Kimfumu ya Nzambi Ke Yala!

Bamilio ya bantu ke zinga na kiese mpi na lutaninu na nsi ya luyalu ya kukuka ya Nzambi. Keti nge ta zola yo yala nge?

Mukanda ya Nto-Kimvuka

Inki monisaka nde nsangu ya kitoko yina Mpangi Russell pesaka na Oktobri 2, 1914 vandaka ya masonga?

KAPU 1

“Bika Nde Kimfumu na Nge Kukwisa”

Yezu longaka mambu mingi ya me tala Kimfumu ya Nzambi kuluta mambu ya nkaka. Inki mutindu mpi inki ntangu yo ta kwisa?

KAPU 2

Kimfumu Me Butuka na Zulu

Nani sadisaka bansadi ya Kristu yina vandaka na ntoto sambu na kuvanda ya kuyilama sambu na Kimfumu? Inki mambu ke monisa nde Kimfumu kele luyalu mosi ya kieleka?

KAPU 3

Yehowa Ke Monisa Lukanu na Yandi

Was the Kingdom part of God’s original purpose? How did Jesus shed light on the Kingdom?

KAPU 4

Yehowa Me Pesa Zina na Yandi Lukukmu

Inki mambu Kimfumu me salaka na yina me tala zina ya Nzambi? Inki mutindu nge lenda santisa zina ya Yehowa?

KAPU 5

Ntotila Me Tendula Mambu ya Kimfumu

Bakisa mbote-mbote mambu ya Kimfumu, bantu yina ta yala, bantu yina Kimfumu ta yala, mpi mfunu ya kuvanda ya kwikama.

KAPU 6

Bantu Yina Ke Samunaka—Bansamuni Ke Kudipesa na Luzolo na Bo Mosi

Sambu na nki Yezu vandaka ti kivuvu nde yandi ta vanda ti bansamuni yina kele bonso basoda mpi ya ke kudipesa na luzolo yonso na bilumbu ya nsuka? Inki mutindu nge lenda monisa nde nge ke sosaka ntete Kimfumu?

KAPU 7

Mitindu ya Kusamuna—Kusadila Mitindu Yonso Sambu na Kusolula ti Bantu

Sosa kuzaba bametode ya mpa yina bansadi ya Nzambi me sadilaka sambu na kuzabisa bantu mingi nsangu ya mbote na ntwala nde nsuka kukwisa.

KAPU 8

Bisadilu Sambu na Kusamuna—Kubasisa Mikanda Sambu na Kisalu ya Kusamuna na Ntoto ya Mvimba

Inki mutindu kisalu na beto ya kubalula mikanda ke monisaka nde Yezu ke sadisaka beto? Inki mambu ya me tala mikanda na beto ke ndimisa nge nde Kimfumu kele kima mosi ya kieleka?

KAPU 9

Mbuma Yina Kisalu ya Kusamuna Ke Butaka—“Bilanga . . . Me Tela Sambu na Kukatula Bambuma”

Yezu pesaka balongoki na yandi malongi zole ya mfunu sambu na kisalu ya nene ya kukatula bambuma ya kimpeve. Inki mutindu yo ke tadila beto bubu yai?

KAPU 11

Kutomisa Bikalulu ya Mbote Yina Ke Wakana ti Busantu ya Nzambi

Bashambre ya bankengidi mpi bakielo ya nene ya mbona-meso ya tempelo ya Ezekiele vandaka ti ntendula mosi ya mfunu sambu na bansadi ya Nzambi banda 1914.

KAPU 12

Beto Me Vukana Sambu na Kusadila “Nzambi ya Ngemba”

Biblia ke swaswanisaka ve mambu ya kukonda ndonga ti mambu ya ndonga kansi ti ngemba. Sambu na nki? Mpi nki mutindu mvutu ke tadila Bakristu bubu yai?

KAPU 10

Ntotila Ke Tomisa Bantu na Yandi na Kimpeve

Sambu na nki Noël ti kulunsi kele kaka mutindu mosi?

KAPU 13

Bansamuni ya Kimfumu Ke Nata Mambu na Batribinale

Na batribinale ya nkaka ya nene ya bilumbu yai, bazuzi ke salaka mambu bonso Gamaliele longi mosi ya Nsiku ya ntangu ya ntama.

KAPU 14

Bo Kele ya Kwikama na Luyalu ya Nzambi Kansi na Luyalu ya Nkaka Ve

Unexpected source swallowed “Nzadi” ya bambangika yina bo natilaka Bambangi ya Yehowa sambu bo buyaka kukota na mambu ya politiki.

CHAPTER 15

Kunwanina Kimpwanza ya Lusambu

Bansadi ya Nzami me salaka yonso sambu na kuzwa nswa ya kuzitisa nsiku—nsiku ya Kimfumu ya Nzambi.

KAPU 16

Kuvukana Sambu na Lusambu

Inki mutindu beto lenda baka mambote ya mingi na balukutakanu yina beto ke sambilaka Yehowa?

KAPU 17

Bo Ke Longa Bansamuni ya Kimfumu Mutindu ya Kusala Kisalu

Inki mutindu banzo-nkanda ya teokrasi ke longaka bansamuni ya Kimfumu na kulungisa mikumba na bo?

KAPU 18

Mbongo ya Bisalu ya Kimfumu Ke Katukaka na Wapi?

Mbongo ke katukaka na wapi? Inki mutindu bo ke sadilaka yo?

KAPU 19

Kisalu ya Kutunga Yina Ke Pesaka Yehowa Lukumu

Bisika ya lusambu ke pesaka Nzambi lukumu, kansi yandi ke bakaka na mbalu kibeni kima ya nkaka.

KAPU 20

Kisalu ya Kusadisa Bantu

Inki mutindu beto me zaba nde kisalu ya kusadisa bantu kele na kati ya kisalu ya santu yina beto ke sadilaka Yehowa?

KAPU 21

Kimfumu ya Nzambi Ke Fwa Bambeni na Yo Yonso

Nge lenda kudibongisa bubu yai sambu na bitumba ya Armagedoni.

KAPU 22

Kimfumu Ke Lungisa Luzolo ya Nzambi na Ntoto

Inki mutindu nge lenda ndima nde balusilu ya Yehowa ta lungana?