Vanda Bambeni ya Diabulu

Beno Vanda Bambeni ya Diabulu

“Beno vanda bambeni ya Diabulu, ebuna yandi ta tina ntama ti beno.”—YAKOBO 4:7.

1, 2. Inki beto fwete bakisa na yina me tala Satana mpi bademo?

LUZINGU na nsi-ntoto ya mpa yina Yehowa me silaka ta vanda mbote kibeni. Nsuka-nsuka, beto ta zinga mutindu Nzambi zolaka nde beto zinga. Kansi bubu yai, beto ke zinga na nsi-ntoto yina Satana ti bademo na yandi ke yalaka. (2 Bakorinto 4:4) Ata beto lenda mona bo ve, bo kele mpi bo ke vandaka ngolo kibeni.

2 Na kapu yai, beto ta tubila mutindu beto lenda bikala pene-pene na Yehowa mpi kuditanina na Satana. Yehowa ke sila nde yandi ta sadisa beto. Kansi beto fwete bakisa mayele yina Satana mpi bademo ke sadilaka sambu na kukusa mpi kunwanisa beto.

“BONSO NTAMBU YA KE NGANA”

3. Diabulu ke zolaka kusala beto inki?

3 Satana ke tubaka nde bantu ke sambilaka Yehowa sambu na bikuma ya mbi mpi nde beto ta yambula kusadila yandi kana beto kutana ti bampasi ya ngolo. (Tanga Yobi 2:4, 5.) Ntangu muntu ke monisaka mpusa ya kuzaba Yehowa, Satana ti bademo ke monaka yo, mpi bo ke sosaka kukanga yandi nzila. Bo ke waka makasi ntangu muntu ke kudipesaka na Yehowa mpi ke bakaka mbotika. Biblia ke fwanisa Diabulu ti “ntambu ya ke ngana, [yina]  ke sosa kudia muntu.” (1 Piere 5:8) Satana ke zolaka kufwa kinduku na beto ti Yehowa.—Nkunga 7:1, 2; 2 Timoteo 3:12.

Satana ke vandaka na makasi ntangu beto ke kudipesaka na Yehowa

4, 5. (a) Satana lenda kuka ve kusala inki? (b) Kuvanda “bambeni ya Diabulu” ke tendula inki?

4 Kansi beto fwete wa ve Satana ti bademo na yandi boma. Yehowa me tulaka bandilu na mambu yina bo lenda sala beto. Yehowa ke sila nde “kimvuka mosi ya nene” ya Bakristu ya kieleka ta guluka na “mpasi ya nene.” (Kusonga 7:9, 14) Diabulu kele ve ti kima ya kusala  yina lenda sala nde mambu yai kusalama ve, sambu Yehowa ke taninaka bansadi na yandi.

5 Kana beto ke bikala pene-pene na Yehowa, Satana lenda bebisa ve kinduku na beto ti yandi. Ndinga ya Nzambi ke ndimisa beto nde: “Yehowa kele ti beno konso ntangu yina beno kele ti yandi.” (2 Bansangu 15:2; tanga 1 Bakorinto 10:13.) Babakala mpi bankento mingi ya kwikama ya ntangu ya ntama, mu mbandu Abele, Enoki, Noa, Sara, mpi Moize, vandaka bambeni ya Diabulu sambu bo bikalaka pene-pene na Yehowa. (Baebreo 11:4-40) Beto lenda sala mpi mutindu mosi. Ndinga ya Nzambi ke tuba nde: “Beno vanda bambeni ya Diabulu, ebuna yandi ta tina ntama ti beno.”—Yakobo 4:7.

“BETO KE NWANAKA”

6. Inki mutindu Satana ke nwanisaka beto?

6 Ata Satana me zaba nde Yehowa me tulaka bandilu na mambu yina yandi lenda sala beto, yandi ta sosa kaka kusala konso kima yina ta bebisa kinduku na beto ti Nzambi. Bubu yai, Diabulu ke nwanisaka beto na mitindu mingi, mpi yandi ke sadilaka mayele yina yandi me sadilaka banda bamvula mingi. Inki kele mwa mayele yango?

7. Sambu na nki Satana ke nwanisaka bansadi ya Yehowa?

7 Ntumwa Yoane sonikaka nde: “Nsi-ntoto ya mvimba kele na nsi ya kiyeka ya muntu ya mbi.” (1 Yoane 5:19) Satana ke yalaka nsi-ntoto yai ya mbi mpi yandi ta zola mpi kuyala bansadi ya Yehowa. (Mika 4:1; Yoane 15:19; Kusonga 12:12, 17) Diabulu ke zabaka nde yandi kele diaka ve ti ntangu mingi, yo yina yandi ke pusaka kibeni konso muntu na kati na beto na kuvanda ve ya kwikama na Nzambi. Diabulu ke nwanisaka beto na mutindu ya pwelele, kansi bantangu ya nkaka yandi ke nwanisaka beto na mutindu ya kubumbana.

8. Konso Mukristu fwete zaba inki?

 8 Baefezo 6:12 ke tuba nde: “Beto ke nwanaka . . . ti bampeve ya mbi yina kele na bisika ya zulu.” Konso Mukristu ke nwanaka ti Diabulu mpi bademo. Beto fwete zaba nde bantu yonso yina me kudipesaka na Yehowa ke nwanaka bitumba yai. Na mukanda ya Baefezo, ntumwa Polo siamisaka Bakristu mbala tatu na “kutelama ngolo.”—Baefezo 6:11, 13, 14.

9. Satana ti bademo ke sosaka kusala beto inki?

9 Satana ti bademo ke sosaka kukusa beto na mitindu mingi. Kana beto me nunga Satana na mutindu mosi buna, yo ke tendula ve nde yandi lenda nunga beto ve na mutindu ya nkaka. Diabulu ke sosaka kuzaba bifu na beto sambu yandi pona mitambu ya kukanga beto. Kansi beto fwete bika ve nde Diabulu kukanga beto, sambu Biblia ke longaka beto mitambu na yandi. (2 Bakorinto 2:11; tala Noti 31.) Mosi na kati na yo kele bisalu ya bampeve ya mbi.

BIKALA NTAMA TI BADEMO

10. (a) Bisalu ya bampeve ya mbi kele inki? (b) Inki mutindu Yehowa ke tadilaka yo?

10 Bisalu ya bampeve ya mbi ke tadila mambu yina ke salaka nde muntu kusolula ti bademo, mu mbandu kutuba na ntwala mambu yina ta salama na bilumbu ke kwisa, kindoki, kuloka bantu, to kusolula ti bafwa. Biblia ke songaka beto nde bisalu ya bampeve ya mbi kele “nzanzi” mpi nde beto lenda ve kudikotisa na bisalu yango mpi na ndambu ya nkaka kusambila Yehowa. (Kulonga 18:10-12; Kusonga 21:8) Bakristu fwete buya kibeni mitindu yonso ya bisalu ya bampeve ya mbi.—Baroma 12:9.

11. Kusepela ti bisalu ya bampeve ya mbi lenda nata beto na kusala inki?

11 Satana ke zabaka nde kana beto ke sepela ti mambu  ya bademo, yo ta vanda mpasi ve nde beto kudikotisa na bisalu ya bampeve ya mbi. Bisalu yonso ya bampeve ya mbi lenda fwa kinduku na beto ti Yehowa.

SATANA KE SOSAKA KUKUSA BETO

12. Inki mutindu Satana ke kumisaka mabanza ya bantu kisaka-saka?

12 Satana ke sosaka kukumisa mabanza ya bantu kisaka-saka. Yandi ke kotisaka badute malembe-malembe, tii ntangu bantu ta kuma kuyindula nde “mbote kele mbi mpi mbi kele mbote.” (Yezaya 5:20) Diabulu ke pusaka bantu na kuyindula nde bandongisila ya Biblia kele mbote ve mpi nde beto ta vanda na kiese mingi kana beto ke zitisa ve minsiku ya Nzambi.

13. Inki mutindu Satana ke sosaka kukotisa badute?

13 Kukotisa badute kele na kati ya mayele yina Satana ke sadilaka mingi. Yandi ke sadilaka yo banda ntama. Na kilanga ya Edeni, yandi sosaka kukotisa badute ntangu yandi yulaka Eva nde: “Keti Nzambi tubaka kibeni nde beno fwete dia ve mbuma ya konso nti yina kele na kilanga?” (Kuyantika 3:1) Na nima, na ntangu ya Yobi, Satana yulaka Yehowa na ntwala ya bawanzio nde: “Keti Yobi ke waka Nzambi boma sambu na mpamba?” (Yobi 1:9) Na nima ya mbotika ya Yezu, Satana tudilaka yandi ntembe mpi tubaka nde: “Kana nge kele mwana ya Nzambi, tuba na matadi yai yo kuma mampa.”—Matayo 4:3.

14. Inki mutindu Satana ke pusaka bantu na kumona nde bisalu ya bampeve ya mbi kele ve kigonsa?

14 Bubu yai, Diabulu ke landaka kukotisa badute. Yandi ke pusaka bantu na kumona nde bisalu ya bampeve ya mbi kele kibeni mbi ve ntangu yandi ke salaka nde mitindu na yo ya nkaka kumonana mbi ve. Nkutu Bakristu ya nkaka ke monaka ve bigonsa na yo. (2 Bakorinto 11:3)  Ebuna, inki mutindu beto lenda kuditanina? Inki lenda sadisa beto na kuzaba nde Satana ke kusa beto ve? Beto tadila mambu zole yina Satana lenda kusa beto: bansaka mpi lusansu.

SATANA KE SADILAKA BAMPUSA NA BETO SAMBU NA KUNWANISA BETO

15. Inki mutindu bansaka lenda sala nde beto kudikotisa na mambu ya bademo?

15 Bubu yai, bafilme, bavideo, baprograme ya televizio, bansaka ya ordinatere, mpi basite Internet mingi ke monisaka bademo, mazi, mpi bampeve ya mbi. Bantu mingi ke monaka nde mambu yai kele mbi ve mpi bo ke monaka ve kigonsa ya kubika nde bademo kudikotisa na luzingu na bo. Muntu lenda kudikotisa mpi na bisalu ya bampeve ya mbi na nzila ya mambu bonso bansaka ya shanse, kutanga banzila ya maboko, bakarte, mpi bambuma ya kristale. Diabulu ke bumbaka bigonsa yai mpi yandi ke salaka na mpila nde mambu yai kumonana bonso ya kuyituka, ya mbote, mpi ya ke pesa kiese. Nkutu muntu lenda yindula nde yo kele mbi ve na kutala mambu ya bademo to ya bampeve ya mbi kana yandi ke salaka kibeni ve bisalu ya bampeve ya mbi. Sambu na nki kuyindula mutindu yai kele kigonsa?—1 Bakorinto 10:12.

16. Sambu na nki beto fwete buya bansaka yina ke monisaka mambu ya bampeve ya mbi?

16 Satana ti bademo lenda tanga ve na mabanza na beto. Kansi, bo lenda zaba bampusa mpi bangindu na beto ntangu bo ke talaka mambu yina beto ke ponaka sambu na beto mosi mpi mabuta na beto, mu mbandu bansaka. Kana beto ke pona bafilme, miziki, to mikanda ya ke tubila kinganga-nkisi, mazi, kuvanda na nsi ya kiyeka ya bademo, kindoki, to mambu ya nkaka ya mutindu  mosi, Satana ti bademo ta zaba nde beto ke zolaka mambu yai. Na nima, bo lenda sosa nkutu kukotisa beto kibeni na bisalu ya bampeve ya mbi.—Tanga Bagalatia 6:7.

17. Inki mutindu Satana lenda sadila mpusa na beto ya kuvanda ti mavimpi ya mbote?

17 Satana lenda sadila mpi mpusa na beto ya kuvanda ti mavimpi ya mbote. Bubu yai, bantu mingi ke vandaka ve ti mavimpi ya mbote. Muntu lenda sosa balusansu mingi kansi yandi ke beluka ve. (Marko 5:25, 26) Nkutu yandi lenda kuma kudiyangisa mingi mpi kusosa kusala konso kima yina. Kansi beto Bakristu, beto fwete pona ve balusansu yina ke sadilaka “mazi.”—Yezaya 1:13.

Tudila Yehowa ntima ntangu nge ke bela

18. Mukristu fwete buya lusansu ya nki mutindu?

 18 Na Izraele ya ntama, bantu ya nkaka vandaka kusadila “mazi.” Yehowa songaka bo nde: “Ntangu beno ke tandula maboko na beno, mono ke fika meso na mono sambu na kumona beno ve. Ata beno ke sala bisambu mingi, mono ke wa yo ve.” (Yezaya 1:15) Yindula fioti—Yehowa zolaka nkutu ve kuwa bisambu na bo! Beto ke zolaka ve kusala konso kima yina lenda bebisa kinduku na beto ti Yehowa mpi kusala nde yandi sadisa beto diaka ve, mingi-mingi ntangu beto ke bela. (Nkunga 41:3) Yo yina, beto fwete sosa kuzaba kana lusansu yina beto ke zola kubaka ke wakana na mutindu mosi buna ti bisalu ya bampeve ya mbi to ya bademo. (Matayo 6:13) Kana kele ti kima mosi buna ya ke monisa nde lusansu yina ke wakana ti bisalu ya bampeve ya mbi, beto fwete buya yo!—Tala Noti 32.

MASOLO YA BADEMO

19. Inki mutindu Diabulu ke pesaka bantu mingi boma?

19 Ata bantu ya nkaka ke yindulaka nde Diabulu ti bademo ke zingaka ve, bantu ya nkaka ke zabaka nde bo kele sambu na mambu yina bo me kutanaka ti yo. Bantu mingi ke zingaka na boma ya bampeve ya mbi mpi bo ke vandaka bampika ya bansiku ya luvunu. Bantu ya nkaka ke taka masolo ya ke tubilaka mutindu bademo ke pesaka bantu mpasi sambu na kupesa bantu boma ya bademo. Mbala mingi, bantu ke sepelaka ti masolo yango mpi ke waka kiese na kutela yo bantu ya nkaka. Mbala mingi masolo yai ke pesaka bantu boma ya Diabulu.

20. Inki mutindu beto lenda mwanga luvunu ya Satana?

20 Yindula diambu yai—Satana ke zolaka nde bantu kuwa yandi boma. (2 Batesalonika 2:9, 10) Yandi kele muntu  ya luvunu yina ke zabaka mutindu ya kubebisa mabanza ya bantu yina ke sepelaka ti bisalu ya bampeve ya mbi mpi kupusa bo na kukwikila na mambu yina kele kibeni ve ya kieleka. Bantu yango lenda tubila masolo ya mambu yina bo ke yindula nde bo me monaka mpi me waka. Kana bantu ke tubila-tubila mingi masolo yai, bo ta kuma kuyika kibeni mambu ya nkaka. Beto ke tubila-tubilaka ve masolo yai sambu beto ke zolaka ve kusadisa Satana na kumwanga boma ya bademo.—Yoane 8:44; 2 Timoteo 2:16.

21. Inki beto lenda tubila na kisika ya kuta masolo ya bademo?

21 Kana nsadi mosi ya Yehowa me kutanaka ti mambu ya bademo, yandi fwete tela yo ve bampangi sambu na kulutisa ntangu ti bo. Bansadi ya Yehowa fwete zinga ve na boma ya konso kima yina Diabulu ti bademo na yandi lenda sala. Kansi, beto fwete tula dikebi na Yezu mpi na ngolo yina Yehowa me pesaka yandi. (Baebreo 12:2) Yezu vandaka ve kutela balongoki na yandi mambu ya bademo sambu na kulutisa ntangu ti bo. Yandi tulaka dikebi na nsangu ya Kimfumu mpi na “mambu ya nene ya Nzambi.”—Bisalu 2:11; Luka 8:1; Baroma 1:11, 12.

22. Inki lukanu nge me baka?

22 Beto fwete vila ve nde lukanu ya Satana kele ya kufwa kinduku na beto ti Yehowa. Yandi ta sosa kusala konso kima yina sambu na kufwa yo. Ata mpidina, beto ke zabaka mayele ya Diabulu mpi beto kele ti lukanu ya kunwana ti mitindu yonso ya bisalu ya bampeve ya mbi. Beto ta “pesa ve Diabulu dibaku” ya kulembisa lukanu na beto. (Tanga Baefezo 4:27.) Ee, kana beto kele bambeni ya Diabulu, beto ta kangama ve na mitambu na yandi mpi beto ta vanda na lutaninu ya Yehowa.—Baefezo 6:11.