Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU 22

Kimfumu Ke Lungisa Luzolo ya Nzambi na Ntoto

Kimfumu Ke Lungisa Luzolo ya Nzambi na Ntoto

MAMBU YINA KAPU KE TUBILA

Kimfumu ke lungisa balusilu yonso ya Nzambi sambu na bantu mpi ntoto

1, 2. (a) Sambu na nki yo lenda vanda mpasi bantangu ya nkaka na kukwikila nde Paladisu kele ya kieleka? (b) Inki lenda sadisa beto na kukumisa lukwikilu na beto ngolo na balusilu ya Nzambi?

MPANGI mosi ya kwikama me kuma na lukutakanu; kisalu ya mpasi yina yandi me katuka kusala me lembisa yandi. Mfumu na yandi ya nku me niokula yandi; kulungisa bampusa ya dibuta na yandi ke pesa yandi mpasi, mpi yandi ke kudiyangisa mingi sambu na maladi ya nkento na yandi. Ntangu nkunga ya luyantiku me yantika kubula, yandi me pema na kiese yonso, mpi yandi kele na kiese ya kuvanda na Nzo ya Kimfumu, kumosi ti bampangi na yandi. Nkunga yango ke tubila kivuvu ya kuzinga na Paladisu, mpi bangogo na yo ke lomba yandi na kuyindula kivuvu yina, mpi kudimona na ntoto ya mpa. Yandi ke zolaka nkunga yai, mpi ntangu yandi ke yimba ti fami na yandi, kivuvu yina ke pesa yandi kikesa mingi.

2 Keti mambu yai me kuminaka nge ntete ve? Yo me kuminaka bampangi mingi na kati na beto. Kansi beto ke zaba nde na nsi-ntoto yai, yo lenda vanda mpasi na kumona nde Paladisu yina ke kwisa kele ya kieleka. “Bantangu ya mpasi mpi ya nku” kele mingi, mpi nsi-ntoto yai ya beto ke zinga me fwanana ve ata fioti ti Paladisu. (2 Tim. 3:1) Inki ta sadisa beto na kumona nde kivuvu na beto kele ya kieleka? Inki mutindu beto me zaba kibeni nde ntama mingi ve Kimfumu ya Nzambi ta yala ntoto ya mvimba? Bika beto tadila bambikudulu ya nkaka ya Yehowa yina bantu na yandi monaka kulungana na yo na ntangu ya ntama. Na nima, beto ta tadila diaka mutindu bambikudulu yina ti bambikudulu ya nkaka ya mutindu mosi kele na kulungana bubu yai na mutindu ya kuyituka. Na nsuka, pana lukwikilu na beto ta kuma ngolo, beto ta tula dikebi na mambote yina bambikudulu yai ta natila beto na bilumbu ke kwisa.

Mutindu Yehowa Lungisaka Balusilu na Yandi na Ntangu ya Ntama

3. Inki lusilu lembikaka Bayuda yina vandaka na kimpika na Babilone?

3 Yindula luzingu yina Bayuda vandaka ti yo na kimpika na Babilonia na mvu-nkama ya sambanu na ntwala ya ntangu na beto. Bayuda mingi yelaka na kimpika, bonso bibuti na bo, mpi luzingu vandaka mpasi. Bantu ya Babilonia vandaka kuvweza bo  sambu na lukwikilu na bo na Yehowa. (Nk. 137:1-3) Na nsungi ya bamvula mingi, Bayuda ya kwikama kangamaka na kivuvu yai ya kitoko: Lusilu ya Yehowa ya kuvutula bantu na yandi na bwala na bo. Yehowa tubaka nde luzingu na bo ta vanda ya mbote kuna. Nkutu yandi fwanisaka bwala ya Yuda yina bo ta tunga diaka ti kilanga ya edeni, disongidila paladisu! (Tanga Yezaya 51:3.) Kikuma ya balusilu yai vandaka ya kupesa bantu ya Nzambi kivuvu, mpi kukatula bo bantembe yina bo lendaka kuvanda na yo. Inki mutindu? Bika beto tadila mwa bambikudulu ya siki-siki.

4. Inki mutindu Yehowa ndimisaka Bayuda nde yandi ta tanina bo na bwala na bo?

4 Lutaninu. Bantu yina vandaka na kimpika vutukaka ve na paladisu mosi ya kieleka, kansi na bwala mosi yina bikalaka mayumbu banda bamvula 70, bwala yina mingi na kati na bo me monaka ntete ve. Na ntangu yina, bantambu vandaka mingi, bambwa ya nseke, bankoi, mpi bambisi ya nkaka ya makasi. Tata ya dibuta lendaka kudiyula, ‘Inki mutindu mono ta tanina nkento ti bana na mono? Inki mutindu mono ta tanina mameme ti bangombe?’ Kudibanza-banza sambu na mambu ya mutindu yai kele mbi ve. Kansi yindula mutindu lusilu ya Nzambi, yina kele na Yezaya 11:6-9, pesaka bo kikesa mpenza. (Tanga.) Yehowa sadilaka bangogo yai ya kitoko sambu na kundimisa bantu yina vandaka na kimpika nde yandi ta tanina bo ti bitwisi na bo. Bantambu ta diaka matiti, disongidila, bo ta dia ve bangombe ya Bayuda. Bantu ya kwikama lendaka ve ata fioti kuwa bambisi yina ya makasi boma. Yehowa silaka nde yandi ta tanina bantu na yandi na bwala yina ya mpa ya Yuda, yo vanda na ntoto ya zelo na zelo to na bamfinda.—Ezek. 34:25.

5. Inki bambikudulu sadisaka Bayuda yina basikaka na kimpika na kuvanda ti kivuvu nde Yehowa ta lungisa bampusa na bo?

5 Bima mingi. Muntu yina vandaka na kimpika lendaka kudiyula nde: ‘Keti mono ta kuka kudisa fami na mono na bwala yai ya mpa? Beto ta zinga na wapi? Keti kisalu ta vanda kuna? Keti yo ta vanda kisalu ya mbote kuluta yai ya mpasi, ya beto kele na yo na nsi ya luyalu ya bantu yai me kumisaka beto bampika?’ Yehowa pesaka mpi bamvutu mingi na bangiufula yai na nzila ya bambikudulu. Yandi silaka nde yandi ta nokisila bantu na yandi mvula ya mbote; yo ta sala nde bilanga kubuta ‘madia ya mingi mpi ya kitoko.’ (Yez. 30:23) Sambu na banzo mpi kisalu ya mbote, Yehowa silaka bantu na yandi nde: “Bo ta tunga banzo, bo ta zinga muna; bo ta kuna bilanga ya vinu, bo ta dia bambuma na yo. Banzo ya bo ta tunga ti bilanga ya bo ta kuna, yo ta vanda sambu na bo mosi kansi sambu na bantu ya nkaka diaka ve.” (Yez. 65:21, 22) Ee, mambu mingi ya luzingu na bo ta vanda mbote mingi kuluta yina bo vandaka na yo na kimpika na Babilonia, bwala ya mimpani. Kansi nki beto ta tuba sambu na kifu ya nene yina salaka nde bo nata bo na kimpika na Babilonia?

6. Banda ntama, nki maladi bansadi ya Nzambi vandaka ti yo, kansi nki Yehowa zabisaka Bayuda yina basikaka na kimpika?

6 Kimpeve ya mbote. Banda ntama, na ntwala ya kukwenda na kimpika, bantu ya Nzambi vandaka ti maladi ya ngolo na kimpeve. Yehowa zabisaka bo na nzila ya profete Yezaya nde: “Nitu na beno ya mvimba me fulukaka kaka na maladi, ntima na beno  yonso me bwaka!” (Yez. 1:5) Bo vandaka bifwa-meso mpi bifwa-makutu na kimpeve sambu bo buyaka kuwa bandongisila ya Yehowa mpi bo buyaka kumona nsemo yina yandi pesaka bo. (Yez. 6:10; Yer. 5:21; Ezek. 12:2) Kana bantu yina katukaka na kimpika vandaka kaka ti bifu yai, keti bo zolaka kuvanda na lutaninu? Keti Yehowa zolaka kubuya bo ve? Lusilu yai ya Yehowa pesaka bo kikesa: “Na kilumbu yina bantu ya kufwa-makulu ta wa muntu ke tanga mukanda na ndinga ya ngolo, bantu ya kufwa-meso ta mona, lubungi to mpimpa ta vanda diaka ve na meso na bo.” (Yez. 29:18) Ee, Yehowa zolaka kubelula na kimpeve bantu na yandi yina kudikulumusaka mpi balulaka ntima. Kana bo landa na kundima bandongisila na yandi mpi kulemfukila yandi, yandi ta songa bo nzila mpi ta pesa bo minsiku yina ta tanina bo.

7. Inki mutindu balusilu ya Nzambi sambu na Bayuda yina basikaka na kimpika lunganaka, mpi sambu na nki kulungana ya balusilu yai fwete kumisa lukwikilu na beto ngolo?

7 Keti Yehowa lungisaka balusilu na yandi? Mambu yina salamaka ke pesa mvutu na ngiufula yai. Bayuda yina vutukaka na bwala na bo vandaka na lutaninu, bima mingi, mpi kimpeve ya mbote. Mu mbandu, Yehowa taninaka bo na bantu ya babwala ya nziunga yina vandaka ngolo mpi mingi kuluta bo. Bambisi ya makasi manisaka ve bitwisi ya Bayuda. Ya kieleka, Bayuda yai monaka kaka kulungana ya fioti ya bambikudulu ya paladisu yina baprofete bonso Yezaya, Yeremia, mpi Ezekiele sonikaka—kansi mambu yina lunganaka vandaka ya kitoko kibeni mpi yina bantu ya Nzambi vandaka na yo mfunu na ntangu yina. Kana beto ke yindulula mambu yina Yehowa salaka sambu na bantu na yandi na ntangu yina, lukwikilu na beto ta kuma ngolo mingi. Kana kitini yai ya ntete mpi ya fioti ya bambikudulu yina lunganaka vandaka kitoko kibeni, nki beto lenda tuba sambu na kulungana na yo ya kuluta nene? Bika beto tadila mambu Yehowa me sadilaka beto bubu yai.

Mutindu Yehowa Me Yantikaka Kulungisa Bambikudulu na Yandi na Ntangu na Beto

8. Bubu yai, bansadi ya Nzambi ke sepelaka ti “bwala” ya nki mutindu?

8 Bubu yai, bantu ya Yehowa ke vandaka ve na dikanda mosi ya kinsuni, to na bwala mosi kaka. Ata mpidina, Bakristu yina bo me tulaka mafuta ke vandaka na dikanda ya kimpeve, “Izraele ya Nzambi.” (Bag. 6:16) Bampangi na bo “mameme ya nkaka” ke vukanaka ti bo na bwala ya kifwani, disongidila kisika yina bo ke sambilaka Nzambi na bumosi. Lusambu yina kele luzingu na bo ya mvimba. (Yoa. 10:16; Yez. 66:8) Yehowa me pesaka beto “bwala” ya nki mutindu? Yo kele paladisu ya kimpeve. Na paladisu yina, balusilu ya kitoko yina Nzambi pesaka Bayuda yina vandaka na kimpika ke lunganaka na Kimpeve. Beto tadila mwa bambandu.

9, 10. (a) Inki mutindu mbikudulu yina kele na Yezaya 11:6-9 ke lungana bubu yai? (b) Inki ke monisa pwelele nde bansadi ya Nzambi kele na ngemba?

9 Lutaninu. Mbikudulu yina kele na Yezaya 11:6-9 ke tubila ngemba mpi bumosi ya kitoko kibeni—na kati ya bambisi ya makasi ti bantu mpi bitwisi na bo. Keti mambu yai ke lungana bubu yai na kimpeve? Ee! Verse 9 ke monisa sambu na nki bambisi ya mutindu yai ta sala bantu ata mbi ve: “Ntoto ta fulukaka na mambu yai: kuzaba Mfumu Nzambi, mutindu nzadi-mungwa ke  fulukaka na masa.” Keti “nzayilu ya Yehowa” ke sobaka bambisi? Ve, yo kele bantu yina ke sobaka ntangu bo ke zabaka Nzambi ya Kuluta Kuzanguka mpi ke sosaka kulanda banzila na yandi ya ngemba. Yo yina, na paladisu na beto ya kimpeve bubu yai, beto lenda mona kulungana ya kitoko ya mbikudulu yai. Na nsi ya luyalu ya Kimfumu, balongoki ya Kristu ke longukaka na kuyambula makasi, bikalulu ya me fwanana ti ya bambisi mpi kuzinga na ngemba ti na bumosi na bampangi na bo ya kimpeve.

10 Mu mbandu, na mukanda yai beto monaka nde Bakristu ke kotaka ve na mambu ya nsi-ntoto yai; beto tubilaka minsiku ya Biblia yina ke pusaka beto na kukota ve na mambu yina mpi bampasi yina yo me natilaka beto. Keti yo ke yitukisa ve na kumona nde na nsi-ntoto yai ya mubulu, kele ti “dikanda” mosi ya nene ya bantu yina ke buyaka kusala mubulu na mambu yonso ata bo ke niokula bo? Yo ke monisa pwelele, mpi na mutindu ya kuyituka nde, bantu ya Ntotila yina kele Mesia kele na ngemba bonso yina Yezaya tubilaka! Yezu tubaka nde bantu ta zaba balongoki na yandi na zola yina bo ta monisaka na kati na bo. (Yoa. 13:34, 35) Na dibundu, Kristu ke sadila ‘mpika na yandi ya kwikama mpi ya mayele’ malembe-malembe sambu na kulonga Bakristu yonso ya kieleka na kuvanda bantu ya ngemba, ya zola, mpi ya mawete.—Mat. 24:45-47.

11, 12. Bubu yai, bantu kele na nzala ya nki mutindu, kansi nki mutindu Yehowa ke pesaka bansadi na yandi madia mingi?

 11 Bima mingi. Bantu ya nsi-ntoto ke fwa na nzala ya kimpeve. Biblia ke kebisa nde: “Bilumbu kele ya mono ta tinda nzala na ntoto yai. Bantu ta vanda na nzala kansi nzala ya mampa ve, ya masa mpi ve; bo ta vanda na nzala ya kuwa nsangu na mono Mfumu Nzambi. Mono Mfumu Nzambi muntu me tuba.” (Amo. 8:11) Keti bantu ya Kimfumu ya Nzambi ke fwa mpi na nzala? Yehowa tubaka na ntwala luswaswanu yina ta vanda na kati ya bantu na yandi ti bambeni na yandi: “Bantu na mono ta dia, bo ta nwa, kansi beno, beno ta vanda na nzala; bo ta mona kiese, kansi beno, beno ta mona nsoni.” (Yez. 65:13) Keti nge ke monaka kulungana ya mambu yai?

12 Beto me fulukaka ti madia yai ya kimpeve bonso nzadi ke fulukaka ti masa: Mikanda na beto ya ke tendulaka Biblia, ba CD ti Bavideo, balukutakanu na beto ya dibundu ti ya nene, mpi malongi yina ke vandaka na site Internet na beto. Bima yai yonso kele madia mingi ya kimpeve yina beto ke bakaka na nsi-ntoto yai ye ke fwa na nzala. (Ezek. 47:1-12; Yoe. 3:18) Keti nge ke vandaka ve na kiese ya kumona mutindu Yehowa ke lungisa lusilu na yandi ya kupesa beto bima mingi? Keti nge ke diaka konso ntangu na mesa ya Yehowa?

Mabundu na beto ke sadisaka beto na kudia mbote na kimpeve, kuvanda na lutaninu mpi na kimpeve ya mbote

13. Inki mutindu Yehowa ke lungisa lusilu na yandi ya kubelula bifwa-meso mpi bifwa makutu?

13 Kimpeve ya mbote. Bubu yai mudidi ya kimpeve me fuluka na ntoto bonso maladi mosi ya mbi. (2 Bak. 4:4) Kansi Kristu kele na kubelula bambefo na nsi-ntoto ya mvimba. Keti nge me monaka bifwa-meso ke mona, mpi bifwa makutu ke wa? Kana nge me monaka bantu me kuma ti nzayilu ya kieleka ya Ndinga ya Nzambi, bo me yambula mabundu ya luvunu yina kangaka bo meso mpi fwaka bo makutu sambu na kuzaba ve kieleka, yo ke tendula nde nge me monaka kulungana ya lusilu yai: “Na kilumbu yina bantu ya kufwa-makulu ta wa muntu ke tanga mukanda na ndinga ya ngolo, bantu ya kufwa-meso ta mona, lubungi to mpimpa ta vanda diaka ve na meso na bo.” (Yez. 29:18) Konso mvula na nsi-ntoto ya mvimba, bantu mingi kibeni ke beluka na bimbefo yai. Kana muntu me yambula Babilonia ya nene mpi me vukana ti beto sambu na kusambila na paladisu na beto ya kimpeve, yo ke monisa pwelele nde balusilu yina ya Yehowa kele na kulungana!

14. Kuyindulula nki mambu ta kumisa lukwikilu na beto ngolo?

14 Konso kapu ya mukanda yai ke monisa pwelele nde Kristu me kotisaka balongoki na yandi na paladisu mosi ya masonga ya kimpeve na ntangu yai ya nsuka. Bika beto landa na kuyindulula balusakumunu ya mutindu na mutindu yina beto ke bakaka na paladisu yina bubu yai. Kana beto sala mpidina, lukwikilu na beto na balusilu ya Yehowa yina ta lungana na bilumbu ke kwisa ta kuma ngolo.

“Bika nde Kimfumu na Nge Kukwisa”

15. Sambu na nki beto ke ndima nde ntoto ta kuma Paladisu?

15 Banda ntama, Yehowa ke vandaka ti lukanu ya kukumisa ntoto ya mvimba paladisu. Yandi tulaka Adami ti Eva na kilanga  mosi yina vandaka paladisu; yandi pesaka bo ntuma ya kubuta mpi kufulusa ntoto mpi kutanina bigangwa yonso yina kele na kati. (Kuy. 1:28) Kansi Adami ti Eva kudikotisaka na kukolama ya Satana mpi bo me bikilaka bana na bo yonso nitu ya kukonda kukuka, disumu, mpi lufwa. Ata mpidina, lukanu ya Nzambi me sobaka ve ata fioti. Kana yandi me tuba kima, yo ke lunganaka kaka. (Tanga Yezaya 55:10, 11.) Yo yina, beto lenda tula ntima nde bana ya Adami ti Eva ta fuluka na ntoto yai mpi ta yala yo; bo ta taninaka na zola yonso bigangwa ya Yehowa na paladisu na nsi-ntoto ya mvimba. Na ntangu yina, bambikudulu ya ke tadila luzingu na paladisu, yina bo pesaka ntete Bayuda yina vandaka na kimpika, ta lungana kibeni! Beto tadila bambandu yai ya ke landa.

16. Inki mutindu Biblia ke tubila lutaninu yina beto ta vanda ti yo na Paladisu?

16 Lutaninu. Nsuka-nsuka, mambu ya kitoko yina Yezaya 11:6-9 ke tubila ta lungana kibeni na mutindu ya kieleka. Babakala, bankento, mpi bana ta vanda na lutaninu bisika yonso awa na ntoto. Ata kigangwa mosi ve, yo vanda muntu to mbisi, ta pesa bankaka mpasi. Yindula kilumbu yina nge ta yantika kumona nde ntoto ya mvimba me kuma nzo na nge, kisika nge lenda sakana na banzadi ya fioti ti ya nene; kutambula na bangumba mpi na bamfinda na ngemba yonso. Diaka, nge ta wa ve boma ata na mpimpa. Mambu yina kele na Ezekiele 34:25 ta lungana, sambu bansadi ya Nzambi ‘ta zinga na ngemba na nseke mpi ta lala na mfinda.’

17. Sambu na nki beto ke ndima nde Yehowa ta lungisa kibeni bampusa na beto ntangu Kimfumu ta yala na ntoto ya mvimba?

17 Bima mingi. Yindula ntangu yina mambu yai yonso ta vanda diaka ve: Kinsukami, nzala, mpi bangidika ya kusadisa bansukami. Bima mingi ya kimpeve yina bansadi ya Nzambi kele na yo bubu yai ke ndimisa nde Ntotila yina kele Mesia ta disa bantu na yandi na kimpeve mpi na kinsuni. Ntangu Yezu vandaka awa na ntoto, yandi monisaka na mutindu ya fioti nde yandi lenda lungisa balusilu yina, sambu yandi sadilaka kaka ndambu ya mampa mpi mbisi sambu na kudisa mafunda ya bantu yina vandaka na nzala. (Mat. 14:17, 18; 15:34-36; Mar. 8:19, 20) Ntangu Kimfumu ya Nzambi ta yala ntoto ya mvimba, bambikudulu bonso yai ta lungana na mutindu ya kieleka: “Mfumu Nzambi ta tindaka mvula na bima ya beno ta kunaka na bilanga. Madia ya beno ta katulaka na bilanga ta vanda mingi ti kitoko; bambisi na beno mpi ta diaka matiti mingi na bilumbu yina.”—Yez. 30:23.

18, 19. (a) Mbikudulu yina kele na Yezaya 65:20-22 ke tendula nki sambu na nge? (b) Inki mutindu beto ta “zinga mingi bonso banti”?

18 Bubu yai, bantu mingi ke ndimaka ve nde bo lenda vanda ti nzo na bo mosi to kisalu mosi ya mbote kibeni. Na nsi-ntoto yai ya kubeba, bantu mingi ke monaka nde bo ke salaka kisalu ya mingi mpi ya ngolo, kansi bo to bafami na bo ke bakaka ve lufutu; bantu ke bakaka lufutu yonso kele bamvwama mpi bantu ya bwimi. Yindula mutindu luzingu ta vanda ntangu mbikudulu yai ta lungana na ntoto ya mvimba: “Bo ta tunga banzo, bo ta zinga muna; bo ta kuna bilanga ya vinu, bo ta dia bambuma na yo. Banzo ya bo ta tunga ti bilanga ya bo ta kuna, yo ta vanda sambu  na bo mosi kansi sambu na bantu ya nkaka diaka ve. Bantu na mono ta zinga mingi bonso banti ke zingaka mingi, ebuna bo ta mona kiese na bisalu ya maboko na bo.”—Yez. 65:20-22.

19 Bangogo, “bantu na mono ta zinga mingi bonso banti” ke tendula nki? Kana nge me telama na nsi ya nti mosi ya nene mpi ya nda, ntembe kele ve nde nge lenda yituka na kumona nde yo me salaka bamvula mingi kibeni—ziku bamvula mingi na ntwala nde ba-nkaka ya ba-nkaka na nge kubutuka. Nge lenda mona mpi nde, kana nge kele kaka muntu ya kukonda kukuka, nsuka-nsuka nge ta fwa mpi ta pola na ntoto kansi nti yina ta vanda kaka pana bamvula mingi diaka. Yehowa kele mbote kibeni mutindu yandi ke sila beto nde na Paladisu, beto ta zinga bamvula mingi mpi na ngemba! (Nk. 37:11, 29) Na bilumbu ke kwisa, ata nti yina me zingaka bamvula mingi ta monana bonso matiti na meso na beto; yo ta basika mpi ta fwa, kansi beto, beto ta zingaka mvula na mvula!

20. Inki ta sadisa bantu ya kwikama ya Kimfumu na kuvanda ti mavimpi ya kukuka?

20 Mavimpi ya kukuka. Bubu yai, bantu yonso ke belaka mpi ke fwaka. Na mutindu mosi buna, beto yonso kele ti maladi yai ya ke nataka na lufwa: Disumu. Nkisi kele kaka mosi: Kimenga ya nkudulu ya Yezu. (Bar. 3:23; 6:23) Na Luyalu ya Bamvula Funda, Yezu mpi bantu yina ta yala ti yandi ta sadisa bantu na kubaka mambote yonso ya kimenga yina; bo ta katula malembe-malembe malanda ya disumu na luzingu ya bantu ya kwikama. Mbikudulu yai ya Yezaya ta lungana na mutindu ya kieleka kibeni: ‘Ata muntu mosi ve ta tuba diaka nde: “Mono ke bela.” Nzambi ta wila beto mawa sambu na masumu na beto, yandi ta yindula yo diaka ve.’ (Yez. 33:24) Yindula ntangu yina ata muntu mosi ve ta vanda kifwa-meso, kifwa-makutu, to kikata. (Tanga Yezaya 35:5, 6.) Yezu kele ti kiyeka ya kubelula bimbefo yonso, yo vanda na nitu, na mabanza, to na mawi. Bantu ya kwikama ya kimfumu ta vanda ti mavimpi ya kukuka!

21. Inki ta kumina lufwa, mpi sambu na nki lusilu yai ke lembika nge?

21 Ebuna lufwa, malanda ya disumu? Lufwa kele “mbeni na beto ya nsuka” yina, nsuka-nsuka, ke sukisaka bantu yonso ya kukonda kukuka. (1 Bak. 15:26) Keti lufwa kele mpi mbeni yina ke pesaka Yehowa boma? Tala mambu yai Yezaya tubaka: “Yandi ta sukisa lufwa kimakulu! Yandi ta katula mansanga na meso ya bantu yonso.” (Yez. 25:8) Yindula mutindu luzingu ta vanda na ntangu yina! Mafwa mpi maziamu ta vanda diaka ve; beto ta dila diaka ve sambu na mpasi! Kansi beto ta dila sambu na kiese ntangu Yehowa ta lungisa lusilu na yandi ya kitoko ya kufutumuna bafwa! (Tanga Yezaya 26:19.) Nsuka-nsuka, bamputa yonso yina beto me lwalaka na ntima sambu na lufwa ta mana.

22. Inki mutindu Kimfumu ya Mesia ta lungisa luzolo ya Nzambi na ntoto?

22 Na nsuka ya Bamvula Funda, Kimfumu ta manisa kulungisa luzolo ya Nzambi na ntoto, mpi Kristu ta vutula kimfumu na Tata na yandi. (1 Bak. 15:25-28) Sambu na ntangu yina bantu ta kuma bantu ya kukuka, bo ta basisa Satana na dibulu ya nda yina bo kangaka yandi sambu na kumeka bantu na mbala ya nsuka.  Na nima, Kristu ta panza kimakulu nioka yai ya mbi ti bantu yonso yina ta landa yandi. (Kuy. 3:15; Kus. 20:3, 7-10) Kansi bantu yonso yina ke zolaka Yehowa ta baka mambote ya mingi. Ziku Biblia mpamba kele ti bangogo yina ke monisa mbote-mbote lusilu yina Nzambi me pesaka bantu ya kwikama; yo ke tuba nde bo “ta baka kimpwanza ya nkembo ya bana ya Nzambi.”—Bar. 8:21.

Kimfumu ta lungisa balusilu yonso ya Yehowa sambu na bantu mpi sambu na nsi-ntoto

23, 24. (a) Sambu na nki kulungana ya balusilu ya Nzambi kele kima mosi ya kieleka? (b) Lukanu na nge kele inki?

23 Balusilu yina kele ve mambu ya mpamba-mpamba to kaka luvunu. Kulungana ya balusilu ya Yehowa kele diambu mosi ya kieleka! Sambu na nki? Yibuka mambu ya Yezu tubaka, yina beto tadilaka na kapu ya ntete ya mukanda yai. Yandi longaka balongoki na yandi na kusamba Yehowa nde: “Bika nde Kimfumu na nge kukwisa. Bika nde luzolo na nge kusalama na ntoto, bonso na zulu.” (Mat. 6:9, 10) Kimfumu ya Nzambi kele ve kima mosi ya muntu me yindula na mabanza na yandi mosi. Yo kele kima ya kieleka! Yo ke yala na zulu bubu yai. Na nsungi ya bamvula nkama, yo me lungisaka balusilu ya Yehowa na mutindu yina beto lenda mona kukonda mpasi na dibundu ya Bukristu. Yo yina, beto lenda kwikila nde balusilu yonso ya Yehowa Nzambi ta lungana ntangu Kimfumu na yandi ta kwisa kusadila kiyeka na yo yonso awa na ntoto!

24 Beto me zaba nde Kimfumu ya Nzambi ta kwisa. Beto me zaba mpi nde balusilu yonso ya Yehowa ta lungana. Sambu na nki? Sambu KIMFUMU YA NZAMBI KE YALA! Yo yina, konso muntu na kati na beto fwete kudiyula nde, ‘Keti Kimfumu ke yalaka mono?’ Bika beto sala yonso sambu na kuvanda bantu ya kwikama ya Kimfumu bubu yai; mpidina, beto lenda baka mambote ya luyalu na yo ya kukuka mpi ya lunungu mvula na mvula!