Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA KUMI NA MOSI

Sambu na Nki Bampasi Kele Mingi?

Sambu na Nki Bampasi Kele Mingi?

1, 2. Inki bangiufula bantu mingi ke yulaka?

MASA me fuluka mpi me bebisa bwala mosi. Muntu mosi me bula masasi na kati ya nzo-nzambi, bantu mingi me lwala mpi me fwa. Mama mosi yina vandaka kubela kansere me fwa mpi yandi me bika bana tanu.

2 Ntangu bisumbula to bampasi ya mutindu yai ke kuminaka bantu, bantu mingi ke yulaka nde: “Sambu na nki?” Bantu ya nkaka ke yulaka nde, sambu na nki kimbeni ti bampasi kele mingi na nsi-ntoto? Keti nge mpi me kudiyulaka bangiufula yai?

3, 4. (a) Inki bangiufula Habakuki yulaka? (b) Inki mvutu Yehowa pesaka yandi?

3 Biblia ke longa beto nde bantu yina vandaka ti lukwikilu ya ngolo na Nzambi yulaka mpi bangiufula ya mutindu yai. Mu mbandu, mbikudi Habakuki yulaka Yehowa nde: “Sambu na nki nge ke bika nde mono mona mambu ya mbi? Mpi sambu na nki nge ke pesa nzila nde bo niokula bantu? Sambu na nki lufwa mpi mubulu kele na ntwala na mono? Mpi sambu na nki kuswana ti mavwanga kele mingi?”—Habakuki 1:3.

4 Na Habakuki 2:2, 3, beto ke tanga mvutu yina Nzambi pesaka na bangiufula ya Habakuki mpi mutindu Nzambi silaka nde yandi ta yidika mambu. Yehowa ke zolaka bantu mingi. Biblia ke tuba nde: “Yandi ke kudibanzaka sambu na beno.” (1 Piere 5:7) Ya kieleka, beto ke mengaka kumona bampasi kansi Nzambi ke mengaka kumona yo kuluta beto. (Yezaya 55:8, 9) Yo yina, beto tadila ngiufula yai: Sambu na nki bampasi kele mingi na nsi-ntoto?

 SAMBU NA NKI BAMPASI KELE MINGI?

5. (a) Balongi mingi ya mabundu ke tubaka nki sambu na bampasi? (b) Inki Biblia ke longaka?

5 Mbala mingi kana bantu ke niokwama, bapastere, banganga-nzambi mpi balongi ya mabundu ke tubaka nde yo kele luzolo ya Nzambi. Bantu ya nkaka ke tubaka nde mambu yonso yina ke kuminaka bantu mu mbandu bisumbula, kele mambu yina Nzambi me kanaka na ntwala mpi beto lenda bakisa ve ata fioti sambu na nki yo ke salamaka. Bankaka nkutu ke tubaka nde Nzambi ke fwaka bantu, yo vanda bana ya fioti, sambu bo kwenda kuzinga ti yandi na zulu. Kansi, mambu yai yonso kele luvunu. Yehowa ke vandaka ve ata fioti na kisina ya mambu ya mbi yina ke salamaka. Biblia ke tuba nde: “Ngindu lenda kwisila ve ata fioti Nzambi ya kieleka na kusala mambu na nku yonso, ngindu lenda kwisila ve ata fioti Nkwa-Ngolo Yonso na kusala mambu ya mbi!”—Yobi 34:10.

6. Sambu na nki bantu mingi ke pesaka Nzambi foti sambu na bampasi yonso yina kele na nsi-ntoto?

6 Bantu mingi ke pesaka Nzambi foti sambu na bampasi yonso yina kele na nsi-ntoto, sambu bo ke yindulaka nde yandi muntu ke yalaka nsi-ntoto. Kansi mutindu beto longukaka yo na Kapu ya tatu, muntu yina ke yalaka kibeni nsi-ntoto kele Satana Diabulu.

7, 8. Sambu na nki bampasi kele mingi na nsi-ntoto?

7 Biblia ke zabisa beto nde, “nsi-ntoto ya mvimba kele na nsi ya kiyeka ya muntu ya mbi.” (1 Yoane 5:19) Satana, mfumu ya nsi-ntoto yai kele ti mayele ya mbi mpi yandi kele nku. Yandi “ke kusaka ntoto ya mvimba.” (Kusonga 12:9) Bantu mingi ke salaka mambu bonso yandi. Yai kele kikuma yina ke salaka nde luvunu, kimbeni mpi mambu ya nku kuvanda mingi na nsi-ntoto.

8 Kele ti bikuma ya nkaka yina ke sala nde bampasi kuvanda mingi na nsi-ntoto. Ntangu Adami ti Eva kolamaka, bo kumaka bantu ya masumu mpi bana na bo bakaka disumu.  Mpi sambu na disumu, bantu ke monisaka bantu ya nkaka mpasi. Mbala mingi bo ke monaka nde bo kele mfunu mingi kuluta bantu ya nkaka. Bo ke nwanaka, ke kwendaka na bitumba, mpi ke niokulaka bantu ya nkaka. (Longi 4:1; 8:9) Bantangu ya nkaka, bantu ke niokwamaka sambu na “ntangu mpi mambu ya kukonda kukana.” (Longi 9:11) Kana bo kele na kisika ya mbi mpi na ntangu ya mbi, bisumbula mpi mambu ya nkaka ya mbi lenda kumina bo.

9. Sambu na nki beto lenda ndima nde Yehowa kele ti kikuma ya mbote kibeni yina me salaka nde yandi pesa nzila na bampasi?

9 Yehowa kele ve na kisina ya bampasi. Beto fwete pesa yandi ve foti sambu na bitumba, mubulu to mutindu bantu ke monisa bantu ya nkaka mpasi. Nzambi kele ve na kisina ya bisumbula mu mbandu kunikana ya ntoto, mupepe ya ngolo, mpi kufuluka ya bamasa. Kansi nge lenda kudiyula nde: ‘Kana Yehowa kele ngolo mingi kuluta bantu yonso na luyalanganu, sambu na nki yandi ke bikaka nde mambu yina ya mbi kusalama?’ Beto me zaba nde Nzambi ke kudibanzaka mingi sambu na beto, yo yina yandi fwete vanda ti kikuma ya mbote kibeni yina me salaka nde yandi pesa nzila na bampasi.—1 Yoane 4:8.

SAMBU NA NKI NZAMBI ME PESAKA NZILA NA BAMPASI?

10. Inki mutindu Satana tudilaka Yehowa ntembe?

10 Diabulu kusaka Adami ti Eva na kilanga ya Edeni. Satana tubaka nde Nzambi kele Mfumu mosi ya mbi. Yandi tubaka nde Nzambi bumbilaka Adami ti Eva kima mosi ya mbote. Satana zolaka kundimisa bo nde yandi ta vanda mfumu mosi ya mbote kuluta Yehowa mpi nde bo vandaka ve na mfunu ya Nzambi.—Kuyantika 3:2-5; tala Noti 27.

11. Inki ngiufula beto ta tadila?

11 Adami ti Eva buyaka kulemfukila Yehowa mpi bo kolamaka na yandi. Bo yindulaka nde bo vandaka ti nswa ya kupona bo mosi kusala mambu ya mbote mpi ya mbi. Inki  mutindu Yehowa lendaka kumonisa nde bankolami yina kudikusaka mpi nde yandi muntu ke zabaka mambu yina kele mbote kibeni sambu na beto?

12, 13. (a) Sambu na nki Yehowa fwaka ve Adami ti Eva na mbala mosi? (b) Sambu na nki Yehowa me pesaka Satana nzila ya kuyala nsi-ntoto yai mpi me pesaka bantu nzila ya kudiyala?

12 Yehowa fwaka ve Adami ti Eva na mbala mosi. Kansi, yandi pesaka bo nzila ya kubuta bana. Mpidina, Yehowa salaka nde bana ya Adami ti Eva kupona bo mosi muntu yina zolaka kuvanda mfumu na bo. Lukanu ya Yehowa vandaka nde bantu ya kukuka kufuluka na ntoto, mpi yo ta lungana ata Diabulu me sala nki mutindu.—Kuyantika 1:28; Yezaya 55:10, 11.

13 Satana tudilaka Yehowa ntembe na meso ya bamilio ya bawanzio. (Yobi 38:7; Daniele 7:10) Yo yina, Yehowa pesaka Satana ntangu ya kumonisa kana mambu yina yandi tubaka vandaka ya kieleka. Yehowa pesaka mpi bantu ntangu ya kutula baluyalu na bo mosi na nsi ya lutwadisu ya Satana sambu na kumonisa kana bo ta nunga kukonda lusadisu ya Nzambi.

14. Bamvula mingi yina me lutaka me monisa nki?

14 Banda bamvula mingi, bantu me mekaka kudiyala kansi bo me nungaka ve. Yo me monisaka nde Satana kele muntu ya luvunu. Bantu kele na mfunu ya lusadisu ya Nzambi. Mbikudi Yeremia tubaka masonga ntangu yandi tubaka nde: “O Yehowa, mono me zaba mbote nde nzila ya muntu kele ve ya yandi. Muntu yina ke tambula kele ve ti kiyeka ya kutwadisa kitambi na yandi mosi.”—Yeremia 10:23.

SAMBU NA NKI YEHOWA ME BIKAKA NTANGU MINGI?

15, 16. (a) Sambu na nki Yehowa me pesaka nzila nde bampasi kubaka ntangu mingi? (b) Sambu na nki Yehowa me yidikaka ve mambu ya mbi yina Satana me basisaka?

15 Sambu na nki Yehowa me pesaka nzila nde bampasi  kubaka ntangu mingi? Sambu na nki yandi ke pesaka nzila nde mambu ya mbi kusalama? Yo lombaka nde ntangu mingi kuluta sambu na kumonisa nde luyalu ya Satana me kuka ve. Bantu me mekaka baluyalu ya mutindu na mutindu kansi bo me nungaka ve. Ata bantu ke bakisaka ntoto mbote mpi ke sadilaka ba-apareyi, kukonda lunungu, kinsukami, nku, mpi bitumba ke kuma kaka mingi. Beto lenda kudiyala ve ata fioti kukonda lusadisu ya Nzambi.

16 Yehowa me yidikaka ve mambu ya mbi yina Satana me basisaka. Kana yandi sala yo, yo ta monisa nde Nzambi ke pesa maboko na luyalu ya Satana mpi yandi ta sala yo ve ata fioti. Diaka, bantu ta yindula nde bo lenda kudiyala bo mosi mpi kununga. Kansi, yo kele luvunu mpi Yehowa ta pesa ve maboko na luvunu yina. Yandi ke kusaka ve ata fioti.—Baebreo 6:18.

17, 18. Yehowa ta sala nki sambu na bampasi yonso yina Satana me basisaka?

17 Keti Yehowa lenda manisa bampasi yonso yina kukolama ya Satana mpi ya bantu me basisaka? Ee. Nzambi lenda sala mambu yonso. Yehowa me zaba ntangu yina yandi ta pesa mvutu na bantembe yonso yina Satana basisaka. Na nima, yandi ta kumisa ntoto paladisu mutindu yandi kanaka yo. Bantu yonso yina kele na “maziamu ya kuyibuka” ta futumuka. (Yoane 5:28, 29) Bantu ta bela diaka ve mpi bo ta fwa diaka ve. Yezu ta manisa bampasi yonso yina Satana me basisaka. Yehowa ta sadila Yezu “sambu na kufwa bisalu ya Diabulu.” (1 Yoane 3:8) Beto ke tonda Yehowa mutindu yandi ke monisila beto ntima ya nda sambu beto zaba yandi mpi beto baka lukanu ya kundima nde yandi vanda Mfumu na beto. (Tanga 2 Piere 3:9, 10.) Ata ntangu beto ke monaka mpasi, yandi ke sadisaka beto na kukanga ntima.—Yoane 4:23; tanga 1 Bakorinto 10:13.

18 Yehowa ke pusaka beto ve na kupona yandi na kuvanda  Mfumu na beto. Yandi me pesaka bantu kimpwanza ya kupona. Dikabu yai ya mfunu ke tendula nki sambu na beto? Bika beto tadila yo.

INKI MUTINDU NGE TA SADILA DIKABU YA KIMPWANZA YA KUPONA?

19. (a) Inki dikabu ya kitoko Yehowa me pesaka beto? (b) Sambu na nki beto fwete monisa ntonda sambu na dikabu yai?

19 Kimpwanza ya kupona kele dikabu ya kitoko yina Yehowa me pesaka beto mpi yo ke salaka nde beto vanda ve kiteso ti bambisi. Mawi ya kukonda mayele ke pusaka bambisi na kusala mambu kansi beto ke ponaka mutindu beto ke zolaka kusadila luzingu na beto mpi beto ke bakaka lukanu kana beto ta sepedisa Yehowa to ve. (Bingana 30:24) Beto kele mpi ve bonso bamasini yina ke salaka kaka mambu yina bo me songaka yo. Beto kele ti kimpwanza ya kupona mutindu ya bantu yina beto ke zola kuvanda, bantu yina ta vanda banduku na beto, mpi mutindu luzingu na beto fwete vanda. Yehowa ke zola nde beto sepela ti luzingu.

20, 21. Inki nge lenda pona na kusala ntangu yai?

20 Yehowa ke zolaka nde beto zola yandi. (Matayo 22:37, 38) Yandi kele bonso tata yina ke vandaka na kiese ya kuwa mwana na yandi ke tuba na ntima ya mvimba nde: “Mono ke zolaka nge,” kansi ve sambu bo ke pusa yandi na kutuba yo. Yehowa me pesaka beto kimpwanza ya kupona kana beto ta sadila yandi to ve. Satana, Adami, mpi Eva ponaka na kubuya Yehowa. Inki mutindu nge ta sadila dikabu na nge ya kimpwanza ya kupona?

21 Sadila kimpwanza na nge ya kupona sambu na kusadila Yehowa. Bamilio ya bantu me bakaka lukanu ya kusepedisa Nzambi mpi ya kubuya Satana. (Bingana 27:11) Inki nge lenda sala ntangu yai sambu nge kota na nsi-ntoto ya mpa ya Nzambi ntangu yandi ta manisa bampasi yonso? Kapu yina ke landa ta pesa mvutu na ngiufula yai.