Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA KUMI NA UVWA

Bikala na Zola ya Nzambi

Bikala na Zola ya Nzambi
  • Kuzola Nzambi ketendula inki?

  • Inki mutindu beto lenda bikala na zola ya Nzambi?

  • Inki mutindu Yehowa tafuta bantu yina kebikala na zola na yandi?

1, 2. Na wapi beto lenda zwa kisika yina beto lenda bumbana na lutaninu bubu yai?

YINDULA nde nge ketambula na nzila na kilumbu mosi ya mvula. Zulu mekuma mudidi. Nsemo meyantika kusema, banzasi kebwa, mvula kenoka ngolo mpenza. Nge meyantika kubaka ntinu sambu na kusosa kisika ya kubumbana. Na lweka ya nzila, nge memona kisika ya kubumbana. Yo kele kisika mosi ya ngolo, ya kuyuma, mpi ya mbote. Kisika yina ya lutaninu tavanda ti mfunu mingi mpenza na meso na nge!

2 Beto kezinga na ntangu mosi ya mavwanga yina kele bonso kilumbu ya mvula. Mambu ya inza kele na kubeba ngolo mpenza. Kansi kele ti kisika yina beto lenda bumbana na lutaninu, kisika yina lenda tanina beto na bampasi ya ntangu yonso. Kisika yango kele inki? Simba nde Biblia kelongaka nde: “Mono tasonga Yehowa nde: ‘Nge kele kisika na mono ya kubumbanina mpi kisika na mono ya lutaninu, Nzambi na mono yina mono ketulaka ntima.’”—Nkunga 91:2NW.

3. Inki beto fwete sala sambu Yehowa kukuma kisika na beto ya kubumbanina?

3 Yindula fyoti! Yehowa, Ngangi mpi Mfumu ya luyalanganu, lenda vanda kisika na beto ya kubumbana sambu na kubaka lutaninu. Yandi lenda  tanina beto, sambu yandi kele ngolo mingi kuluta konso muntu to konso kima yina lenda pesa beto mpasi. Ata bo mepesa beto mpasi, Yehowa lenda katula mambu yonso ya mbi yina bampasi yango lenda natila beto. Inki beto fwete sala sambu Yehowa kukuma kisika na beto ya kubumbanina? Beto fwete tudila yandi ntima. Dyaka, Ndinga ya Nzambi kelongisila beto nde: “Beno zinga kaka na kuzola yina ya Nzambi ke zolaka beno.” (Yude 21) Ya kyeleka, beto fwete bikala na zola ya Nzambi, mpi kutanina bangwisana ya zola ti Tata na beto ya zulu. Na mutindu yai beto lenda tula ntima nde yandi kele kisika na beto ya kubumbanina. Kansi, inki mutindu beto lenda sala bangwisana ya mutindu yina?

BAKISA MPI MONISA NTONDA NA ZOLA YA NZAMBI

4, 5. Keti nge lenda tanga mwa mitindu yina Yehowa memonisaka zola sambu na beto?

Sambu na kubikala na zola ya Nzambi, beto fwete bakisa mutindu Yehowa memonisaka zola na yandi sambu na beto. Yindula ndambu ya malongi ya Biblia yina nge melonguka na nsadisa ya mukanda yai. Sambu yandi kele Ngangi, Yehowa mepesaka beto ntoto bonso nzo na beto ya kitoko. Yandi mefulusaka yo ti madya mingi mpi masa, bimvwama, bambisi, banseke mpi bamfinda ya kitoko. Sambu yandi kele Munkwa Biblia, Nzambi memonisaka beto zina na yandi mpi bikalulu na yandi. Dyaka, Ndinga na yandi kemonisaka nde yandi tindaka Mwana na yandi mosi kaka ya yandi vandaka kuzola na ntoto, sambu yandi kumona mpasi mpi kufwa sambu na beto. (Yoane 3:16) Ebuna dikabu yina ketendula nki sambu na beto? Yo kepesaka beto kivuvu sambu na makwisa ya kitoko.

Kivuvu na beto sambu na bilumbu kekwisa mesimbama na kima yankaka yina Nzambi mesalaka. Yehowa metulaka luyalu mosi ya zulu, Kimfumu ya Mesia. Ntama mingi ve yo tamanisa bampasi yonso mpi takitula ntoto paladisu. Yindula fyoti! Beto lenda zinga kuna na ngemba mpi na kyese kimakulu. (Nkunga 37:29) Na ntangu beto kevingila yo, Nzambi mepesaka beto lutwadisu ya kemonisa mutindu ya kuvanda ti luzingu ya kuluta mbote bubu yai. Yandi mepesaka beto mpi dikabu ya kisambu, na mutindu yina beto lenda solula ti yandi kukonda mpasi mpi ntangu yonso. Yai kele kaka mwa mitindu yina Yehowa memonisaka zola na yandi  sambu na bantu yonso na kimvuka mpi sambu na nge.

6. Inki nge lenda sala sambu na kumonisa ntonda na zola yina Yehowa memonisilaka nge?

6 Ngyufula ya mfunu ya nge fwete tadila kele yai: Inki mono tasala sambu na kumonisa ntonda na zola ya Yehowa? Bantu mingi tatuba nde, “Mono mpi fwete zola Yehowa.” Keti nge keyindula mutindu yai? Yezu kutubaka nde nsiku yai kele ya kuluta nene: “Nge fweti zola Mfumu Nzambi na nge, na ntima na nge yonso, na luzolo na nge yonso ti na mabanza na nge yonso.” (Matayo 22:37) Ya kyeleka, nge kele ti bikuma mingi ya kuzola Yehowa Nzambi. Kansi, keti kuzola Yehowa na ntima, na luzolo, mpi na mabanza na nge yonso fwete suka kaka na kuvanda ti mawi nde nge kele ti zola ya mutindu yina?

7. Keti kuzola Nzambi kelombaka kusala mambu mingi kuluta kuvanda na mawi ya mpamba? Tendula.

7 Mutindu Biblia ketendulaka yo, zola sambu na Nzambi kesukaka kaka ve na mawi ya mpamba. Ya kyeleka, ata kuvanda ti mawi ya zola sambu na Yehowa kele mfunu, mawi yina kele kaka luyantiku ya zola ya kyeleka sambu na yandi. Nkeni ya dilala kevandaka mfunu sambu na kubasisa nti ya malala. Kansi, kana nge kele na mfunu ya dilala, keti nge tasepela kana muntu mosi kupesa nge kaka nkeni mosi ya dilala? Ata fyoti ve! Mutindu mosi, mawi ya zola sambu na Yehowa Nzambi kele kaka luyantiku. Biblia kelongaka nde: “Kana beto ke zolaka Nzambi, yo ke songa nde beto ke landaka bansiku na yandi. Ebuna bansiku na yandi kele mpasi ve beto na kulanda yo.” (1 Yoane 5:3) Sambu zola ya Nzambi kuvanda ya masonga, yo fwete buta mbuma ya mbote. Yo fwete monana na bisalu.—Tanga Matayo 7:16-20.

8, 9. Inki mutindu beto lenda monisa zola mpi ntonda na beto na Nzambi?

8 Beto kemonisaka zola na beto sambu na Nzambi ntangu beto kelemfukaka na bansiku na yandi mpi kesadilaka minsiku na yandi. Yo kele ve mpasi mingi na kusala mutindu yina. Na kisika ya kuvanda kizitu, bansiku ya Yehowa mepesaka kesadisaka beto na kuzinga luzingu ya mbote, mpi ya kyese. (Yezaya 48:17, 18) Kana  beto kezinga na kuwakana ti lutwadisu ya Yehowa, beto kesonga na Tata na beto ya zulu nde beto kemonisaka mpenza ntonda sambu na mambu yonso ya yandi mesalaka sambu na beto. Yo ke mawa na kumona nde bubu yai bantu fyoti mpamba na inza kemonisaka ntonda ya mutindu yai. Beto fwete vanda ve bantu ya kukonda ntonda, bonso bantu yankaka yina kuzingaka ntangu Yezu kuvandaka na ntoto. Yezu kubelulaka bantu ya maba kumi, kansi mosi mpamba kuvutukaka sambu na kupesa yandi mersi. (Luka 17:12-17) Ya kyeleka, beto tazola kuvanda bonso muntu mosi yina ya ntonda, kansi ve bonso bantu uvwa ya kukonda ntonda!

9 Kansi, inki kele bansiku ya Yehowa yina beto fwete lemfukila? Beto tubilaka mingi na kati ya bansiku yina na mukanda yai, kansi bika beto vutukila mwa ndambu. Kuzitisa bansiku ya Nzambi tasadisa beto na kubikala na zola ya Nzambi.

LANDA NA KUKWENDA PENEPENE NA YEHOWA

10. Tendula sambu na nki yo kele mfunu na kulanda kulonguka mambu ya metala Yehowa Nzambi.

10 Kulonguka mambu ya metala Yehowa kele kitambi ya mfunu sambu na kulanda na kukwenda penepene na yandi. Yo kele dyambu mosi ya fwete suka ve. Kana nge vandaka  kuyotila tiya na nganda na mpimpa mosi ya madidi mingi, keti nge zolaka kubikisa nde tiya yina kulemba mpi na nima yo fwa? Ve. Nge zolaka kulanda na kuyika nkuni sambu tiya kulanda na kupesa nsemo mpi kupela. Luzingu na nge lenda vanda mpenza na kigonsa! Mutindu bankuni kepedisaka tiya, mutindu mosi mpi ‘nzayilu ya Nzambi’ kesalaka nde zola na beto sambu na Yehowa kubikala ngolo.—Bingana 2:1-5.

11. Malongi ya Yezu kusalaka balongoki na yandi inki?

11 Yezu kuzolaka nde balongoki na yandi kusala yonso sambu zola na bo sambu na Yehowa mpi sambu na Ndinga na Yandi ya mfunu mpi ya kyeleka kulanda na kupela ngolo. Na nima ya lufutumuku na yandi, Yezu kulongaka balongoki na yandi zole bambikudulu yankaka ya Masonuku ya Kiebreo yina kulunganaka na yandi. Inki yo salaka bo? Bo tubaka na nima nde: “Si ntima na beto vandaka kubula sambu na kiese, ntangu yandi vandaka kwenda kusolula ti beto na nzila, ti ntangu yandi vandaka kutendula beto mambu yina kele na Mukanda ya Nzambi.”—Luka 24:32.

12, 13. (a) Inki mekuminaka zola ya bantu mingi bubu yai na inza na yina metala Nzambi mpi Biblia? (b) Inki beto lenda sala na mpila nde zola na beto kuyantika ve na kumana?

12 Ntangu nge longukaka na mbala ya ntete mambu yina Biblia kelongaka mpenza, keti ntima na nge yantikaka ve kupela na kyese, kikesa, mpi zola sambu na Nzambi? Yo fwete vanda mutindu yina mpenza. Bantu mingi mewaka mutindu yina. Kansi dyambu ya mpasi ntangu yai kele ya kusala na mpila nde zola yina kulanda kaka na kupela mpi kusadisa yo na kuyela. Beto fwete landa ve bikalulu ya inza ya bubu yai. Yezu kutubaka nde: “Kuzolana na kati ya bantu mingi ta yantika kumana.” (Matayo 24:12) Inki mutindu nge lenda sala na mpila nde zola na nge sambu na Yehowa mpi bakyeleka ya Biblia kuyantika ve na kumana?

13 Landa na kulonguka na kuzaba Yehowa Nzambi mpi Yezu Kristu. (Yoane 17:3) Yindulula mambu ya nge kelonguka na Ndinga ya Nzambi, mpi kudiyula nde: ‘Inki yo kelonga mono na yina metala Yehowa Nzambi? Inki kikuma yankaka yo kepesa mono ya kuzola yandi na ntima, na mabanza, mpi na luzolo na mono yonso?’ (Tanga 1 Timoteo 4:15) Kuyindulula ya mutindu yai tasala nde zola na nge sambu na Yehowa kulanda na kupela.

14. Inki mutindu kisambu lenda sadisa beto na kusala nde zola na beto sambu na Yehowa kulanda kaka na kupela?

 14 Kusamba mbala na mbala kele mutindu yankaka ya kusala nde zola na nge sambu na Yehowa kulanda kaka na kupela. (1 Tesalonika 5:17) Na Kapu ya 17 ya mukanda yai, beto longukaka nde kisambu kele dikabu ya mfunu yina mekatuka na Nzambi. Kaka mutindu bangwisana ya bantu kekumaka ngolo kana bo kesolula mbala na mbala na masonga yonso, mutindu mosi mpi bangwisana na beto ti Yehowa tavanda kaka ngolo kana beto kesamba yandi mbala na mbala. Yo kele mfunu nde beto salaka ve bisambu ya mutindu mosi kukonda kuyindula, disongidila kuvutukila bangogo ya mutindu mosi mbala na mbala kukonda mawi ya kyeleka to ntendula. Beto fwete solula ti Yehowa mutindu mwana kesolulaka ti tata mosi ya zola. Ya kyeleka, beto fwete solula ti luzitu, kansi ti masonga yonso, mpi kutuba mambu yina kekatuka na ntima. (Nkunga 62:9) Ee, kulonguka Biblia nge mosi mpi kisambu ya masonga kele bitini ya mfunu ya lusambu na beto, mpi yo kesadisaka beto na kubikala na zola ya Nzambi.

MONA KYESE NA LUSAMBU NA NGE

15, 16. Sambu na nki yo mefwana mpenza nde beto baka kisalu ya kusamuna Kimfumu bonso dibaku ya mbote mpi kimvwama?

15 Kulonguka Biblia nge mosi mpi kisambu kele bitini ya lusambu yina beto lenda sala na kinsweki. Kansi, ntangu yai bika beto tadila kitini mosi ya lusambu yina beto kelungisaka na meso ya bantu yonso: kuzabisa bantu yankaka balukwikilu na beto. Keti nge mezabisaka dezia bantu yankaka mwa bakyeleka ya Biblia? Kana mpidina, yo vandaka dibaku mosi ya mbote kibeni yina kupesaka nge kyese mingi. (Luka 1:74) Ntangu beto kezabisaka bantu yankaka bakyeleka ya metala Yehowa yina beto longukaka, beto kelungisaka kisalu mosi ya mfunu mingi yina bo mepesaka Bakristu yonso ya kyeleka, disongidila kusamuna nsangu ya mbote ya Kimfumu ya Nzambi.—Tanga Matayo 24:14; 28:19, 20.

16 Ntumwa Polo vandaka kumona kisalu na yandi bonso kima mosi ya mfunu, yo yina yandi bingaka yo kimvwama. (2 Korinto 4:7) Kuzabisa bantu mambu yina metala Yehowa Nzambi mpi balukanu na yandi kele kisalu ya kuluta mbote yina nge lenda sala. Yo kele kusadila Mfumu ya kuluta mbote, mpi yo kenataka  mambote ya kuluta kibeni. Ntangu nge kesala kisalu yai, nge kesadisa bantu ya ntima ya masonga na kukwenda penepene ti Tata na beto ya zulu mpi na kuyantika kutambula na nzila ya kenataka na luzingu ya mvula na mvula! Inki kisalu lenda pesa beto kyese ya kuluta mingi? Dyaka, kuta kimbangi na mambu ya metala  Yehowa mpi Ndinga na yandi keyedisaka lukwikilu na nge mpi kekumisaka zola na nge sambu na yandi ngolo. Mpi Yehowa kepesaka valere mingi na bikesa na nge. (Baebreo 6:10) Kuvanda ti mambu mingi ya kusala na kisalu yai tasadisa nge na kubikala na zola ya Nzambi.—Tanga 1 Korinto 15:58.

17. Sambu na nki beto fwete sala kisalu ya Bukristu kukonda kusukinina bubu yai?

17 Yo kele mfunu na kuyibuka nde beto fwete sala kisalu ya kusamuna Kimfumu kukonda kusukinina. Biblia ketuba nde: “Longa nsangu ya Nzambi, tula ngolo na kuzabisa yo.” (2 Timoteo 4:2) Sambu na nki beto fwete sala yo kukonda kusukinina bubu yai? Ndinga ya Nzambi kesonga beto nde: “Kilumbu ya nene ya Mfumu Nzambi ta wa makasi me kuma penepene mpenza, yo ke kwisa nswalu!” (Sofonia 1:14) Ya kyeleka, ntangu yina Yehowa tafwa ngidika ya bima yai ya mvimba kefinama nswalu kibeni. Beto fwete kebisa bantu! Bo fwete zaba nde yai kele ntangu ya kupona Yehowa bonso Mfumu na bo. Nsuka “tabwa ve na nima ya ntangu.”—Habakuki 2:3NW.

18. Sambu na nki beto fwete sambila Yehowa na meso ya bantu yonso kumosi ti Bakristu ya kyeleka?

18 Yehowa kezola nde beto sambila yandi na meso ya bantu yonso kumosi ti Bakristu ya kyeleka. Yo yina Ndinga na yandi ketuba nde: “Beto talanaka beto na beto sambu na kupusana na zola mpi na bisalu ya mbote, kukonda kuyambula lukutakanu na beto, bonso bantu yankaka kesalaka yo, kansi beto pesana kikesa bamosi ti bankaka, mpi kuluta mingi mutindu beno kemona kilumbu kefinama.” (Baebreo 10:24, 25NW) Ntangu beto kevukanaka ti bampangi bansambidi na balukutakanu ya Bukristu, beto kevandaka ti dibaku ya mbote mpenza ya kukumisa mpi kusambila Nzambi na beto ya zola. Beto kepesanaka mpi kikesa.

19. Inki mutindu beto lenda sala sambu na kukumisa ngolo bangwisana ya zola na dibundu ya Bukristu?

19 Ntangu beto kevukanaka ti bansambidi yankaka ya Yehowa, beto kekumisaka ngolo bangwisana ya zola mpi kinduku na kati ya dibundu. Yo kele mfunu nde beto sosa bikalulu ya mbote na bankaka, mutindu Yehowa kesosaka mambu ya mbote yina beto kele na yo. Kuvingila ve nde Bakristu yankaka kuvanda bantu ya kukuka. Kuvila ve nde bo yonso kele ve ya kuyela kiteso mosi na kimpeve mpi nde konso muntu na kati na beto kesalaka bifu. (Tanga Kolosai 3:13)  Sosa na kusala kinduku ya ngolo ti bantu yina kezolaka mpenza Yehowa, mpi nge tamona nde nge keyela na kimpeve. Ya kyeleka, kusambila Yehowa ti bampangi na nge ya kimpeve ya babakala mpi ya bankento tasadisa nge na kubikala na zola ya Nzambi. Inki mutindu Yehowa kefutaka bantu yina kesambilaka yandi na kwikama yonso mpi kebikalaka na zola na yandi?

SIMBA NGOLO “LUZINGU YA KYELEKA”

20, 21. “Luzingu ya kyeleka” kele inki, mpi sambu na nki yo kele kivuvu ya mbote kibeni?

20 Yehowa kepesaka bansadi na yandi ya kwikama luzingu, kansi luzingu ya nki mutindu? Keti nge ke na kuzinga bubu yai? Bamingi na kati na beto tatuba nde beto ke na kuzinga, sambu beto kepema, kedya, mpi kenwa. Ya kyeleka beto ke na luzingu. Mpi na ntangu ya beto kele na kyese ya kuluta mingi, beto lenda tuba nkutu nde, “Beto ke na kuzinga mpenza ntangu yai!” Kansi, Biblia kemonisa nde na mutindu mosi ya mfunu, ata muntu mosi ve ke na kuzinga mpenza bubu yai.

21 Ndinga ya Nzambi kesyamisa beto na “kusimba ngolo luzingu ya kyeleka.” (1 Timoteo 6:19NW) Bangogo yai kemonisa nde “luzingu ya kyeleka” kele kima mosi ya beto ketula ntima na kubaka na bilumbu kekwisa. Ya kyeleka, ntangu beto tavanda ya kukuka, beto tazinga mpenza na mutindu yo kelomba nde beto zinga, sambu beto tazingaka mutindu Nzambi kukanaka nde bantu kuzinga na luyantiku. Ntangu beto tazinga na paladisu ya ntoto na mavimpi ya mbote, na ngemba, mpi na kyese, beto tavanda mpenza na “luzingu ya kyeleka,” disongidila luzingu ya mvula na mvula. (1 Timoteo 6:12) Keti yo kele ve kivuvu ya mbote kibeni?

22. Inki mutindu nge lenda ‘simba ngolo luzingu ya kyeleka’?

22 Inki mutindu beto lenda ‘simba ngolo luzingu ya kyeleka’? Kaka na kapu yina, Polo kulongisilaka Bakristu “na kusala mambu mingi ya mbote.” (1 Timoteo 6:18) Yo yina, yo ke pwelele nde mutindu beto kesadila bakyeleka yina beto longukaka na Biblia kele mfunu mingi. Kansi, keti Polo kutubaka nde beto kebakaka “luzingu ya kyeleka” na kusalaka mambu ya mbote? Ve, sambu kivuvu yai ya kitoko kele ‘dikabu yina Nzambi kepesaka beto na luzolo na yandi.’ (Roma 5:15) Kansi, Yehowa kevandaka na kyese ya kupesa matabisi na bantu yina kesadilaka yandi na kwikama yonso. Yandi  kezola nde nge zinga “luzingu ya kyeleka.” Bantu yina kebikala na zola ya Nzambi tabaka luzingu ya kyese, ya ngemba, mpi ya mvula na mvula na bilumbu kekwisa.

23. Sambu na nki yo kele mfunu na kubikala na zola ya Nzambi?

23 Konso muntu na kati na beto fwete kudiyula nde, ‘Keti mono kesambilaka Nzambi na mutindu yina yandi memonisaka na Biblia?’ Kana beto kesala na mpila nde konso kilumbu mvutu kuvanda nde ee, pana beto kele na nzila ya mbote. Beto lenda tula ntima nde Yehowa kele kisika na beto ya kubumbanina. Yandi tatanina bantu na yandi ya kwikama na bilumbu ya nsuka mpi ya mpasi ya ngidika yai ya ntama ya bima. Yehowa tagulusa beto mpi takotisa beto na ngidika ya kitoko mpi ya mpa ya bima yina mefinama mpenza. Beto tavanda na kyese kibeni na kumona ntangu yina! Mpi beto tasepela mingi mpenza sambu beto salaka bansola ya mbote na bilumbu yai ya nsuka! Kana nge sala bansola ya mutindu yai ntangu yai, nge tabaka “luzingu ya kyeleka,” luzingu mutindu Yehowa Nzambi kukanaka nde yo fwete vanda, mvula na mvula!