Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Mukanda ya Nto-Kimvuka

Mukanda ya Nto-Kimvuka

Bampangi ya Luzolo mpi Bansamuni ya Kimfumu:

KUDIMONA nde nge kele na dibuta ya Betele ya Brooklyn, na États-Unis, na Oktobri 2, 1914, na Kitanu na suka. Nge me vanda kisika beto ke diaka na suka, mpi beno ke vingila Mpangi Russell. Na mbala mosi, porte me kanguka mpi Mpangi Russell me kota. Yandi me vanda mwa pima, bonso yo ke vandaka kikalulu na yandi, mpi yandi me pesa dibuta ya Betele mbote na zola yonso: “Mbote na beno yonso.” Kansi na nima, na kisika ya kuvanda mbala mosi na kiti, yandi me bula maboko mpi me pesa luzayisu yai ya kitoko: “Bantangu ya Mimpani me mana; luyalu ya bantotila na bo me suka!” Nge ke kuka ve kubumba kiese na nge, sambu nge vandaka kuvingila kilumbu yai banda ntama! Kumosi ti bampangi ya nkaka ya dibuta ya Betele, beno me bula maboko na kiese yonso.

 Bamvula mingi me luta banda Mpangi Russell pesaka luzayisu yina ya kiese kibeni. Kimfumu ya Nzambi me salaka nki banda ntangu yina? Mambu mingi! Na nzila ya Kimfumu yina, Yehowa ke tomisaka bantu na yandi mpi ke longaka bo malembe-malembe; bo vandaka mwa mafunda ya bantu na 1914, kansi bubu yai, bo me kuma bantu kuluta bamilio 7 ti ndambu. Inki mambote nge me bakaka na malongi yai?

Mbala mingi, beto ke waka bampangi ke tuba nde: “Pusu-pusu ya zulu ya Yehowa ke kwenda na ntwala!” Bo ke taka masonga. Kansi na kutuba ya mbote, yantika 1914, pusupusu ya zulu, yina ke monisa kitini ya zulu ya organizasio ya Yehowa, ke tambulaka ntinu kibeni, mutindu nge ta mona yo kana nge me tanga mukanda yai na dikebi yonso. Sambu na kusamuna nsangu ya mbote na nsi-ntoto ya mvimba, bansamuni ya Kimfumu me sadilaka mayele ya mutindu na mutindu; mu mbandu, bazulunalu ya nsi-ntoto, kulwata mikanda na nitu mpi kutambula ti yo na babala-bala, bifwanisu, bakarti ya kimbangi, bafonografe, baradio, ata nkutu Internet.

Sambu Yehowa ke sakumuna kisalu na beto, beto ke basisa bubu yai mikanda ya kitoko ya ke tendulaka Biblia na bandinga kuluta 670 mpi beto ke pesaka yo bantu ya ofele. Bampangi mingi me kudipesaka na luzolo na bo mosi sambu na kupesa maboko na kisalu ya kutunga Banzo ya Kimfumu, Banzo ya Balukutakanu ya Nene, mpi babiro ya filiale, yo vanda na bansi yina kele ti mbongo mingi to ve. Diaka, ntangu bisumbula ke salamaka, bampangi ya babakala ti ya bankento ya luzolo ya mbote ke kwendaka nswalu kusadisa bampangi yina kele na bisika ya bisumbula; bo ke monisaka nde bo kele mpenza ‘bampangi yina ke sadisaka na ntangu ya mpasi.’—Bing. 17:17.

Bantangu ya nkaka, bamfumu ya mabundu ti bambeni ya nkaka ke sosaka kubasisa mavwanga na zina ya nsiku; kansi yo ke pesaka kikesa na kumona nde mbala mingi mambu ya mbi yina bo ke kanaka ke simbaka ve; nkutu yo me salaka nde “nsangu ya mbote kukwenda na ntwala.”—Nk. 94:20; Bafi. 1:12.

Beto kele na kiese mingi mutindu beto yonso ti beno ke sala kumosi bonso “bansadi.” Bampangi, beno vila ve nde beto ke zolaka beno yonso mingi kibeni. Beto ke samba mpi nde mukanda yai kusadisa beno na kusepela mingi diaka ti difwa na beno ya kimpeve.—Mat. 24:45.

Beto me pesa beno yonso mbote; beto kele

Bampangi na beno

Nto-Kimvuka ya Bambangi ya Yehowa