Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA KUMI NA TANU

Mutindu ya Mbote ya Kusambila Nzambi

Mutindu ya Mbote ya Kusambila Nzambi

1. Nani muntu fwete songa beto mutindu ya mbote ya kusambila Nzambi?

MABUNDU mingi ke tubaka nde bo ke longaka kieleka na yina me tala Nzambi. Kansi yo kele ve mutindu yina, sambu mabundu yina ke longaka mambu ya nkaka kibeni na yina me tala Nzambi mpi mutindu beto fwete sambila yandi. Inki mutindu beto lenda zaba mutindu ya mbote ya kusambila Nzambi? Kaka Yehowa muntu lenda songa beto mutindu beto fwete sambila yandi.

2. Inki mutindu nge lenda longuka mutindu ya mbote ya kusambila Nzambi?

2 Yehowa me pesaka beto Biblia sambu beto longuka mutindu ya mbote ya kusambila yandi. Yo yina longuka Biblia, ebuna Yehowa ta sadisa nge na kubaka mambote ya malongi na yandi sambu yandi ke kudiyangisaka mingi sambu na nge.—Yezaya 48:17.

3. Nzambi ke zola nde beto sala nki?

3 Bantu mingi ke tubaka nde Nzambi ke ndimaka mabundu yonso, kansi Yezu longaka beto ve mutindu yina. Yandi tubaka nde: “Bantu yonso ve yina ke tubilaka mono nde, ‘Mfumu, Mfumu,’ ta kota na Kimfumu ya zulu, kansi muntu yina ke salaka luzolo ya Tata na mono.” Yo yina, yo kele mfunu nde beto longuka luzolo ya Nzambi mpi na nima beto sala yo. Yo kele mfunu mingi sambu Yezu fwanisaka bantu yina ke lemfukilaka ve Nzambi ti bantu yina ke fwaka bantu, disongidila “bantu ya ke fwaka bansiku.”—Matayo 7:21-23.

4. Inki Yezu tubaka na yina me tala kusala luzolo ya Nzambi?

4 Yezu tubaka nde kana beto ke zola kusala luzolo ya Nzambi,  beto ta kutana ti bampasi. Yandi tubaka nde: “Beno kota na kielo ya fioti, sambu kielo ya nene mpi nzila ya nene ke nataka na lufwa, mpi bantu mingi ke kotaka kuna; kansi, kielo ya fioti mpi nzila yina kele nkaka ke nataka na luzingu, mpi bantu fioti ke monaka yo.” (Matayo 7:13, 14) Nzila yina kele nkaka, to dibundu ya mbote ke nataka na luzingu ya mvula na mvula. Nzila ya nene, to dibundu ya luvunu ke nataka na lufwa. Kansi Yehowa ke zola ve nde ata muntu mosi kufwa. Yandi ke pesa konso muntu dibaku ya kulonguka mambu ya me tala yandi.—2 Piere 3:9.

MUTINDU YA MBOTE YA KUSAMBILA NZAMBI

5. Inki mutindu nge lenda zaba bantu yina ke sambilaka Nzambi na mutindu ya mbote?

5 Yezu tubaka nde beto lenda zaba bantu yina ke sambilaka Nzambi na mutindu ya mbote. Sambu na kuzaba bo, beto fwete tadila mambu yina bo ke kwikilaka mpi yina bo ke salaka. Yandi tubaka nde: “Beno ta zaba bo na bambuma na bo.” Yandi tubaka diaka nde: “Konso nti ya mbote ke butaka mbuma ya mbote.” (Matayo 7:16, 17) Yo ke tendula ve nde bantu yina kele na dibundu ya kieleka kele bantu ya kukuka. Kansi ntangu yonso, bansadi ya Nzambi ke salaka bikesa sambu na kusala mambu ya mbote. Ntangu yai, beto tadila mambu yina ta sadisa beto na kuzaba bantu yina ke sambilaka Nzambi na mutindu ya mbote.

6, 7. (a) Sambu na nki malongi ya dibundu ya kieleka ke katukaka na Biblia? (b) Mbandu ya Yezu ke longa beto nki?

6 Malongi na bo ke katukaka na Biblia. Biblia ke tuba nde: “Masonuku yonso kele ya kupemama na Nzambi mpi yo kele mfunu sambu na kulonga, sambu na kunganina, sambu na kusungika mambu, sambu na kupesa ndola na lunungu, sambu muntu ya Nzambi kuvanda ya kukuka kibeni, mpi ya kufwana kibeni sambu na konso kisalu ya mbote.” (2 Timoteo 3:16, 17) Ntumwa Polo sonikilaka Bakristu ya Tesalonika nde: “Ntangu beno ndimaka ndinga  ya Nzambi, yina beno waka na beto, beno ndimaka yo ve bonso ndinga ya bantu, kansi mutindu yo kele kibeni, bonso ndinga ya Nzambi.” (1 Batesalonika 2:13) Malongi ya dibundu ya kieleka ke katukaka kaka na Biblia, Ndinga ya Nzambi. Yo ke katukaka ve na bangindu mpi na bikalulu ya bantu to na mambu ya nkaka.

7 Mambu yonso yina Yezu vandaka kulonga vandaka kukatuka na Ndinga ya Nzambi. (Tanga Yoane 17:17.) Mbala mingi yandi vandaka kuvutukila mambu yina kele na Masonuku. (Matayo 4:4, 7, 10) Bansadi ya kieleka ya Nzambi ke landaka mbandu ya Yezu mpi malongi na bo yonso ke katukaka na Biblia.

8. Inki Yezu longaka na yina me tala kusambila Yehowa?

8 Bo ke sambilaka kaka Yehowa. Nkunga 83:18 ke tuba nde: “Nge, yina zina na nge kele Yehowa, nge mpamba kele Muntu ya Kuluta Zulu na ntoto ya mvimba.” Yezu vandaka kuzola nde bantu kuzaba mbote-mbote Nzambi ya kieleka, yo yina yandi longaka bo zina na yandi. (Tanga Yoane 17:6.) Yezu tubaka nde: “Nge fwete sambila Yehowa Nzambi na nge, mpi yandi mpamba nge fwete sadila kisalu ya santu.” (Matayo 4:10) Yo yina, sambu beto kele bansadi ya Nzambi, beto ke landaka mbandu ya Yezu. Beto ke sambilaka kaka Yehowa, beto ke sadilaka zina na yandi, mpi beto ke longaka bantu ya nkaka zina yango mpi mambu yina yandi ta sala sambu na beto.

9, 10. Inki mutindu bantu ya dibundu ya kieleka ke monisaka nde bo ke zolanaka?

9 Bo ke monisaka zola ya masonga. Yezu longaka balongoki na yandi nde bo fwete zolana. (Tanga Yoane 13:35.) Zola yina ke tadila ve kisika beto me katuka, bikalulu na beto, to kana beto kele bamvwama to bansukami. Zola yina beto ke monisaka beto na beto ke salaka nde beto zinga na bumosi sambu beto kele bampangi. (Bakolosai 3:14) Yo yina beto ke kwendaka ve na bitumba mpi ke fwaka ve bantu. Biblia ke tuba nde: “Bana ya Nzambi mpi bana  ya Diabulu ke monanaka na diambu yai: Konso muntu yina ke salaka ve mambu ya lunungu mpi muntu yina ke zolaka ve mpangi na yandi me katukaka ve na Nzambi.” Yo ke tuba diaka nde: “Beto fwete zolana; kansi ve bonso Kaini, yina katukaka na muntu ya mbi mpi fwaka mpangi na yandi.”—1 Yoane 3:10-12; 4:20, 21.

10 Beto ke sadilaka ntangu, ngolo, mpi bima na beto sambu na kusadisana mpi kupesana kikesa. (Baebreo 10:24, 25) Beto ke “[salaka] mambu ya mbote na bantu yonso.”—Bagalatia 6:10.

11. Sambu na nki bantu ya dibundu ya kieleka ke ndimaka nde Yezu kele nzila ya kukwenda na Nzambi?

11 Bo ke lemfukilaka Yezu sambu yandi kele nzila ya kukwenda na Nzambi. Biblia ke tuba nde: “Luguluku kele ve na muntu ya nkaka, sambu kele ve ti zina ya nkaka na ntoto yina bo me pesaka na kati ya bantu, yina beto fwete guluka na nzila na yo.” (Bisalu 4:12) Na Kapu ya tanu ya mukanda yai, beto longukaka nde Yehowa tindaka Yezu sambu na kupesa luzingu na yandi bonso nkudulu sambu na bantu ya bulemfu. (Matayo 20:28) Yehowa me ponaka Yezu na kuvanda Ntotila sambu na kuyala ntoto ya mvimba. Yo yina Biblia ke zabisa beto nde, kana beto ke zola kubaka luzingu ya mvula na mvula, beto fwete lemfukila Yezu.—Tanga Yoane 3:36.

12. Sambu na nki bantu ya dibundu ya kieleka ke kotaka ve na mambu ya politiki?

12 Bo ke kotaka ve na mambu ya politiki. Yezu kotaka ve na mambu ya politiki. Ntangu bo vandaka kusambisa yandi, yandi songaka Pilate, mfumu ya Roma nde: “Kimfumu na mono kele ve ya nsi-ntoto yai.” (Tanga Yoane 18:36.) Na kulanda mbandu ya Yezu, beto ke bikalaka ya kwikama na Kimfumu ya Nzambi yina kele na zulu, yo yina na bisika yonso ya beto ke zingaka, beto ke kotaka ve na mambu ya politiki. Ata mpidina, Biblia ke zabisa beto na kulemfukila “bamfumu ya nene,” disongidila bamfumu ya  luyalu. (Baroma 13:1) Beto ke lemfukaka na bansiku ya insi yina beto ke zinga. Kansi, kana nsiku mosi ke fwa bansiku ya Nzambi, beto ke landaka mbandu ya bantumwa yina tubaka nde: “Beto fwete lemfukila Nzambi bonso mfumu na kisika ya kulemfukila bantu.”—Bisalu 5:29; Marko 12:17.

13. Bantu ya dibundu ya kieleka ke longaka nki na yina me tala Kimfumu ya Nzambi?

13 Bo ke ndimaka nde Kimfumu ya Nzambi mpamba ta manisa bampasi ya nsi-ntoto. Yezu tubaka nde bo ta longa “nsangu . . . ya mbote ya Kimfumu” na nsi-ntoto ya mvimba. (Tanga Matayo 24:14.) Ata luyalu mosi ve lenda sala mambu yina Kimfumu ya Nzambi ta sadila beto. (Nkunga 146:3) Yezu longaka beto na kusamba sambu na Kimfumu ya Nzambi ntangu yandi tubaka nde: “Kimfumu na nge kukwisa. Luzolo na nge kusalama na ntoto, bonso na zulu.” (Matayo 6:10) Biblia ke zabisa beto nde Kimfumu ya Nzambi ta fwa baluyalu yonso ya bantu mpi “yo mpamba ta bikala kimakulu.”—Daniele 2:44.

14. Sambu na nge, banani ke sambilaka Nzambi na mutindu ya mbote?

14 Na nima ya kulonguka mambu yai, kudiyula nde: ‘Banani ke longaka mambu yina ke katukaka na Biblia? Banani ke zabisaka bantu ya nkaka zina ya Nzambi? Banani ke zolanaka na masonga yonso mpi ke ndimaka nde Nzambi tindaka Yezu sambu na kugulusa beto? Banani ke kotaka ve na mambu ya politiki? Banani ke longaka nde Kimfumu ya Nzambi mpamba ta manisa bampasi na beto?’ Yo kele kaka Bambangi ya Yehowa.—Yezaya 43:10-12.

NGE TA SALA NKI?

15. Inki beto fwete sala sambu Nzambi kundima mutindu na beto ya kusambila yandi?

15 Yo me fwana kaka ve na kundima nde Nzambi kele. Bademo mpi ke ndimaka nde Nzambi kele, kansi bo ke lemfukilaka yandi ve. (Yakobo 2:19) Kana beto ke zola nde  Nzambi kundima lusambu na beto, beto fwete ndima kaka ve nde yandi kele, kansi beto fwete sala mpi mambu yina yandi ke tuba.

16. Sambu na nki beto fwete basika na dibundu ya luvunu?

16 Sambu Nzambi kundima mutindu na beto ya kusambila yandi, beto fwete basika na dibundu ya luvunu. Mbikudi Yezaya sonikaka nde: “Beno basika na kati na yandi, beno vanda bunkete.” (Yezaya 52:11; 2 Bakorinto 6:17) Yo yina, beto fwete buya konso kima yina kele na kuwakana ti dibundu ya luvunu.

17, 18. “Babilone ya Nene” kele nki, mpi sambu na nki beto fwete basika na kati na yo kukonda kusukinina?

17 Dibundu ya luvunu kele nki? Yo kele konso dibundu yina ke longaka bantu na kusambila Nzambi na mutindu yina ke wakana ve ti Ndinga na yandi. Biblia ke bingaka mabundu yonso ya luvunu “Babilone ya Nene.” (Kusonga 17:5) Sambu na nki? Na nima ya Mvula ya Ngolo ya bilumbu ya Noa, malongi mingi ya mabundu ya luvunu yantikaka na mbanza Babilone. Malongi yina ya luvunu panzanaka na ntoto ya mvimba. Mu mbandu, bantu yina vandaka kuzinga na Babilone vandaka kusambila butatu. Bubu yai mpi, mabundu mingi ke longaka nde Nzambi kele Butatu, kansi Biblia ke longaka pwelele nde Yehowa kele Nzambi mosi kaka ya kieleka, mpi nde Yezu kele Mwana na yandi. (Yoane 17:3) Bantu yina vandaka kuzinga na Babilone vandaka kukwikila mpi nde kana muntu me fwa, kima mosi ke basikaka na nitu na yandi mpi ke landaka kuzinga mpi nde kima yango lenda niokwama na bilungi ya tiya. Mambu yai kele luvunu.—Tala Noti 14, 17, mpi 18.

18 Nzambi tubaka na ntwala nde kubika fioti, yandi ta fwa mabundu yonso ya luvunu. (Kusonga 18:8) Keti nge ke bakisa sambu na nki nge fwete basika kukonda kusukinina na dibundu ya luvunu? Yehowa Nzambi ke zola nde nge sala yo na ntwala nde yandi fwa mabundu ya luvunu.—Kusonga 18:4.

Kana nge sadila Yehowa ti bansadi na yandi, nge ta kota na dibuta ya nene ya ntoto ya mvimba

19. Kana nge me baka lukanu ya kusadila Yehowa, inki mutindu yandi ta sadisa nge?

 19 Kana nge me baka lukanu ya kubasika na dibundu ya luvunu sambu na kusadila Yehowa, banduku na nge ya nkaka to bantu ya nkaka ya dibuta na nge lenda bakisa ve lukanu yina nge me baka mpi nkutu bo lenda niokula nge. Kansi, Yehowa ta yambula nge ve. Nge ta kota na dibuta ya nene ya ntoto ya mvimba ya me salama na bamilio ya bantu yina ke zolanaka na masonga yonso, mpi nge ta vanda ti kivuvu ya kuzinga kimakulu na nsi-ntoto ya mpa ya Nzambi. (Marko 10:28-30) Mbala ya nkaka, banduku na nge ya nkaka mpi bantu ya nkaka ya dibuta na nge yina buyaka lukanu na nge ya kusadila Yehowa, ta baka na nima lukanu ya kulonguka Biblia.

20. Sambu na nki yo kele mfunu na kusambila Nzambi na mutindu ya mbote?

20 Kubika fioti, Nzambi ta katula mambu yonso ya mbi mpi Kimfumu na yandi ta yala ntoto ya mvimba. (2 Piere 3:9, 13) Yo ta vanda nsungi mosi ya kitoko kibeni! Bantu yonso ta sambila Yehowa na mutindu yina yandi ke zolaka. Yo yina, yo kele mfunu nde nge baka ntangu yai lukanu ya kusambila Nzambi na mutindu ya mbote.