Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA NANA

Kimfumu ya Nzambi Kele Nki?

Kimfumu ya Nzambi Kele Nki?

1. Inki kisambu ya me zabanaka beto ta tadila ntangu yai?

BANTU mingi me zaba kisambu yai ya me zabanaka mpi ya bo ke bingaka Tata na Beto to Kisambu ya Mfumu. Yezu sadilaka kisambu yai sambu na kulonga balongoki na yandi mutindu ya kusamba. Yandi sambaka sambu na nki mambu? Mpi sambu na nki kisambu yai kele mfunu sambu na beto bubu yai?

2. Inki kele mambu tatu ya mfunu yina Yezu longaka beto na kusamba?

2 Yezu tubaka nde: “Ebuna, beno fwete samba mutindu yai: ‘Tata na beto yina kele na zulu, zina na nge kuvanda ya santu. Kimfumu na nge kukwisa. Luzolo na nge kusalama na ntoto, bonso na zulu.’” (Tanga Matayo 6:9-13.) Sambu na nki Yezu longaka beto na kusamba sambu na mambu yai tatu?—Tala Noti 20.

3. Inki beto fwete zaba na yina me tala Kimfumu ya Nzambi?

3 Beto longukaka nde zina ya Nzambi kele Yehowa. Diaka, beto longukaka lukanu ya Nzambi sambu na bantu mpi sambu na ntoto. Kansi Yezu zolaka kutuba nki ntangu yandi tubaka nde: “Kimfumu na nge kukwisa”? Beto ta zaba Kimfumu ya Nzambi kele nki, inki mambu yo ta sala mpi nki mutindu yo ta kumisa zina ya Nzambi santu.

KIMFUMU YA NZAMBI KELE NKI?

4. Kimfumu ya Nzambi kele nki, mpi nani kele Ntotila?

4 Yehowa me tulaka luyalu mosi na zulu mpi me ponaka Yezu na kuvanda Ntotila. Biblia ke bingaka luyalu yai nde Kimfumu ya Nzambi. Yezu kele “Ntotila  ya bantu yina ke yala bonso bantotila mpi Mfumu ya bantu yina ke yala bonso bamfumu.” (1 Timoteo 6:15) Yezu kele ti ngolo ya kusala mambu mingi ya mbote kuluta bamfumu yonso, mpi ata bo vukisa bamfumu yonso, Yezu kele ngolo mingi kuluta bo.

5. (a) Kimfumu ya Nzambi ta yala tuka na wapi? (b) Yo ta yala nki?

5 Bilumbu 40 na nima ya lufutumuku ya Yezu, yandi vutukaka na zulu. Na nima, Yehowa tulaka yandi Ntotila ya Kimfumu na yandi. (Bisalu 2:33) Tuka na zulu, luyalu ya Nzambi ta yala ntoto ya mvimba. (Kusonga 11:15) Yo yina, Biblia ke binga Kimfumu ya Nzambi nde: “Kimfumu . . . ya zulu.”—2 Timoteo 4:18.

6, 7. Inki ke sala nde Yezu kuvanda Ntotila ya mbote kuluta bantotila yonso?

6 Biblia ke tuba nde Yezu kele ntotila ya kuluta bantotila yonso sambu “yandi mpamba ke fwaka ve.” (1 Timoteo 6:16) Bamfumu yonso ta fwa kansi Yezu ta fwa ve ata fioti. Mambu yonso ya mbote yina Yezu ta sadila beto ta vanda ve na nsuka.

7 Mbikudulu mosi ya Biblia ke tuba nde Yezu ta vanda ntotila ya lunungu mpi ya ke wilaka bantu mawa: “Mpeve ya Yehowa ta vanda na zulu na yandi, mpeve ya mayele mpi ya mayele ya kubakisa mambu, mpeve ya ndongisila mpi ya ngolo, mpeve ya nzayilu mpi ya boma ya Yehowa; mpi yandi ta wa kiese na boma ya Yehowa. Yandi ta sambisa ve na kutadila mambu yina ke monana na meso na yandi, yandi ta nganina mpi ve na kutadila mambu yina makutu na yandi ke wa. Yandi ta sambisa nsukami na mutindu ya mbote.” (Yezaya 11:2-4) Keti nge ke zola nde ntotila na nge kuvanda mutindu yai?

8. Inki mutindu beto me zaba nde Yezu ta yala ve yandi mosi?

8 Nzambi me ponaka bantu ya nkaka sambu bo yala  ti Yezu na kimfumu ya zulu. Mu mbandu, ntumwa Polo zabisaka Timoteo nde: “Kana beto landa kukanga ntima, beto ta yala mpi ti yandi bonso bantotila.” (2 Timoteo 2:12) Bantu ikwa ta yala ti Yezu bonso bantotila?

9. (a) Bantu ikwa ta yala ti Yezu? (b) Inki ntangu Nzambi yantikaka kupona bo?

9 Mutindu beto longukaka yo na Kapu ya nsambwadi, Yehowa pesaka ntumwa Yoane mbona-meso mosi yina yandi monaka Yezu bonso Ntotila na zulu ti bantu 144 000. Bantu 144 000 kele banani? Yoane tendulaka nde bo vandaka “ti zina [ya Yezu] mpi zina ya Tata na yandi ya kusonika na bambunzu na bo.” Yandi tubaka diaka nde: “Bo kele bantu yina ke fula kulanda Mwana-Dimeme [disongidila, Yezu] konso kisika yina yandi ke kwenda. Bo sumbaka bo na kati ya bantu.” (Tanga Kusonga 14:1, 4.) Bantu 144 000 kele Bakristu ya kwikama yina Nzambi me ponaka sambu bo “yala bonso bantotila na ntoto” ti Yezu. Kana bo me fwa, bo ke futumukaka sambu na kukwenda kuzinga na zulu. (Kusonga 5:10) Banda na bilumbu ya bantumwa, Yehowa ke ponaka Bakristu ya kwikama sambu na kuvanda na kimvuka yina ya bantotila 144 000.

10. Mutindu Yehowa me ponaka Yezu ti Bakristu 144 000 na kuyala kele ngidika mosi ya zola. Sambu na nki?

10 Yehowa ke kudiyangisaka mingi sambu na beto, yo yina yandi me bakaka bangidika sambu bantu kuyala ti Yezu. Yezu ta vanda mfumu mosi ya mbote sambu yandi ke zabaka beto. Yandi zingaka bonso muntu mpi monaka mpasi. Polo tubaka nde Yezu lenda “wila beto . . . mawa sambu na bifu na beto,” mpi “bo mekaka [yandi] na mambu yonso mutindu bo me mekaka beto.” (Baebreo 4:15; 5:8) Bakristu 144 000 mpi vandaka bantu. Bo nwanaka ti kukonda kukuka mpi maladi. Yo yina,  beto lenda ndima nde Yezu ti Bakristu 144 000 ta bakisa mutindu beto ke waka mpi bampasi ya beto ke kutanaka ti yo.

KIMFUMU YA NZAMBI TA SALA NKI?

11. Sambu na nki Yezu longaka balongoki na yandi na kusamba sambu luzolo ya Nzambi kusalama na zulu?

11 Yezu longaka balongoki na yandi na kusamba sambu luzolo ya Nzambi kusalama na zulu. Sambu na nki? Na Kapu ya tatu, beto longukaka nde Satana Diabulu kolamaka na Yehowa. Ntangu Satana kolamaka, Yehowa pesaka nzila nde yandi ti bawanzio ya kukonda kwikama to bademo kubikala na zulu sambu na mwa ntangu. Bawanzio yonso ve na zulu vandaka kusala luzolo ya Nzambi. Na Kapu ya kumi, beto ta longuka mambu mingi ya me tala Satana mpi bademo.

12. Inki mambu zole ya mfunu Biblia ke tubila na Kusonga 12:10?

12 Biblia ke tendula nde ntangu fioti na nima ya kukuma Ntotila ya Kimfumu ya Nzambi, Yezu nwanaka ti Satana. (Tanga Kusonga 12:7-10.) Verse 10 ke tubila mambu zole ya mfunu. Yezu yantikaka kuyala bonso Ntotila ya Kimfumu ya Nzambi mpi bo losaka Satana awa na ntoto. Mutindu beto ta longuka yo, mambu yai me salamaka dezia.

13. Inki salamaka na zulu ntangu bo losaka Satana na ntoto?

13 Biblia ke tubila kiese yina bawanzio ya kwikama waka ntangu bo losaka Satana mpi bademo na yandi na ntoto. Beto ke tanga nde: “Zulu mpi beno bantu yina ke zingaka kuna, beno vanda na kiese!” (Kusonga 12:12) Ntangu yai ngemba mpi bumosi ya ngolo kele na zulu sambu bawanzio yonso ke sala luzolo ya Nzambi.

Banda bo me losaka Satana ti bademo na yandi awa na ntoto, bampasi me kumaka mingi.. Kubika fioti, bampasi yai ta mana

14. Inki ke salama awa ntoto mutindu bo me losaka Satana?

14 Kansi, luzingu na ntoto kele kibeni mutindu ya  nkaka. Bantu ke kutana ti mambu ya mpasi mingi “sambu Diabulu me kulumuka” na ntoto mpi yandi “kele ti makasi ya ngolo, sambu yandi me zaba nde yandi kele ti ntangu fioti.” (Kusonga 12:12) Satana kele ti makasi ya ngolo. Bo me losaka yandi na ntoto mpi yandi me zaba nde kubika fioti bo ta fwa yandi. Yandi ke sala yonso yina yandi lenda sala sambu na kunatila bantu mavwanga, mawa mpi mpasi na ntoto ya mvimba.

15. Luzolo ya Nzambi sambu na ntoto kele nki?

15 Kansi luzolo ya Nzambi sambu na ntoto me sobaka ve. Luzolo na yandi kele kaka nde bantu ya kukuka kuzinga mvula na mvula na paladisu na ntoto. (Nkunga 37:29) Ebuna, inki mutindu Kimfumu ya Nzambi ta lungisa mambu yai?

16, 17. Daniele 2:44 ke longa beto nki na yina me tala Kimfumu ya Nzambi?

16 Mbikudulu yina kele na Daniele 2:44 ke tuba nde: “Na bilumbu ya bantotila yina, Nzambi ya zulu ta tula kimfumu mosi yina ta fwa ve ata fioti. Kimfumu yina ta kwenda ve na bantu ya nkaka. Yo ta bedisa mpi ta sukisa bimfumu yina yonso, mpi yo mpamba ta bikala kimakulu.” Mbikudulu yai ke longa beto nki na yina me tala Kimfumu ya Nzambi?

17 Ya ntete, yo ke longa beto nde Kimfumu ya Nzambi ta yantika kuyala “na bilumbu ya bantotila yina.” Yo ke tendula nde baluyalu ya nkaka ta vanda na ntoto ntangu Kimfumu ya Nzambi ta yantika kuyala. Ya zole, yo ke songa beto nde Kimfumu ya Nzambi ta yala kimakulu mpi ata luyalu mosi ve ta yinga yo. Mpi ya tatu, Kimfumu ya Nzambi ta nwana ti baluyalu ya nsi-ntoto yai. Kimfumu ya Nzambi ta nunga mpi yo ta vanda luyalu mosi kaka yina ta yala ntoto ya mvimba. Na nima, bantu ta vanda ti luyalu mosi ya kuluta mbote.

18. Inki kele zina ya bitumba ya nsuka yina Kimfumu ya Nzambi ta nwana ti baluyalu ya nsi-ntoto yai?

 18 Inki mutindu Kimfumu ya Nzambi ta yala ntoto ya mvimba? Na ntwala nde bitumba ya nsuka, yina Biblia ke binga Armagedoni kuyantika, bademo ta kusa “bantotila ya ntoto ya mvimba, sambu na kuvukisa bo sambu na bitumba ya kilumbu ya nene ya Nzambi Nkwa-Ngolo Yonso.” Ee, baluyalu ya bantu ta nwana ti Kimfumu ya Nzambi.—Kusonga 16:14, 16; tala Noti 10.

19, 20. Sambu na nki beto kele na mfunu nde Kimfumu ya Nzambi kuyala ntoto ya mvimba?

19 Sambu na nki beto kele na mfunu ya Kimfumu ya Nzambi? Sambu na bikuma tatu. Ya ntete, beto kele bantu ya masumu, yo yina beto ke belaka mpi ke fwaka. Kansi, Biblia ke tuba nde na nsi ya Kimfumu ya Nzambi beto ta zinga kimakulu. Nkutu Yoane 3:16 ke tuba nde: “Nzambi zolaka nsi-ntoto mingi kibeni yo yina yandi pesaka Mwana na yandi mosi kaka ya kubutuka, sambu konso muntu yina ke monisa lukwikilu na Mwana kufwa ve kansi kubaka luzingu ya mvula na mvula.”

20 Kikuma ya zole ya beto kele na mfunu ya Kimfumu ya Nzambi kele nde beto ke zinga kisika mosi ti bantu ya mbi. Bantu mingi ke taka luvunu, ke yibaka mpi ke salaka mansoni. Beto kele ve ata fioti ti makuki ya kukatula bo kansi Nzambi ta sala yo. Yandi ta fwa bantu yina ke landa kusala mambu ya mbi na Armagedoni. (Tanga Nkunga 37:10.) Kikuma ya tatu yina beto kele na mfunu ya Kimfumu ya Nzambi kele nde baluyalu ya bantu kele ngolo ve, yo kele nku mpi ya kubeba. Bo ke tulaka ve dikebi na kusadisa bantu na kulemfukila Nzambi. Biblia ke tuba nde “muntu me yalaka muntu sambu na kupesa yandi mpasi.”—Longi 8:9.

21. Inki mutindu Kimfumu ta sala nde luzolo ya Nzambi kusalama na ntoto?

 21 Na nima ya Armagedoni, Kimfumu ya Nzambi ta sala nde luzolo ya Nzambi kusalama na ntoto. Mu mbandu, yo ta fwa Satana ti bademo na yandi. (Kusonga 20:1-3) Ebuna, ata muntu mosi ve ta bela mpi ta fwa. Na nsadisa ya nkudulu, bantu yonso ya kwikama ta zinga mvula na mvula na paladisu. (Kusonga 22:1-3) Kimfumu yina ta santisa zina ya Nzambi. Yo ke tendula nki? Yo ke tendula nde ntangu Kimfumu ya Nzambi ta yala ntoto, bantu yonso ta pesa zina ya Yehowa lukumu.—Tala Noti 21.

INKI NTANGU YEZU KUMAKA NTOTILA?

22. Inki mutindu beto me zaba nde Yezu kumaka ve Ntotila ntangu yandi vandaka na ntoto to mbala mosi na nima ya lufutumuku na yandi?

22 Yezu longaka balongoki na yandi na kusamba nde: “Kimfumu na nge kukwisa.” Yo kele pwelele nde luyalu ya Nzambi zolaka kukwisa na ntangu yina ve kansi na bilumbu ke kwisa. Yo lombaka ntete nde Yehowa kutula luyalu na yandi mpi kukumisa Yezu Ntotila. Ntangu Yezu vutukaka na zulu, keti yandi kumaka mbala mosi Ntotila? Ve, yo lombaka nde yandi vingila. Ntangu fioti na nima ya lufutumuku ya Yezu, Piere mpi Polo tubilaka  pwelele diambu yai ntangu bo monisaka nde mbikudulu yina kele na Nkunga 110:1 ke tadila Yezu. Na mbikudulu yango Yehowa tubaka nde: “Vanda na diboko na mono ya kitata tii kuna mono ta tula bambeni na nge bonso kazune sambu na makulu na nge.” (Bisalu 2:32-35; Baebreo 10:12, 13) Yo lombaka nde Yezu kuvingila bantangu ikwa na ntwala nde Yehowa kukumisa yandi Ntotila?

Kimfumu ya Nzambi ta sala nde luzolo ya Nzambi kusalama na ntoto

23. (a) Inki ntangu Yezu kumaka Ntotila ya Kimfumu ya Nzambi? (b) Inki beto ta longuka na kapu yina ke landa?

23 Bamvula mingi na ntwala ya mvu 1914, kimvuka mosi ya Bakristu ya masonga bakisaka nde 1914 ta vanda mvula mosi ya mfunu na yina me tala bambikudulu ya Biblia. Banda 1914, mambu yina ke salama na nsi-ntoto ke monisa nde Bakristu yango tubaka mambu ya kieleka. Yezu kumaka Ntotila na mvula yango. (Nkunga 110:2) Ntangu fioti na nima, bo losaka Satana na ntoto mpi ntangu yai “yandi [me bikala] ti ntangu fioti.” (Kusonga 12:12) Na kapu yina ke landa, beto ta mona mambu mingi yina ke monisa nde beto ke zinga na nsungi yango. Beto ta longuka mpi nde kubika fioti Kimfumu ya Nzambi ta sala nde luzolo ya Nzambi kusalama na ntoto.—Tala Noti 22.