Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA MAKUMI ZOLE NA MOSI

Yandi Nungaka Boma mpi Keti-Keti

Yandi Nungaka Boma mpi Keti-Keti

1-3. Piere monaka nki na kilumbu yina mambu ya kitoko salamaka, mpi nki mambu yandi kutanaka ti yo na mpimpa?

PIERE vandaka kusala kikesa sambu na kuluka nkayi mpi vandaka kutala mudidi ya mpimpa. Yandi vandaka kumona bonso mwa nsemo mosi na ndambu ya esti, keti nsemo yango vandaka kumonisa nde nsuka-nsuka suka zolaka kutana? Mukongo mpi mapeka na yandi lembaka sambu yandi vandaka kuluka nkayi bangunga mingi. Mupepe yina vandaka kunikisa nsuki na yandi kumaka kunikisa Nzadi-Mungwa ya Galilea ngolo kibeni. Bitembo vandaka kubula na maswa, mpi masa ya madidi yina vandaka kubwila yandi na nitu podisaka yandi. Yandi vandaka kulanda kuluka nkayi.

2 Piere ti banduku na yandi bikisaka Yezu na simu ya nkaka ya dibungu. Kilumbu yina, bo monaka mutindu Yezu disaka mafunda ya bantu yina vandaka na nzala ti mampa fioti mpi mwa bambisi ya masa. Bantu yango sosaka kukumisa Yezu ntotila, kansi yandi buyaka kukota na mambu ya politiki. Yandi vandaka mpi ti lukanu ya kulonga balongoki na yandi na kukota ve na mambu ya politiki. Yandi tinaka kibuka ya bantu yina vandaka pana mpi songaka balongoki na yandi na kukota na maswa mpi na kuyita yandi na simu ya nkaka mpi yandi tombukaka na ngumba yandi mosi sambu na kusamba.Mar. 6:35-45; tanga Yoane 6:14-17.

3 Ntangu balongoki mataka na maswa, ngonda vandaka me basika ya mvimba na zulu; kansi ntangu yai yo vandaka kudinda malembe-malembe na ndambu ya westi. Ata mpidina, bo salaka kaka mwa bakilometre fioti. Sambu mupepe ti bitembo vandaka kusala makelele ya ngolo mpi yo lombaka nde bo sala bikesa sambu na kuluka nkayi, yo vandaka mpasi sambu nde Piere ti balongoki ya nkaka kusolula. Yo yina yo ke monana nde, ntangu Piere vandaka kuluka nkayi mabanza na yandi vandaka ve pana.

Na nsungi ya bamvula zole, Piere longukaka mambu mingi na Yezu kansi yandi vandaka diaka ti mambu mingi ya nkaka ya kulonguka

4. Inki mambu salaka nde Piere kuvanda mbandu ya mbote ya beto fwete landa?

 4 Yandi vandaka ti mambu mingi ya kuyindula! Piere zingaka ti Yezu ya Nazareti bamvula kuluta zole. Yandi longukaka mambu mingi na Yezu kansi yandi vandaka diaka ti mambu mingi ya nkaka ya kulonguka. Luzolo na yandi ya kulonguka mambu mingi—kununga kifu yina yandi vandaka kunwana ti yo mu mbandu keti-keti mpi boma—salaka nde yandi vanda mbandu ya mbote ya kulanda. Bika beto tadila mutindu yandi salaka yo.

“Beto Me Mona Mesia”

5, 6. Piere vandaka ti luzingu ya nki mutindu?

5 Piere lendaka ve kuvila kilumbu yina yandi kutanaka ti Yezu. Kilumbu yina, mpangi na yandi Andre, natilaka yandi nsangu mosi ya kitoko nde: “Beto me mona Mesia.” Na bangogo yina, luzingu ya Piere yantikaka kusoba. Yo ta vanda diaka ve mutindu yo vandaka ntete.Yoa. 1:41.

6 Piere vandaka kuzinga na Kapernaumi, mbanza mosi na nordi ya dibungu ya dizanga mosi ya masa ya kitoko yina bo vandaka kubinga Nzadi-Mungwa ya Galilea. Yandi mpi Andre vandaka kusala kisalu ya kuloba mbisi ti Yakobo mpi Yoane, bana ya Zebedeo. Piere vandaka kuzinga ti nkento na yandi, na bokilo na yandi ya nkento, mpi mpangi na yandi Andre. Kulungisa bampusa ya dibuta yai na kisalu ya kuloba bambisi vandaka kulomba kisalu mingi, kikesa mpi mayele. Beto lenda yindula bampimpa mingi yina bo vandaka kulutisa na nzadi-mungwa—babakala yai vandaka kulosa babukondi na kati ya bamaswa zole mpi vandaka kubenda yo na mpasi sambu na kubaka bambisi yina vandaka kukangama. Beto lenda yindula mpi bangunga mingi yina bo vandaka kulutisa na ntangu sambu na kusola bambisi mpi kuteka yo, kuyidika babukondi mpi kuyobisa yo.

7. Piere waka nki mambu ya me tala Yezu, mpi sambu na nki yo vandaka nsangu ya kiese?

7 Disolo ya Biblia ke monisa nde, Andre vandaka longoki ya Yoane Mbotiki. Ntembe kele ve nde, Piere vandaka kuwidikila mpangi na yandi na dikebi yonso ntangu yandi vandaka kuzabisa Piere nsangu ya Yoane. Kilumbu mosi, Andre monaka Yoane ke songa musapi na Yezu ya Nazareti mpi ke tuba nde: “Tala, Mwana-Dimeme ya Nzambi!” Na mbala mosi Andre kumaka longoki ya Yezu mpi zabisaka Piere nsangu yai ya kiese: Mesia me kwisa! (Yoa. 1:35-40) Na nima ya kukolama yina basikaka na Edeni kiteso ya bamvula 4000 na ntwala, Yehowa Nzambi silaka nde muntu mosi ya mfunu ta kwisa sambu na kupesa bantu kivuvu ya kieleka. (Kuy. 3:15) Andre kutanaka ti Ngulusi yina, Mesia yandi mosi! Piere mpi kwendaka ntinu sambu na kukutana ti Yezu.

8. Zina yina Yezu pesaka Piere ke tendula nki, mpi sambu na nki bantu ya nkaka ke ndimaka ve zina yina?

8 Tii na kilumbu yina, Piere zabanaka na zina ya Simoni, to Simeoni. Kansi Yezu talaka yandi mpi tubaka nde: “‘Nge kele Simoni mwana ya Yoane; bo ta bingaka nge Sefasi’ (yina bo ke balulaka nde Piere).” (Yoa. 1:42) Zina “Sefasi” ke tendula “ditadi.” Yo ke monana nde,  bangogo ya Yezu vandaka mbikudulu. Yandi monaka nde Piere ta vanda bonso ditadi—muntu ya ngolo, ya bo lenda tudila ntima mpi yina ta vanda ti bupusi ya mbote na balongoki ya nkaka. Keti Piere yandi mosi vandaka kudimona mpidina? Yo ke monana nde, Piere yindulaka ve nde lukwikilu na yandi ta vanda ngolo bonso ditadi, ata bantu ya nkaka yina ke tangaka masolo ya Evanzile bubu yai, ke monaka mpenza ve mambu yina ke fwanisaka Piere ti ditadi. Bankaka ke tubaka nde mutindu yina Biblia ke tubilaka nkadilu na yandi, ke monisaka bonso nde yandi vandaka ntu zulu-zulu, mpi muntu yina ke soba-sobaka mabanza na yandi.

9. Yehowa ti Mwana na yandi ke sosaka nki, mpi sambu na nki nge ke yindula nde beto fwete tudila bo ntima?

9 Yo kele kieleka nde, Piere vandaka ti bifu mpi Yezu zabaka yo. Kansi, bonso Tata na yandi Yehowa, Yezu ke sosaka ntangu yonso mambu ya mbote yina bantu kele ti yo. Yandi zabaka nde Piere vandaka ti bikalulu mingi ya mbote, mpi yandi sosaka kusadisa yandi na kumonisa yo na mutindu ya mbote. Bubu yai, Yehowa ti Mwana na yandi ke sosaka mambu ya mbote yina beto ke vandaka ti yo. Yo lenda vanda mpasi na kundima nde beto ke vandaka ti mambu mingi ya mbote. Kansi, beto fwete tudila bo ntima mpi kundima nde bo longa beto mpi bo wumba beto, bonso Piere.Tanga 1 Yoane 3:19, 20.

“Bika Kuwa Boma”

10. Mbala ya nkaka Piere monaka inki, kansi yandi vutukilaka inki?

10 Yo ke monana nde, Piere kumaka kutambula ti Yezu na kisalu na yandi ya kusamuna. Mpidina, mbala ya nkaka yandi monaka kimangu ya ntete yina Yezu salaka na mutindu yandi balulaka masa malafu na feti mosi ya makwela na Kana. Kima ya kuluta mfunu kele nde, yandi waka nsangu ya kitoko mpi ya kivuvu yina Yezu longaka na yina me tala Kimfumu ya Nzambi. Ata mpidina, yandi yambulaka kutambula ti Yezu mpi vutukilaka kisalu na yandi ya kuloba bambisi. Kansi, mwa bangonda na nima, Piere kutanaka diaka ti Yezu—mpi na mbala yai Yezu songaka Piere na kulanda yandi luzingu na yandi ya mvimba.

11, 12. (a) Piere lutisaka mpimpa ya nki mutindu? (b) Ntangu yandi widikilaka Yezu, yo basisaka nki bangiufula na mabanza ya Piere?

11 Piere katukaka kulutisa mpimpa ya mvimba kukonda kukanga ata mbisi mosi. Balobi-mbisi yai losaka babukondi na bo na masa mbala mingi, kansi bo kangaka kima ve. Ntembe kele ve nde, Piere sadilaka eksperiansi mpi mayele na yandi yonso sambu na kukanga bambisi, na kumekaka kulosa babukondi na bisika ya kuswaswana ya dizanga yina sambu na kusosa kisika bambisi vandaka kudia. Mpi yo fwete vanda nde, mbala ya nkaka Piere, bonso balobi-mbisi mingi ya nkaka, vandaka ti kivuvu nde yandi ta mona bambisi mingi na masa to na babukondi na yandi. Ya kieleka, ziku Piere waka kiseku sambu yandi bakisaka nde yandi lendaka kusala ata kima mosi ve sambu na kupusa bambisi na ngolo na kukota na bukondi. Piere vandaka kuloba ve sambu na kudisepedisa kansi sambu yandi vandaka kudisa dibuta na yandi na kisalu yina. Nsuka-nsuka, yandi vutukaka na dibungu maboko-mpamba. Yo lombaka nde yandi yobisa babukondi. Yo yina, ntangu Yezu kwisaka, yandi kutaka Piere ti kisalu mingi.

Piere lembaka ve na kuwa Yezu ke tubila Kimfumu ya Nzambi—ntu-diambu ya kisalu na yandi ya kusamuna

 12 Kibuka ya bantu yina ziungaka Yezu vandaka na mpusa ya ngolo ya kuwa mambu yina yandi vandaka kutuba. Sambu bantu vandaka mingi, Yezu kotaka na maswa ya Piere mpi lombaka yandi na kupusana mwa fioti na kati ya nzadi. Na kati ya masa, ndinga ya Yezu vandaka kuwakana pwelele mpi yandi yantikaka kulonga bantu. Piere ti bantu yina vandaka na dibungu vandaka kuwidikila na dikebi yonso. Yandi lembaka ve na kuwa Yezu ke tubila Kimfumu ya Nzambi—ntu-diambu ya kisalu na yandi ya kusamuna. Yo vandaka dibaku ya mbote kibeni na kupesa Kristu maboko na kuzabisa nsangu yai ya kivuvu na bwala yina! Keti yandi ta nunga na kusadisa Yezu na kusamuna nsangu yina? Inki mutindu Piere ta disa dibuta na yandi? Ziku Piere yindulaka diaka mpimpa ya mvimba yina yandi lutisaka kukonda kukanga ata mbisi mosi.Luka 5:1-3.

13, 14. Inki kimangu Yezu salaka sambu na Piere, mpi Piere salaka nki?

13 Ntangu Yezu manisaka kutuba, yandi zabisaka Piere nde: “Kwenda kisika yina kele mudindu, mpi beno losa babukondi na beno sambu na kukanga bambisi.” Piere vandaka ti keti-keti mingi. Yandi tubaka nde: “Longi, beto salaka ngolo mpimpa ya mvimba mpi beto kangaka kima ve, kansi sambu nge me songa mono, mono ta losa babukondi.” Piere katukaka kuyobisa babukondi. Bangogo na yandi ke monisa nde, yandi vandaka mpenza ve ti mpusa ya kulosa yo diaka na masa—mingi-mingi sambu ntangu yai bambisi ke kwisaka ve kudia! Ata mpidina yandi lemfukaka; ziku yandi songaka banduku na yandi yina vandaka na maswa ya nkaka na kulanda bo.Luka 5:4, 5.

14 Na mbala mosi, Piere waka kilo ya mingi ntangu yandi yantikaka kubenda babukondi. Ata yandi vandaka kundima ve, yandi bendaka ngolo, mpi monaka bambisi mingi yina vandaka kubaluka-baluka na kati ya bukondi! Yandi bingaka nswalu bantu yina vandaka na maswa ya zole na kukwisa kusadisa yandi. Ntangu bo kwisaka, yo monanaka pwelele nde maswa mosi fwanaka ve sambu na bambisi yina yonso. Bo fulusaka bamaswa yonso zole, kansi bambisi vandaka mingi kibeni—bamaswa yantikaka kudinda sambu na kilo ya bambisi. Piere yitukaka ngolo mpenza. Yandi monaka dezia mutindu Kristu sadilaka ngolo na yandi, kansi na ntangu yai yo vandaka sambu na mambote na yandi. Na kuswaswana ti Piere, Yezu vandaka ti ngolo ya kupusa bambisi na kukota na babukondi! Boma ya ngolo simbaka Piere. Yandi fukamaka mpi tubaka nde: “Mfumu, katuka na ntwala na mono, sambu mono kele muntu ya masumu.” Inki mutindu yandi lendaka kusala kumosi ti Muntu yina vandaka ti ngolo ya Nzambi?—Tanga Luka 5:6-9.

“Mfumu, . . . mono kele muntu ya masumu”

15. Inki mutindu Yezu longaka Piere nde, yandi vandaka ve ti kikuma ya kuvanda ti keti-keti mpi boma?

15 Na mawete yonso, Yezu tubaka nde: “Bika kuwa boma. Banda ntangu yai nge ta kangaka bantu ya moyo.” (Luka 5:10, 11) Yo vandaka  ve ntangu ya kuvanda ti keti-keti to ya kuwa boma. Ntembe yina Piere vandaka na yo sambu na mambu ya fioti-fioti, bonso kuloba vandaka ve ti bikuma; boma na yandi sambu na bifu na yandi mosi mpi makuki na yandi vandaka ve ti kisina. Yezu vandaka ti kisalu ya nene, kisalu yina zolaka kusoba makwisa ya bantu. Yandi vandaka kusadila Nzambi yina “ke lembaka ve na kulolula.” (Yez. 55:7) Yehowa zolaka kulungisa bampusa ya Piere ya kinsuni mpi ya kimpeve.Mat. 6:33.

16. Piere, Yakobo, mpi Yoane salaka inki ntangu Yezu bingaka bo, mpi sambu na nki yo vandaka lukanu mosi ya kuluta mbote yina bo bakaka?

16 Piere lemfukilaka Yezu kukonda kusukinina, mutindu Yakobo mpi Yoane salaka. “Bo vutulaka bamaswa na ntoto, yambulaka bima yonso, mpi landaka yandi.” (Luka 5:11) Na mutindu yina, Piere monisaka nde yandi vandaka ti lukwikilu na Yezu mpi na Muntu yina tindaka yandi. Yo vandaka lukanu ya kuluta mbote yina yandi bakaka. Bubu yai Bakristu yina ke nungaka keti-keti mpi boma na bo sambu na kusadila  Nzambi ke monisaka lukwikilu ya mutindu mosi. Yehowa ke lungisaka ntangu yonso bampusa ya bantu yina ke tudilaka yandi ntima.Nk. 22:5, 6.

“Sambu na nki Nge Me Bika nde Keti-Keti Kununga Nge?”

17. Piere yindulaka diaka nki tuka yandi kutanaka ti Yezu bamvula kiteso ya zole me luta ntangu yai?

17 Kiteso ya bamvula zole na nima ya kukutana ti Yezu, Piere vandaka kuluka nkayi na mpimpa na Nzadi-Mungwa ya Galilea, mutindu beto tubilaka yo na luyantiku ya kapu yai. Ya kieleka, beto lenda zaba ve mambu yina yandi vandaka kuyindula. Yandi vandaka kuyindula mambu mingi mpenza! Yezu belulaka bokilo ya Piere ya nkento. Yandi salaka Disolo na Zulu ya Ngumba. Mbala na mbala, na nzila ya malongi mpi ya bisalu na yandi ya kuyituka, Yezu monisaka nde yandi vandaka Mesia, Muntu yina Yehowa Me Ponaka. Na nima ya bangonda mingi, Piere longukaka nde yandi lendaka kuyala bifu yina yandi vandaka ti yo mu mbandu kuwa boma mpi kuvanda ti keti-keti. Nkutu Yezu solaka Piere na kuvanda mosi ya bantumwa 12! Kansi kubika fioti, Piere ta longuka nde yandi vandaka kaka ti boma mpi keti-keti.

18, 19. (a) Tubila mambu yina Piere monaka na Nzadi-Mungwa ya Galilea. (b) Inki mutindu Yezu ndimaka diambu yina Piere lombaka?

18 Na nsungi ya iya ya kukengila na mpimpa, ziku yantika ngunga ya tatu ya mpimpa tii ya kutana ya ntongo, Piere yambulaka mbala mosi kuluka nkayi mpi vandaka kutala. Na ntama, na kati ya bitembo, yandi vandaka kumona kima mosi ke nikana! Keti yo vandaka nsemo ya ngonda yina vandaka kubula na kati ya masa yina ya bitembo? Ve, sambu nsemo yango telamaka kaka kisika mosi. Yo vandaka muntu! Ee, muntu, mpi yandi vandaka kutambula na zulu ya masa! Ntangu muntu yango kumaka pene-pene, yo vandaka kumonana bonso nde yandi vandaka kukwisa kisika bo vandaka. Ti boma, balongoki yindulaka nde yo vandaka mbona-meso. Muntu yango tubaka nde: “Beno vanda kikesa! Yo kele mono; beno wa boma ve.” Yo vandaka Yezu!—Mat. 14:25-28.

19 Piere vutulaka nde: “Mfumu, kana yo kele nge, pesa mono ntuma nde mono kwisa na zulu ya masa tii na kisika ya nge kele.” Na luyantiku, yandi monisaka kikesa. Sambu yandi vandaka na kiese mingi sambu na kimangu yina ya kuyituka, Piere zolaka nde lukwikilu na yandi kukuma diaka ngolo. Yandi vandaka na mfunu nde, yandi mpi kutambula na masa bonso Yezu. Na mawete yonso, Yezu songaka Piere na kukwisa na yandi. Piere basikaka na maswa mpi telamaka na zulu ya masa ya nzadi-mungwa. Meka kumona na mabanza ntangu Piere me wa nde makulu na yandi kele na zulu ya kima mosi ya ngolo mpi na nima yandi me telama na zulu ya masa. Yo fwete vanda nde, yandi yitukaka mingi kibeni ntangu yandi vandaka kukwenda na Yezu. Kansi, kukonda kusukinina yandi monisaka kikalulu ya nkaka.Tanga Matayo 14:29.

“Ntangu yandi talaka mupepe ya ngolo, yandi waka boma”

20. (a) Inki mutindu Piere katulaka dikebi na yandi, mpi nki salamaka? (b) Inki dilongi Yezu pesaka Piere?

20 Yo lombaka nde Piere kutala kaka Yezu. Ya kieleka, Yezu sadilaka ngolo ya Yehowa sambu na kusadisa Piere na kutambula na zulu ya  masa yina ya bitembo. Mpi Yezu salaka yo sambu na kupesa Piere lufutu na mutindu yandi monisilaka yandi lukwikilu. Kansi Piere yambulaka kutala Yezu. Beto ke tanga nde: “Ntangu yandi talaka mupepe ya ngolo, yandi waka boma.” Piere yantikaka kutala bitembo yina vandaka kubula na maswa, mpi vandaka kunangula masa sambu na mupepe, ebuna yandi waka boma. Ziku yandi monaka bonso nde yandi yantikaka dezia kudinda na masa. Ntangu boma simbaka yandi, lukwikilu na yandi kulumukaka. Muntu yina bo pesaka zina ya Ditadi sambu na kikesa na yandi yantikaka kudinda bonso ditadi na masa, sambu lukwikilu na yandi kumaka kunikana-nikana. Piere zabaka mbote-mbote kukasa masa, kansi na ntangu yai yandi tulaka ve ntima na makuki yina yandi vandaka ti yo. Yandi bokaka nde: “Mfumu, gulusa mono!” Yezu simbaka yandi na diboko mpi bendaka yandi. Na nima, ntangu bo vandaka kaka na zulu ya masa, Yezu pesaka Piere dilongi yai ya mfunu: “Nge muntu ya kele na lukwikilu ya fioti, sambu na nki nge me bika nde keti-keti kununga nge?”Mat. 14:30, 31.

21. Sambu na nki keti-keti kele kigonsa, mpi nki mutindu beto lenda nwanisa yo?

21 ‘Kubika nde keti-keti kununga nge.’ Bangogo yina fwanaka kibeni. Keti-keti kele diambu ya mbi mpi yo ke bebisaka. Kana yo kanga beto, yo lenda bebisa lukwikilu na beto mpi kusala nde beto dinda na kimpeve. Beto fwete nwanisa yo ngolo kibeni! Inki mutindu? Na kutulaka mabanza na beto na mambu ya mbote. Kana beto ke yindula kaka mambu yina ke pesaka beto boma, yina ke lembisaka beto, mpi yina ke katulaka dikebi na beto na kusadila Yehowa mpi Mwana na yandi, beto ta kuma ti keti-keti mingi. Kansi, kana beto tula dikebi na beto na Yehowa mpi na Mwana na yandi, mpi na mambu yina bo me salaka, yina bo ke sala ntangu yai, mpi yina bo ta sala sambu na bantu yina ke zolaka bo, beto ta katula keti-keti yonso yina lenda bebisa lukwikilu na beto.

22. Sambu na nki yo me fwana na kulanda mbandu ya lukwikilu ya Piere?

22 Ntangu Piere landaka Yezu na kati ya maswa, yandi monaka nde kitembo manaka. Nzadi-Mungwa ya Galilea kumaka pima. Piere ti balongoki ya nkaka tubaka nde: “Ya kieleka, nge kele Mwana ya Nzambi.” (Mat. 14:33) Suka yantikaka kutana, mpi ntembe kele ve nde Piere fulukaka ti ntonda. Yandi katulaka keti-keti mpi boma. Ya kieleka, yandi fwete sala bansoba mingi na ntwala ya kukuma Mukristu yina me fwanana ti ditadi, mutindu Yezu bikulaka yo. Kansi, yandi vandaka ti lukanu ya kulanda kusala bikesa mpi kukwenda na ntwala. Keti nge mpi kele ti lukanu ya mutindu yai? Nge ta mona nde, yo me fwana na kulanda mbandu ya lukwikilu ya Piere.