Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU 3

“Mono Yantikaka Kumona Bambona-Meso ya Nzambi”

“Mono Yantikaka Kumona Bambona-Meso ya Nzambi”

EZEKIELE 1:1

MAMBU YINA KAPU YAI KE TUBILA: Bunkufi ya mbona-meso ya Ezekiele ya pusu-pusu ya zulu

1-3. (a) Tubila mambu yina Ezekiele ke mona mpi ke wa. (Tala kifwanisu ya luyantiku ya kapu.) (b) Inki ngolo vandaka na nima ya mambu yina Ezekiele monaka, mpi yo pusaka yandi na kusala nki?

EZEKIELE ke tala na kintama nseke mosi ya nene ya kele ti zelo mingi. Yandi me kangula ngolo meso na yandi. Yandi ke ndima kibeni ve mambu yina yandi ke mona. Kuna na zulu, mupepe ya ngolo ke na kukwisa. Kansi, yo kele ve bonso mipepe ya nkaka. Mupepe ya ngolo yina katukaka na nordi nangulaka nsuki mpi bilele na yandi mpi yandi monaka dituti mosi ya nene kibeni. Nsemo mosi ya ngolo ziungaka dituti yina, mpi yo vandaka kusema bonso kibende mosi ya ntalu. * Ntangu dituti yina vandaka kufinama na Ezekiele, makelele vandaka kukuma ngolo kibeni, yo vandaka bonso makelele ya kimvuka mosi ya basoda ya ke tambula.—Ezek. 1:4, 24.

2 Ntangu Ezekiele lungisaka bamvula kiteso ya 30, yandi yantikaka kubaka bambona-meso ya kuyituka kibeni. Yandi waka “diboko ya Yehowa” na zulu na yandi, ngolo ya mingi ya mpeve santu ya Yehowa. Mambu yina mpeve santu ta pusa yandi na kumona mpi na kuwa ta yitukisa kibeni, kuluta mambu ya kuyituka yina bantu ya ke salaka bafilme bubu yai ke tulaka. Mbona-meso  ya Ezekiele salaka nde yandi fukama luse na ntoto sambu yo lutilaka yandi kibeni.—Ezek. 1:3, 28.

3 Kansi, Yehowa vandaka kaka ve ti lukanu ya kuyitukisa Ezekiele. Mbona-meso ya ntete ya Ezekiele—mpi yina ya nkaka ya kele na mukanda yai ya bambikudulu ya ke yitukisa—ke tendula mambu mingi, yo vanda sambu na yandi mpi sambu na bansadi ya kwikama ya Yehowa bubu yai. Beto tadila na dikebi yonso mambu yina Ezekiele monaka mpi waka.

Kisika Mambu Salamaka

4, 5. Inki kisika Ezekiele monaka mbona-meso yai?

4 Tanga Ezekiele 1:1-3. Beto tadila ntete kisika yina mambu salamaka. Beto kele na mvu 613 N.T.B. Mutindu beto monaka yo na kapu yina me luta, Ezekiele vandaka kuzinga na Babilone ti bampangi na yandi yina bo nataka na kimpika pene-pene ya nzadi Kebare—ziku yo kele nzila ya masa ya nzadi Efrate yina bantu salaka mpi na nima yo kwendaka kuvukana diaka ti nzadi yango.

Ezekiele vandaka kuzinga pene-pene ya nzadi Kebare na kati ya bantu yina bo nataka na kimpika (Tala Paragrafe 4)

5 Yeruzalemi, bwala ya bantu yina bo nataka na kimpika, bikalaka ntama na bakilometre kiteso ya 800. * Lusambu ya luvunu mpi ya biteki bebisaka tempelo yina tata ya Ezekiele vandaka kusala bonso nganga-nzambi. Kiti ya kimfumu na Yeruzalemi, kisika yina Davidi mpi Salomo yalaka na nkembo, kumaka ntangu yai kupesa nsoni. Yehoyakini ntotila ya mbi vandaka na Babilone ti bantu yina bo nataka na kimpika. Sidikiya yina yingaka yandi vandaka na nsi ya kiyeka ya ntotila ya Babilone mpi yandi vandaka muntu ya mbi.—2 Bant. 24:8-12, 17, 19.

6, 7. Ziku sambu na nki Ezekiele vandaka kudiyangisa?

6 Ziku Ezekiele, muntu ya kwikama, vandaka kudiyangisa mutindu bampangi na yandi yina vandaka na kimpika kondaka lukwikilu  sambu na mambu yina vandaka kusalama. Ziku bampangi na yandi ya nkaka yina bo nataka na kimpika kudiyulaka nde: ‘Keti Yehowa me yambula beto kimakulu? Keti luyalu yai ya mbi ya Babilone ti banzambi na yo mingi ya luvunu ta fwa kibeni lusambu ya bunkete ya Yehowa mpi ta katula luyalu na yandi na ntoto?’

7 Sambu nge me zaba mambu yai, sambu na nki ve kuyantika kulonguka nge mosi disolo yai mpi kutanga bantendula ya kitoko yina kele na mbona-meso ya ntete ya Ezekiele? (Ezek. 1:4-28) Ntangu nge ke sala yo, sosa kuditula na kisika ya Ezekiele, mpi mona mambu yina yandi monaka mpi wa mambu yina yandi waka.

Nzadi Efrate pene-pene ya Karkemishi (Tala Paragrafe 5-7)

Kamio Yina Me Luta Bakamio Yonso

8. Inki Ezekiele monaka na mbona-meso, mpi yo vandaka kumonisa nki?

8 Na bunkufi, Ezekiele monaka inki? Yandi monaka kamio mosi ya nene mpi ya kuyituka yina vandaka bonso pusu-pusu. Yo vandaka ti makulu iya ya nene yina vandaka ti bigangwa iya ya kimpeve ya kuyituka yina zabanaka na nima bonso basherube. (Ezek. 10:1) Na zulu ya ntu ya basherube vandaka ti kima to kisika ya nene yina vandaka bonso glase, mpi Yehowa yandi mosi vandaka na kiti ya kimfumu ya nkembo, kiti yango vandaka na zulu ya kima yina! Ebuna, pusu-pusu yina vandaka kumonisa inki? Yo ke monisa kibeni kima mosi mpamba: kitini ya organizasio ya Yehowa yina kele na zulu. Sambu na nki beto ke tuba mutindu yai? Tadila mambu tatu yina ke pusa beto na kutuba yo.

9. Inki mutindu kinduku ya Yehowa ti bigangwa na yandi ya zulu kele bonso kamio?

 9 Kinduku ya Yehowa ti bigangwa na yandi ya kele na zulu. Kuvila ve nde na mbona-meso yai, kiti ya kimfumu ya Yehowa kele na zulu ya basherube. Baverse ya nkaka ya Ndinga ya Nzambi ke monisaka mpi Yehowa ya kuvanda na kiti ya kimfumu na zulu to na kati ya basherube. (Tanga 2 Bantotila 19:15; Kub. 25:22; Nk. 80:1) Yo ke tendula ve nde yandi ke vandaka kibeni na zulu ya basherube bonso nde yandi ke vandaka na mfunu nde bigangwa yai ya ngolo kunata yandi, mpi yo ke tendula ve nde yandi ke vandaka na mfunu ya kutambula na zulu ya pusu-pusu. Kansi basherube ke pesaka maboko na luyalu na yandi, mpi yandi ke tindaka bo na konso kisika yina sambu bo lungisa luzolo na yandi. Bonso bawanzio yonso ya Nzambi, bo ke salaka bonso bansadi ya Yehowa sambu na kulungisa balukanu na yandi. (Nk. 104:4) Na mutindu yina, Yehowa ke “tambulaka” na zulu ya bawanzio yonso, yandi kele mfumu na bo mpi ke twadisaka bo, bonso nde bo kele kamio ya nene yina kele na bumosi.

10. Inki ke monisa nde pusu-pusu yina kele na zulu kele ti basherube kuluta iya?

10 Kamio yai ke monisa ve kaka basherube. Basherube yina Ezekiele monaka vandaka iya. Mbala mingi, Biblia ke sadilaka ntalu yai sambu na kumonisa ntalu ya kufwana to ya kukuka—to sambu na kumonisa kima mosi ya ke tadila bantu yonso. Yo yina, basherube yina iya ke monisa bigangwa yonso ya kimpeve mpi ya kwikama ya Yehowa. Diaka, kuvila ve nde makulu mpi nkutu basherube kele ya kufuluka ti meso, yo ke monisa nde bigangwa mingi  ya kimpeve kele meso ya kukanguka, kansi ve kaka bigangwa yina iya. Mpi Ezekiele ke monisa nde kamio yina kele nene mpi yo ke sala nkutu nde basherube yina ya kuyituka kumonana fioti. (Ezek. 1:18, 22; 10:12) Mutindu mosi, kitini ya organizasio ya Yehowa yina kele na zulu kele nene, yo kele ti bigangwa mingi kansi ve kaka basherube yina iya.

Mbona-meso ya pusu-pusu ya Yehowa yina kele na zulu yitukisaka Ezekiele (Tala Paragrafe 8-10)

11. Inki mbona-meso ya mutindu mosi Daniele monaka, mpi yo ke pusa beto na kutuba nki?

11 Daniele monaka mbona-meso ya mutindu mosi ya zulu. Profete Daniele zingaka bamvula mingi na kimpika na mbanza Babilone, yandi monaka mpi mbona-meso ya zulu. Kima ya ke benda kibeni dikebi na mbona-meso yai kele nde, kiti ya kimfumu ya Yehowa kele ti makulu. Mbona-meso ya Daniele ke tubila mingi bunene ya dibuta ya kimpeve ya Yehowa yina kele na zulu. Daniele monaka “funda mosi mbala funda . . . mpi mafunda kumi mbala mafunda kumi” ya bana ya kimpeve ya Yehowa ya kutelama na ntwala na yandi. Bo vandaka bonso na Tribinale mosi ya zulu, konso muntu vandaka kibeni na kisika yina bo tulaka yandi. (Dan. 7:9, 10, 13-18) Keti yo me fwana ve na kutuba nde pusu-pusu yina ke monisa bigangwa yai yonso ya kimpeve?

12. Sambu na nki yo kele lutaninu sambu na beto na kulonguka baverse ya Biblia bonso mbona-meso ya Ezekiele yina ke tubila pusu-pusu ya zulu?

12 Yehowa ke zabaka nde yo kele lutaninu sambu na beto bantu na kutula mabanza na beto na mambu ya kieleka ya kimpeve, disongidila “bima yina ke monanaka ve” mutindu ntumwa Polo bingaka yo. Sambu na nki? Sambu beto bantu ya kele ti nsuni mpi menga, beto ke zolaka kuyindula mingi “bima yina ke monanaka,” disongidila basusi na beto ya bima ya kinsuni, yina kele kaka ya ntangu fioti. (Tanga 2 Bakorinto 4:18.) Mbala mingi Satana ke sadilaka banzala yai mpi ke pusaka beto na kukuma kuyindula mingi bima ya kinsuni. Sambu beto nunga banzala yai, Yehowa ke pesaka beto baverse ya Biblia bonso yai ya kele na mbikudulu ya Ezekiele, yo ke sadisaka beto na kumona bunene ya kuyituka ya dibuta ya Yehowa yina kele na zulu!

“Makulu Yina Ke Baluka!”

13, 14. (a) Inki mutindu Ezekiele tendulaka makulu yina yandi monaka? (b) Sambu na nki yo me fwana kibeni nde pusu-pusu ya Yehowa kuvanda ti makulu?

13 Ntete, Ezekiele tulaka dikebi na yandi ya mingi na basherube iya, mpi na Kapu ya 4 ya mukanda yai, beto ta mona mambu yina bigangwa yai mpi mutindu bo vandaka kumonana ke longa beto sambu na Yehowa. Kansi, Ezekiele monaka makulu iya ya kiteso mosi na balweka ya basherube yina. (Tanga Ezekiele 1:16-18.) Makulu yango vandaka kumonana bonso nde bo salaka yo ti krisolite, ditadi mosi ya ntalu ya mpembe, yina vandaka kusema mpi yo vandaka ti kulere ya jaune to ya vert-jaune. Ditadi yai ya kitoko vandaka kusema.

14 Mbona-meso ya Ezekiele ke tubila mingi makulu ya pusu-pusu. Yo me salama na mutindu mosi ya kuyituka kibeni. Kiti ya kimfumu yina kele ti makulu! Beto lenda yindula nde kiti ya kimfumu ke vandaka kisika mosi, sambu bantu yina kele bantotila  lenda kuka ve kutandula luyalu na bo na bisika yonso. Kansi luyalu ya Yehowa me swaswana kibeni ti baluyalu yonso ya bantu. Mutindu Ezekiele monaka yo na nima, luyalu ya Yehowa kele ve ti nsuka. (Neh. 9:6) Ya kieleka, Mfumu yai lenda tandula kiyeka na yandi bisika yonso!

15. Inki Ezekiele bakisaka na yina me tala mutindu makulu yina salamaka mpi nene na yo?

15 Nene ya makulu yina yitukisaka Ezekiele mingi. Yandi sonikaka nde: “Balweka na yo vandaka nda kibeni na mpila nde yo vandaka kupesa boma.” Yindula mutindu Ezekiele ke tala balweka ya nene kibeni ya makulu yina mpi nsemo yina ke panzana na zulu. Diaka, yandi sonikaka diambu yai ya ke yitukisa: “Balweka ya makulu yonso iya vandaka ya kufuluka ti meso na bandambu yonso.” Kansi, yo ke monana nde mutindu makulu yina salamaka vandaka kuyitukisa mingi kibeni. Ezekiele tendulaka nde: “Mutindu yo vandaka kumonika mpi mutindu bo salaka yo vandaka kumonana bonso nde dikulu mosi vandaka na kati ya dikulu ya nkaka.” Yo ke tendula nki?

16, 17. (a) Na nki mutindu pusu-pusu yina kele ti makulu na kati ya makulu ya nkaka? (b) Makulu ke monisa nki na yina me tala mutindu bo ke tambwisa kukonda mpasi pusu-pusu ya Yehowa?

16 Ya kieleka, konso dikulu yina Ezekiele monaka, vandaka makulu zole ya kuvukisa, mpi dikulu mosi lutaka na kati-kati ya dikulu ya nkaka. Yo ke monisa kibeni sambu na nki makulu yina vandaka kusala mutindu Ezekiele tendulaka yo: “Ntangu yo vandaka kutambula, yo lendaka kukwenda na bandambu yonso iya kukonda kubaluka na ntangu yo vandaka kukwenda.” Makulu yai ke monisa nki na yina me tala kamio ya zulu yina Ezekiele monaka?

17 Makulu ya nene kibeni mutindu yai lenda kwenda ntama ata yo me baluka kaka mbala mosi. Ya kieleka, mbona-meso ke monisa nde kamio yai vandaka kutambula ntinu kibeni bonso nzasi! (Ezek. 1:14) Diaka, bantu ya mayele lenda kuka ve ata fioti kusala makulu ya mutindu yai yina lenda kwenda na konso ndambu mpi yina bo lenda tambwisa kukonda mpasi. Kamio yai lenda tambula kaka nswalu mpi kusoba ndambu yina yo ke kwenda kukonda nkutu kubaluka! Ata mpidina, yo ke tambulaka ve kisaka-saka. Meso yina kele na balweka ya makulu ke monisa kibeni nde kamio yai ke monaka bima yonso ya kele na nziunga na yo, na konso ndambu yina.

Makulu vandaka nene kibeni mpi yo vandaka kutambula ntinu mingi (Tala Paragrafe 17)

18. Nene ya kuyituka ya makulu mpi meso ya mingi ke longa beto nki?

18 Ebuna, inki Yehowa vandaka kulonga Ezekiele, mpi bansadi na yandi yonso ya kwikama, na yina me tala kitini ya organizasio na yandi yina kele na zulu? Tadila mambu yina beto me tubila dezia. Makulu yai ya ke sema mpi nene na yo ke pesa nkembo mpi boma. Meso ya mingi yina kele na makulu ke monisa nde yo ke monaka bima yonso. Meso ya Yehowa ke monaka bima yonso. (Bing. 15:3; Yer. 23:24) Diaka, yandi kele ti bamilio ya bawanzio yina yandi lenda tinda na konso kisika yina, mpi bo lenda mona mambu mbote-mbote mpi kuzabisa yo na Mfumu na bo.—Tanga Baebreo 1:13, 14.

Mutindu makulu yina me salamaka ke monisa nde bo ke nataka yo kukonda mpasi kibeni (Tala Paragrafe 17, 19)

19. Ntinu ya pusu-pusu ya Yehowa mpi mutindu bo ke tambwisa yo kukonda mpasi ke longa beto nki sambu na Yehowa mpi kitini ya organizasio na yandi yina kele na zulu?

 19 Beto monaka dezia nde pusu-pusu yango ke kwendaka nswalu kibeni mpi yo ke tambulaka kukonda mpasi. Yindula fioti mutindu kitini ya organizasio ya Yehowa yina kele na zulu me swaswana ti baluyalu, bimvuka, mpi ba organizasio ya bana ya bantu! Baluyalu mpi bimvuka yai ke kukaka ve kuyidika mambu ya nsi-ntoto mpi kusoba mutindu na yo ya kusala mambu kana mambu me soba. Yo yina yo lenda nunga ve mpi yo ta fwa. Kansi, pusu-pusu ya Yehowa ke monisa kibeni mayele ya Nzambi yina ke twadisaka yo, yina ke kukaka kusala bansoba. Mutindu zina na yandi ke monisa yo kibeni, yandi lenda kuma konso kima yina yandi me zola sambu na kulungisa lukanu na yandi. (Kub. 3:13, 14) Mu mbandu, yandi lenda kuma na mbala mosi Soda ya ngolo yina ke nwana sambu na bansadi na yandi, kansi yandi lenda kuma na mbala mosi muntu ya ke lolula masumu mpi muntu yina ke pesa kikesa mpi ke sadisa bantu yina salaka masumu yina me balulaka ntima mpi yina kele na mawa.—Nk. 30:5; Yez. 66:13.

20. Sambu na nki beto fwete vanda na boma ya pusu-pusu ya Yehowa?

20 Ntangu yai, mbona-meso ya Ezekiele lenda pusa beto na kudiyula nde, ‘Keti mono ke vandaka kibeni na boma ya pusu-pusu ya Yehowa?’ Beto fwete vila ve nde pusu-pusu yai ke na kutambula bubu yai. Beto fwete yindula ve ata fioti nde Yehowa, Mwana na yandi, mpi bawanzio yonso ke mona ve mambu ya nkaka ya ke lembisa beto nitu. Diaka, beto fwete kudiyangisa ve nde Nzambi na beto ta lungisa ve nswalu bampusa na beto to nde organizasio na yandi ta kuka ve kuyikana ti mambu ya nkaka ya mpasi yina ta basika na nsi-ntoto yai ya ke na kusoba-soba. Beto fwete vila ve nde organizasio ya Yehowa ke na kusala, yo ke na kutambula kibeni. Ya kieleka, Ezekiele waka ndinga mosi na zulu ke tuba nde: “Makulu ya ke baluka!”—ziku yo vandaka ntuma yina bo pesaka sambu makulu yina kuyantika kutambula. (Ezek. 10:13) Keti yo ke pesa ve boma na kutala mutindu Yehowa ke tambwisa organizasio na yandi? Ata mpidina, boma na beto ya mingi ke vandaka sambu na Yehowa.

Muntu Yina Ke Tambwisa

21, 22. Inki mutindu beto lenda tendula kima yina ke simbaka bitini ya pusu-pusu yai?

21 Ezekiele tulaka ntangu yai dikebi na yandi na zulu, yandi monaka “kima mosi yina vandaka kumonika bonso kisika mosi ya nene yina vandaka kupesa nsemo bonso glase mosi ya ke pesa boma.” (Ezek. 1:22) Na zulu kibeni ya ba-ntu ya basherube, vandaka ti kima mosi yina vandaka kupesa nsemo ya nkembo. Kansi, mutangi yina me zaba mbote mutindu kamio ke salaka lenda kudiyula bangiufula mingi na yina me tala kamio yai. Mu mbandu, bantu ya nkaka lenda kudiyula nde: ‘Inki ke simbaka kima yai ya kele na zulu ya makulu? Mpi nki mutindu makulu yai lenda tambula ata yo kele ve ti kima ya ke vukisa yo?’ Kuvila ve nde kamio yai ke landaka ve bansiku ya lugangu, sambu yo kele ya kifwani, mpi yo ke monisa mambu yina ke salamaka na zulu.  Kuvila mpi ve bangogo yai ya mfunu: “Mpeve yina vandaka kusala na bigangwa ya moyo vandaka mpi na makulu.” (Ezek. 1:20, 21) Inki mpeve vandaka kusala na basherube mpi na makulu yina?

22 Ntembe kele ve nde, yo vandaka mpeve santu ya Yehowa, ngolo ya kuluta nene na zulu mpi na ntoto. Ngolo yai ke simbaka kamio yai, ke kumisaka yo ngolo, mpi ke twadisaka yo na mutindu ya kukuka. Ntangu yai, bika beto landa Ezekiele ntangu yandi ke tala muntu yina ke tambwisa pusu-pusu.

Ezekiele monaka mpasi na kutendula mambu yina yandi monaka

23. Ezekiele ke sadila nki bangogo sambu na kutubila Yehowa, mpi sambu na nki?

23 Tanga Ezekiele 1:26-28. Na bantendula yonso ya mbona-meso yai, Ezekiele ke sadila mbala mingi bangogo “vandaka kumonika,” “vandaka kumonika bonso,” “kumonika bonso,” mpi “kima mosi bonso.” Kansi na baverse yai, yandi ke sadila yo mingi kibeni. Mbona-meso yai vandaka kuyitukisa kibeni yo yina Ezekiele monaka mpasi na kutendula mambu yina yandi monaka. Yandi monaka “kima mosi yina vandaka kumonika bonso ditadi ya safire, mpi yo vandaka kumonika bonso kiti ya kimfumu.” Keti nge lenda yindula kiti ya kimfumu yina bo me sala na ditadi ya safire ya nene ya kulere ya bleu mingi? Mpi kima mosi vandaka na zulu na yo. Yo “vandaka kumonika bonso muntu.”

24, 25. (a) Nkongolo yina ziungaka kiti ya kimfumu ya Yehowa ke yibusa beto nki? (b) Bantangu ya nkaka, bambona-meso ya mutindu yai pusaka bansadi ya kwikama ya Nzambi na kusala nki?

24 Luse yina ya nene vandaka kumonana mbote ve, sambu Yehowa vandaka kubasisa baludimi ya tiya ya nkembo yantika na  luketo na yandi tii na nsi; mpi yantika na luketo na yandi tii na zulu. Beto lenda yindula nde profete fikaka meso na yandi ntangu yandi vandaka kutala nkembo ya Nzambi. Nsuka-nsuka, mambu yina Ezekiele monaka na nima vandaka ya nkembo: “Nsemo vandaka na nziunga na yandi bonso nsemo ya nkongolo na dituti na kilumbu mosi ya mvula.” Keti nge me kudiwaka dezia mutindu yai ntangu nge talaka nkongolo? Yo yibusaka nge kibeni nkembo ya Ngangi na beto! Kulere ya nkongolo yina nge monaka na zulu lenda yibusa nge mpi kuwakana ya ngemba yina Yehowa salaka na nima ya Mvula ya Ngolo. (Kuy. 9:11-16) Ata yandi kele ngolo mingi, Nzambi Nkwa-Ngolo Yonso kele Nzambi ya ngemba. (Baeb. 13:20) Ngemba ke yalaka ntima na yandi mpi yandi ke pesaka yo na bantu yonso yina ke sambilaka yandi na kwikama yonso.

Nkongolo ya nkembo yina ziungaka kiti ya kimfumu ya Yehowa ke yibusa beto nde beto ke sadilaka Nzambi ya ngemba (Tala Paragrafe 24)

25 Kumona nkembo ya Yehowa Nzambi pusaka Ezekiele na kusala inki? Ezekiele sonikaka mambu yina salamaka: “Ntangu mono monaka yo, mono fukamaka luse na ntoto.” Sambu Ezekiele vandaka na boma mpi boma ya Nzambi, yandi bwaka na ntoto. Baprofete ya nkaka mpi salaka mutindu yai ntangu bo monaka bambona-meso ya Yehowa; mambu yai ke monisa kibeni kudikulumusa ya mingi. (Yez. 6:1-5; Dan. 10:8, 9; Kus. 1:12-17) Ata mpidina, bantu yai bakaka kibeni kikesa na mambu yina Yehowa monisaka bo. Ya kieleka, Ezekiele mpi bakaka kikesa. Ebuna, inki mutindu beto fwete kudiwa ntangu beto ke tanga masolo ya Biblia bonso yai?

26. Na nki mutindu mbona-meso ya Ezekiele pesaka yandi kikesa?

26 Kana Ezekiele vandaka kudiyangisa sambu na mambu yina vandaka kukumina bansadi ya Nzambi na Babilone, ziku mbona-meso yai pesaka yandi kikesa. Ya kieleka, mambu zolaka kuvanda kaka mutindu mosi ata bansadi ya kwikama ya Nzambi vandaka na Yeruzalemi, na Babilone, to na konso kisika ya nkaka. Pusu-pusu ya nkembo ya Yehowa zolaka kaka kutanina bo! Satana lendaka ve kutelamina Nzambi yina ke tambwisa organizasio yai ya nkembo yina kele na zulu. (Tanga Nkunga 118:6.) Ezekiele monaka mpi nde kamio yai ya zulu vandaka ve ntama ti bantu. Makulu na yo vandaka kibeni kusimba ntoto! (Ezek. 1:19) Ee, Yehowa vandaka kutudila kibeni bansadi na yandi ya kwikama yina bo nataka na kimpika dikebi. Ntangu yonso bo vandaka na nsi ya lutaninu ya Tata na bo ya zola!

Pusu-Pusu mpi Nge

27. Mbona-meso ya Ezekiele ke tendula nki sambu na beto bubu yai?

27 Keti mbona-meso ya Ezekiele kele mfunu sambu na beto bubu yai? Ee! Kuvila ve nde Satana ke yilama sambu na kunwanisa ngolo kibeni lusambu ya bunkete ya Yehowa. Yandi ta zola kundimisa beto nde beto kele beto mosi, mpi nde beto kele ve na nsi ya lutaninu ya Tata na beto ya zulu mpi ya organizasio na yandi. Kubika ve ata fioti nde mambu yai ya luvunu kubebisa mabanza  mpi ntima na nge! (Nk. 139:7-12) Bonso Ezekiele, beto kele ti bikuma mingi ya kuvanda na boma. Ziku beto ta fukama ve luse na ntoto bonso Ezekiele. Ata mpidina, keti beto fwete yituka ve na kumona ngolo ya pusu-pusu yina, ntinu na yo, mutindu yo ke tambula kukonda mpasi, mutindu yo ke soba bandambu yina yo ke kwenda, mpi nkembo ya mingi ya kitini ya organizasio ya Yehowa yina kele na zulu?

28, 29. Inki ke monisa nde pusu-pusu ya Yehowa vandaka kutambula na bamvula me luta?

28 Kuvila mpi ve nde organizasio ya Yehowa kele ti kitini mosi na ntoto. Kansi, kitini yai ya organizasio ya Yehowa kele ti bantu ya kukonda kukuka. Ata mpidina, yindula mambu yina Yehowa me salaka awa na ntoto! Na ntoto ya mvimba, Yehowa me sadisaka bantu sambu bo sala mambu yina bo lendaka ve ata fioti kusala na ngolo na bo mosi. (Yoa. 14:12) Kutanga mambu ya kele na mukanda Kimfumu ya Nzambi Ke Yala! lenda yibusa beto mambu ya kuyituka ya kisalu ya kusamuna yina salamaka na bamvula me luta. Yo lenda yibusa beto mpi mutindu organizasio ya Yehowa ke sala nswalu sambu na kulonga Bakristu ya kieleka, kunungisa bo na batribinale, mpi nkutu kusadila bima ya mpa ya teknolozi sambu na kulungisa luzolo ya Nzambi!

29 Kana beto tadila mambu yonso yina me salamaka na yina me tala mutindu Nzambi me vutulaka lusambu ya bunkete na bilumbu ya nsuka ya nsi-ntoto yai ya kubeba, yo ke monana kibeni pwelele nde pusu-pusu ya Yehowa ke na kutambula. Beto kele ti dibaku mosi ya nene kibeni ya kuvanda na kati ya organizasio yai mpi ya kusadila Mfumu ya mutindu yai!—Nk. 84:10.

Kitini ya organizasio ya Yehowa yina kele na ntoto ke na kutambula kibeni (Tala Paragrafe 28, 29)

30. Inki beto ta tadila na kapu yina ke landa?

30 Kansi, mbona-meso ya Ezekiele kele ti mambu mingi ya kulonga beto. Na kapu ya ke landa, beto ta tubila mingi ‘bigangwa yina iya ya moyo’ ya kuyituka, to basherube. Inki bo ke longa beto na yina me tala Mfumu na beto ya nkembo, Yehowa Nzambi?

^ par. 1 Ezekiele tubilaka kima mosi yina vandaka kumonika bonso kibende ya ke sema yina bo salaka ti arza mpi wolo.

^ par. 5 Nzila yai vandaka ya nkufi, kansi nzila yina bo nataka Bayuda na kimpika vandaka nda kiteso ya mbala zole kuluta.