Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 APPENDICE

Mishele Mfumu ya Bawanzyo Kele Nani?

Mishele Mfumu ya Bawanzyo Kele Nani?

MBALA mingi Biblia ketubilaka ve kigangwa ya kimpeve yina bo kebingaka Mishele. Kansi, ntangu yo ketubilaka yandi, yandi kevandaka na kusala kima mosi. Na mukanda ya Daniele, Mishele kenwana ti bawanzyo ya mbi; na mukanda ya Yude, yandi ketula ntembe ti Satana; mpi na Kusonga, yandi kenwana mvita ti Dyabulu mpi bademo na yandi. Na mutindu yandi kenwanina kimfumu ya Yehowa mpi kenwanisa bambeni ya Nzambi, Mishele kezinga na kuwakana ti ntendula ya zina na yandi—“Nani Kele Bonso Nzambi?” Kansi, Mishele kele nani?

Bantangu yankaka, bantu kezabanaka na bazina mingi. Mu mbandu, mfumu ya kikanda Yakobi mezabanaka mpi na zina ya Izraele, mpi ntumwa Piere mezabanaka mpi na zina ya Simoni. (Kuyantika 49:1, 2; Matayo 10:2) Mutindu mosi, Biblia kemonisa nde Mishele kele zina yankaka ya Yezu Kristu, na ntwala mpi na nima ya luzingu na yandi na ntoto. Bika beto tadila bikuma ya Masonuku yina kepusa beto na kutuba mutindu yina.

Mfumu ya Bawanzyo. Ndinga ya Nzambi kebingaka Mishele ‘mfumu ya bawanzyo.’ (Yude 9) Simba nde bo kebinga Mishele mfumu ya bawanzyo. Yo kemonisa nde wanzyo ya mutindu yai kele kaka mosi. Ya kyeleka, na Biblia bangogo “mfumu ya bawanzyo” kevandaka kaka na ntalu-bumosi, ata mbala mosi ve na ntalu-bumbidi. Dyaka, bo kewakanisaka Yezu ti kisalu ya mfumu ya bawanzyo. Sambu na yina metala Yezu Kristu yina mefutumukaka, 1 Tesalonika 4:16 ketuba nde: ‘Yezu yandi mosi takatuka na zulu, yandi takwisa kukulumuka ti ndinga mosi ya ngolo, ti ndinga ya mfumu ya bawanzio.’ Verse yai ketendula nde ndinga ya Yezu kele ndinga ya mfumu ya bawanzyo. Yo yina, verse  yai kemonisa nde Yezu yandi mosi kele Mishele, mfumu ya bawanzyo.

Mfumu ya Kimvuka ya Basoda. Biblia ketuba nde “Mishele ti bawanzio na yandi bo nwanaka ti dragoni ti bawanzio na yandi.” (Kusonga 12:7) Yo yina, Mishele kele Mfumu ya kimvuka mosi ya basoda ya bawanzyo ya kwikama. Mukanda ya Kusonga mpi kemonisa Yezu bonso Mfumu ya kimvuka ya basoda ya bawanzyo ya kwikama. (Kusonga 19:14-16) Ebuna ntumwa Polo ketubila na busikisiki yonso “Mfumu Yesu” ti “bawanzio na yandi ya ngolo.” (2 Tesalonika 1:7) Biblia ketubilaka Mishele ti “bawanzio na yandi” mpi Yezu ti “bawanzio na yandi.” (Matayo 13:41; 16:27; 24:31; 1 Piere 3:22) Sambu ata kisika mosi ve Ndinga ya Nzambi ketuba nde kele ti bimvuka zole ya basoda ya bawanzyo ya kwikama na zulu—mosi ya Mishele ketwadisa mpi yankaka ya Yezu ketwadisa—yo mefwana mpenza na kusukisa nde Mishele kele mpenza Yezu Kristu na mukumba na yandi na zulu. *

^ par. 1 Bansangu mingi ya kemonisa nde bo kesadilaka zina Mishele sambu na kutubila Mwana ya Nzambi kele na Volime 2, balutiti 280-1, ya mukanda Étude perspicace des Écritures, yina Bambangi ya Yehowa mebasisaka.