Inki Biblia Ke Longa Beto?

Bo me basisa mukanda yai ya kulongukila Biblia sambu na kusadisa nge na kulonguka mambu yina Biblia ke tubaka na mambu ya kuswaswana mu mbandu, sambu na nki beto ke mona mpasi, inki ke kuminaka beto kana beto me fwa, inki mutindu beto lenda vanda ti dibuta ya kiese mpi mambu mingi ya nkaka.

Inki Kele Lukanu ya Nzambi Sambu na Beto?

Nge lenda kudiyula nde sambu na nki bampasi kele mingi bubu yai. Biblia ke longa nde kubika fioti Nzambi ta sala mambu mpi yandi ta katula mambu yina ke yangisa bantu mu mbandu bampasi, maladi, mpi lufwa.

KAPU YA 1

Nzambi Kele Nani?

Keti nge ke yindula nde Nzambi ke kudiyangisaka sambu na nge? Longuka bikalulu ya Nzambi mpi mutindu nge lenda kuma nduku na yandi.

KAPU YA 2

Biblia—Mukanda Mosi ya Me Katuka na Nzambi

Inki mutindu Biblia lenda sadisa nge na kukanga ntima na mambu ya mpasi ya nge ke kutana ti yo? Sambu na nki nge lenda tudila bambikudulu na yo ntima?

KAPU YA 3

Inki Kele Lukanu ya Nzambi Sambu na Bantu?

Ntangu ntoto ya mvimba ta kuma paladisu, luzingu ta vanda nki mutindu na nsi-ntoto ya mpa?

KAPU YA 4

Yezu Kristu Kele Nani?

Sosa kuzaba sambu na nki Yezu kele Mesia ya lusilu, na wapi yandi katukaka, mpi sambu na nki yandi kele mwana mosi kaka ya kubutuka ya Yehowa.

KAPU YA 5

Nkudulu—Dikabu ya Kuluta Nene ya Nzambi Me Pesaka

Nkudulu kele nki? Inki mambote yo ke pesaka beto?

KAPU YA 6

Kana Muntu Me Fwa Yandi Ke Kwendaka na Wapi?

Sosa kuzaba mambu yina Biblia ke tuba sambu na kisika yina bafwa kele mpi sambu na nki bantu ke fwaka.

KAPU YA 7

Bafwa Ta Futumuka!

Keti nge me fwilaka muntu mosi yina nge vandaka kuzola? Keti nge lenda mona yandi diaka? Sosa kuzaba mambu yina Biblia ke longa sambu na lufutumuku.

KAPU YA 8

Kimfumu ya Nzambi Kele Nki?

Bantu mingi me zaba Kisambu ya Mfumu. Bangogo “Kimfumu na nge kukwisa” ke tendula nki?

KAPU YA 9

Keti Nsuka ya Nsi-Ntoto Me Kuma Pene-Pene?

Beto tadila mutindu bikalulu mpi mambu yina bantu ya kele na nziunga na beto ke sala ke ndimisa nde beto ke zinga ntangu yai na nsungi yina kele na ntwala ya nsuka ya nsi-ntoto, mutindu Biblia tubaka yo na ntwala.

KAPU YA 10

Kieleka na Yina Me Tala Bawanzio

Biblia ke tubilaka bawanzio mpi bademo. Keti bigangwa yai ya kimpeve kele bigangwa ya kieleka? Keti bo lenda sadisa beto to kusala beto mbi?

KAPU YA 11

Sambu na Nki Bampasi Kele Mingi?

Bantu mingi ke tubaka nde beto fwete pesa Nzambi foti sambu na bampasi yonso ya nsi-ntoto. Inki nge ke yindula? Sosa kuzaba mambu yina Nzambi ke tuba na yina me tala bikuma ya bampasi.

KAPU YA 12

Inki Mutindu Nge Lenda Kuma Nduku ya Nzambi?

Nge lenda zinga na mutindu yina ke pesaka Yehowa kiese. Nkutu, nge lenda kuma nduku na yandi.

KAPU YA 13

Zitisa Luzingu

Inki mutindu Nzambi ke tadilaka kubasisa divumu, kuvutula menga, mpi luzingu ya bambisi?

KAPU YA 14

Dibuta na Beno Lenda Vanda na Kiese

Zola yina Yezu monisaka kele mbandu yina babakala, bankento, bibuti, mpi bana lenda landa. Mbandu na yandi ke longa beto nki?

KAPU YA 15

Mutindu ya Mbote ya Kusambila Nzambi

Beto tadila mambu sambanu sambu na kuzaba bantu yina kele na dibundu ya kieleka.

KAPU YA 16

Pona na Kusambila Nzambi

Inki bampasi nge lenda kutana ti yo ntangu nge ke zabisa bantu ya nkaka balukwikilu na nge? Inki mutindu nge lenda sala yo kukonda kuvweza bo?

KAPU YA 17

Kisambu Kele Dikabu

Keti Nzambi ke waka ntangu nge ke samba? Sambu na kuzwa mvutu, nge fwete bakisa mambu yina Biblia ke longaka na yina me tala kisambu.

KAPU YA 18

Keti Mono Fwete Kudipesa na Nzambi mpi Kubaka Mbotika?

Inki mambu muntu fwete sala sambu na kubaka mbotika ya Bukristu? Sosa kuzaba ntendula ya mbotika mpi mutindu yo fwete salama.

KAPU YA 19

Bikala Pene-Pene na Yehowa

Inki mutindu beto lenda monisa zola mpi ntonda na Nzambi sambu na mambu yonso yina yandi me sadilaka beto?

Banoti ya Kele na Nsuka

Bantendula ya bangogo mpi bansa yina bo me sadila na mukanda Inki Biblia Ke Longa Beto?