Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 DILONGI 101

Bo Me Tinda Polo na Roma

Bo Me Tinda Polo na Roma

Nzietelo ya Polo ya tatu sukaka na Yeruzalemi. Bo kangaka yandi kuna mpi bo tulaka yandi na boloko. Na mbona-meso yina yandi monaka na mpimpa, Yezu songaka yandi nde: ‘Nge ta kwenda na Roma mpi nge ta samuna kuna.’ Bo bakaka Polo na Yeruzalemi mpi bo nataka yandi na Sezarea; kuna yandi salaka bamvula zole na boloko. Ntangu bo vandaka kusambisa yandi na guvernere Festusi, Polo tubaka nde: ‘Mu ke lomba nde Kaisali kusambisa mono na Roma.’ Festusi tubaka nde: “Sambu nge me lomba nde Kaisali kusambisa nge; nge ta kwenda na Kaisali.” Bo tulaka Polo na maswa mpi bo nataka yandi na Roma, mpi Bakristu zole, Luka mpi Aristarke, kwendaka ti yandi.

Na nzadi-mungwa, bo kutanaka ti mupepe ya ngolo, yina bulaka bilumbu mingi. Konso muntu vandaka kuyindula nde bo ta fwa. Kansi Polo tubaka nde: ‘Bampangi, wanzio mosi songaka mono na ndosi nde: “Kuwa ve boma, Polo. Nge ta kuma na Roma, mpi bantu yonso yina kele ti nge na maswa yai ta guluka.” Beno vanda kikesa! Beto ta fwa ve.’

Mupepe bulaka bilumbu 14. Nsuka-nsuka, bo kumaka na ntoto ya kuyuma; kisanga ya Malta. Maswa dindaka mpi yo pasukaka bitini-bitini, kansi bantu 276 yonso yina vandaka na maswa gulukaka. Bantu ya nkaka kasaka mpi bankaka simbaka bitini ya maswa mpi bo kwendaka tii na dibungu. Bantu ya Malta kebaka bantu yina mpi tudilaka bo tiya sambu na kuyotila.

Bangonda tatu na nima, basoda nataka Polo na Roma na maswa ya nkaka. Ntangu yandi kumaka, bampangi kwisaka kukutana ti yandi. Ntangu yandi monaka bo, Polo pesaka Yehowa mersi mpi bakaka kikesa. Ata Polo vandaka muntu ya boloko, bo pesaka yandi nswa ya kuzinga na nzo yina yandi vandaka kufutila mpi soda mosi vandaka kukengila yandi. Yandi salaka bamvula zole kuna. Bantu vandaka kukwisa kutala yandi, mpi yandi vandaka kulonga bo mambu ya me tala Kimfumu ya Nzambi mpi Yezu. Polo sonikaka mikanda sambu na mabundu ya Asie Mineure mpi ya Yuda. Ya kieleka, Yehowa sadilaka Polo sambu na kumwanga nsangu ya mbote na makanda.

“Na mambu yonso beto ke monisaka nde beto kele bansadi ya Nzambi, na kukanga ntima na mambu mingi, na bampasi, na bantangu ya kukonda bima, na mambu ya mpasi.”—2 Bakorinto 6:4