Malongi Yina Nge Lenda Longuka na Biblia

Mukanda yai ta nata nge na nzietelo na nsungi ya bamvula mingi, banda na disolo ya lugangu yina Biblia ke tubila, kubutuka ya Yezu Kristu, mpi tii na Kimfumu yina ta kwisa.

Mukanda ya Me Katuka na Nto-Kimvuka

Inki mutindu beto lenda sadila mukanda yai?

Nzambi Salaka Zulu ti Ntoto

Biblia ke tuba nde Nzambi salaka zulu ti ntoto. Kansi, keti nge me zaba nki wanzio yandi salaka na ntwala ya kusala bantu yonso mpi bima yonso?

Nzambi Salaka Bakala ti Nkento ya Ntete

Nzambi salaka bakala ti nkento ya ntete mpi tulaka bo na kilanga ya Edeni. Yandi zolaka nde bo sala dibuta mpi kukumisa ntoto ya mvimba paladisu.

Adami ti Eva Kolamaka na Nzambi

Nki nti ya bo buyisaka yina vandaka na kilanga ya Edeni? Sambu na nki Eva diaka dimbuma na yo?

Yandi Me Fwa Muntu Sambu na Makasi

Nzambi ndimaka makabu ya Abele kansi ya Kaini ve. Ntangu Kaini zabaka yo, yandi waka makasi mingi mpi yandi salaka diambu mosi ya mbi mingi.

Maswa ya Noa

Ntangu bawanzio ya mbi kwelaka bankento awa na ntoto, bo butaka bana ya nda mpi ya ngolo yina vandaka kusosila bantu. Mubulu vandaka bisika yonso. Kansi Noa vandaka ya kuswaswana ti bo—yandi vandaka kuzola Nzambi mpi vandaka kulemfukila yandi.

Bantu Nana Kotaka na Ntoto ya Mpa

Mvula ya ngolo nokaka bilumbu 40 mpi bampimpa 40. Na kimvuka, Noa ti dibuta na yandi salaka mvula mosi ti ndambu na kati ya maswa. Nsuka-nsuka bo basikaka.

Nzo-Zulu ya Babele

Bantu ya nkaka bakaka lukanu ya kutunga mbanza mosi mpi nzo-zulu yina nsongi na yo ta kuma na zulu. Sambu na nki na mbala mosi Nzambi salaka nde bo tuba bandinga ya kuswaswana?

Abrahami ti Sara Lemfukaka na Nzambi

Sambu na nki Abrahami ti Sara ndimaka kuyambula luzingu na bo na mbanza sambu na kutambula-tambula na insi ya Kanana?

Nsuka-Nsuka Bo Butaka!

Inki mutindu Nzambi zolaka kulungisa lusilu ya yandi pesaka Abrahami? Yo zolaka kulungana na nki mwana ya Abrahami—Izaki to Ismaele?

Beno Yibuka Nkento ya Loti

Nzambi nokisaka mvula ya tiya mpi ya sufre na Sodome mpi Gomore. Sambu na nki bo fwaka bambanza yai? Sambu na nki beto fwete yibuka nkento ya Loti?

Lukwikilu na Yandi Me Mekama

Nzambi songaka Abrahami nde: ‘Pardo, baka mwana na nge mosi kaka mpi pesa yandi bonso kimenga na ngumba mosi na nsi ya Moria.’ Inki mutindu Abrahami zolaka kunwana ti diambu yai ya ke meka lukwikilu na yandi?

Yakobi Bakaka Dikabu

Izaki ti Rebeka vandaka ti mapasa, zina na bo Ezau ti Yakobi. Sambu Ezau vandaka mwana ya ntete, yandi muntu zolaka kubaka dikabu ya mfunu. Sambu na nki yandi tekaka yo na dilonga ya supu?

Yakobi ti Ezau Me Wakana

Inki mutindu Yakobi bakaka lusakumunu na wanzio? Mpi nki mutindu yandi wakanaka ti Ezau?

Mpika Yina Lemfukilaka Nzambi

Yozefi salaka mambu ya mbote, kansi yandi niokwamaka mingi kibeni. Sambu na nki?

Yehowa Vilaka Ve Yozefi Ata Fioti

Ata Yozefi vandaka ntama ti dibuta na yandi, Nzambi vandaka ti yandi.

Yobi Vandaka Nani?

Yandi vandaka kulemfuka na Yehowa ata ntangu yo vandaka mpasi.

Moize Ponaka na Kusambila Yehowa

Ntangu Moize vandaka bebe, mama na yandi sadilaka mayele sambu na kugulusa yandi.

Nti ya Ke Pela

Sambu na nki tiya vandaka ve kuzikisa nti?

Bampasi Tatu ya Ntete

Farao natilaka bantu na yandi bampasi sambu lulendo na yandi buyisaka na kusala kaka kima mosi ya fioti.

Bampasi Sambanu Yina Landaka

Inki mutindu bampasi yai swaswanaka ti bampasi tatu ya ntete?

Mpasi ya Kumi

Mpasi yina vandaka ngolo kibeni yo yina nsuka-nsuka ata Farao muntu ya lulendo sukaka.

Kimangu na Nzadi-Mungwa ya Mbwaki

Farao fwaka ve na bampasi kumi, kansi keti yandi gulukaka na kimangu yai ya Nzambi salaka?

Bo Me Sala Lusilu na Yehowa

Bantu ya Izraele salaka lusilu ya mfunu na Nzambi ntangu bo tulaka camp na bo na Ngumba ya Sinai.

Bo Fwaka Lusilu na Bo

Ntangu Moize vandaka kubaka Bansiku Kumi, bantu salaka disumu mosi ya nene.

Nzo-Tenta Sambu na Lusambu

Sanduku ya kuwakana vandaka na kati ya tenta yina ya sipesiali.

Mineki Kumi na Zole

Yozue ti Kalebi vandaka ya kuswaswana ti bantu kumi ya nkaka yina kwendaka kutala nsi ya Kanana.

Bo Me Kolama na Yehowa

Kora, Datani, Abirami, mpi bantu 250 ya nkaka buyaka kundima diambu mosi ya mfunu ya me tala Yehowa.

Mpunda ya Balami Me Tuba

Mpunda monaka muntu yina Balami vandaka kumona ve.

Yehowa Me Pona Yozue

Nzambi pesaka Yozue bantuma yina lenda sadisa beto bubu.

Rahabi Me Bumba Mineki

Bibaka ya Yeriko me bwa. Kansi nzo ya Rahabi bwaka ve, ata bo tungaka yo na kibaka ya mbanza.

Yozue mpi Bantu ya Gibeoni

Yozue sambaka Nzambi nde: “Ntangu, telama!” Keti Nzambi pesaka mvutu?

Mfumu ya Mpa mpi Bankento Zole ya Kikesa

Ntangu Yozue fwaka, bantu ya Izraele yantikaka kusambila biteki. Luzingu kumaka mpasi, kansi lusadisu katukaka na Zuzi Baraki, mbikudi ya nkento Debora, mpi Yaele ti pike na yandi ya tenta!

Ruti ti Naomi

Bankento zole yina babakala na bo fwaka vutukaka na Izraele. Nkento mosi, Ruti, kwendaka kusala na bilanga, mpi kuna Boazi monaka yandi.

Gideoni Nungaka Bantu ya Madiani

Ntangu bantu ya Madiani kumisaka luzingu ya bantu ya Izraele mpasi, bantu bondilaka Yehowa sambu yandi sadisa bo. Inki mutindu ka kimvuka ya basoda ya Gideoni nungaka basoda ya bambeni 135 000?

Ana Ke Samba Sambu na Kulomba Mwana

Elkana ke nata Ana ti Penina mpi dibuta ya mvimba sambu na kusamba na nzo-tenta na Shilo. Kuna, Ana ke samba sambu na kulomba mwana. Mvula mosi na nima, yandi butaka Samuele!

Lusilu ya Yefte

Yefte salaka nki lusilu, mpi sambu na nki? Inki mwana ya Yefte salaka ntangu yandi waka lusilu ya papa na yandi?

Yehowa Solulaka ti Samuele

Bana zole ya nganga-nzambi ya nene Eli vandaka banganga-nzambi na nzo-tenta, kansi bo vandaka kulemfuka ve na bansiku ya Nzambi. Leke Samuele vandaka ya kuswaswana mpi Yehowa solulaka ti yandi.

Yehowa Kumisaka Samsoni Ngolo

Nzambi kumisaka Samsoni ngolo sambu yandi nwana ti bantu ya Filistia, kansi ntangu Samsoni bakaka lukanu ya mbi, bantu ya Filistia kangaka yandi.

Ntotila ya Ntete ya Izraele

Nzambi pesaka bantu ya Izraele bazuzi sambu na kutwadisa bo, kansi bo vandaka kuzola ntotila. Samuele tulaka Saule mafuta sambu na kuvanda ntotila ya ntete, kansi na nima Yehowa buyaka Saule. Sambu na nki?

Davidi ti Goliati

Yehowa me pona Davidi na kuvanda ntotila ya zole ya Izraele, mpi Davidi me monisa sambu na nki yandi kele nsola Longuka mambu ya me tala baleke, baprofete, mpi bantotila yina vandaka ti lukwikilu ya ngolo na Yehowa Nzambi ya mbote.

Davidi mpi Saule

Sambu na nki muntu mosi na kati ya bantu yai ke menga muntu yina ya nkaka, mpi nki mutindu muntu yina bo ke menga ke sala mambu?

Yonatani Vandaka Kikesa mpi ya Kwikama

Mwana ya ntotila kumaka nduku ya mbote ya Davidi.

Disumu ya Ntotila Davidi

Desizio ya mbi ke nataka bampasi mingi.

Tempelo Sambu na Yehowa

Nzambi ndimaka kisambu ya ntotila Salomo mpi pesaka yandi mabaku ya nene.

Kimfumu Me Kabwana

Bantu mingi ya Izraele yambulaka kusambila Yehowa.

Kumekama na Ngumba ya Karmele

Nani kele Nzambi ya kieleka? Yehowa to Baale?

Yehowa Pesaka Eliya Kikesa

Keti nge ke yindula nde yandi lenda pesa nge mpi kikesa?

Mwana ya Mufwidi Mosi Me Vutuka na Luzingu

Bimangu zole kaka na nzo mosi!

Ntotila-Nkento ya Mbi Me Baka Ndola

Yezabele me sala komplo sambu na kufwa Naboti sambu na kuyiba bilanga na yandi ya vinu! Yehowa pesaka yandi ndola sambu na mambi na yandi.

Yehowa Me Nwanina Yehoshafati

Yehoshafati, ntotila ya mbote, ke samba Nzambi ntangu makanda ya bambeni ke bangisa Yuda.

Soda mpi Mwana-Nkento ya Fioti

Mwana-nkento mosi ya Izraele ke songa mfumu na yandi mambu ya me tala ngolo ya nene ya Yehowa; ngolo yina lenda belula.

Basoda ya Ngolo ya Yehowa

Inki mutindu nsadi ya Elisha monaka nde “bantu yina kele ti beto kele mingi kuluta bantu yina kele ti bo.”

Kikesa ya Yehoyada

Nganga-nzambi mosi ya kwikama me telamina ntotila ya nkento ya mbi.

Yehowa Monisilaka Yonasi Ntima-Nda

Sambu na nki mbisi mosi ya nene ya masa minaka profete mosi ya Nzambi? Inki mutindu yandi basikaka? Mpi nki mambu Yehowa longaka yandi?

Wanzio ya Yehowa Taninaka Ezekiasi

Bambeni ya Yuda tubaka nde Yehowa ta tanina ve bantu na yandi, kansi bo kusaka!

Yoziasi Vandaka Kuzola Nsiku ya Nzambi

Yoziasi kumaka ntotila ntangu yandi vandaka ti bamvula nana, mpi yandi sadisaka bantu na yandi na kusambila Yehowa.

Yehowa Tindaka Yeremia na Kusamuna

Mambu yina profete yai ya leke tubaka pesaka bankuluntu ya Yuda makasi mingi.

Bo Me Fwa Yeruzalemi

Bantu ya Yuda landaka kusambila banzambi ya luvunu yo yina Yehowa yambulaka bo.

Bana-Babakala Iya Yina Lemfukilaka Yehowa

Baleke ya Yuda bakaka lukanu ya kubikala ya kwikama na Yehowa, ata ntangu bo vandaka na nzo ya Nebukadenezare ntotila ya Babilone.

Kimfumu Yina Ta Yala Mvula na Mvula

Daniele ke pesa ntendula ya ndosi ya kuyituka ya Nebukadenezare.

Bo Fukamaka Ve

Shadraki, Meshaki, mpi Abedi-nego buyaka kusambila kiteki ya wolo yina ntotila ya Babilone salaka.

Kimfumu Mosi Bonso Nti ya Nene

Ndosi ya Nebukadenezare vandaka kutubila mambu yina ta kumina yandi na bilumbu ke kwisa.

Bisono na Zulu ya Kibaka

Inki ntangu bisono yai ya kuyituka basikaka, mpi yo ke tendula nki?

Daniele na Dibulu ya Bantambu

Sambaka Yehowa konso kilumbu, mutindu Daniele vandaka kusala!

Estere Gulusaka Bantu na Yandi

Ata yandi vandaka nzenza, yandi vandaka ntete mwana-nsiona mpi na nima yandi kumaka ntotila-nkento.

Esdrasi Longaka Nsiku ya Nzambi

Ntangu bantu ya Izraele widikilaka Esdrasi, bo salaka lusilu ya mfunu na Nzambi.

Bibaka ya Yeruzalemi

Bo songaka Nehemia nde bambeni na yandi ke sosa kunwanisa bo. Sambu na nki yandi waka ve boma?

Elizabeti Me Buta

Sambu na nki wanzio songaka bakala ya Elizabeti nde yandi ta kuka ve kutuba tii kuna mwana ta butuka?

Gabriele Me Kwisa Kutala Maria

Wanzio pesaka yandi nsangu yina sobaka luzingu na yandi.

Bawanzio Me Pesa Nsangu ya Kubutuka ya Yezu

Bangungudi yina waka nsangu salaka mambu kukonda kusukinina.

Yehowa Taninaka Yezu

Ntotila mosi ya mbi vandaka kuzola kufwa Yezu.

Yezu na Kileke

Inki mutindu yandi yitukisaka balongi na tempelo?

Yoane Ke Yidika Nzila

Yoane, mwana ya Zekaria mpi Elizabeti, kumaka profete ntangu yandi yelaka. Yandi longaka kukwisa ya Mesia. Bantu salaka nki ntangu bo waka nsangu yina?

Yezu Me Kuma Mesia

Yoane zolaka kutuba nki ntangu yandi tubaka nde Yezu kele Mwana-Dimeme ya Nzambi?

Diabulu Me Meka Yezu

Diabulu mekaka Yezu mbala tatu. Inki kele bampukumuna tatu yango? Inki Yezu salaka?

Yezu Me Tula Bunkete na Tempelo

Sambu na nki Yezu basisaka bambisi na tempelo mpi bwisaka bamesa ya bantu yina vandaka kushanze mbongo?

Nkento na Dibulu ya Masa

Nkento ya Musamaria me yituka mutindu Yezu ke solula ti yandi. Sambu na nki? Inki mambu yina Yezu songaka yandi na kuzabisa ve muntu ya nkaka?

Yezu Ke Longa Nsangu ya Kimfumu

Yezu ke binga balongoki na yandi ya nkaka na kukuma “balobi-bantu.” Na nima, yandi pesaka balongoki 70 formasio sambu na kulonga nsangu ya mbote.

Yezu Me Sala Bimangu Mingi

Konso kisika yina Yezu vandaka kukwenda, bambefo vandaka kulanda yandi sambu yandi sadisa bo, mpi yandi belulaka bo. Yandi futumunaka nkutu mwana-nkento mosi ya fioti.

Yezu Me Pona Bantumwa Kumi na Zole

Sambu na nki yandi ponaka bo? Keti nge ke yibuka bazina na bo?

Disolo na Zulu ya Ngumba

Yezu ke pesa malongi ya mfunu na kimvuka ya bantu yina me vukana.

Yezu Ke Longa Balongoki Mutindu ya Kusamba

Yezu songaka balongoki na kulanda kulomba nki mambu?

Yezu Me Disa Bantu Mingi

Kimangu yai ke songa beto nki sambu na Yezu mpi Yehowa?

Yezu Ke Tambula na Zulu ya Masa

Keti nge lenda yindula mutindu bantumwa kudiwaka ntangu bo monaka kimangu yai?

Yezu Me Belula Muntu na Kisabatu

Sambu na nki bantu yonso ve ke sepela na mambu yina yandi ke sala?

Yezu Me Futumuna Lazare

Ntangu Yezu me mona Maria ke dila, yandi me yantika mpi kudila. Kansi ntangu mingi ve mansanga na bo kumaka kiese.

Madia ya Nsuka ya Nkokila ya Yezu

Yezu pesaka bantumwa na yandi bantuma ya mfunu na madia ya nsuka yina yandi diaka ti bo.

Bo Me Kanga Yezu

Yudasi Iskariote ke twadisa kimvuka ya bantu ya kele ti minduki mpi banti sambu bo kanga Yezu.

Piere Me Buya Yezu

Inki salamaka na kibansala ya nzo ya Kaifa? Mpi nki mambu kuminaka Yezu na kati ya nzo ya Kaifa?

Yezu Me Fwa na Golgota

Sambu na nki Pilate pesaka bantu nzila ya kufwa?

Yezu Me Futumuka

Inki mambu ya kuyituka salamaka bilumbu fioti na nima ya lufwa ya Yezu?

Yezu Me Monana na Balobi-Mbisi

Inki Yezu salaka sambu na kubenda dikebi na bo?

Yezu Me Vutuka na Zulu

Kansi, na ntwala ya kusala yo, yandi pesaka balongoki na yandi bantuma ya mfunu mingi.

Balongoki Me Baka Mpeve Santu

Inki ngolo ya kuyituka mpeve santu pesaka bo?

Kima Mosi Ve Kangaka Bo Nzila

Bamfumu ya mabundu yina fwaka Yezu ke sosa ntangu yai na kukanga balongoki na yandi munoko. Kansi bo kukaka ve.

Yezu Me Pona Saule

Saule kele mbeni ya ngolo ya Bakristu, kansi yo zolaka kusoba.

Korneye Me Baka Mpeve Santu

Sambu na nki Nzambi tindaka Piere na nzo ya muntu yai, yina kele ve Muyuda?

Bukristu Me Yalumuka na Makanda Mingi

Ntumwa Polo ti banduku na yandi ba misionere yantikaka kusamuna na bansi ya ntama.

Muntu ya Ke Kengilaka Boloko Me Longuka Kieleka

Sambu na nki bo me tubila demo, kunikana ya ntoto, mpi mbele ya bitumba na disolo yai?

Polo ti Timoteo

Bo zole salaka kumosi bonso banduku ya kisalu bamvula mingi.

Bo Me Tinda Polo na Roma

Nzietelo kele na bigonsa mingi, kansi ata mpasi mosi ve lenda lembisa ntumwa yai.

Bambona-Meso ya Yoane

Yezu pesaka bambona-meso mingi ya me tala bilumbu ke kwisa.

“Kimfumu na Nge Kukwisa”

Bambona-meso ya Yoane ke songa mutindu Kimfumu ya Nzambi ta soba luzingu ya bantu na ntoto.