Banani Ke Sala Luzolo ya Yehowa Bubu Yai?

Bambangi ya Yehowa me katuka na bandinga mpi bisika ya mutindu na mutindu. Inki me vukisaka bantu yai ya kuswaswana kisika mosi?

Luzolo ya Nzambi Kele Inki?

Nzambi ke zola nde beto zabisa luzolo na yandi na ntoto ya mvimba. Luzolo yango kele inki, mpi bubu yai banani ke longaka bantu ya nkaka luzolo yina?

DILONGI 1

Bambangi ya Yehowa Kele Bantu ya Inki Mutindu?

Nge me zaba Bambangi ya Yehowa ikwa? Inki mambu kibeni nge me zaba sambu na beto?

DILONGI 2

Sambu na nki Bo Ke Bingaka Beto Bambangi ya Yehowa?

Tadila bikuma tatu yina pusaka beto na kubaka zina yina.

DILONGI 3

Inki Mutindu Bo Sengumunaka Diaka Kieleka ya Biblia?

Inki mutindu beto lenda ndima nde beto kele nzayilu ya mbote ya mambu yina Biblia ke longaka?

DILONGI 4

Sambu na Nki Beto Me Basisaka Mbalula ya Nsi-Ntoto ya Mpa?

Inki ke salaka nde mbalula yai ya Ndinga ya Nzambi kuvanda ya kuswaswana?

DILONGI 5

Inki Nge Ta Mona na Balukutakanu na Beto?

Beto ke kutanaka sambu na kulonguka Biblia mpi kupesana kikesa. Bo ta yamba nge na kiese yonso!

DILONGI 6

Inki Mutindu Kuvukana ti Bampangi Bakristu Ke Natilaka Beto Mambote?

Ndinga ya Nzambi ke siamisa Bakristu na kuta kinduku na kati na bo. Longuka mutindu nge lenda baka mambote na kinduku yai.

DILONGI 7

Inki Mutindu Balukutakanu na Beto Ke Salamaka?

Keti nge me kudiyulaka nki mambu ke salamaka na balukutakanu na beto? Ntembe kele ve nde nge ta yituka malongi ya mbote ya me simbama na Biblia yina nge ta baka kuna.

DILONGI 8

Sambu na Nki Beto Ke Lwataka Mbote na Balukutakanu na Beto?

Keti bilele na beto kele mfunu sambu na Nzambi? Longuka minsiku ya Biblia yina beto ke sadilaka sambu na kupona bilele mpi mutindu ya kuyidika nitu.

DILONGI 9

Inki Mutindu Beto Lenda Kudibongisa Sambu na Balukutakanu?

Kudibongisa na ntwala sambu na balukutakanu na beto, ta sadisa beto na kubaka mambote mingi.

DILONGI 10

Lusambu ya Dibuta Kele Nki?

Longuka mutindu ngidika yai lenda sadisa nge na kukwenda pene-pene na Nzambi mpi na kukumisa bangwisana ya dibuta ngolo.

DILONGI 11

Sambu na Nki Beto Ke Salaka Balukutakanu ya Nene?

Konso mvula, beto ke kutanaka na balukutakanu ya nene tatu. Inki mutindu nge lenda baka mambote na balukutakanu yai?

DILONGI 12

Inki Mutindu Kisalu na Beto ya Kusamuna Ke Salamaka?

Beto ke landaka mbandu yina Yezu bikaka ntangu yandi vandaka na ntoto. Inki kele mwa bametode ya beto ke sadilaka sambu na kusamuna?

DILONGI 13

Mupasudi-Nzila Kele Nani?

Bambangi ya nkaka ke lutisaka konso ngonda bangunga 30, 50, to mingi na kisalu ya kusamuna. Inki ke pusaka bo?

DILONGI 14

Inki Banzo-Nkanda Bo Me Yidikaka Sambu na Bapasudi-Nzila?

Bapasudi-nzila yina ke pesaka ntangu na bo yonso sambu na kusamuna Kimfumu ke bakaka nki formasio ya sipesiali?

DILONGI 15

Inki Mutindu Bankuluntu Ke Sadisaka Dibundu?

Bankuluntu kele babakala ya kuyela na kimpeve yina ke twadisaka dibundu. Inki lusadisu bo ke pesaka?

DILONGI 16

Inki Kele Kisalu ya Bansadi ya Kisalu?

Bansadi ya kisalu ke sadisaka sambu dibundu kutambula mbote. Sosa kuzaba mutindu kisalu na bo ke nataka mambote na bantu yina ke kwendaka na balukutakanu.

DILONGI 17

Inki Mutindu Bankengi ya Nziunga Ke Sadisaka Beto?

Sambu na nki bankengi ya nziunga ke kwendaka kutala mabundu? Inki mutindu nge lenda baka mambote na baviziti na bo?

DILONGI 18

Inki Mutindu Beto Ke Sadisaka Bampangi na Beto na Ntangu ya Mpasi?

Kana kisumbula me salaka, beto ke bakaka bangidika kukonda kusukinina sambu na kupesa lusadisu ya me fwana mpi kusiamisa na kimpeve bantu yina kisumbula me bwila. Na nki mitindu?

DILONGI 19

Nani Kele Mpika ya Kwikama mpi ya Mayele?

Yezu silaka nde yandi ta tula mpika sambu yandi pesa madia ya kimpeve na ntangu ya mbote. Inki mutindu yo ke salamaka?

DILONGI 20

Inki Mutindu Nto-Kimvuka Ke Salaka Bubu Yai?

Na mvu-nkama ya ntete, kimvuka ya fioti ya bambuta mpi ya bantumwa vandaka nto-kimvuka ya dibundu ya Bukristu. Ebuna bubu yai?

DILONGI 21

Betele kele inki?

Betele kele kisika ya kuswaswana yina kele ti lukanu ya mfunu mingi. Longuka mambu mingi ya ke tadila bantu yina ke salaka kuna.

DILONGI 22

Inki Ke Salamaka na Biro ya Filiale?

Bantu lenda kwisaka kusala viziti ya babiro ya filiale na beto yina mpangi mosi ke twadisaka. Beto ke binga nge na kwisa kusala viziti!

DILONGI 23

Inki Mutindu Bo Ke Sonikaka mpi Ke Balulaka Mikanda na Beto?

Beto ke basisaka mikanda na bandinga kuluta 750. Sambu na nki beto ke salaka kisalu yai?

DILONGI 24

Mbongo ya Kisalu na Beto ya Ntoto ya Mvimba Ke Katukaka na Wapi?

Na mambu ya makabu, inki ke salaka nde organizasio na beto kuswaswana ti mabundu ya nkaka?

DILONGI 25

Sambu na Nki mpi Nki Mutindu Bo Ke Tungaka Banzo ya Kimfumu?

Sambu na nki beto ke bingaka bisika na beto ya lusambu Banzo ya Kimfumu? Longuka mambu mingi ya ke tadila mutindu banzo yai ya ntalu mingi ve ke sadisaka mabundu na beto.

DILONGI 26

Inki Mutidnu Beto Lenda Pesa Maboko na Kutanina Nzo ya Kimfumu na Beto?

Nzo ya Kimfumu ya bunkete mpi ya bo me yidika mbote kepesaka lukumu na Nzambi na beto. Inki bangidika bo ke bakaka sambu na kutanina konso Nzo ya Kimfumu?

DILONGI 27

Inki Mutindu Beto Lenda Baka Mambote na Biblioteke ya Nzo ya Kimfumu?

Keti nge ta zola kusala mwa bansosa sambu na kuzaba Biblia mbote? Kwenda kutala biblioteke ya Nzo ya Kimfumu!

DILONGI 28

Inki Beto Lenda Mona na Site Internet na Beto?

Nge lenda longuka mambu mingi ya me tala beto mpi balukwikilu na beto mpi kubaka bamvutu na bangiufula ya nge ke yulaka na mambu ya Biblia.

Keti Nge Ta Sala Luzolo ya Yehowa?

Yehowa Nzambi ke zolaka nge mingi. Inki mutindu nge lenda monisa mpusa na nge ya kusepedisa yandi na luzingu na nge ya konso kilumbu?