Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Baluzayisu Sambu na Bawi

Baluzayisu Sambu na Bawi

BAMPANGI YINA KE YAMBA BANTU Kisalu ya bampangi yina ke yamba bantu kele ya kusadisa beno. Beto ke lomba beno na kuwakana mbote ti bo mpi kulanda lutwadisu yina bo ke pesa beno na yina me tala parkingi, kutwadisa bantu, kubumba bisika ya kuvanda mpi mambu ya nkaka.

BIMA YINA VILAKA YINA BO LOKUTAKA Bima yonso yina munkwa na yo me monana ve, beno fwete nata yo na departema ya Bima Yina Vilaka Yina Bo Lokutaka. Kana nge me vidisa konso kima yina, kwenda kusosa yo na departema yai. Bana yina me vila kisika bibuti na bo kele, beno fwete nata bo mpi na departema yai. Kansi, sambu mambu ya mutindu yai kusalama ve, beto ke lomba beno na kukengila bana na beno mbote-mbote mpi na kuvanda kisika mosi ti bo.

BISIKA YA KUVANDA Beto ke lomba beno na kuzitisa bantu ya nkaka. Yibuka nde, nge lenda bumba bisika ya kuvanda kaka sambu na bantu yina ke kwisa kumosi ti nge na kamio, bayina nge ke zingaka ti bo nzo mosi, to bayina ke longukaka Biblia ti nge. Kutula ve bima na zulu ya bakiti yina nge ta vandila ve.

KISALU YA LUZOLO YA MBOTE Kana nge ke zola kupesa maboko na kisalu yina ta salama na lukutakanu yai ya distrike, zabisa bantu ya departema ya Baluzayisu mpi ya Kisalu ya Luzolo ya Mbote.

LUSADISU YA NTETE Beno vila ve nde yo kele KAKA SAMBU NA KUSANSA BA MALADI YA KINTULUMUKINA.

MAKABU Mbongo basikaka mingi sambu na kuzwa bisika ya mbote ya kuvanda, masini ya sonorizasio, mpi kusala bisalu mingi ya nkaka sambu beto landa lukutakanu yai ya distrike na kiese mpi beto pusana pene-pene ya Yehowa. Makabu na beno ya luzolo ya mbote ke sadisaka na kuvutula mbongo yina basikaka mpi kupesa maboko na kisalu yina ke salama na ntoto ya mvimba. Sambu na kusadisa beno, bakesi ya makabu yina bo me sonikaka pwelele kele na bisika yonso na kati ya lupangu yai. Beto ke sepelaka mingi ti makabu yonso ya beno ke pesaka. Nto-Kimvuka ke pesa beno mersi na mutindu beno ke pesaka makabu sambu na kupesa maboko na mambote ya Kimfumu.

MBOTIKA Bakiti yina bo ta bikisa sambu na bampangi yina ta baka mbotika ta vanda na ntwala ya estrade katula kaka kana bo me songa kisika ya nkaka. Bampangi yina ta baka mbotika fwete vanda pana na ntwala nde diskure ya mbotika kuyantika na Mposo na ntwala ya midi. Konso muntu fwete nata lele na yandi ya kudipila masa mpi lele ya mbote sambu na kubakila mbotika.

 LUKUTAKANU YA MFUNU

NZO-NKANDA SAMBU NA BANSAMUNI YA KIMFUMU Beto ke bingisa bapasudi- nzila yina kele na bamvula banda na 23 tii na 65 ya ke zola kuyedisa kisalu na bo na lukutakanu yina ta salama sambu na bantu yina ke zola kukota na Nzo-Nkanda Sambu na Bansamuni ya Kimfumu, na Lumingu na nima ya midi. Bo ta zabisa beno kisika mpi ntangu yina lukutakanu yai ta salama.

Nto-Kimvuka ya Bambangi ya Yehowa muntu me yidika yo