Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU 24

Ata Kima Mosi Ve Lenda ‘Kabula Beto na Zola ya Nzambi’

Ata Kima Mosi Ve Lenda ‘Kabula Beto na Zola ya Nzambi’

1. Inki dibanza ya mbi ke yangisaka bantu mingi mpi Bakristu ya nkaka?

KETI Yehowa ke zolaka nge mpenza? Bantu ya nkaka ke ndimaka nde Nzambi ke zolaka bantu yonso na kimvuka, mutindu Yoane 3:16 ke tubaka. Kansi bo ke yindulaka nde: ‘Nzambi lenda zola ve muntu bonso mono.’ Bantangu ya nkaka, ata Bakristu ya kieleka lenda mona mpi nde Nzambi ke zolaka bo ve. Bakala mosi ya lembaka nitu tubaka nde: “Mu ke kukaka ve kundima mpenza nde Nzambi ke kudibanzaka ata fioti sambu na mono.” Keti nge mpi ke kudiwaka mutindu yai bantangu ya nkaka?

2, 3. Nani ke zolaka nde beto kwikila nde beto kele na mfunu ve na meso ya Yehowa to nde yandi ke zolaka beto ve, mpi nki mutindu beto lenda telamina bangindu yina?

2 Satana ke salaka yonso sambu na kundimisa beto nde Yehowa Nzambi ke zolaka beto ve mpi ke bakaka beto ve na mbalu. Mbala mingi, Satana ke sadilaka lulendo yina bantu ke vandaka na yo sambu na kubenda bo na lweka na yandi. (2 Bakorinto 11:3) Yandi ke sepelaka mpi na kupusa bantu yina me konda lutaninu na kuyindula nde bo kele na mfunu ve. (Yoane 7:47-49; 8:13, 44) Yandi ke sala yo mingi na ‘bilumbu yai ya nsuka’ mpi ya mpasi. Bubu yai, bantu mingi ke yelaka na mabuta yina bantu “ke zolaka ve bantu ya nkaka.” Bankaka ke kutanaka konso kilumbu ti bantu ya nku, ya bwimi mpi ya ntu-ngolo. (2 Timoteo 3:1-5) Ziku Bantu ya mutindu yai ke yindulaka nde bo kele na mfunu ve mpi nde ata muntu mosi ve lenda zola bo, sambu banda bamvula mingi bo ke niokwamaka, bantu ke mengaka bo mpi ke salaka bo mbi kaka sambu bo kele bantu ya mpusu ya nitu ya nkaka.

3 Kana nge ke kudiwaka mpi mutindu yai, kulemba nitu ve. Bantangu ya nkaka, bantu mingi na kati na beto ke kudibakilaka bangindu ya mbi. Kansi kuvila ve nde lukanu ya Ndinga ya Nzambi kele ya “kusungika” mpi “kubwisa bima yina me kangamaka ngolo.” (2 Timoteo 3:16; 2 Bakorinto 10:4) Biblia ke tuba nde: “Beto ta ndimisa bantima na beto na ntwala na yandi sambu na konso kima  yina bantima na beto lenda bedisa beto, sambu Nzambi kele nene kuluta bantima na beto mpi yandi me zaba mambu yonso.” (1 Yoane 3:19, 20) Bika beto tadila mitindu iya yina Masonuku ke sadisaka beto na ‘kundimisa bantima na beto’ nde Yehowa ke zolaka beto.

Yehowa Ke Bakaka Nge na Mbalu

4, 5. Inki mutindu mbandu ya bandeke yina Yezu tubilaka, ke monisa nde beto ke vandaka na mbalu na meso ya Yehowa?

4 Ya ntete, Biblia ke longaka pwelele nde Nzambi ke bakaka konso nsadi na yandi na mbalu. Mu mbandu, Yezu tubaka nde: “Keti bo ke tekaka ve tubandeke zole na mbongo mosi ya kibende ya mfunu mingi ve? Kansi, ata mosi ve na kati na yo ta bwa na ntoto kukonda nde Tata na beno kuzaba yo. Kansi, ata nsuki ya ntu na beno, yandi ke tangaka yo yonso. Yo yina, beno tita ve: Beno kele na mbalu mingi kuluta tubandeke mingi.” (Matayo 10:29-31) Mambu yai tendulaka nki sambu na bawi ya Yezu ya mvu-nkama ya ntete?

“Beno kele na mbalu mingi kuluta tu-bandeke mingi”

5 Beto lenda kudiyula sambu na nki bantu yonso vandaka kukuka kusumba bandeke yina ya fioti (mwano). Na bilumbu ya Yezu, bandeke yai vandaka ntalu fioti kuluta bandeke ya nkaka yina bantu vandaka kudia. Simba nde, bo vandaka kusumba bandeke yai zole na mbongo mosi ya kibende ya ntalu fioti. Kansi na nima, Yezu tubaka nde kana muntu kupesa bambongo zole ya bibende, bo ta pesa yandi bandeke iya ve, kansi tanu. Bo vandaka kumona ndeke yina ya tanu ya bo me yika bonso kima mosi ya kukonda mfunu. Ziku bandeke ya mutindu yai vandaka ve na mbalu na meso ya bantu; kansi nki mutindu Ngangi na yo vandaka kutadila yo? Yezu tubaka nde: “Kansi, Nzambi ke vilaka ve ata mosi na kati na yo [ata yina bo vandaka kuyika na zulu].” (Luka 12:6, 7) Beto lenda bakisa ntangu yai dilongi ya Yezu. Kana Yehowa ke bakaka kandeke yai na mbalu, muntu fwete vanda na mbalu mingi kibeni na meso na yandi! Mutindu Yezu tendulaka, Yehowa ke zabaka mambu na beto yonso. Yandi ke tangaka ata nsuki ya ba-ntu na beto!

6. Sambu na nki beto ke ndima nde Yezu lutisaka ve ndilu ntangu yandi tubaka nde Nzambi ke tangaka nsuki ya ntu na beto?

6 Bantu ya nkaka lenda mona nde Yezu lutisaka ndilu ntangu yandi tubaka nde Yehowa ke tangaka nsuki na beto. Kansi yindula fioti kivuvu ya lufutumuku. Yehowa fwete zaba beto mbote-mbote  sambu na kuganga beto diaka! Yandi ke bakaka beto na mbalu mingi; yo yina yandi ke vilaka ve mambu na beto yonso, ata bikalulu na beto (code génétique) mpi mambu yonso ya ke vandaka na butonfu na beto mpi yina beto me salaka na luzingu ya mvimba. * Mambu yai yonso me luta mpenza kisalu ya kutanga nsuki na beto—yina kele kiteso ya 100 000.

Inki Yehowa Ke Monaka na Ntima na Beto?

7, 8. (a) Yehowa ke vandaka na kiese ya kumona nki bikalulu ntangu yandi ke tala bantima ya bantu? (b) Inki bisalu ya nkaka beto ke salaka, yina Yehowa ke bakaka na mbalu?

7 Ya zole, Biblia ke zabisaka beto mambu yina Yehowa ke bakaka na mbalu na ntima ya bansadi na yandi. Na bunkufi, yandi ke sepelaka na bikalulu na beto ya mbote mpi bikesa ya beto ke salaka. Ntotila Davidi songaka mwana na yandi Salomo nde: “Nzambi ke talaka ntima ya bantu, yandi ke zabaka mpi bangindu ya bantu.” (1 Bansangu 28:9) Ntangu Nzambi ke talaka bamiliare ya bantima ya bantu na ntoto yai ya me fulukaka na mambu ya nku mpi kimbeni, yandi fwete vanda na kiese mingi kibeni ya kumona ntima mosi ya kele na ngemba, zola, kieleka, mpi lunungu! Nzambi ke salaka nki ntangu yandi ke monaka ntima mosi ya me fuluka na zola sambu na yandi, ya ke sosaka kuzaba yandi mpi kuzabisa bantu ya nkaka nzayilu yango? Yehowa ke zabisa beto nde yandi ke tulaka dikebi na bantu yina ke zabisaka bankaka mambu na yandi. Nkutu yandi ke “sonikaka bazina ya bantu yina ke zitisaka yandi ti kukumisa zina na yandi sambu na kuyindula bo.” (Malashi 3:16) Yandi ke bakaka bikalulu ya mutindu yai na mbalu.

8 Inki bisalu ya nkaka ya mbote Yehowa ke bakaka na mbalu? Ya ntete, bikesa yina beto ke salaka sambu na kulanda mbandu ya Mwana na yandi Yezu Kristu. (1 Piere 2:21) Nzambi ke bakaka mpi na mbalu kisalu ya kumwanga nsangu ya mbote ya Kimfumu na  yandi. Baroma 10:15 ke tuba nde: “Makulu ya bantu yina ke zabisaka nsangu ya mbote ya mambu ya mbote kele kitoko kibeni!” Ziku yo lenda kwisila beto ve na mabanza na kutuba nde makulu na beto kele kitoko mpenza. Kansi na verse yai, yo ke tendula bikesa yina bansadi ya Yehowa ke salaka sambu na kusamuna nsangu ya mbote ya kimfumu. Bikesa ya mutindu yina ke vandaka na mbalu to kitoko na meso ya Yehowa.—Matayo 24:14; 28:19, 20.

9, 10. (a) Sambu na nki beto lenda tula ntima nde Yehowa ke bakaka na mbalu kikalulu na beto ya kukanga-ntima na ntangu ya bampasi ya mutindu na mutindu? (b) Inki mambu ya mbi Yehowa ke yindudilaka ve bansadi na yandi ya kwikama?

9 Yehowa ke bakaka mpi na mbalu kikalulu na beto ya kukanga-ntima. (Matayo 24:13) Kuvila ve nde Satana ke zolaka nde nge yambula Yehowa. Konso kilumbu ya nge ke bikalaka ya kwikama na Yehowa, yo kele kilumbu ya nkaka yina ke sadisaka na kupesa mvutu na masota ya Satana. (Bingana 27:11) Bantangu ya nkaka, yo ke vandaka mpasi na kukanga ntima. Maladi, bampasi ya mbongo, basusi, mpi bampasi ya nkaka lenda sala nde konso kilumbu ya ke luta kukumina beto mumekamu. Kana kima ya muntu ke vingila ke kwisa nswalu ve, yo lenda lembisa yandi nitu. (Bingana 13:12) Kukanga ntima na bampasi ya mutindu yai ke vandaka kima mosi ya kuluta mbalu na meso ya Yehowa. Yo yina Ntotila Davidi  lombaka Yehowa na kubumba mansanga na yandi na dibungu ya mpusu ya mbisi; yandi yikaka na kivuvu yonso nde: “Keti nge me sonikaka yo ve na mukanda na nge?” (Nkunga 56:9) Ee, Yehowa ke bakaka na mbalu mpi ke vilaka ve mansanga yonso ya beto ke basisaka mpi bampasi ya beto ke monaka sambu na kukanga ntima mpi kusadila yandi na kwikama. Mambu yai yonso zole kele na mbalu na meso na yandi.

Yehowa ke bakaka na mbalu kikalulu na beto ya kukanga-ntima na ntangu ya bampasi

10 Ntima yina ke kudibedisa lenda buya kundima banzikisa yai ya ke monisa nde beto kele na mbalu na meso ya Nzambi. Yo lenda tuba mbala na mbala nde: ‘Kansi bantu ya nkaka mpi kele mbote mingi kuluta mono. Yo fwete vanda nde Yehowa ke waka mpasi ntangu yandi ke tesa mono ti bo!’ Yehowa ke tesaka ve; yandi ke vandaka mpi makambu ngolo. (Bagalatia 6:4) Yandi ke tangaka na ntima na beto ti dikebi ya mingi mpenza, mpi ke bakaka na mbalu mambu ya mbote yina yandi ke monaka—ata ya fioti mpenza.

Yehowa Ke Solaka Mambu ya Mbote mpi Ke Losaka Mambu ya Mbi

11. Inki dilongi beto ke baka na mambu yina Yehowa salaka sambu na dibuta ya Abiya?

11 Ya tatu, ntangu Yehowa ke tala-talaka na ntima na beto, yandi ke sosaka na dikebi yonso mambu ya mbote. Mu mbandu, ntangu Yehowa zengaka nkanu nde bantu yonso ya dibuta ya Ntotila Yeroboami fwete fwa sambu bo yambulaka lusambu na yandi, yandi pesaka ntuma ya kuzika na lukumu yonso Abiya, mwana mosi na kati ya bana ya ntotila. Sambu na nki? “Sambu yandi mpamba muntu vandaka kupesa Mfumu Nzambi, Nzambi ya Israele, kiese.” (1 Bantotila 14:1, 10-13) Yo kele bonso nde Yehowa yungulaka ntima ya mwana-bakala yai mpi monaka kima mosi ya mbote na kati. Ata kima yango ya mbote vandaka fioti nki mutindu, Yehowa sepelaka nde bo tubila yo na Ndinga na yandi. Nkutu yo vandaka lufutu mpenza mutindu yandi monisilaka mwana yango mawa ya nene, ata yandi vandaka na dibuta mosi ya mbi.

12, 13. (a) Inki mutindu mbandu ya Ntotila Yozafati ke monisa nde Yehowa ke sosaka mambu ya mbote na ntima na beto, ata beto me sala disumu? (b) Na yina me tala bisalu mpi bikalulu na beto, nki mutindu Yehowa ke salaka bonso Tata mosi ya zola?

12 Mbandu ya nkaka ya kuluta mbote kele ya Ntotila Yozafati. Ntangu yandi salaka diambu mosi ya buzoba, profete ya Yehowa  zabisaka yandi nde: “Sambu na mambu yai ya nge me sala, Mfumu nzambi me wila nge makasi.” Yo vandaka diambu mosi ya nsaka ve! Kansi nsangu ya Yehowa sukaka pana ve. Profete yikaka nde: “Kansi ata mpidina, mambu ya nkaka ya nge salaka kele ya mbote.” (2 Bansangu 19:1-3) Makasi ya lunungu ya Yehowa kangaka yandi ve nzila ya kumona mambu ya mbote yina Yozafati salaka. Yehowa me swaswana mpenza ti beto bantu ya kukonda kukuka! Kana muntu mosi me pesa beto makasi, beto ke monaka diaka ve mambu na yandi ya mbote. Diaka, ntangu beto me sala disumu, kulemba nitu, nsoni mpi mawi ya muntu ya me nata makambu, lenda sala nde beto mona ve mambu na beto mosi ya mbote. Kansi yibuka nde, kana beto me yambula masumu na beto mpi me sala kikesa sambu na kuvutukila yo ve, Yehowa ke lolulaka beto.

13 Ntangu Yehowa ke fimpaka mambu yina kele na ntima na nge, yandi ke losaka masumu, kaka bonso muntu yina ke salaka wolo ke losaka matadi ya kukonda mfunu. Ebuna bikalulu mpi bisalu na nge ya mbote? Yo ke vandaka bonso “wolo” yina yandi ke bumbaka! Keti nge me monaka dezia mutindu bibuti ke bumbaka bifwanisu to badevware ya nzo-nkanda, yina bana na bo salaka, na nsungi ya bamvula mingi, ata bana bo mosi me vilaka yo? Yehowa kele Tata mosi ya kuluta zola. Kana beto ke landa kusadila yandi na kwikama yonso, yandi ta vila ve ata fioti bisalu  mpi bikalulu na beto ya mbote. Nkutu yandi ke monaka nde kuvila yo kele kima mosi ya kukonda lunungu, kansi yandi ke salaka ve ata fioti mambu ya kukonda lunungu. (Baebreo 6:10) Yandi ke talaka beto mpi na mutindu ya nkaka.

14, 15. (a) Sambu na nki Yehowa ke monaka mambu ya mbote yina kele na ntima na beto, ata beto kele bantu ya kukonda kukuka? Pesa mbandu. (b) Yehowa ta sala nki sambu na mambu ya mbote yina yandi ke monaka na ntima na beto, mpi nki mutindu yandi ke tadilaka bansadi na yandi ya kwikama?

14 Yehowa ke talaka kaka ve kukonda kukuka na beto, yandi ke talaka mpi makuki yina beto kele na yo. Beto baka mbandu: Bantu yina ke zolaka bifwanisu mpi biteki ke basisaka mbongo mingi sambu na kuyidika yo kana yo me beba ngolo. Mu mbandu, na nzo mosi ya bo ke bumbaka bima ya ntama na Londre, (National Gallery de Londres), ntangu muntu mosi bulaka masasi na kifwanisu ya Léonard de Vinci, yina ntalu na yo vandaka badolare kiteso ya bamilio 30, ata muntu mosi ve pesaka dibanza ya kulosa yo sambu yo bebaka. Bo yantikaka mbala mosi kuyidika kifwanisu yai ya salaka dezia bamvula kiteso ya 500. Sambu na nki? Sambu yo vandaka na mbalu mingi na meso ya bantu yina ke zolaka bifwanisu ti biteki ya mutindu yina. Keti nge kele ve na mbalu mingi kuluta bifwanisu yina bo me salaka na mpemba ti ba crayon? Nge kele na mbalu mingi na meso ya Nzambi—ata kukonda kukuka yina beto ke butukaka na yo me bebisaka nge. (Nkunga 72:12-14) Sambu na bantu yonso yina ke vandaka na ntonda sambu na zola Yehowa Nzambi, Ngangi ya mayele yina salaka bantu, yandi ta sala yonso sambu na kukumisa bo diaka bantu ya kukuka.—Bisalu 3:21; Baroma 8:20-22.

15 Ee, Yehowa ke monaka mambu ya mbote yina kele na ntima na beto, ya beto mosi ke monaka ve. Kana beto ke landa kusadila yandi, yandi ta sala nde mambu yina ya mbote kukuma mingi tii kuna beto ta kuma bantu ya kukuka. Ata nsi-ntoto ya Satana ke niokula beto nki mutindu, Yehowa ke monaka bansadi na yandi ya kwikama bonso bimvwama, to bima ya mbalu mingi.—Agai 2:7.

Yehowa Ke Monisaka Zola na Yandi na Bisalu

16. Inki kima ya kuluta nene ya ke monisa nde Yehowa ke zolaka beto, mpi nki mutindu beto me zaba nde dikabu yai ke tadila beto mpenza?

16 Ya iya, Yehowa ke salaka mambu mingi sambu na kumonisa nde yandi ke zolaka beto. Ntembe kele ve nde kimenga ya nkudulu  ya Kristu kele mvutu ya ngolo ya ke monisa nde Satana kusaka ntangu yandi tubaka nde beto kele na mbalu ve to Nzambi lenda zola beto ve. Beto fwete vila ve nde, lufwa ya mpasi yina Yezu fwaka na nti ya mpasi mpi mpasi ya ngolo yina Yehowa waka ntangu yandi monaka lufwa ya Mwana na yandi ya zola, ke monisa nde bo ke zolaka beto. Yo kele mawa na kumona nde, bantu mingi ke ndimaka na mpasi nde dikabu yai ke tadila bo mpi. Bo ke kudimonaka nde bo kele na mfunu ve. Kansi yibuka nde ntumwa Polo vandaka kuniokula balongoki ya Kristu. Ata mpidina, yandi sonikaka nde: “Mwana ya Nzambi, . . . zolaka mono mpi fwaka sambu na mono.”Bagalatia 1:13; 2:20.

17. Na nsadisa ya nki Yehowa ke bendaka beto na yandi mpi na Mwana na yandi?

17 Yehowa ke monisaka nde yandi ke zolaka beto ntangu yandi ke sadisaka konso muntu na kati na beto na kubaka mambote ya kimenga ya Kristu. Yezu tubaka nde: “Ata muntu mosi ve lenda kwisa na mono kana Tata, yina tindaka mono, kubenda yandi ve.” (Yoane 6:44) Ee, Yehowa yandi mosi ke bendaka beto na Mwana na yandi mpi me pesaka beto kivuvu ya luzingu ya mvula na mvula. Inki mutindu? Na nsadisa ya kisalu ya kusamuna, yina ke tadilaka bantu yonso, mpi na nsadisa ya mpeve ya Yehowa, yina yandi ke sadilaka sambu na kusadisa beto na kubakisa mpi kusadila bakieleka ya kimpeve, ata beto kele bantu ya kukonda kukuka mpi makuki na beto kele ti bandilu. Yo yina Yehowa lenda zabisa beto mutindu yandi zabisaka bantu ya Izraele nde: “Mono me zolaka nge na zola ya kukonda nsuka. Yo yina mono me bendaka nge ti ntima ya mbote.”—Yeremia 31:3, NW.

18, 19. (a) Na nsadisa ya nki Yehowa ke monisaka nde yandi ke zolaka beto bonso banduku na yandi, mpi nki ke monisaka nde yandi ke bakaka ngidika yango na mbalu? (b) Inki mutindu Ndinga ya Nzambi ke ndimisa beto nde Yehowa ke kuditulaka na kisika na beto ntangu yandi ke waka beto?

18 Ziku beto ke monaka nde Yehowa ke zolaka beto bonso banduku na yandi mpenza ya ntima na nzila ya kisambu, dibaku mosi ya mbote yina yandi me pesaka beto. Biblia ke siamisa beto yonso na kusamba Nzambi “ntangu yonso.” (1 Batesalonika 5:17) Yandi ke waka bisambu. Biblia ke bingaka yandi, “Muntu ya ke waka kisambu.” (Nkunga 65:2, NW) Yandi me pesaka ve mukumba yai  na muntu ya nkaka, ata na Mwana na yandi mosi. Yindula fioti: Ngangi ya luyalanganu ke lomba beto na kukwenda pene-pene na yandi na nzila ya kisambu na masonga yonso. Yandi ke vandaka muwi ya nki mutindu? Keti yandi ke vandaka ntima ngolo mpi ke tudilaka ve bantu dikebi? Ata fioti ve.

19 Yehowa ke kuditulaka na kisika na beto. Kuditula na kisika ya muntu ya nkaka ke tendula nki? Mukristu mosi ya kwikama ya mununu tubaka nde: “Kuditula na kisika ya muntu ya nkaka ke tendula kuwa mpasi na yandi na ntima na nge.” Keti Yehowa ke waka mpasi ntangu beto ke niokwamaka? Biblia ke tuba sambu na bampasi ya bantu ya Izraele nde: “Na ntangu ya bampasi na bo yonso, yo vandaka mpasi sambu na yandi.” (Yezaya 63:9, NW) Yehowa sukaka ve kaka na kumona bampasi na bo, yandi kuditulaka mpi na kisika na bo. Yehowa ke monisa mpasi ya ngolo yina yandi waka na bangogo yai: “Konso muntu yina kesimba beno, yandi ketula musapi na disu na mono.” * (Zakaria 2:8, NW) Yo pesaka yandi mpasi kibeni! Ya kieleka, Yehowa ke kuditulaka na kisika na beto. Ntangu beto ke waka mpasi, yandi ke waka mpi mpasi.

20. Inki bangindu ya kukonda bukati-kati beto fwete losa kana beto ke sosa kulanda ndongisila yina kele na Baroma 12:3?

20 Ata Mukristu mosi ve ya kele na bukati-kati lenda kuma lulendo to muntu ya bwimi, kaka sambu yandi me zaba nde Nzambi ke zolaka bansadi na yandi mpi ke bakaka bo na mbalu. Ntumwa Polo sonikaka nde: “Na nzila ya ntima ya mbote ya nene yina Nzambi me pesaka mono, mono ke zabisa konso muntu na kati na beno na kuyindula ve nde yandi kele mfunu kuluta mutindu yandi kele; kansi na kuyindula na mutindu yina ke monisa nde yandi kele ti mabanza ya mbote, konso muntu na kutadila lukwikilu yina Nzambi me pesaka yandi.” (Baroma 12:3) Biblia ya nkaka ke balulaka verse yai nde: “Mono ke zabisa konso muntu na kati na beno na kudimona ve nde yandi kele na mbalu mingi kuluta, kansi na  kuditadila na bukati-kati yonso.” (Le Nouveau Testament, Edmond Stapfer) Yo yina, ntangu beto ke bakisa nde Tata na beto ya zulu ke zolaka beto, bika beto vanda ti mabanza ya mbote mpi kuyibuka nde kana Nzambi ke zolaka beto, yo kele ve kaka sambu na mambu yina ya beto ke salaka.—Luka 17:10.

21. Beto fwete landa na kutelamina nki luvunu ya Satana, mpi beto fwete landa na kundimisa ntima na beto na nki kieleka ya Biblia?

21 Bika nde konso muntu na kati na beto kusala yonso sambu na kulosa mambu yonso ya luvunu ya Satana, mu mbandu luvunu yina ke tubaka nde beto kele ve na mbalu to ata muntu mosi ve lenda zola beto. Kana mambu ya nge ke kutana ti yo na luzingu me longaka nge nde yo kele mpasi sambu Nzambi kuzola nge, to meso na yandi yina ke monaka bima yonso lenda mona ve mambu ya nge ke salaka sambu yo kele ya mfunu ve, to lufwa ya Mwana na yandi ya zola lenda lolula ve masumu na nge sambu yo me luta nene kibeni, zaba nde yo kele malongi ya luvunu. Katula malongi yai yonso ya luvunu na ntima na nge! Bika beto landa na kundimisa ntima na beto na kieleka yai ya Polo sonikaka na nsadisa ya mpeve santu: “Mono ke ndima mpenza nde yo vanda lufwa to luzingu to bawanzio to baluyalu to bima ya ntangu yai to bima yina ta kwisa to bangolo to kuzanguka to mudindu to konso kima ya nkaka ya Nzambi salaka, ata kima mosi ve ta kuka kukabula beto na zola ya Nzambi yina kele na Kristu Yezu, Mfumu na beto.”—Baroma 8:38, 39.

^ par. 6 Mbala mingi Biblia ke tubilaka kivuvu ya lufutumuku kumosi ti makuki ya Yehowa ya kubumba mambu na mabanza. Yobi, muntu ya kwikama, tubaka sambu na Yehowa nde: “Ebuna ntangu yai nge ta yindula mono diaka.” (Yobi 14:13) Yezu tubilaka mpi lufutumuku ya “bantu yonso ya kele na maziamu ya mbambukilu.” Yo kele mpidina, sambu Yehowa ke yibukaka na mutindu ya kukuka bafwa yonso yina yandi ke zola kufutumuna.—Yoane 5:28, 29.

^ par. 19 Babiblia ya nkaka ke tubaka na verse yai nde, muntu yina ke simba bantu ya Nzambi me tula musapi na disu ya Nzambi ve, kansi na disu ya Izraele, to ya muntu yango yandi mosi. Balongi ya nkaka ya bansiku bantu kotisaka kifu yai; bo monaka nde verse yai ke zitisa ve Nzambi, yo yina bo sobaka yo. Bikesa na bo yina ya mbi bumbaka kikalulu ya Yehowa ya kuditula na kisika ya bantu.