Landa Mbandu ya Lukwikilu na Bo

Inki mutindu beto lenda baka mambote bubu yai kana beto longuka mbandu ya babakala mpi ya bankento ya lukwikilu yina Biblia ke tubila

Badati

Badati mpi bakarti ta sadisa nge na kuzaba ntangu mpi bisika yina bantu ya kwikama yai ya Biblia ke tubila zingaka.

Mukanda ya Me Katuka na Nto-Kimvuka

Nto-Kimvuka ke siamisa mpenza bantu yonso na kutanga mukanda yai mpi kulonguka yo bo mosi mpi na dibuta sambu na kubaka mpenza mambote na yo.

Bangogo ya Luyantiku

Biblia me fuluka ti masolo ya kieleka ya babakala mpi bankento ya kieleka. Inki mutindu beto lenda baka mambote na mbandu na bo?

ABELE

“Ata Yandi Me Fwaka, Yandi Ke Landa Kutuba”

Ata Biblia me tubaka ve mambu mingi sambu na Abele, inki beto lenda longuka na yandi mpi na lukwikilu na yandi?

NOA

Yandi “Tambulaka ti Nzambi ya Kieleka”

Noa mpi nkento na yandi kutanaka ti nki bampasi sambu na kusansa bana na bo? Inki mutindu bo monisaka lukwikilu na kutungaka maswa?

ABRAMI

“Tata ya Bantu Yonso Yina Kele ti Lukwikilu”

Inki mutindu Abrami monisaka lukwikilu? Na nki mutindu nge lenda landa mbandu ya lukwikilu ya Abrami?

RUTI

“Kisika ya Nge Ta Kwenda, Mono mpi Ta Kwenda”

Sambu na nki Ruti ndimaka kubikisa dibuta na yandi mpi bwala na yandi? Inki bikalulu yandi monisaka ya me salaka nde Yehowa kusepela na yandi?

RUTI

‘Nkento ya Bikalulu ya Mbote’

Sambu na nki makwela ya Ruti ti Bozi kele mfunu? Inki malongi beto lenda baka na mbandu ya dibuta Ruti ti Noemi?

ANA

Yandi Sambaka Nzambi na Ntima ya Mvimba

Lukwikilu ya Ana na Yehowa sadisaka yandi na kununga mpasi yina vandaka kumonana bonso nde yo ta mana ve

SAMUELE

‘Yandi Landaka Kuyela na Meso ya Yehowa’

Inki salaka nde bumwana ya Samuele kuvanda ya kuswaswana? Ntangu yandi vandaka na nzo ya ntenta, inki sadisaka yandi na kuyedisa lukwikilu na yandi?

SAMUELE

Yandi Kangaka Ntima ata Yandi Kutanaka ti Bampasi

Beto yonso lenda kutana ti bampasi yina lenda meka lukwikilu na beto. Kikalulu ya kukanga ntima ya Samuele lenda longa beto inki?

ABIGAILE

Yandi Salaka Mambu ti Mayele

Inki malongi beto lenda baka na makwela ya mpasi ya Abigaile?

ELIA

Yandi Nwaninaka Lusambu ya Bunkete

Nki mutindu beto lenda landa mbandu ya Elia kana beto ke solula ti bantu yina ke ndima ve mambu yina Biblia ke longaka?

ELIA

Yandi Vandaka Kukengila, mpi Yandi Vandaka Kuvingila

Inki mutindu Elia monisaka kikalulu ya kusamba ntangu yandi vandaka kuvingila nde Yehowa kulungisa lusilu na yandi?

ELIA

Nzambi na Yandi Lembikaka Yandi

Inki mambu salaka nde Elia kudiyangisa mingi na mabanza, na mpila nde yandi waka nkutu mpusa ya kufwa?

YONASI

Yandi Bakaka Dilongi na Bifu na Yandi

Bonso Yonasi, keti nge me waka dezia boma sambu na kisalu mosi yina Yehowa me pesaka nge? Disolo na yandi ke longa beto mambu mingi na yina me tala ntima-nda mpi mawa ya Yehowa.

YONASI

Yandi Bakaka Dilongi ya Me Tala Kuwila Bankaka Mawa

Nki mutindu disolo ya Yonasi lenda sadisa beto na kuditadila na masonga yonso?

ESTERE

Yandi Tulaka Luzingu na Yandi na Kigonsa Sambu na Bantu ya Nzambi

Yo ke lombaka lukwikilu mpi kikesa sambu na kumonisa zola ya kuditambika bonso ya Estere

ESTERE

Yandi Salaka Mambu ti Mayele, Kikesa, mpi Kukonda Bwimi

Nki mutindu Estere salaka mambu kukonda bwimi sambu na Yehowa mpi sambu na bantu na yandi?

MARIA

“Tala! Nsadi ya Yehowa!”

Mvutu yina Maria pesaka na wanzio Gabriele ke monisa nki sambu na lukwikilu na yandi? Inki bikalulu ya nkaka ya mbote yandi monisaka?

MARIA

Yandi Yindulaka “Ntendula na Yo na Ntima na Yandi”

Mambu yina Maria monaka na Betelemi kumisaka lukwikilu na yandi ngolo na balusilu ya Yehowa.

YOZEFI

Yandi Taninaka, Yandi Lungisaka Bampusa, mpi Yandi Kwaminaka

Inki mutindu Yozefi taninaka dibuta na yandi? Sambu na nki yandi nataka Maria ti Yezu na Ezipte?

MARTA

“Mono Me Kwikilaka”

Inki mutindu Marta monisaka vandaka lukwikilu ya ngolo ata na ntangu ya mpasi?

PIERE

Yandi Nungaka Boma mpi Keti-Keti

Keti-keti kele diambu ya mbi mpi yo ke bebisaka. Kansi sambu na kulanda Yezu, Piere nungaka boma mpi keti-keti

PIERE

Yandi Vandaka ya Kwikama na Ntwala ya Mimekamu

Inki mutindu lukwikilu mpi kwikama ya Piere sadisaka yandi na kundima mambu yina Yezu tubaka sambu na kusungika yandi?

PIERE

Yandi Longukaka Kulolula na Mfumu

Inki dilongi Yezu pesaka Piere na yina me tala kulolula? Nki mutindu Yezu monisaka nde yandi lolulaka Piere?

Bangogo ya Nsuka

Nki mutindu nge lenda landa kukumisa lukwikilu na nge ngolo mpi kutanina kivuvu na nge?