Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 APPENDICE

Kilumbu ya Kusambisa Kele Inki?

Kilumbu ya Kusambisa Kele Inki?

NGE keyindulaka nde Kilumbu ya Kusambisa tavanda nki mutindu? Bantu mingi keyindulaka nde bamilio ya bantu taluta mosi-mosi na ntwala ya kiti ya kimfumu ya Nzambi. Kuna, Nzambi tasambisa konso muntu. Bankaka tabaka luzingu na paladisu ya zulu, mpi bankaka dyaka tabaka ndola ya kunyokwama ya mvula na mvula. Kansi, Biblia kemonisaka nsungi yai ya ntangu na mutindu mosi ya kuswaswana kibeni. Ndinga ya Nzambi kemonisaka yo nde yo tavanda ntangu ya kivuvu mpi ya kuvutula mambu na ndonga, kansi ve bonso ntangu mosi ya boma.

Na Kusonga 20:11, 12, beto ketanga mutindu ntumwa Yoane ketendula Kilumbu ya Kusambisa: “Mono monaka kiti ya nene ya kimfumu; yo vandaka ya mpembe. Muntu mosi me vanda na kiti yina. Ntoto ti zulu tinaka yandi, ebuna bo monaka yo diaka ve. Na nima, mono monaka bantu ya kufwa, bambuta ti baleki, bo me telama na ntwala ya kiti yina. Bantu ya nkaka kangulaka [barulo, NW], ebuna bo kangulaka [rulo] yankaka diaka, yo vandaka [rulo] ya moyo. Nzambi sambisaka bantu ya kufwa, konso muntu na mambu yina ya yandi salaka, mutindu bo sonikaka na [barulo] yina.” Nani kele Zuzi ya bo ketubila awa?

Yehowa Nzambi kele Zuzi ya kuluta nene ya bantu. Kansi, yandi mepesaka muntu yankaka kisalu ya kusambisa. Na kutadila Bisalu 17:3, ntumwa Polo kutubaka nde Nzambi “me tulaka kilumbu ya yandi ta songa muntu yina ya yandi solaka na kusambisa  bantu yonso kele awa na nsi-ntoto na nzila ya kieleka.” Zuzi yai ya yandi meponaka kele Yezu Kristu yina mefutumukaka. (Yoane 5:22) Ebuna, Kilumbu ya Kusambisa tayantika nki ntangu? Yo tazinga bamvula ikwa?

Mukanda ya Kusonga kemonisa nde Kilumbu ya Kusambisa keyantika na nima ya mvita ya Armagedoni, ntangu bo tafwa ngidika ya Satana yina kele na ntoto. * (Kusonga 16:14, 16; 19:19–20:3) Na nima ya Armagedoni, bo tatula Satana ti bademo na yandi na boloko na dibulu mosi ya nda sambu na nsungi ya bamvula funda. Na ntangu yina, bantu 144 000 yina takwenda na zulu tavanda bazuzi mpi tayala “[bonso bantotila, NW] na kimvuka ti Kristo bamvula mile mosi.” (Kusonga 14:1-3; 20:1-4; Roma 8:17) Kilumbu ya Kusambisa kele ve dyambu mosi ya nswalu-nswalu yina tazinga kaka bangunga 24. Yo tazinga bamvula funda.

Na nsungi yina ya bamvula funda, Yezu Kristu “ta sambisa bantu ya moyo ti bantu ya kufwa.” (2 Timoteo 4:1) “Bantu ya moyo” tavanda “kibuka ya nene” (NW) yina taguluka na Armagedoni. (Kusonga 7:9-17) Ntumwa Yoane kumonaka dyaka “bantu ya kufwa . . . me telama na ntwala ya kiti” ya kusambisa. Mutindu Yezu kusilaka, “bantu yonso yina me fwaka kele na maziamu, bo ta wa ndinga na yandi; ebuna bo ta basika na maziamu” na nzila ya lufutumuku. (Yoane 5:28, 29; Bisalu 24:15) Kansi, bo tasambisa bantu yonso na kutadila nki mambu?

Na kutadila mbona-meso ya ntumwa Yoane, bo “kangulaka barulo,” mpi “Nzambi sambisaka bantu ya kufwa, konso muntu na mambu yina ya yandi salaka, mutindu bo sonikaka na barulo yina.” Keti mambu ya kele na barulo yai kele mambu yina bantu kusalaka na ntwala ya kufwa? Ve, bo tasambisa ve bantu na kutadila mambu yina bo salaka na ntwala ya kufwa. Inki mutindu beto mezaba yo? Biblia ketuba nde: “Kana muntu me fwa imene, yandi kele diaka mpika ya masumu ve.” (Roma 6:7) Yo yina, bantu yina tafutumuka tavutuka na luzingu kukonda masumu. Barulo fwete monisa mambu yankaka yina Nzambi talomba nde bantu kulungisa. Sambu na kuzinga kimakulu, yo talomba nde bantu yonso, bayina taguluka na Armagedoni ti bayina tafutumuka, kulemfuka na bansiku ya Nzambi, mpi na konso mambu ya  mpa yina Yehowa tazabisa na nsungi ya bamvula funda. Yo yina, bo tasambisa bantu na kutadila mambu yina bo tasala na nsungi ya Kilumbu ya Kusambisa.

Kilumbu ya Kusambisa tapesa bamiliare ya bantu dibaku na bo ya ntete ya kulonguka mambu ya metala luzolo ya Nzambi mpi ya kulanda yo. Yo ketendula nde kisalu ya nene ya kulonga tasalama na ntoto ya mvimba. Ya kyeleka, “bantu yina kezingaka na ntoto yina kebutaka talonguka lunungu.” (Yezaya 26:9NW) Kansi, bantu yonso ve tazola kulanda luzolo ya Nzambi. Yezaya 26:10 ketuba nde: “Ata nge me wila bantu ya mbi mawa, kansi bo ta bakisa ve nde nge me sala bo mbote sambu na kulonga bo. Ata [na nsi ya masonga bo tasala kaka mbi, bo tamona ve bunene ya Yehowa, NW].” Bo tafwa bantu yai ya mbi kimakulu na nsungi ya Kilumbu ya Kusambisa.—Yezaya 65:20.

Na nsuka ya Kilumbu ya Kusambisa, bantu yina taguluka “tavutuka na luzingu” (NW) bonso bantu ya kukuka mpenza. (Kusonga 20:5) Yo yina, na nsungi ya Kilumbu ya Kusambisa bantu tavutuka ya kukuka mutindu bo vandaka na luyantiku. (1 Korinto 15:24-28) Na nima, kumekama ya nsuka tasalama. Bo tabasisa Satana na boloko mpi bo tapesa yandi nzila ya kumeka kukusa bantu sambu na mbala ya nsuka. (Kusonga 20:3, 7-10) Lusilu yai ya Biblia talungana na mutindu ya kukuka na bantu yina tabuya na kulanda yandi: “Bantu ya mbote ta zinga na ngemba na ntoto yina ya Mfumu Nzambi tubaka na kupesa bo; yo ta vanda ya bo tii kuna.” (Nkunga 37:29) Ee, Kilumbu ya Kusambisa tavanda mpenza lusakumunu sambu na bantu yonso ya kwikama!

^ par. 1 Sambu na yina metala Armagedoni, beto kelomba nge na kutala Étude perspicace des Écritures, Volime 1, balutiti 1073-4, mpi Volime 2, balutiti 63-4, mpi kapu ya 20 ya mukanda Sambila Nzambi Mosi Kaka ya Kyeleka, yina Bambangi ya Yehowa mebasisaka.