Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Nkenda ya 110: Paul me binga Timote

Nkenda ya 110: Paul me binga Timote

TOKO ya beno kemona awa na ntumwa Paul zina na yandi Timote. Yandi vandaka kuzinga na Lystres na dibuta na yandi. Zina ya mama na yandi kele Eunise mpi ya nkaka na yandi ya nkento Loyis.

Yai mbala ya tatu Paul kekwisa na Lystres. Paul na Barnabas kwisaka awa sambu na mbala ya ntete meluta mvula mosi, na kulonga malongi. Mbala yai, Paul menata Silas.

Timote ti Polo

Beno zaba mambu Paul ketuba na Timote? Yandi kelomba yandi na kufidisa yandi na Silas, sambu na kusamuna nsangu ya mbote na bambanza ya ntama.

Timote ndimaka. Na nima ya bantangu fyoti, Timote bikaka bibuti na yandi sambu na kulanda ntumwa Paul mpi Silas. Na ntwala ya kutubila beno nzyetelo na bau, beto tala mambu yina kuminaka ntumwa Paul. Yau meluta bamvula 17 ya Yezu monanaka na ntwala na yandi na nzila ya Damas.

Na ntangu yina Paul vandaka kukwenda sambu na kunyokula balongoki ya Yezu, kansi yandi mosi kumaka longoki! Na nima, Bayuda ya Damas zolaka kufwa yandi sambu bau kezolaka ve malongi ya metala Yezu. Kansi balongoki sadisaka yandi na kutina na kutulaka yandi na kitunga mpi kukulumusaka yandi na lupangu ya mbanza.

Na nima, Paul kwendaka kusamuna na Antiokia. Yau kele kisika yina balongoki bingamaka “Bakristu” sambu na mbala ya ntete. Na nima, Paul na Barnabas tindamaka na bansi ya ntama. Bau zyungaka bambanza mingi, na kati na yau Lystres, mbanza yina vandaka kuzinga Timote.

Mpi na ntangu yai, Paul mekwisa dyaka na Lystres na nima ya mvula mosi, sambu na mbala ya zole. Ntangu Timote kwendaka na Paul mpi Silas, wapi bau kwendaka? Beto tala karte.

Ntete, bau kwendaka na Iconium, na nima na Antiokia. Bau kwendaka mpi na Troas, na Filipe, na Tesalonike mpi na Berée. Beno kemona Atene na karte? Paul kulongaka pana. Na nima na yau, bau samunaka kiteso ya mvula mosi na ndambu na mbanza ya Korinte. Na nsuka, na nima ya kutelama fyoti na Efeze, bau kotaka na maswa sambu na kukwenda na Cezarée, mpi katuka pana, bau kwendaka na Antiokia, kisika Paul bikalaka.

Timote salaka bankama na bankama ya bakilometre kumosi na Paul sambu na kusamuna “nsangu ya mbote” mpi na kukangula mabundu mingi ya Bukristu. Ntangu beno takuma bambuta, keti beno tavanda bansadi ya kwikama ya Nzambi bonso Timote?

Bisalu 9:19-30; 11:19-26; kapu 13 tii na 17; 18:1-22.

Karte

1. Roma; 2. Malta; 3. Berea; 4. Tesalonika; 5. Korinto; 6. Filipi; 7. Atene; 8. Krete; 9. Troasi; 10. Efezo; 11. Mileti; 12. Kolosai; 13. Antioshe; 14. Ikoniumi; 15. Listre; 16. Shipre; 17. Antioshe; 18. Sezarea; 19. Yope; 20. Damasi; 21. Yeruzalemi; 22. Nzadi-Mungwa ya Nene (Mediterane)Bangyufula

 • Pesa zina ya mwana-bakala yina kele na kifwanisu, yandi vandaka kuzinga na wapi, mpi pesa zina ya mama ti ya nkaka na yandi.
 • Inki Timoteo kutubaka ntangu Polo kuyulaka yandi kana yandi tazola kufidisa Silasi ti Polo sambu na kusamuna na bantu ya bisika yina kele ntama?
 • Na nki kisika balongoki ya Yezu kubingamaka Bakristu sambu na mbala ya ntete?
 • Na nima ya kukatuka na Antioshi, inki bambanza yankaka Polo, Silasi, ti Timoteo kwendaka kutala?
 • Inki mutindu Timoteo kusadisaka Polo, mpi nki ngyufula baleke fwete kudiyula bubu yai?

Bangyufula ya ngika

 • Tanga Bisalu 9:19-30.

  Inki mutindu Polo kumonisaka mayele ntangu yandi kutanaka ti kimbeni sambu na nsangu ya mbote? (Bis. 9:22-25, 29, 30; Mat. 10:16)

 • Tanga Bisalu 11:19-26.

  Inki mutindu disolo yina kele na Bisalu 11:19-21, 26 kemonisa nde mpeve ya Yehowa ketwadisaka kisalu ya kusamuna?

 • Tanga Bisalu 13:13-16, 42-52.

  Inki mutindu Bisalu 13:51, 52 kemonisa nde balongoki kubikaka ve nde kimbeni kulembisa bo nitu? (Mat. 10:14; Bis. 18:6; 1 Pie. 4:14)

 • Tanga Bisalu 14:1-6, 19-28.

  Inki mutindu bangogo “bo vandaka kupesa bo na maboko ya [Yehowa, NW]” kesadisa beto na kufyotuna basusi ya kukonda mfunu ntangu beto kesadisa bantu ya mpa? (Bis. 14:21-23; 20:32; Yoa. 6:44)

 • Tanga Bisalu 16:1-5.

  Inki mutindu luzolo ya Timoteo ya kulemfuka na luyotisu kemonisa pwelele mfunu ya kusala ‘mambu yonso sambu na Nsangu ya Mbote’? (Bis. 16:3; 1 Kor. 9:23; 1 Tes. 2:8)

 • Tanga Bisalu 18:1-11, 18-22.

  Bisalu 18:9, 10 kemonisa nki na yina metala mukumba ya Yezu na kutwadisa kisalu ya kusamuna, mpi nki kivuvu yo kepesa beto bubu yai? (Mat. 28:20)