Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Nkenda ya 106: Wanzyo me gulusa bau

Nkenda ya 106: Wanzyo me gulusa bau

AWA wanzyo kekangula kyelo ya boloko. Bantu ya yandi kebasisa kele bantumwa ya Yezu. Beto tala sambu na nki bau tulaka bantumwa na boloko.

Wanzyo kebasisa bantumwa

Yau lutaka kaka ntangu fyoti yantika mpeve santu kwisaka na balongoki ya Yezu, mpi tala mambu kubwaka na nima ya midi, ntangu Pierre na Jean vandaka kota na tempelo ya Yerusaleme. Penepene na kyelo, kuvandaka na muntu mosi butukaka kikata. Bau vandaka kaka kutula yandi kisika yina sambu yandi lomba mbongo na bantu yina takwendaka na tempelo. Ntangu yandi monaka Pierre na Jean, yandi bingaka bau sambu nde bau pesa yandi mbongo. Bantumwa kusalaka inki?

Bantumwa yonso zole talaka yandi. Pierre tubilaka yandi nde: ‘Mono kele na mbongo ve, kansi yina ya mono kele na yau, mono kepesa yau nge: na zina ya Yezu, telama mpi kwenda!’ Mpi yandi simbaka yandi na maboko. Na mbala mosi, muntu telamaka na makulu na yandi mpi yandi yantikaka na kutambula. Bantu yonso yitukaka na kumonaka kidimbu yina ya nkumbwa.

Ebuna Pierre tubaka nde: ‘Yau kele na ngolo ya Nzambi yina futumunaka Yezu beto mesadila kidimbu ya nkumbwa yai.’ Na ntangu Pierre na Jean vandaka kutuba, bamfumu ya mabundu kumaka mpi vandaka na kyese ve na kumonaka nde bantumwa vandaka kutuba na bantu nde Yezu mefutumuka. Bau kangisaka bantumwa na boloko.

Kilumbu yina kulandaka, bamfumu ya mabundu kutanaka. Bau bingaka Pierre na Jean mpi muntu yina bau belulaka, bau yonso sosaka na kuzaba nki mutindu bantumwa salaka kidimbu yina ya nkumbwa.

Pierre vutudilaka bau nde: ‘Yau kele na ngolo ya Nzambi yina futumunaka Yezu.’ Banganga-Nzambi waka nsoni sambu bau fwanaka dyaka kubuya ve nde kidimbu ya nkumbwa ya kuyituka salamaka. Na yau bau buyisaka bantumwa na kutuba na zina ya Yezu mpi bau bikaka bau.

Bilumbu vandaka kuluta mpi bantumwa fulaka kaka na kusamuna mpi na kubelula bantu. Nsangu ya bidimbu na bau ya nkumbwa panzanaka. Yau yina bantu vandaka kukwisa mingi na bantumwa, na kunatilaka bau bambefo sambu na kubelula bau. Na kimpala na bau, bamfumu ya mabundu kangisaka bantumwa mpi tudisaka bau na boloko. Bau zingaka ve mingi kuna.

Kansi na kati ya mpimpa, wanzyo ya Nzambi kwisaka kukangula kyelo ya boloko, mutindu nge kemona yau awa. Yandi tubaka na bantumwa nde: ‘Beno kwenda na tempelo mpi kuna, beno fula na kutuba na bantu.’ Kilumbu ya kulanda na suka, bamfumu ya mabundu tindaka bantu sambu na kwenda kubaka bau na boloko. Boloko vandaka ya mpamba. Bau kutaka bantumwa na kati ya tempelo na kulongaka. Ebuna bau nataka bau na Sanedreni.

Bamfumu ya mabundu tubilaka bau nde: ‘Beto buyisaka beno na kutuba na zina ya Yezu, mpi tala beno kefulusa Yerusaleme na malongi na beno.’ Kansi bantumwa vutudilaka bau nde: ‘Beto fwete lemfuka na Nzambi kansi na bantu ve.’ Na yau bau fulaka na kusamuna “nsangu ya mbote.” Keti yau kele ve mbandu ya mbote sambu na beto?

Bisalu bakapu 3 tii na 5.Bangyufula

 • Inki kuminaka Piere ti Yoane na nkokila mosi ntangu bo vandaka kukwenda na tempelo?
 • Inki mambu Piere kuzabisaka bakala mosi ya kifwa-makulu, mpi nki kima Piere kupesaka yandi yina vandaka na valere mingi kuluta mbongo?
 • Sambu na nki bamfumu ya mabundu vandaka na kyese ve, mpi bo salaka Piere ti Yoane inki?
 • Inki Piere kuzabisaka bamfumu ya mabundu, mpi bo buyilaka bantumwa na kusala inki?
 • Sambu na nki bamfumu ya mabundu kuwaka kimpala, kansi nki kusalamaka ntangu bo tulaka bantumwa na boloko na mbala ya zole?
 • Inki mutindu bantumwa kuvutulaka ntangu bo nataka bo na ntwala ya bamfundisi?

Bangyufula ya ngika

 • Tanga Bisalu 3:1-10.

  Ata Nzambi mepesaka beto ve ngolo ya kusala mambu ya kuyituka bubu yai, inki mutindu bangogo ya Piere yina kele na Bisalu 3:6 kesadisa beto na kubakisa mfunu ya nsangu ya Kimfumu? (Yoa. 17:3; 2 Kor. 5:18-20; Filp. 3:8)

 • Tanga Bisalu 4:1-31.

  Ntangu beto kekutana ti kimbeni na kisalu ya kusamuna, na nki mutindu beto fwete landa mbandu ya bampangi na beto Bakristu ya mvu-nkama ya ntete? (Bis. 4:29, 31; Ef. 6:18-20; 1 Tes. 2:2)

 • Tanga Bisalu 5:17-42.

  Inki mutindu bantu yankaka yina kele ve Bambangi, ya ntangu ya ntama mpi ya ntangu na beto, kemonisaka bukatikati na yina metala kisalu ya kusamuna? (Bis. 5:34-39)