Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Bangyufula Sambu na Kulonguka ya Mukanda ya Bankenda ya Bible

Bangyufula Sambu na Kulonguka ya Mukanda ya Bankenda ya Bible

Nkenda ya 1

Nzambi me yantika na kuganga

 1. Bima yonso ya mbote kukatukaka na wapi, mpi keti nge lenda pesa mbandu mosi?

 2. Inki kima ya ntete Nzambi kugangaka?

 3. Sambu na nki wanzyo ya ntete kuvandaka mfunu mingi?

 4. Tendula mutindu ntoto kuvandaka na luyantiku. (Tala kifwanisu.)

 5. Inki mutindu Nzambi yantikaka kuyidika ntoto sambu na bambisi mpi bantu?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Yeremia 10:12.

  Tanga bikalulu ya Nzambi yina kemonanaka na lugangu na yandi. (Yez. 40:26; Roma 11:33)

 2. Tanga Kolosai 1:15-17.

  Inki kisalu Yezu kusalaka na lugangu, mpi nki mutindu dyambu yai fwete vanda na bupusi na mutindu beto ketadilaka yandi? (Kol. 1:15-17)

 3. Tanga Kuyantika 1:1-10.

  1. Nani kugangaka ntoto? (Kuy. 1:1)

  2. Inki kusalamaka na kilumbu ya ntete ya lugangu? (Kuy. 1:3-5)

  3. Tendula mambu yina kusalamaka na kilumbu ya zole ya lugangu. (Kuy. 1:7, 8)

Nkenda ya 2

Kilanga ya kitoko

 1. Inki mutindu Nzambi kuyidikaka ntoto na mpila nde yo vanda kisika na beto ya kuzingila?

 2. Tubila mitindu ya kuswaswana ya bambisi yina Nzambi kusalaka. (Tala kifwanisu.)

 3. Sambu na nki kilanga ya Edeni kuswaswanaka mpenza ti bisika yankaka?

 4. Nzambi zolaka nde ntoto ya mvimba kukuma nki mutindu?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Kuyantika 1:11-25.

  1. Inki Nzambi kugangaka na kilumbu ya tatu ya lugangu? (Kuy. 1:12)

  2. Inki kusalamaka na kilumbu ya iya ya lugangu? (Kuy. 1:16)

  3. Bambisi ya nki mitindu Nzambi kusalaka na kilumbu ya tanu ti ya sambanu? (Kuy. 1:20, 21, 25)

 2. Tanga Kuyantika 2:8, 9.

  Inki banti zole ya sipesiale Nzambi kutulaka na kati-kati ya kilanga ya Edeni, mpi yo vandaka kumonisa inki?

Nkenda ya 3

Adamu na Eva

 1. Inki mutindu kifwanisu yina kele na Nkenda ya 3 meswaswana ti yina kele na Nkenda ya 2?

 2. Nani salaka bakala ya ntete, mpi zina na yandi nani?

 3. Inki kisalu Nzambi kupesaka Adami?

 4. Sambu na nki Nzambi kubwisaka Adami na mpongi ya ngolo?

 5. Adami ti Eva zolaka kuzinga bamvula ikwa, mpi nki kisalu Yehowa kupesaka bo?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Nkunga 83:18.

  Zina ya Nzambi kele nani, mpi nki kele pozisio na yandi na yina metala ntoto? (Yer. 16:21NW; Dan. 4:17NW)

 2. Tanga Kuyantika 1:26-31.

  1. ) Inki kigangwa ya kuluta mfunu Nzambi kusalaka na kilumbu ya sambanu, mpi nki mutindu kigangwa yango kuswaswanaka ti bambisi? (Kuy. 1:26)

  2. Inki madya Yehowa kupesaka na muntu mpi na bambisi? (Kuy. 1:30)

 3. Tanga Kuyantika 2:7-25.

  1. Mukumba ya kupesa bambisi bazina yina Nzambi kupesaka Adami vandaka kulomba inki? (Kuy. 2:19)

  2. Inki mutindu Kuyantika 2:24 kesadisa beto na kubakisa mutindu Yehowa ketadilaka makwela, kukabwana, mpi kufwa makwela? (Mat. 19:4-6, 9)

Nkenda ya 4

Bau me kulama na kilanga ya Eden

 1. Na kutadila kifwanisu, inki kukuminaka Adami ti Eva?

 2. Sambu na nki Yehowa kupesaka bo ndola?

 3. Inki mambu nyoka kusongaka Eva?

 4. Nani kusadilaka nyoka sambu na kusolula ti Eva?

 5. Sambu na nki Adami ti Eva kuvidisaka Paladisu, kisika ya bo vandaka kuzinga?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Kuyantika 2:16, 17 mpi 3:1-13, 24.

  1. Inki mutindu ngyufula yina nyoka kuyulaka Eva kumonisaka Yehowa bonso muntu ya luvunu? (Kuy. 3:1-5; 1 Yoa. 5:3)

  2. Inki mutindu Eva kele mbandu mosi ya kekebisa beto? (Filp. 4:8; Yak. 1:14, 15; 1 Yoa. 2:16)

  3. Na nki mutindu Adami ti Eva kubuyaka na kundima mukumba na bo na mambu yina bo salaka? (Kuy. 3:12, 13)

  4. Inki mutindu basherube yina Nzambi kutulaka na esti ya kilanga ya Edeni vandaka kunwanina kimfumu ya Yehowa? (Kuy. 3:24)

 2. Tanga Kusonga 12:9.

  Na nki kiteso Satana menungaka na kukatula bantu na luyalu ya Nzambi? (1 Yoa. 5:19)

Nkenda ya 5

Luzingu ya mpasi me yantika

 1. Luzingu ya Adami ti Eva kuvandaka nki mutindu na nganda ya kilanga ya Edeni?

 2. Inki mambu yantikaka kukumina Adami ti Eva, mpi sambu na inki?

 3. Sambu na nki bana ya Adami ti Eva zolaka kununa mpi kufwa?

 4. Kana Adami ti Eva zolaka kulemfukila Yehowa, luzingu na bo ti ya bana na bo zolaka kuvanda nki mutindu?

 5. Inki mutindu kukonda bulemfu ya Eva kunatilaka yandi mpasi?

 6. Tanga bazina ya bana zole ya ntete ya Adami ti Eva.

 7. Bana yankaka yina kele na kifwanisu kele banani?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Kuyantika 3:16-23 mpi 4:1, 2.

  1. Mutindu Nzambi kusingaka ntoto kuvandaka ti nki bupusi na luzingu ya Adami? (Kuy. 3:17-19; Roma 8:20, 22)

  2. Sambu na nki zina Eva, yina kesongidila “Muntu ya Kezinga,” kufwanaka mpenza? (Kuy. 3:20)

  3. Inki mutindu Yehowa kuzitisaka Adami ti Eva ata na nima ya kusumuka na bo? (Kuy. 3:7, 21)

 2. Tanga Kusonga 21:3, 4.

  Inki “mambu ya ntama” ya nge kevingila nde Nzambi kukatula?

Nkenda ya 6

Mwana ya mbote na mwana ya imbi

 1. Inki kisalu Kaini ti Abele yantikaka na kusala?

 2. Inki makabu Kaini ti Abele kupesaka na Yehowa?

 3. Sambu na nki Yehowa kundimaka makabu ya Abele, kansi yandi buyaka makabu ya Kaini?

 4. Kaini kele muntu ya nki mutindu, mpi nki mutindu Yehowa kumekaka na kusungika yandi?

 5. Inki Kaini kusalaka ntangu yandi vandaka ti mpangi na yandi na kilanga?

 6. Tendula mambu yina kukuminaka Kaini na nima ya kufwa mpangi na yandi.

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Kuyantika 4:2-26.

  1. Inki mutindu Yehowa kutubilaka pozisio ya kigonsa yina Kaini kuvandaka na yo? (Kuy. 4:7)

  2. Inki mutindu Kaini kumonisaka nkadilu ya ntima na yandi? (Kuy. 4:9

  3. Inki mutindu Yehowa ketadilaka kutyamuna menga ya muntu yina mesala ve ata kima mosi? (Kuy. 4:10; Yez. 26:21)

 2. Tanga 1 Yoane 3:11, 12.

  1. Sambu na nki Kaini kuwaka makasi mingi, mpi nki mutindu dyambu yai kele mbandu mosi ya kekebisa beto bubu yai? (Kuy. 4:4, 5; Bing. 14:30; 28:22)

  2. Inki mutindu Biblia kemonisa nde ata ntangu bantu yonso ya dibuta na beto kezola ve Yehowa, beto lenda bikala kaka ya kwikama? (Nk. 27:10; Mat. 10:21, 22)

 3. Tanga Yoane 11:25.

  Inki kivuvu Yehowa kepesa na yina metala bantu yonso ya kefwa sambu na lunungu? (Yoa. 5:24)

Nkenda ya 7

Bakala ya kikesa

 1. Inki mutindu Enoki kuswaswanaka ti bantu yankaka?

 2. Sambu na nki bantu ya ntangu ya Enoki vandaka kusala mambu mingi ya mbi?

 3. Inki mambu ya mbi bantu vandaka kusala? (Tala kifwanisu.)

 4. Sambu na nki yo lombaka nde Enoki kuvanda kikesa?

 5. Na ntangu yina, bantu vandaka kuzinga bamvula ikwa, kansi Enoki kuzingaka bamvula ikwa?

 6. Inki mambu kubwaka na nima ya lufwa ya Enoki?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Kuyantika 5:21-24, 27.

  1. Enoki kuvandaka ti bangwisana ya nki mutindu ti Yehowa? (Kuy. 5:24)

  2. Na kutadila Biblia, nani muntu kuzingaka bamvula mingi kuluta bantu yonso, mpi yandi fwaka ti bamvula ikwa? (Kuy. 5:26, 27)

 2. Tanga Kuyantika 6:5.

  Na nima ya lufwa ya Enoki, mambi kukumaka nki kiteso na ntoto, mpi nki mutindu yo kefwanana ti mambi ya bilumbu na beto? (2 Tim. 3:13)

 3. Tanga Baebreo 11:5.

  Inki kikalulu ya Enoki “vandaka kupesa Nzambi kiese,” mpi nki mambote yandi bakilaka yo? (Kuy. 5:21-24)

 4. Tanga Yude 14, 15.

  Bubu yai nki mutindu Bakristu lenda landa mbandu ya kikesa ya Enoki ntangu bo kekebisa bantu na yina metala bitumba ya Armagedoni yina mefinama? (2 Tim. 4:2; Baeb. 13:6)

Nkenda ya 8

Bakafumba ya bantu na ntoto

 1. Inki mambu kubwaka ntangu bawanzyo yankaka ya Nzambi kuwilaka Satana?

 2. Sambu na nki bawanzyo yankaka kuyambulaka kisalu na bo na zulu mpi kukulumukaka na ntoto?

 3. Sambu na nki yo vandaka mbi sambu na bawanzyo na kukulumuka na ntoto mpi kubaka nitu ya kimuntu?

 4. Inki vandaka kuswaswanisa bana ya bawanzyo?

 5. Mutindu nge kemona yo na kifwanisu, inki mambu bana ya bawanzyo vandaka kusala ntangu bo kumaka bambinga?

 6. Nani muntu ya mbote kuzingaka na ntoto na nima ya Enoki, mpi sambu na nki Nzambi kuzolaka yandi?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Kuyantika 6:1-8.

  Inki mambu Kuyantika 6:6 kemonisa na yina metala bupusi yina bikalulu na beto lenda vanda ti yo na mawi ya Yehowa? (Nk. 78:40, 41; Bing. 27:11)

 2. Tanga Yude 6.

  Inki mutindu bawanzyo yina ‘kubikisaka kisika ya bo vandaka kuzingila’ na bilumbu ya Noa kele mbandu yina keyibusaka beto bubu yai? (1 Kor. 3:5-9; 2 Pie. 2:4, 9, 10)

Nkenda ya 9

Noé ke tunga maswa

 1. Dibuta ya Noa kuvandaka ti bantu ikwa? Tanga bazina ya bana na yandi tatu.

 2. Inki kima ya kuyituka Nzambi kulombaka Noa na kusala, mpi sambu na inki?

 3. Inki mutindu bamfinangani ya Noa vandaka kutadila mambu ya metala maswa ya yandi vandaka kutubila bo?

 4. Inki Nzambi kusongaka Noa na kusala sambu na bambisi?

 5. Ntangu Nzambi kukangaka kyelo ya maswa, yo lombaka nde Noa ti dibuta na yandi kusala inki?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Kuyantika 6:9-22.

  1. Inki kusalaka nde Noa kuvanda nsambidi mosi ya mbote ya Nzambi ya kyeleka? (Kuy. 6:9, 22)

  2. Inki mutindu Yehowa ketadilaka mubulu, mpi nki bupusi dyambu yai fwete vanda ti yo na bansaka ya kulutisila ntangu ya beto keponaka? (Kuy. 6:11, 12; Nk. 11:5)

  3. Inki mutindu beto lenda landa mbandu ya Noa ntangu Yehowa kepesa beto lutwadisu na nzila ya organizasio na yandi? (Kuy. 6:22; 1 Yoa. 5:3)

 2. Tanga Kuyantika 7:1-9.

  Inki mutindu kuzaba nde Yehowa vandaka kubaka Noa yina vandaka muntu ya kukonda kukuka bonso muntu ya lunungu kepesa beto kikesa? (Kuy. 7:1; Bing. 10:16; Yez. 26:7)

Nkenda ya 10

Mvula ya ngolo ya bilumbu ya Noé

 1. Sambu na nki ata muntu mosi ve lendaka kukota na maswa ntangu mvula kuyantikaka?

 2. Yehowa kunokisaka mvula bilumbu ikwa, mpi masa kufulukaka na nki kiteso?

 3. Ntangu masa yantikaka na kufuluka na ntoto, maswa kusalaka inki?

 4. Keti bambinga kugulukaka na Mvula ya Ngolo, mpi batata na bo kukumaka banani?

 5. Na nima ya bangonda tanu, maswa kusalaka inki?

 6. Sambu na nki Noa kubasisaka nkwankwa na nganda ya maswa?

 7. Inki mutindu Noa kuzabaka nde masa mekulumuka na ntoto?

 8. Inki mambu Nzambi kusongaka Noa na nima ya kusala mvula kuluta mosi ti dibuta na yandi na kati ya maswa?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Kuyantika 7:10-24.

  1. Na nki kiteso Nzambi kufwaka bima yonso ya vandaka kuzinga na ntoto? (Kuy. 7:23)

  2. Masa ya Mvula ya Ngolo kusalaka bilumbu ikwa na ntwala ya kumana? (Kuy. 7:24)

 2. Tanga Kuyantika 8:1-17.

  Inki mutindu Kuyantika 8:17 kemonisa nde lukanu ya kisina ya Yehowa sambu na ntoto kusobaka ve? (Kuy. 1:22)

 3. Tanga 1 Piere 3:19, 20.

  1. Ntangu bawanzyo yina kolamaka kuvutukaka na zulu, inki ndola Nzambi kupesaka bo? (Yude 6)

  2. Inki mutindu disolo ya Noa ti dibuta na yandi kepesa beto kikesa na kutula ntima na ngolo ya Yehowa ya kugulusa bantu na yandi?

Nkenda ya 11

Nkongolo ya ntete

 1. Mutindu yo kemonana na kifwanisu, inki kima ya ntete Noa kusalaka ntangu yandi basikaka na maswa?

 2. Inki ntuma Nzambi kupesaka Noa ti dibuta na yandi na nima ya Mvula ya Ngolo?

 3. Inki lusilu Nzambi kupesaka?

 4. Kana beto mona nkongolo, yo fwete yibusa beto inki?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Kuyantika 8:18-22.

  1. Bubu yai, inki mutindu beto lenda pesa Yehowa makabu ya “nsudi ya kitoko”? (Kuy. 8:21; Bae. 13:15, 16)

  2. Inki mambu Yehowa kutubaka na yina metala ntima ya muntu, mpi nki beto fwete sala sambu na kutanina ntima na beto? (Kuy. 8:21; Mat. 15:18, 19)

 2. Tanga Kuyantika 9:9-17.

  1. Inki kuwakana Yehowa kusalaka ti bigangwa yonso ya ke na ntoto? (Kuy. 9:10, 11)

  2. Kuwakana ya nkongolo tazinga bantangu ikwa? (Kuy. 9:14, 15)

Nkenda ya 12

Nzo-zulu ya Babel

 1. Nimrode kuvandaka nani, mpi nki mutindu Nzambi vandaka kutadila yandi?

 2. Kana nge tala kifwanisu, sambu na nki bantu ke na kusala babriki?

 3. Sambu na nki Yehowa kusepelaka ve na kisalu na bo ya kutunga?

 4. Inki mutindu Nzambi kusukisaka kisalu yina ya kutunga mbanza?

 5. Zina ya mbanza yango kuvanda inki, mpi zina yango vandaka kutendula inki?

 6. Inki kukuminaka bantu na ntangu Nzambi kuvalangasaka bandinga na bo?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Kuyantika 10:1, 8-10, NW.

  Inki bikalulu Nimrode kuvandaka ti yo, mpi nki lukebisu dyambu yai kepesa beto? (Bing. 3:31)

 2. Tanga Kuyantika 11:1-9.

  Inki kima kupusaka bantu na kutunga mbanza yina, mpi sambu na nki bo nungaka ve na kisalu na bo? (Kuy. 11:4; Bing. 16:18; Yoa. 5:44)

Nkenda ya 13

Abraham—Nduku ya Nzambi

 1. Bantu ya nki mutindu vandaka kuzinga na mbanza ya Ure?

 2. Muntu ya kele na kifwanisu kele nani? Inki ntangu yandi butukaka, mpi yandi zingaka na wapi?

 3. Inki Nzambi kusongaka Abrahami na kusala?

 4. Sambu na nki Nzambi kubingaka Abrahami nde nduku na yandi?

 5. Banani kwendaka kumosi ti Abrahami ntangu yandi katukaka na Ure?

 6. . Inki mambu Nzambi kusongaka Abrahami ntangu yandi kumaka na ntoto ya Kanana?

 7. Inki lusilu Nzambi kupesaka Abrahami ntangu yandi lungisaka bamvula 99?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Kuyantika 11:27-32.

  1. Inki bangwisana Abrahami ti Loti kuvandaka na yo? (Kuy. 11:27)

  2. Ata Biblia ketuba nde Tera muntu kukwendaka ti dibuta na yandi na Kanana, inki mutindu beto kezaba nde Abrahami muntu kubongisaka nzyetolo yina, mpi sambu na nki yandi salaka mutindu yina? (Kuy. 11:31; Bis. 7:2-4)

 2. Tanga Kuyantika 12:1-7.

  Banani dyaka Yehowa kukotisaka na kuwakana yina yandi salaka ti Abrahami ntangu Abrahami kukotaka na ntoto ya Kanana? (Kuy. 12:7)

 3. Tanga Kuyantika 17:1-8, 15-17.

  1. Inki zina Nzambi kupesaka Abrami ntangu yandi kumaka ti bamvula 99, mpi sambu na inki? (Kuy. 17:5)

  2. Inki balusakumunu yankaka Yehowa kusilaka Sara? (Kuy. 17:15, 16)

 4. Tanga Kuyantika 18:9-19.

  1. Na Kuyantika 18:19, inki mukumba Biblia kepesa na batata? (Kul. 6:6, 7; Ef. 6:4.)

  2. Inki mambu Sara kusalaka yina kemonisa nde beto lenda bumba ve ata kima mosi na meso ya Yehowa? (Kuy. 18:12, 15; Nk. 44:22)

Nkenda ya 14

Nzambi yunsaka Abraham

 1. Inki lusilu Nzambi kupesaka Abrahami, mpi nki mutindu Nzambi kulungisaka yo?

 2. Mutindu kifwanisu kemonisa yo, inki mutindu Nzambi kuyunsaka lukwikilu ya Abrahami?

 3. Inki Abrahami kusalaka, ata yandi kubakisaka ve kikuma yina Nzambi kulombaka yandi na kusala mutindu yina?

 4. Inki kusalamaka ntangu Abrahami kubakaka mbele sambu na kufwa mwana na yandi?

 5. Lukwikilu ya Abrahami na Nzambi kuvandaka ngolo nki kiteso?

 6. Inki Nzambi kupesaka Abrahami sambu na kupesa kimenga, mpi nki mutindu?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Kuyantika 21:1-7.

  Sambu na nki Abrahami kuyotisaka mwana na yandi na kilumbu ya nana? (Kuy. 17:10-12; 21:4)

2. Tanga Kuyantika 22:1-18.

Inki mutindu Izaki kumonisaka bulemfu na tata na yandi Abrahami, mpi nki mutindu dyambu yai vandaka kifwani ya dyambu mosi ya mfunu mingi yina tasalama na bilumbu kekwisa? (Kuy. 22:7-9; 1 Kor. 5:7; Filp. 2:8, 9)

Nkenda ya 15

Nkento ya Lot

 1. Sambu na nki Abrahami ti Loti kukabwanaka?

 2. Sambu na nki Loti kuponaka na kuzinga na Sodomi?

 3. Bantu ya Sodomi kuvandaka ti bikalulu ya nki mutindu?

 4. Inki lukebisu bawanzyo zole kupesaka Loti?

 5. Sambu na nki nkento ya Loti kukumaka ditadi ya mungwa?

 6. Inki dilongi beto lenda baka na mambu yina kubwilaka nkento ya Loti?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Kuyantika 13:5-13.

  Na yina metala kubongisa makambu yina kebwaka na kati ya bantu, inki dilongi beto lenda baka na mbandu ya Abrahami? (Kuy.13:8, 9; Roma 12:10; Filp 2:3, 4)

 2. Tanga Kuyantika 18:20-33.

  Inki mutindu mambu yina Yehowa kusalaka sambu na Abrahami kepusa beto na kutula ntima nde Yehowa ti Yezu tasambisa bantu na lunungu yonso? (Kuy. 18:25, 26; Mat. 25:31-33)

 3. Tanga Kuyantika 19:1-29.

  1. Disolo yai ya Biblia kemonisa nki na yina metala mutindu Nzambi ketadilaka kuvukisa nitu babakala bo na bo? (Kuy. 19:5, 13; Levi 20:13)

  2. Inki luswaswanu beto kemona na mambu yina Loti ti Abrahami kusalaka na lutwadisu yina Nzambi kupesaka bo, mpi nki dilongi beto lenda baka na dyambu yai? (Kuy. 19:15, 16, 19, 20; 22:3)

 4. Tanga Luka 17:28-32.

  Inki nkadilu ya ntima nkento ya Loti kuvandaka na yo na yina metala bima ya kinsuni, mpi nki mutindu dyambu yai kele lukebisu sambu na beto? (Luka 12:15; 17:31, 32; Mat. 6:19-21, 25)

 5. Tanga 2 Piere 2:6-8.

  Sambu na kulanda mbandu ya Loti, inki nkadilu beto fwete vanda ti yo na yina metala inza ya mezyunga beto yina kezitisaka ve Nzambi? (Ezek. 9:4; 1 Yoa. 2:15-17)

Nkenda ya 16

Isaac me kwela nkento ya mbote

 1. Pesa zina ya bakala ti ya nkento yai ya kele na kifwanisu.

 2. Inki Abrahami kusalaka sambu na kusosila mwana na yandi nkento, mpi sambu na inki?

 3. Inki mutindu Nzambi kupesaka mvutu na kisambu ya nsadi ya Abrahami?

 4. Ntangu bo yulaka Rebeka kana yandi zolaka kukwelana ti Izaki, inki mvutu yandi pesaka?

 5. Inki kima kupesaka dyaka Izaki kyese?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Kuyantika 24:1-67.

  1. Inki bikalulu ya mbote Rebeka kumonisaka ntangu yandi kutanaka ti nsadi ya Abrahami na kiziba ya masa? (Kuy. 24:17-20; Bing. 31:17, 31)

  2. Inki mbandu ya mbote Bakristu lenda baka bubu yai na kutadila mambu yina Abrahami salaka sambu na Izaki? (Kuy. 24:37, 38; 1 Kor. 7:39; 2 Kor. 6:14)

  3. Sambu na nki beto fwete baka ntangu ya kuyindulula mutindu Izaki kusalaka? (Kuy. 24:63; Nk. 77:13; Filp. 4:8)

Nkenda ya 17

Mapasa yayi kuswaswanaka

 1. Ezau ti Yakobi kuvandaka banani, mpi nki mutindu bo vandaka ya kuswaswana?

 2. Ezau ti Yakobi kuvandaka ti bamvula ikwa ntangu nkaka na bo Abrahami kufwaka?

 3. Inki dyambu Ezau kusalaka yina kupesaka mama ti tata na yandi ntantu mingi?

 4. Sambu na nki Ezau kuwilaka mpangi na yandi Yakobi makasi mingi?

 5. Inki malongi Izaki kupesaka mwana na yandi Yakobi?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Kuyantika 25:5-11, 20-34.

  1. Inki Yehowa kutubaka na ntwala sambu na bana zole ya Rebeka? (Kuy. 25:23)

  2. Inki mabanza ya kuswaswana Yakobi ti Ezau kuvandaka na yo na yina metala kimbuta? (Kuy. 25:31-34)

 2. Tanga Kuyantika 26:34, 35; 27:1-46; mpi 28:1-5.

  1. Inki mutindu yo monanaka pwelele nde Ezau vandaka kubaka ve bima ya kimpeve na valere? (Kuy. 26:34, 35; 27:46)

  2. Izaki kusongaka Yakobi na kusala nki sambu na kubaka balusakumunu ya Nzambi? (Kuy. 28:1-4)

 3. Tanga Baebreo 12:16, 17.

  Inki mambu lenda bwila bantu yina kebakaka ve bima ya santu na valere mutindu mbandu ya Ezau kemonisa yo?

Nkenda ya 18

Jacob ke kwenda na Haran

 1. Mwana-nkento yai kele na kifwanisu kele nani, mpi nki Yakobi kusalaka sambu na yandi?

 2. Inki Yakobi kundimaka na kusala sambu na kukwela Rashele?

 3. Inki Labani kusalaka na ntangu kilumbu Yakobi zolaka kukwela Rashele kulungaka?

 4. Inki Yakobi kundimaka na kusaka sambu Rashele kukuma nkento na yandi?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Kuyantika 29:1-30.

  1. Ata ntangu Labani kukusaka yandi, inki mutindu Yakobi kumonisaka nde yandi fwanaka na kubaka lukumu, mpi nki dilongi beto lenda baka na dyambu yai? (Kuy. 25:27; 29:26-28; Mat. 5:37)

  2. Inki mutindu mbandu ya Yakobi kemonisa luswaswanu yina kele na kati ya zola mpi mawi ya ngolo ya zola ya ntangu fyoti? (Kuy. 29:18, 20, 30; Kit. 8:6)

  3. Tanga bazina ya bankento iya yina kukumaka bantu ya dibuta ya Yakobi mpi na nima bo butilaka yandi bana. (Kuy. 29:23, 24, 28, 29)

Nkenda ya 19

Bana ya Jacob

 1. Tanga bazina ya bana sambanu ya babakala yina Yakobi kubutaka ti nkento na yandi ya ntete, Lea.

 2. Tanga bazina ya bana zole ya babakala yina Zilpa, nsadi ya Lea kubutilaka Yakobi.

 3. Tanga bazina ya bana zole ya babakala yina Bila, nsadi ya Rashele, kubutilaka Yakobi.

 4. Tanga bazina ya bana zole ya babakala yina Rashele kubutaka, kansi nki kusalamaka ntangu mwana ya zole kubutakaka?

 5. Na kutadila kifwanisu, Yakobi kuvandaka ti bana ya babakala ikwa, mpi nki kikanda kubasikaka na nzila na bo?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Kuyantika 29:32-35; 30:1-26; mpi 35:16-19.

  Mutindu yo kememonana na mbandu ya bana ya babakala 12 ya Yakobi, mbala mingi na ntangu ya ntama nki mutindu Baebreo vandaka kupesa bana ya babakala bazina?

 2. Tanga Kuyantika 37:35.

  Ata Biblia ketanga kaka zina ya Dina, inki mutindu beto mezaba nde Yakobi kuvandaka ti bana mingi ya bankento? (Kuy. 37:34, 35)

Nkenda ya 20

Mambu ya imbi me bwila Dina

 1. Sambu na nki Abrahami ti Izaki kuzolaka ve nde bana na bo kukwela bantu ya Kanana?

 2. Keti Yakobi kundimaka nde mwana na yandi ya nkento kuta kinduku ti bana-bankento ya Kanana?

 3. Na kifwanisu, nani bakala yina ketala Dina, mpi nki kima ya mbi yandi salaka?

 4. Ntangu bo waka mambu yina kuminaka Dina, bampangi na yandi Simoni ti Levi kusalaka inki?

 5. Keti Yakobi kundimaka mambu yina Simeoni ti Levi kusalaka?

 6. Inki mutindu bampasi ya dibuta ya mvimba kuyantikaka?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Kuyantika 34:1-31.

  1. Keti kinduku ya Dina ti bana-bankento ya ntoto ya Kanana kuvandaka dyambu ya yandi salaka kaka mbala mosi? Tendula. (Kuy. 34:1NW)

  2. Sambu na nki Dina kuvandaka mpi na mukumba ya nene na mutindu yandi vidisaka kimwense na yandi? (Gal. 6:7)

  3. Bubu yai, inki mutindu baleke lenda monisa nde bo kebakaka mambu yina kubwilaka Dina bonso lukebisu? (Bing.13:20; 1 Kor. 15:33; 1 Yoa. 5:19)

Nkenda ya 21

Bampangi ya Joseph ke teka yandi

 1. Sambu na nki bampangi ya Yozefi vandaka kuwila yandi kimpala, mpi bo salaka inki?

 2. Inki bampangi ya Yozefi zolaka kusala yandi, kansi Rubeni kutubaka inki?

 3. Inki bampangi ya Yozefi kusalaka ntangu bo monaka bantu ya Ismaele vandaka kuluta?

 4. Inki bampangi ya Yozefi kusalaka sambu na kundimisa tata na bo nde Yozefi kufwaka?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Kuyantika 37:1-35.

  1. Inki mutindu Bakristu lenda landa mbandu ya Yozefi na kuzabisaka mambu ya mbi yina bantu yankaka kesala na dibundu? (Kuy. 37:2; Levi 5:1; 1 Kor. 1:11)

  2. Inki kupusaka bampangi ya Yozefi na kusala yandi mbi? (Kuy. 37:11, 18; Bing. 27:4; Yak. 3:14-16)

  3. Inki dyambu ya Yakobi kusalaka kele kidimbu ya kumonisa mawa ya kyeleka? (Kuy. 37:35)

Nkenda ya 22

Joseph me kota na boloko

 1. Ntangu bo nataka Yozefi na Ezipte, yandi vandaka ti bamvula ikwa, mpi nki kusalamaka ntangu yandi kumaka kuna?

 2. Sambu na nki bo kotisaka Yozefi na boloko?

 3. Inki mukumba bo pesaka Yozefi na boloko?

 4. Na boloko, inki Yozefi kusalaka sambu na kapita ya bansadi ya mesa mpi kapita ya bansadi ya kikuku ya Farao?

 5. Inki kusalamaka ntangu bo basisaka kapita ya bansadi ya mesa na boloko?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Kuyantika 39:1-23.

  Sambu Nzambi kupesaka ntete ve ata nsiku mosi ya kusonika yina vandaka kubuyisa bizumba na ntangu ya Yozefi, inki kupusaka yandi na kutina nkento ya Potifare? (Kuy. 2:24; 20:3; 39:9)

 2. Tanga Kuyantika 40:1-23.

  1. Tubila na bunkufi ndosi ya kapita ya bansadi ya mesa mpi ntendula yina Yehowa kupesaka Yozefi. (Kuy. 40:9-13)

  2. Kapita ya bansadi ya kikuku kulalaka nki ndosi, mpi yo vandaka kutendula inki? (Kuy. 40:16-19)

  3. Bubu yai nki mutindu kimvuka ya mpika ya kwikama mpi ya mayele kelandaka nkadilu ya Yozefi? (Kuy. 40:8; Nk. 36:10; Yoa. 17:17; Bis.17:2, 3)

  4. Inki mutindu Kuyantika 40:20 kesadisa Bakristu na kubakisa mbote mutindu bo fwete tadila bankinsi ya lubutuku? (Lo. 7:1; Mar. 6:21-28)

Nkenda ya 23

Bandosi ya Faraon

 1. Inki kukuminaka Farao na mpimpa mosi?

 2. Nsukansuka, sambu na nki kapita ya bansadi ya mesa kuyibukaka Yozefi?

 3. Mutindu yo kemonana na kifwanisu, inki bandosi zole Farao kulalaka?

 4. Inki ntendula Yozefi kupesaka sambu na bandosi yango?

 5. Inki mutindu Yozefi kukumaka muntu ya kuluta mfunu mpi kilandi ya Farao na Ezipte?

 6. Sambu na nki bampangi ya Yozefi kukwendaka na Ezipte, mpi sambu na nki bo zabaka yandi ve?

 7. Inki ndosi Yozefi kuyibukaka, mpi yo sadisaka yandi na kubakisa inki?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Kuyantika 41:1-57.

  1. Inki mutindu Yozefi kubendaka dikebi na Yehowa, mpi na nki mutindu Bakristu lenda landa mbandu na yandi bubu yai? (Kuy. 41:16, 25, 28; Mat. 5:16; 1 Pie. 2:12)

  2. Inki mutindu bamvula ya madya mingi ti bamvula ya nzala yina kuvandaka na Ezipte kemonisa pwelele luswaswanu yina kele bubu yai na kati ya luzingu ya kimpeve ya bansadi ya Yehowa ti bantu yina kele na kati ya Kikristu? (Kuy. 41:29, 30; Am. 8:11, 12)

 2. Tanga Kuyantika 42:1-8 mpi 50:20.

  Keti yo kele mbi nde bansambidi ya Yehowa kufukama na ntwala ya muntu mosi sambu na kupesa yandi lukumu ti luzitu sambu na kiyeka na yandi kana yo kele kikalulu ya bantu ya kisika yina? (Kuy. 42:6)

Nkenda ya 24

Joseph kumeka bampangi na yandi

 1. Sambu na nki Yozefi kukusilaka bampangi na yandi nde bo kwendaka kuna sambu na kutala insi?

 2. Sambu na nki Yakobi kubikaka nde mwana na yandi ya leke, Benyamini, kukwenda na Ezipte?

 3. Inki mutindu dikopa ya palata ya Yozefi kukotaka na saki ya Benyamini?

 4. Inki Yuda lombaka nde bo sala yandi sambu bo yambula Benyamini?

 5. Inki mutindu bampangi ya Yozefi kubalulaka ntima?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Kuyantika 42:9-38.

  Inki mutindu mambu yina Yozefi kutubaka na Kuyantika 42:18 kele ngibusa ya mbote sambu na bantu yina kele na mikumba na organizasio ya Yehowa bubu yai? (Neh. 5:15; 2 Kor. 7:1, 2)

 2. Tanga Kuyantika 43:1-34.

  1. Ata Rubeni kuvandaka mwana ya ntete, inki mutindu yo kemonana pwelele nde Yuda muntu kumaka kutuba na zina ya bampangi na yandi? (Kuy. 43:3, 8, 9; 44:14, 18; 1 Bans. 5:2)

  2. Inki mutindu Yozefi kumekaka bampangi na yandi, mpi sambu na inki? (Kuy. 43: 33, 34)

 3. Tanga Kuyantika 44:1-34.

  1. Na mayele yina Yozefi kusadilaka sambu bampangi na yandi kuzaba yandi ve, inki mutindu yandi kudimonisaka? (Kuy. 44:5, 15; Levi 19:26)

  2. Inki mutindu bampangi ya Yozefi kumonisaka nde mpeve ya kimpala yina bo vandaka na yo ntete sambu na mpangi na bo kuvandaka dyaka ve? (Kuy. 44:13, 33, 34)

Nkenda ya 25

Jakob me kuma na Egypte

 1. Inki kusalamaka ntangu Yozefi kudisongaka na bampangi na yandi?

 2. Inki Yozefi kutendudilaka bampangi na yandi na mawete yonso?

 3. Inki Farao kutubaka ntangu bo zabisaka yandi nde bampangi ya Yozefi mekuma?

 4. Dibuta ya Yakobi yina kukwendaka na Ezipte kuvandaka ti bantu ikwa?

 5. Na nki zina bo kumaka kubinga dibuta ya Yakobi, mpi sambu na inki?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Kuyantika 45:1-28.

  Inki mutindu disolo ya Biblia yina ketubila Yozefi kemonisa nde Yehowa lenda balula mambu ya mbi ya bantu kezola kusadila bansadi na yandi na mpila nde yo buta bambuma ya mbote? (Kuy. 45:5-8; Yez. 8:10; Filp. 1:12-14)

 2. Tanga Kuyantika 46:1-27.

  Inki kivuvu Yehowa kupesaka dyaka Yakobi ntangu yandi vandaka kukwenda na Ezipte? (Kuy. 46:1-4, NW, noti na nsi ya lutiti.)

Nkenda ya 26

Job me kwikama na Nzambi

 1. Yobi kuvandaka nani?

 2. Inki Satana mekaka na kusala? Keti yandi nungaka?

 3. Yehowa kupesaka Satana nswa ya kusala inki, mpi sambu na inki?

 4. Sambu na nki nkento ya Yobi kusongaka yandi nde ‘finga Nzambi ebuna nge fwa?’ (Tala kifwanisu.)

 5. Mutindu nge lenda mona yo na kifwanisu ya zole, inki mutindu Yehowa kusakumunaka Yobi, mpi sambu na inki?

 6. Kana beto kele ya kwikama na Yehowa bonso Yobi, inki balusakumunu beto tabaka?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Yobi 1:1-22.

  Inki mutindu Bakristu lenda landa mbandu ya Yobi bubu yai? (Yobi 1:1; Filp. 2:15; 2 Pie. 3:14)

 2. Tanga Yobi 2:1-13.

  Na nki mitindu zole ya kuswaswana Yobi ti nkento na yandi kutadilaka bampasi yina Satana kubasisaka? (Yobi 2:9, 10; Bing. 19:3; Mis. 7:7; Mal. 3:14)

 3. Tanga Yobi 42:10-17.

  1. Inki kufwanana kele na kati ya balusakumunu yina Yobi kubakaka mpi yina ya Yezu kubakaka sambu yandi vandaka na luzingu ya kwikama? (Yobi 42:12; Filp. 2:9-11)

  2. Inki mutindu balusakumunu yina Yobi kubakaka sambu yandi vandaka kaka ya kwikama na Nzambi kepesa beto kikesa? (Yobi 42:10, 12; Baeb. 6:10; Yak. 1:2-4, 12; 5:11)

Nkenda ya 27

Bana ya Israele me kuma bampika

 1. Na kifwanisu, bakala yina mesimba fimbu kele nani, mpi yandi kebula nani?

 2. Na nima ya lufwa ya Yozefi, inki kukuminaka bantu ya Izraele?

 3. Sambu na nki bantu ya Ezipte kumaka kuwa bantu ya Izraele boma?

 4. Inki nsiku Farao kupesaka bankento yina vandaka kubutisa bankento ya Izraele?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Kubasika 1:6-22.

  1. Na nki mutindu Yehowa yantikaka kulungisa lusilu yina yandi pesaka Abrahami? (Kub. 1:7; Kuy. 12:2; Bis. 7:17)

  2. Inki mutindu bankento ya Baebreo yina vandaka kubutisa kuzitisaka busantu ya luzingu? (Kub. 1:17; Kuy. 9:6)

  3. Inki mutindu Yehowa kusakumunaka kwikama ya bankento yina vandaka kubutisa? (Kub. 1:20, 21; Bing. 19:17)

  4. Inki mutindu Satana mekaka na kubebisa lukanu ya Yehowa na yina metala Nkuna ya Abrahami ya yandi silaka? (Kub. 1:22; Mat. 2:16)

Nkenda ya 28

Moïse me guluka na masa

 1. Bebe ya beto kemona na kifwanisu kele nani, mpi yandi kesimba musapi ya nani?

 2. Mama ya Moize kusalaka nki sambu na kugulusa yandi na lufwa?

 3. wana-nkento ya fyoti yina kele na kifwanisu kele nani, mpi yandi kesala inki?

 4. Ntangu mwana-nkento ya Farao kumonaka bebe, inki dibanza Miriami kupesaka yandi?

 5. Inki mambu mwana-nkento ya Farao kuzabisaka mama ya Moize?

Ngyufula ya ngika:

 1. Tanga Kubasika 2:1-10.

  Inki dibaku mama ya Moize kuvandaka na yo ya kusansa mpi kulonga Moize na buleke na yandi, mpi nki mbandu yo kepesa bibuti bubu yai? (Kub. 2:9, 10; Kul. 6:6-9; Bing. 22:6; Ef. 6:4; 2 Tim. 3:15)

Nkenda ya 29

Moïse me tina

 1. Moize kuyelaka na wapi, kansi nki mambu yandi zabaka na yina metala bibuti na yandi?

 2. Inki Moize kusalaka ntangu yandi lungisaka bamvula 40?

 3. Inki Moize kuzabisaka bakala mosi ya Izraele yina vandaka kunwana, mpi nki mvutu bakala yango kupesaka?

 4. Sambu na nki Moize kutinaka Ezipte?

 5. Moize kutinaka na wapi, mpi kuna yandi kutanaka ti nani?

 6. Inki Moize kusalaka na nsungi ya bamvula 40 na nima ya kutina Ezipte?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Kubasika 2:11-25.

  Ata yandi lutisaka bamvula mingi na kulonguka mayele ya bantu ya Ezipte, inki mutindu Moize kumonisaka kwikama na yandi na Yehowa mpi na bantu na yandi? (Kub. 2:11, 12; Baeb. 11:24)

 2. Tanga Bisalu 7:22-29.

  Inki dilongi beto lenda baka na mutindu Moize kusosaka na kukatula bantu ya Izraele na kimpika na Ezipte na luzolo na yandi mosi? (Bis. 7:23-25; 1 Pie. 5:6, 10)

Nkenda ya 30

Moïse na mongo ya Horeb

 1. Pesa zina ya ngumba ya beto kemona na kifwanisu.

 2. Tendula kima ya kuyituka yina Moize kumonaka ntangu yandi kwendaka na ngumba ti bitwisi na yandi?

 3. Ndinga ya kukatukaka na nti yina vandaka kupela tiya kutubaka inki, mpi yo vandaka ndinga ya nani?

 4. Inki mvutu Moize kupesaka ntangu Nzambi kuzabisaka yandi nde yandi tabasisa bantu ya Izraele na Ezipte?

 5. Inki Nzambi kusongaka Moize na kutuba kana bantu kuyula nde nani kutindaka yandi?

 6. Inki mutindu Moize zolaka kundimisa bantu nde Nzambi muntu kutindaka yandi?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Kubasika 3:1-22.

  Inki mutindu mambu yina Moize kukutanaka ti yo kepesa beto kivuvu nde ata beto kemona nde beto mefwana ve na kulungisa mukumba mosi ya teokrasi, Yehowa tasadisa beto? (Kub. 3:11, 13; 2 Kor. 3:5, 6)

 2. Tanga Kubasika 4:1-20.

  1. Inki mutindu Moize kusobaka mabanza na yandi na bamvula 40 yina yandi lutisaka na Madiani, mpi nki dilongi bantu yina kezola kubaka mikumba na dibundu lenda baka na mbandu na yandi? (Kub. 2:11, 12; 4:10, 13; Mis. 6:8; 1 Tim. 3:1, 6, 10)

  2. Kana Yehowa mepesa beto disipline na nzila ya organizasio na yandi, mbandu ya Moize lenda pesa beto nki kivuvu? (Kub. 4:12-14; Nk. 103:14; Baeb. 12:4-11)

Nkenda ya 31

Moïse na Aaron na nzo ya Faraon

 1. Inki bupusi bidimbu ya nkumbwa yina Moize ti Aroni kusalaka kuvandaka na yo na bantu ya Izraele?

 2. Inki mambu Moize ti Aroni kuzabisaka Farao, mpi nki mvutu yandi pesaka?

 3. Mutindu yo kemonana na kifwanisu, inki kusalamaka ntangu Aroni kulosaka nkawa na yandi na ntoto?

 4. Inki mutindu Yehowa kulongaka Farao, mpi nki mvutu Farao kupesaka?

 5. Inki kusalamaka na nima ya ndola ya kumi?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Kubasika 4:27-31 mpi 5:1-23.

  Inki Farao zolaka kutuba ntangu yandi tubaka nde: “Mono zaba Mfumu Nzambi ve”? (Kub. 5:2; 1 Sam. 2:12; Roma 1:21)

 2. Tanga Kubasika 6:1-13, 26-30.

  1. Na nki mutindu Yehowa kudisongaka ve na Abrahami, na Izaki, mpi na Yakobi? (Kub. 3:13, 14; 6:3; Kuy. 12:8)

  2. Inki mutindu beto kekudiwaka na kuzaba nde Yehowa kulandaka na kusadila Moize, ata Moize kudiwaka nde yandi mefwana ve na kulungisa mukumba na yandi? (Kub. 6:12, 30; Luka 21:13-15)

 3. Tanga Kubasika 7:1-13.

  1. Ntangu Moize ti Aroni kuzabisaka Farao bandola ya Yehowa na kikesa yonso, inki mbandu bo bikaka sambu na bansadi ya Nzambi bubu yai? (Kub. 7:2, 3, 6; Bis. 4:29-31)

  2. Inki mutindu Yehowa kumonisaka nde kiyeka na yandi meluta ya banzambi ya Ezipte? (Kub. 7:12; 1 Bans. 29:12)

Nkenda ya 32

Bandola kumi

 1. Sadila bifwanisu ya kele na lutiti yai sambu na kutendula bandola tatu ya ntete yina Yehowa kupesaka bantu ya Ezipte.

 2. Inki luswaswanu kuvandaka na kati ya bandola tatu ya ntete ti bandola yina yankaka?

 3. Inki kuvandaka ndola ya iya, ya tanu mpi ya sambanu?

 4. Tendula ndola ya nsambwadi, ya nana, mpi ya uvwa.

 5. Inki Yehowa kusongaka bantu ya Izraele na kusala na ntwala ya ndola ya kumi?

 6. Inki kuvandaka ndola ya kumi, mpi nki kusalamaka na nima na yo?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Kubasika 7:19–8:19.

  1. Ata banganga ya Ezipte kukukaka mpi na kusala bandola zole ya ntete mutindu mosi ti yina ya Yehowa kupesaka bo, inki bo ndimaka na ngolo na nima ya ndola ya tatu? (Kub. 8:14, 15; Mat. 12:24-28)

  2. Inki mutindu ndola ya iya kumonisaka ngolo ya Yehowa ya kutanina bantu na yandi, mpi kuzaba yo kesalaka nde bansadi ya Nzambi kudiwa nki mutindu ntangu bo takutana ti ‘mpasi ya nene’ yina Biblia kutubilaka na ntwala? (Kub. 8:18, 19; Kus. 7:13, 14; 2 Bans. 16:9)

 2. Tanga Kubasika 8:20; 9:3, 6, 10, 11, 14, 16, 23-25; mpi 10:13-15, 21-23.

  1. Inki bimvuka zole kumonanaka pwelele na Bandola Kumi, mpi dyambu yango fwete pusa beto na kutadila bimvuka yango nki mutindu bubu yai? (Kub. 8:6, 14, 15; 9:14)

  2. Inki mutindu Kubasika 9:16 kesadisa beto na kubakisa sambu na nki Yehowa mepesaka Satana nzila ya kuvanda tii bubu yai? (Roma 9:21, 22)

 3. Tanga Kubasika 12:21-32.

  Inki mutindu nkinsi ya Paki kusadisaka bantu mingi na kuguluka, mpi yo vandaka kifwani ya inki? (Kub. 12:21-23; Yoa. 1:29; Roma 5:18, 19, 21; 1 Kor. 5:7)

Nkenda ya 33

Kusabuka ya nzadi Mbwaki

 1. Babakala ya Izraele ikwa, ti bankento mpi bana kubasikaka na Ezipte, mpi banani kubasikaka kumosi ti bo?

 2. Inki mutindu Farao kudiwaka na nima ya kubikisa bantu ya Izraele nde bo kwenda, mpi yandi salaka inki?

 3. Inki Yehowa kusalaka na kukangisa bantu ya Ezipte nzila sambu bo fwa ve bansadi na yandi?

 4. Inki kusalamaka ntangu Moize kutandulaka nkawa na yandi na zulu ya Nzadi Mbwaki, mpi bantu ya Izraele kusalaka inki?

 5. Inki kusalamaka ntangu bantu ya Ezipte kukotaka na kati ya nzadi na nima ya bantu ya Izraele?

 6. Inki mutindu bantu ya Izraele kumonisaka nde bo vandaka na kyese mpi kuvutulaka ntonda na Yehowa na mutindu yandi gulusaka bo?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Kubasika 12:33-36.

  Inki mutindu Yehowa kusalaka na mpila nde bantu na yandi kubaka lufutu sambu na bamvula yonso ya kimpika yina bo sadilaka bantu ya Ezipte? (Kub. 3:21, 22; 12:35, 36)

 2. Tanga Kubasika 14:1-31.

  Inki mutindu bangogo ya Moize yina kele na Kubasika 14:13, 14 tavanda na bupusi na bansadi ya Yehowa ya bubu yai na bitumba ya Armagedoni yina kekwisa? (2 Bans. 20:17; Nk. 91:8)

 3. Tanga Kubasika 15:1-8, 20, 21.

  1. Sambu na nki bansadi ya Yehowa fwete kembila yandi ti bankunga? (Kub. 15:1, 2; Nk. 105:2, 3; Kus. 15:3, 4)

  2. Na Nzadi Mbwaki, inki mbandu ya kukembila Yehowa Miriami ti bankento yankaka kubikilaka Bakristu yina kele bankento bubu yai? (Kub. 15:20, 21; Nk. 68:12)

Nkenda ya 34

Madya yampa

 1. Na kifwanisu, inki bantu ke na kulokuta na ntoto, mpi bo vandaka kubinga yo inki?

 2. Inki nsiku Moize kupesaka bantu sambu na yina metala kulokuta mana?

 3. Yehowa kusongaka bantu na kusala nki na kilumbu ya sambanu, mpi sambu na inki?

 4. Inki kimpa Yehowa vandaka kusala ntangu bantu ya Izraele vandaka kubika mana tii na kilumbu ya nsambwadi?

 5. Yehowa kupesaka bantu mana na nsungi ya bantangu ikwa?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Kubasika 16:1-36; mpi Kutanga 11:7-9.

  1. Kubasika 16:8 kemonisa nki na yina metala mfunu ya kuzitisa bantu yina bo mepesaka mikumba ya teokrasi na dibundu ya Bukristu? (Baeb. 13:17)

  2. Na ntoto ya makanga, inki mutindu Yehowa vandaka kuyibusa bantu ya Izraele konso kilumbu nde yandi muntu vandaka kusimba luzingu na bo? (Kub. 16:14-16, 35; Kul. 8:2, 3)

  3. Inki ntendula ya kifwani Yezu kupesaka sambu na mana, mpi nki mambote beto kebakaka na “mampa yina vandaka kukatuka na zulu”? (Yoa. 6:31-35, 40)

 2. Tanga Yozue 5:10-12.

  Bantu ya Izraele kudyaka mana bamvula ikwa, inki mutindu dyambu yango vandaka kumeka bo, mpi nki dilongi beto lenda baka na disolo yai? (Kub. 16:35; Kut. 11:4-6; 1 Kor. 10:10, 11)

Nkenda ya 35

Jéhovah ke pesa bansiku na yandi

 1. Kiteso ya bangonda zole na nima ya kubasika na Ezipte, bantu ya Izraele kutulaka camp na bo wapi?

 2. Yehowa kutubaka nde yandi kezola bantu kusala inki, mpi nki mvutu bo pesaka?

 3. Sambu na nki Yehowa kupesaka Moize matadi zole ya nsiku?

 4. Katula Bansiku Kumi, inki bansiku yankaka Yehowa kupesaka bantu ya Izraele?

 5. Inki bansiku zole Yezu Kristu kutubaka nde yo meluta mfunu?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Kubasika 19:1-25; 20:1-21; 24:12-18; mpi 31:18.

  Inki mutindu bangogo yina kele na Kubasika 19:8 kesadisa beto na kubakisa mambu yina beto fwete sala sambu na kukuma Mukristu yina mekudipesa? (Mat. 16:24; 1 Pie. 4:1-3)

 2. Tanga Kulonga 6:4-6; Levi 19:18; mpi Matayo 22:36-40.

  Inki mutindu Bakristu kemonisaka zola na bo na Nzambi mpi na mfinangani na bo? (Mar. 6:34; Bis. 4:20; Roma 15:2)

Nkenda ya 36

Mwana ngombe ya wolo

 1. Na kifwanisu, bantu ke na kusala inki, mpi sambu na inki?

 2. Sambu na nki Yehowa kuwaka makasi, mpi nki Moize kusalaka ntangu yandi monaka mambu yina bantu vandaka kusala?

 3. Inki Moize kusongaka bantu yankaka na kusala?

 4. Disolo yai fwete longa beto nki dilongi?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Kubasika 32:1-35.

  1. Inki mutindu disolo yai kemonisa mutindu Yehowa ketadilaka kuvukisa dibundu ya luvunu ti lusambu ya kyeleka? (Kub. 32:4-6, 10; 1 Kor. 10:7, 11)

  2. Sambu na nki Bakristu fwete sadila mayele ntangu bo kepona bansaka ya kulutisila ntangu, mu mbandu bankunga mpi makinu? (Kub. 32:18, 19; Ef. 5:15, 16; 1 Yoa. 2:15-17)

  3. Inki mutindu dikanda ya Levi kupesaka mbandu mosi ya mbote na yina metala kunwanina lunungu? (Kub. 32:25-28; Nk. 18:26)

Nkenda ya 37

Nzo-tenta ya lusambu

 1. Tanga zina ya nzo yai ya kele na kifwanisu, mpi bo vandaka kusadila yo sambu na inki?

 2. Sambu na nki Yehowa kusongaka Moize na kusala tenta na mpila nde bo lenda katula mpi kunata yo kukonda mpasi?

 3. Inki sanduku kuvandaka na suku ya fyoti na nsuka ya tenta, mpi nki vandaka na kati ya sanduku yango?

 4. Yehowa kuponaka nani na kuvanda mbuta-nganga, mpi nki mbuta-nganga vandaka kusala?

 5. Tanga bima tatu yina kuvandaka na suku ya nene ya tenta.

 6. Tanga bima zole yina kuvandaka na kibansala ya tabernakle, mpi nki bo vandaka kusadila yo?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Kubasika 25:8-40; 26:1-37; 27:1-8; mpi 28:1.

  Basherube yina kuvandaka na zulu ya “sanduku ya kimbangi” (NW) vandaka kifwani ya inki? (Kub. 25:20, 22; Kut. 7:89; 2 Bant. 19:15)

 2. Tanga Kubasika 30:1-10, 17-21; 34:1, 2; mpi Baebreo 9:1-5.

  1. Sambu na nki Yehowa kutubilaka mingi mfunu ya kuvanda ntangu yonso bunkete na nitu sambu na banganga-Nzambi yina vandaka kusala na tabernakle, mpi nki mutindu dyambu yango ketadila beto bubu yai? (Kub. 30:18-21; 40:30, 31; Baeb. 10:22)

  2. Inki mutindu ntumwa Polo kumonisaka nde tabernakle ti kuwakana ya Nsiku kuvandaka dyaka ve na ngala ntangu yandi sonikaka mukanda na yandi na Bakristu ya Baebreo? (Baeb. 9:1, 9; 10:1)

Nkenda ya 38

Bantu 12 kwendaka zikisa nsi Kana

 1. Inki nge kemona na kifwanisu na yina metala kisuka ya bambuma, mpi yo katukaka na wapi?

 2. Sambu na nki Moize kutindaka bantu 12 na nsi ya Kanana?

 3. Inki rapore bantu kumi kupesaka Moize ntangu bo vutukaka?

 4. Inki mutindu bantu zole kumonisaka nde bo vandaka kutudila Yehowa ntima, mpi tanga bazina na bo.

 5. Sambu na nki Yehowa kuwaka makasi, mpi nki yandi tubilaka Moize?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Kutanga 13:1-33.

  1. Banani bo ponaka sambu na kukwenda kuzikisa ntoto, mpi nki dibaku ya nene bo vandaka na yo? (Kut. 13:2, 3, 18-20)

  2. Sambu na nki mabanza ya Yozue ti ya Kalebe kuswaswanaka ti ya bantu yina yankaka, mpi yo kelonga beto inki? (Kut. 13:28-30; Mat. 17:20; 2 Kor. 5:7)

 2. Tanga Kutanga 14:1-38.

  1. Inki lukebisu na yina metala kubokutila mimonisi ya Yehowa yina kele na ntoto beto fwete tudila dikebi? (Kut. 14:2, 3, 27; Mat. 25:40, 45; 1 Kor. 10:10)

  2. Inki mutindu Kutanga 14:24 kemonisa nde Yehowa kekudibanzaka sambu na konso muntu na kati ya bansadi na yandi? (1 Bant. 19:18; Bing. 15:3)

Nkenda ya 39

Nkawa ya Aaron

 1. Banani kukolamaka na kiyeka ya Moize ti Aroni, mpi nki mambu bo tubilaka Moize?

 2. Moize kusongaka Kora ti bantu 250 yina kulandaka yandi na kusala inki?

 3. Inki Moize kuzabisaka bantu, mpi nki mambu kubwaka kaka na ntangu yandi manisaka kutuba?

 4. Inki mambu kubwilaka Kora ti bantu 250 yina kulandaka yandi?

 5. Inki Eleazare, mwana ya Aroni, kusalaka ti bima ya kutudila tiya ya bantu yina kufwaka, mpi sambu na inki?

 6. Sambu na nki Yehowa kubasisaka bintuntu na nkawa ya Aroni? (Tala kifwanisu.)

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Kutanga 16:1-49.

  1. Kora ti bantu yina kulandaka yandi kusalaka inki, mpi sambu na nki dyambu yango kuvandaka kidimbu ya kukolama na Yehowa? (Kut. 16:9, 10, 18; Levi 10:1, 2; Bing. 11:2)

  2. Inki ngindu ya mbi Kora ti bantu 250 yina vandaka “bamfumu ya makanda” kuyedisaka? (Kut. 16:1-3; Bing. 15:33; Yez. 49:7)

 2. Tanga Kutanga 17:1-11 mpi 26:10.

  1. Mutindu nkawa ya Aroni kumenaka kumonisaka inki, mpi sambu na nki Yehowa kutubaka nde bo bumba yo na sanduku ya bansiku? (Kut. 17:5, 8, 10)

  2. Inki dilongi ya mfunu beto lenda baka na kidimbu ya nkawa ya Aroni? (Kut. 17:10; Bis. 20:28; Filp. 2:14; Baeb. 13:17)

Nkenda ya 40

Masa basikaka na ditadi

 1. Inki mutindu Yehowa vandaka kusungimina bantu ya Izraele ntangu bo vandaka na ntoto ya makanga?

 2. Inki mabokuta bantu ya Izraele kumonisaka ntangu bo tulaka camp na bo na Kadeshi?

 3. Inki mutindu Yehowa kupesaka bantu ti bambisi na bo masa?

 4. Na kifwanisu, nani muntu yina kekudisonga musapi, mpi sambu na nki yandi kesala mutindu yina?

 5. Sambu na nki Yehowa kuwilaka Moize ti Aroni makasi, mpi nki ndola yandi pesaka bo?

 6. Inki kusalamaka na Ngumba ya Hor, mpi nani kukumaka mbuta-nganga ya Izraele?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Kutanga 20:1-13, 22-29 mpi Kulonga 29:5.

  1. Inki dilongi beto lenda baka na mutindu Yehowa vandaka kusungimina bantu ya Izraele na ntoto ya makanga? (Kul. 29:4; Mat. 6:31; Baeb. 13:5; Yak. 1:17)

  2. Inki mutindu Yehowa kutadilaka kifu yina Moize ti Aroni kusalaka ya kukonda kupesa yandi lukumu na ntwala ya bantu ya Izraele? (Kut. 20:12; 1 Kor. 10:12; Kus. 4:11)

  3. Inki dilongi beto lenda baka na mutindu Moize kutadilaka disipline yina Yehowa kupesaka yandi? (Kut. 12:3; 20:12, 27, 28; Kul. 32:4; Baeb. 12:7-11)

Nkenda ya 41

Nyoka ya kibende

 1. Na kifwanisu, inki mezyunga nti yina, mpi sambu na nki Yehowa kusongaka Moize na kutula yo na nti?

 2. Inki mutindu bantu kumonisaka ve ntonda na mambu yonso yina Nzambi kusadilaka bo?

 3. Bantu kusongaka Moize na kusala nki ntangu Yehowa kutindaka banyoka ya ndikila sambu na kupesa bo ndola?

 4. Sambu na nki Yehowa kusongaka Moize na kusala nyoka ya kibende?

 5. Inki dilongi beto lenda baka na disolo yai?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Kutanga 21:4-9.

  1. Inki lukebisu beto kebaka na mutindu bantu ya Izraele vandaka kubokuta sambu na bangidika yina vandaka kukatuka na Yehowa? (Kut. 21:5, 6; Roma 2:4)

  2. Na bamvu-nkama yina kulandaka, inki mutindu bantu ya Izraele kusadilaka nyoka ya kibende, mpi Ntotila Ezekiasi kusalaka inki? (Kut. 21:9; 2 Bant. 18:1-4)

 2. Tanga Yoane 3:14, 15.

  Inki mutindu nyoka ya kibende yina bo tulaka na nti bonso kidimbu kufwanaka mpenza na kumonisa mutindu bo tulaka Yezu Kristu na zulu ya nti? (Gal. 3:13; 1 Pie. 2:24)

Nkenda ya 42

Mpunda-buluku ya Balaam tubaka

 1. Balaka kuvandaka nani, mpi sambu na nki yandi tindaka Balami?

 2. Sambu na nki mpunda-buluku ya Balami kuvandaka na ntoto na kati ya nzila?

 3. Balami kuwaka mpunda-buluku ketuba inki?

 4. Inki mambu wanzyo kusongaka Balami?

 5. Inki kusalamaka ntangu Balami kumekaka na kusinga Izraele?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Kutanga 21:21-35.

  Sambu na nki Izraele kubedisaka Ntotila Sihoni, mfumu ya bantu ya Amore, ti Ntotila Ogi, mfumu ya bantu ya Bashani? (Kut. 21:21, 23, 33, 34)

 2. Tanga Kutanga 22:1-40.

  Mpusa ya Balami kuvandaka nki ntangu yandi vandaka kusosa na kusinga Izraele, mpi nki malongi beto lenda baka na disolo yai? (Kut. 22:16, 17; Bing. 6:16, 18; 2 Pie. 2:15; Yude 11)

 3. Tanga Kutanga 23:1-30.

  Ata Balami vandaka kutuba bonso nde yandi vandaka nsambidi ya Yehowa, inki mutindu bisalu na yandi kumonisaka yo ve? (Kut. 23:3, 11-14; 1 Sam. 15:22)

 4. Tanga Kutanga 24:1-25.

  Inki mutindu disolo yai ya Biblia kekumisa lukwikilu na beto ngolo na kulungana ya lukanu ya Yehowa? (Kut. 24:10; Yez. 54:17)

Nkenda ya 43

Josué me kuma ntwadisi

 1. Tanga bazina ya babakala zole yina metelama ti Moize na kifwanisu.

 2. Inki Yehowa kutubilaka Yozue?

 3. Sambu na nki Moize kumataka na nsongi ya Ngumba ya Nebo, mpi nki Yehowa kutubilaka yandi?

 4. Moize kuvandaka ti bamvula ikwa ntangu yandi fwaka?

 5. Sambu na nki bantu vandaka na mawa, kansi nki kikuma bo vandaka na yo sambu na kuvanda na kyese?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Kutanga 27:12-23.

  Inki mukumba ya nene Yehowa kupesaka Yozue, mpi nki mutindu Yehowa kesungiminaka bantu na Yandi bubu yai? (Kut. 27:15-19; Bis. 20:28; Baeb. 13:7)

 2. Tanga Kulonga 3:23-29.

  Sambu na nki Yehowa kupesaka ve Moize ti Aroni nzila ya kukota na ntoto ya lusilu, mpi nki dilongi beto lenda baka na disolo yai? (Kul. 3:25-27; Kut. 20:12, 13)

 3. Tanga Kulonga 31:1-8, 14-23.

  Inki mutindu bangogo ya nsuka yina Moize kutubilaka bantu ya Izraele kemonisa nde yandi ndimaka disipline ya Yehowa na kudikulumusa yonso? (Kul. 31:6-8, 23)

 4. Tanga Kulonga 32:45-52.

  Inki mutindu Ndinga ya Nzambi fwete vanda na bupusi na luzingu na beto? (Kul. 32:47; Levi 18:5; Baeb. 4:12)

 5. Tanga Kulonga 34:1-12.

  Ata Moize kumonaka ve Yehowa kimuntu-kimuntu, inki Kulonga 34:10 kemonisa na yina metala bangwisana na yandi ti Yehowa? (Kub. 33:11, 20; Kut. 12:8)

Nkenda ya 44

Bantu zole zikisaka Yeriko

 1. Rahabi vandaka kuzinga na wapi?

 2. Babakala zole yina kele na kifwanisu kele banani, mpi sambu na nki bo kwendaka na Yeriko?

 3. Ntotila ya Yeriko kusongaka Rahabi na kusala inki, mpi nki mvutu yandi pesaka?

 4. Inki mutindu Rahabi kusadisaka babakala yina zole, mpi nki lusadisu yandi lombaka?

 5. Inki lusilu bantu yina zole kupesaka Rahabi?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Yozue 2:1-24.

  Inki mutindu lusilu ya Yehowa yina kele na Kubasika 23:28 kulunganaka ntangu bantu ya Izraele kunwanisaka Yeriko? (Yoz. 2:9-11)

 2. Tanga Baebreo 11:31.

  Inki mutindu mbandu ya Rahabi kemonisa mfunu ya lukwikilu? (Roma 1:17; Baeb. 10:39; Yak. 2:25)

Nkenda ya 45

Kusabuka ya masa Yurdani

 1. Inki dyambu ya kuyituka Yehowa kusalaka sambu bantu ya Izraele kusabuka Masa Yordani?

 2. Inki bisalu ya kemonisa lukwikilu yo lombaka nde bantu ya Izraele kusala sambu na kusabuka Masa Yordani?

 3. Sambu na nki Yehowa kutubilaka Yozue na kuvukisa matadi 12 ya nene yina bo bakaka na kati-kati ya nzadi?

 4. Inki kusalamaka ntangu banganga-Nzambi kubasikaka na Yordani?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Yozue 3:1-17.

  1. Mutindu disolo yai memonisa yo, inki beto fwete sala sambu na kubaka lusadisu mpi balusakumunu ya Yehowa? (Yoz. 3:13, 15; Bing. 3:5; Yak. 2:22, 26)

  2. Masa ya Yordani kuvandaka nki mutindu ntangu bantu ya Izraele kusabukaka sambu na kukota na Ntoto ya Lusilu, mpi nki mutindu mambu yango kupesaka zina ya Yehowa lukumu? (Yoz. 3:15; 4:18; Nk. 66:5-7)

 2. Tanga Yozue 4:1-18.

  Sambu na nki kikuma bo bakaka matadi 12 na Yordani mpi bo tulaka yo na Gilgali? (Yoz. 4:4-7)

Nkenda ya 46

Bibaka ya Yeriko

 1. Inki Yehowa kusongaka bantu ya bitumba ti banganga-Nzambi na kusala na bilumbu sambanu?

 2. Yo lombaka nde babakala yina kusala nki na kilumbu ya nsambwadi?

 3. Mutindu nge kemona yo na kifwanisu, inki ke na kusalama na bibaka ya Yeriko?

 4. Sambu na nki nsinga ya mbwaki ke na kulela na nela?

 5. Yozue kusongaka bantu ya bitumba na kusala nki na bantu mpi na mbanza, kansi nki yandi tubaka sambu na wolo, mbongo, kuivre mpi bibende?

 6. Yozue kusongaka bantu yina kwendaka kuzikisa nsi na kusala inki?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Yozue 6:1-25.

  1. Na nki mutindu kutambula yina bantu ya Izraele kutambulaka na nzyunga ya Yeriko na kilumbu ya nsambwadi mefwanana ti kisalu ya kusamuna ya Bambangi ya Yehowa na bilumbu yai ya nsuka? (Yoz. 6:15, 16; Yez. 60:22; Mat. 24:14; 1 Kor. 9:16)

  2. Inki mutindu mbikudulu yina kele na Yozue 6:26 kulunganaka bamvula kiteso ya 500 na nima, mpi yo kelonga beto nki na yina metala ndinga ya Yehowa? (Yoz. 6:26; 1 Bant. 16:34; Yez. 55:10)

Nkenda ya 47

Muyibi mosi na Israele

 1. Na kifwanisu, nani bakala yina ke na kuzika bimvwama ya yandi bakaka na Yeriko, mpi banani ke na kusadisa yandi?

 2. Sambu na nki dyambu yina Akani ti dibuta na yandi kusalaka kuvandaka mbi kibeni?

 3. Inki Yehowa kutubaka ntangu Yozue kuyulaka sambu na nki bantu ya Izraele kubelaka bitumba yina bo nwanaka ti bantu ya Ai?

 4. Ntangu bo nataka Akani ti dibuta na yandi na ntwala ya Yozue, inki kubwilaka bo?

 5. Inki dilongi ya mfunu beto kebaka na ndola yina Akani kubakaka?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Yozue 7:1-26.

  1. Bisambu ya Yozue kumonisaka nki sambu na yina metala bangwisana na yandi ti Ngangi na yandi? (Yoz. 7:7-9; Nk. 119:145; 1 Yoa. 5:14)

  2. Mbandu ya Akani kemonisa inki, mpi sambu na nki yo kele lukebisu sambu na beto? (Yoz. 7:11, 14, 15; Bing. 15:3; 1 Tim. 5:24; Baeb. 4:13)

 2. Tanga Yozue 8:1-29.

  Inki mukumba konso muntu na kati na beto kele na yo na dibundu ya Bukristu bubu yai? (Yoz. 7:13; Levi 5:1; Bing. 28:13)

Nkenda ya 48

Mayele ya bantu ya Ngiboni

 1. Inki mutindu bantu ya Gabaoni kuswaswanaka ti bantu ya Kanana yina vandaka kuzinga na bambanza ya penepene?

 2. Mutindu kifwanisu kemonisa yo, bantu ya Gabaoni ke na kusala inki, mpi sambu na inki?

 3. Inki lusilu Yozue ti bamfumu ya Izraele kupesaka bantu ya Gabaoni, kansi nki bo zabaka na nima ya bilumbu tatu?

 4. Inki kusalamaka ntangu bantotila ya bambanza yankaka kuwaka nde bantu ya Gabaoni mesala kuwaka ti bantu ya Izraele?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Yozue 9:1-27.

  1. Sambu Yehowa kusongaka dikanda ya Izraele na “kufwa-fwa bantu yonso na nzila,” inki bikalulu yandi monisaka na mutindu yandi kufwaka ve bantu ya Gabaoni? (Yoz. 9:22, 24; Mat. 9:13; Bis. 10:34, 35; 2 Pie. 3:9)

  2. Inki mbandu ya mbote Yozue kubikilaka Bakristu bubu yai na mutindu yandi kangamaka na kuwakana yina yandi salaka ti bantu ya Gabaoni? (Yoz. 9:18, 19; Mat. 5:37; Ef. 4:25)

 2. Tanga Yozue 10:1-5.

  Bubu yai nki mutindu kibuka ya nene kelandaka mbandu ya bantu ya Gabaoni, mpi sambu na inki bo kenwanisaka bo? (Yoz. 10:4; Zak. 8:23; Mat. 25:35-40; Kus. 12:17)

Nkenda ya 49

Ntangu me telama

 1. Na kifwanisu, inki Yozue ke na kutuba, mpi sambu na inki?

 2. Inki mutindu Yehowa kusadisaka Yozue ti bantu na yandi ya bitumba?

 3. Yozue kubedisaka bantotila ya bambeni ikwa, mpi yo bakaka bantangu ikwa?

 4. Sambu na nki Yozue kukabulaka ntoto ya Kanana?

 5. Yozue kufwaka ti bamvula ikwa, mpi nki kubwilaka bantu na nima?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Yozue 10:6-15.

  Kuzaba nde Yehowa kutedimisaka ntangu ti ngonda kaka kisika mosi sambu na bantu ya Izraele kepesa beto nki kivuvu bubu yai? (Yoz. 10:8, 10, 12, 13; Nk. 18:4; Bing. 18:10)

 2. Tanga Yozue 12:7-24.

  Nani muntu kubedisaka kibeni bantotila 31 ya Kanana, mpi sambu na nki dyambu yai kele mfunu sambu na beto bubu yai? (Yoz. 12:7; 24:11-13; Kul. 31:8; Luka 21:9, 25-28)

 3. Tanga Yozue 14:1-5.

  Inki mutindu bo kabisaka ntoto na kati ya makanda ya Izraele, mpi dyambu yai kemonisa nki sambu na yina metala bimvwama na Paladisu? (Yoz. 14:2; Yez. 65:21; Ezek. 47:21-23; 1 Kor. 14:33)

 4. Tanga Bazuzi 2:8-13.

  Bonso Yozue na Izraele, bubu yai nani kekangaka apostazi nzila? (Baz. 2:8, 10, 11; Mat. 24:45-47; 2 Tes. 2:3-6; Tito 1:7-9; Kus. 1:1; 2:1, 2)

Nkenda ya 50

Bankento zole ya kikesa

 1. Bazuzi kuvandaka banani? Tanga mwa bazina na bo.

 2. Inki dibaku ya nene Debora kuvandaka na yo, mpi yo vandaka kulomba inki?

 3. Ntangu Ntotila Yabini ti mfumu ya basoda na yandi, Sisera, vandaka kumonisa bantu ya Izraele mpasi, inki nsangu ya kukatukaka na Yehowa Debora kupesaka Zuzi Baraka, mpi yandi tubaka nde nani tabaka lukumu?

 4. Inki mutindu Yaele kumonisaka nde yandi vandaka nkento ya kikesa?

 5. Inki kusalamaka na nima ya lufwa ya Ntotila Yabini?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Bazuzi 2:14-22.

  Inki mutindu bantu ya Izraele kupusaka Yehowa na kuwila bo makasi, mpi nki dilongi beto lenda baka na dyambu yai? (Baz. 2:20; Bing. 3:1, 2; Ezek. 18:21-23)

 2. Tanga Bazuzi 4:1-24.

  Na yina metala lukwikilu ti kikesa, inki malongi Bakristu yina kele bankento bubu yai lenda baka na mbandu ya Debora ti Yaele? (Baz. 4:4, 8, 9, 14, 21, 22; Bing. 31:30; 1 Kor. 16:13)

 3. Tanga Bazuzi 5:1-31.

  Inki mutindu beto lenda sadila nkunga ya kununga ya Baraka ti Debora bonso kisambu na yina metala bitumba ya Armagedoni yina kekwisa? (Baz. 5:3, 31; 1 Bans. 16:8-10; Kus. 7:9, 10; 16:16; 19:19-21)

Nkenda ya 51

Luti na Naomi

 1. Inki mutindu Naomi kukumaka na nsi ya Moabi?

 2. Ruti na Orpa kuvandaka banani?

 3. Inki Ruti na Orpa kusalaka ntangu Naomi kusongaka bo na kuvutuka na banzo na bo?

 4. Bozi kuvandaka nani, mpi nki mutindu yandi sadisaka Ruti ti Naomi?

 5. Tanga zina ya mwana yina Bozi ti Ruti kubutaka, mpi sambu na nki beto fwete yibuka yandi?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Ruti 1:1-17.

  1. Inki bangogo ya kitoko ya kemonisa zola ya kwikama Ruti kutubaka? (Ruti 1:16, 17)

  2. Inki mutindu mabanza ya Ruti kemonisa mbote nkadilu yina “mameme ya nkaka” kevandaka ti yo sambu na bapakulami yina kele na ntoto bubu yai? (Yoa. 10:16; Zak. 8:23)

 2. Tanga Ruti 2:1-23.

  Inki mutindu Ruti kepesa mbandu ya mbote na batoko ya bankento bubu yai? (Ruti 2:17, 18; Bing. 23:22; 31:15)

 3. Tanga Ruti 3:5-13.

  1. Inki mutindu Bozi kutadilaka luzolo yina Ruti kumonisaka ya kukwela yandi na kisika ya kukwela leke mosi ya bakala?

  2. Nkadilu ya Ruti kelonga beto nki na yina metala zola ya kwikama? (Ruti 3:10; 1 Kor. 13:4, 5)

 4. Tanga Ruti 4:7-17.

  Inki mutindu babakala yina kele Bakristu bubu yai lenda vanda bonso Bozi? (Ruti 4:9, 10; 1 Tim. 3:1, 12, 13; 5:8)

Nkenda ya 52

Gédéon na bantu na yandi

 1. Inki mutindu mpi sambu na nki bantu ya Izraele kukumaka na ntangu ya mpasi?

 2. Sambu na nki Yehowa kusongaka Gedeoni nde basoda na yandi kuvandaka mingi mpenza?

 3. Basoda ikwa kubikalaka ntangu Gedeoni kusongaka babakala yina vandaka kuwa boma na kuvutuka na nzo na bo?

 4. Na nsadisa ya kifwanisu, tendula mutindu Yehowa kukitisaka ntalu ya basoda ya Gedeoni tii na bantu 300 mpamba.

 5. Inki mutindu Gedeoni kubongisaka bantu na yandi 300, mpi nki mutindu Izraele kunungaka bitumba?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Bazuzi 6:36-40.

  1. Inki mutindu Gedeoni sosaka kuzikisa luzolo ya Yehowa?

  2. Bubu yai, inki mutindu beto kezabaka luzolo ya Yehowa? (Bing. 2:3-6; Mat. 7:7-11; 2 Tim. 3:16, 17)

 2. Tanga Bazuzi 7:1-25.

  1. Inki dilongi beto lenda baka na mbandu ya bantu 300 yina vandaka kukengila na kuswaswana ti bantu yina kutulaka ve dikebi? (Baz. 7:3, 6; Roma 13:11, 12; Ef. 5:15-17)

  2. Kaka mutindu bantu 300 kulongukaka na kutalaka Gedeoni, inki mutindu beto kelongukaka na kutalaka Gedeoni ya Nene, Yezu Kristu? (Baz. 7:17; Mat. 11:29, 30; 28:19, 20; 1 Pie. 2:21)

  3. Inki mutindu Bazuzi 7:21 kesadisa beto na kuvanda na kyese ya kusala na konso kisika yina organizasio ya Yehowa metula beto? (1 Kor. 4:2; 12:14-18; Yak. 4:10)

 3. Tanga Bazuzi 8:1-3.

  Kana yo kelomba kubongisa mavwanga yina kebasikaka na kati na beto ti mpangi mosi ya bakala to ya nkento, inki dilongi beto lenda baka na mutindu Gedeoni kubongisaka mavwanga yina kubasikaka na kati na yandi ti bantu ya Efrayimi? (Bing. 15:1; Mat. 5:23, 24; Luka 9:48)

Nkenda ya 53

Lusilu ya Jefté

 1. Yefte kuvandaka nani, mpi yandi zingaka na nki nsungi?

 2. Inki lusilu Yefte kupesaka Yehowa?

 3. Sambu na nki Yefte kukumaka mawa ntangu yandi vutukaka na nzo na yandi na nima ya kununga bantu ya Amoni na bitumba?

 4. Mwana ya Yefte ya nkento kutubaka nki ntangu yandi zabaka lusilu ya tata na yandi?

 5. Sambu na nki bantu vandaka kuzola mwana ya Yefte ya nkento?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Bazuzi 10:6-18.

  Inki lukebisu yina metala disolo ya kukonda kwikama ya bantu ya Izraele na Yehowa beto fwete landa? (Baz. 10:6, 15, 16; Roma 15:4; Kus. 2:10)

 2. Tanga Bazuzi 11:1-11, 29-40.

  1. Inki mutindu beto mezaba nde kupesa ya Yefte kupesaka mwana na yandi ya nkento bonso “makabu ya kuyoka” kutendulaka ve kuyoka yandi na tiya bonso kimenga ya muntu? (Baz. 11:31; Levi 16:24; Kul. 18:10, 12)

  2. Na nki mutindu Yefte kupesaka mwana na yandi ya nkento bonso kimenga?

  3. Inki dilongi beto lenda baka na nkadilu ya Yefte sambu na lusilu yina yandi salaka na Yehowa? (Baz. 11:35, 39; Lo. 5:4, 5; Mat. 16:24)

  4. Inki mutindu mwana ya Yefte ya nkento kele mbandu ya mbote sambu na baleke yina kele Bakristu na yina metala kubaka lukanu ya kusala kisalu ya kimupasudi-nzila ya ntangu yonso luzingu ya mvimba? (Baz. 11:36; Mat. 6:33; Filp. 3:8)

Nkenda ya 54

Samson

 1. Inki kuvandaka zina ya muntu ya kuluta ngolo na bantu yonso ya mezingaka ntete awa na ntoto, mpi ngolo na yandi kukatukaka na nani?

 2. Mutindu nge kemona yo na kifwanisu, inki Samsoni kusalaka nkosi ya nene kilumbu mosi?

 3. Inki kinsweki Samsoni ke na kutela Dalila na kifwanisu, mpi nki mutindu yo salaka nde bantu ya Filistia kukanga yandi?

 4. Inki mutindu Samsoni kufwaka bambeni na yandi ya Filistia 3000 na kilumbu yandi fwaka?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Bazuzi 13:1-14.

  Inki mutindu Manoa ti nkento na yandi kupesaka bibuti mbandu ya mbote na yina metala kusansa bana na bo? (Baz. 13:8; Nk. 127:3; Ef. 6:4)

 2. Tanga Bazuzi 14:5-9 mpi 15:9-16.

  1. Masolo ya Samsoni yina ketubila mutindu yandi fwaka mwana-ntambu, mutindu yandi zengaka bansinga zole ya mpa yina bo kangisilaka yandi, mpi mutindu yandi sadilaka mukuwa ya mbanga ya mpunda sambu na kufwa bantu 1000 kemonisa nki na yina metala mutindu mpeve santu ya Yehowa kesalaka?

  2. Inki mutindu mpeve santu kesadisaka beto bubu yai? (Baz. 14:6; 15:14; Zak. 4:6; Bis. 4:31)

 3. Tanga Bazuzi 16:18-31.

  Inki mutindu banduku ya mbi kubebisaka Samsoni, mpi nki dilongi beto lenda baka na dyambu yai? (Baz. 16:18, 19; 1 Kor. 15:33)

Nkenda ya 55

Mwana ya fyoti ke sadila Nzambi

 1. Tanga zina ya mwana ya fyoti yina kele na kifwanisu mpi bazina ya bantu yina yankaka.

 2. Inki kisambu Ana kusalaka kilumbu mosi ntangu yandi kwendaka na nzo-tenta ya Yehowa, mpi nki mutindu Yehowa kupesaka yandi mvutu?

 3. Samuele kuvandaka ti bamvula ikwa ntangu bo nataka yandi sambu na kusala na tenta ya Yehowa, mpi nki mama na yandi vandaka kusala sambu na yandi konso mvula?

 4. Tanga bazina ya bana ya Eli, mpi bo vandaka bantu ya nki mutindu?

 5. Inki mutindu Yehowa kubingaka Samuele, mpi nki nsangu Yandi pesaka yandi?

 6. Samuele kukumaka nani ntangu yandi kumaka mbuta, mpi nki kusalamaka ntangu yandi kumaka mununu?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga 1 Samuele 1:1-28.

  1. Inki mbandu ya mbote Elkana kubikilaka bamfumu ya mabuta sambu na yina metala kubaka kisika ya ntete na lusambu ya kyeleka? (1 Sam. 1:3, 21; Mat. 6:33; Filp. 1:10)

  2. Inki dilongi beto lenda baka na mbandu ya Ana na yina metala kunwana ti dyambu mosi ya keyangisa beto? (1 Sam. 1:10, 11; Nk. 55:23; Roma 12:12)

 2. Tanga 1 Samuele 2:11-36.

  Inki mutindu Eli vandaka kuzitisa bana na yandi kuluta Yehowa, mpi nki mutindu dyambu yai lenda vanda lukebisu sambu na beto? (1 Sam. 2:22-24, 27, 29; Kul. 21:18-21; Mat. 10:36, 37)

 3. Tanga 1 Samuele 4:16-18.

  Inki bansangu iya ya mawa kukatukaka na kisika ya bitumba, mpi yo salaka Eli inki?

 4. Tanga 1 Samuele 8:4-9.

  Inki mutindu bantu ya Izraele kusumukaka mingi na Yehowa, mpi nki mutindu beto lenda nwanina Kimfumu na yandi ti kwikama yonso bubu yai? (1 Sam. 8:5, 7; Yoa. 17:16; Yak. 4:4)

Nkenda ya 56

Saül—ntotila ya ntete ya Israele

 1. Na kifwanisu, Samuele ke na kusala inki, mpi sambu na inki?

 2. Sambu na nki Yehowa kuzolaka Saule, mpi yandi vandaka muntu ya nki mutindu?

 3. Tanga zina ya mwana ya Saule ya bakala, mpi nki mambu mwana yango kusalaka?

 4. Sambu na nki Saule kutambikaka kimenga na kisika ya kukinga nde Samuele kusala yo?

 5. Inki malongi beto lenda baka na disolo ya Saule?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga 1 Samuele 9:15-21 mpi 10:17-27.

  Inki mutindu nkadilu ya kudikulumusa ya Saule kusadisaka yandi na kubuya kusala dyambu mosi ya buzoba ntangu bantu yankaka kutubilaka yandi mambu na mutindu mosi ya kukonda luzitu? (1 Sam. 9:21; 10:21, 22, 27; Bing. 17:27)

 2. Tanga 1 Samuele 13:5-14.

  Inki disumu Saule kusalaka na Gilgale? (1 Sam. 10:8; 13:8, 9, 13)

 3. Tanga 1 Samuele 15:1-35.

  1. Inki disumu ya nene Saule kusalaka na yina metala Agagi, ntotila ya Amaleki? (1 Sam. 15:2, 3, 8, 9, 22)

  2. Inki mutindu Saule kumekaka na kupesa kikuma ya mambu ya yandi salaka mpi kupesa foti na bantu yankaka? (1 Sam. 15:24)

  3. Inki lukebisu beto fwete landa bubu yai ntangu bo kepesa beto bandongisila? (1 Sam. 15:19-21; Nk. 141:5; Bing. 9:8, 9; 11:2)

Nkenda ya 57

Nzambi me sola David

 1. Tanga zina ya mwana bakala yai ya kele na kifwanisu, mpi nki mutindu beto mezaba nde yandi vandaka kikesa?

 2. Davidi vandaka kuzinga na wapi, mpi tanga zina ya tata ti ya nkaka na yandi.

 3. Sambu na nki Yehowa kuzabisaka Samuele na kukwenda na nzo ya Yese na Betelemi?

 4. Inki kusalamaka ntangu Yese kunataka bana na yandi nsambwadi na ntwala ya Samuele?

 5. Ntangu bo kotisaka Davidi, Yehowa kuzabisaka Samuele inki?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga 1 Samuele 17:34, 35.

  Inki mutindu mambu yai kemonisa kikesa ya Davidi mpi kikalulu na yandi ya kutudila Yehowa ntima? (1 Sam. 17:37)

 2. Tanga 1 Samuele 16:1-14.

  1. Inki mutindu bangogo ya Yehowa yina kele na 1 Samuele 16:7 kesadisa beto na kukonda kumonisa kikalulu ya kupona-pona mpi na kubuya kuvanda ti bangindu ya mbi ya kutadila bantu kaka na kimuntu na bo ya nganda? (Bis. 10:34, 35; 1 Tim. 2:4)

  2. Inki mutindu mbandu ya Saule kemonisa nde kana Yehowa mekatula mpeve santu na yandi na muntu, mpeve ya mbi lenda yinga na kisika yina kebikalaka mpamba, to mpusa ya ngolo ya kusala mambi? (1 Sam. 16:14; Mat. 12:43-45; Gal. 5:16)

Nkenda ya 58

David na Goliat

 1. Inki ntembe Goliati kutulaka ti basoda ya Izraele?

 2. Goliati kuvandaka nda nki kiteso, mpi nki lufutu Ntotila Saule kusilaka na muntu yina tafwa Goliati?

 3. Inki Davidi kutubaka ntangu Saule kusongaka yandi nde yandi takuka ve kunwana ti Goliati sambu yandi kuvandaka mwana ya fyoti?

 4. Na mvutu ya yandi pesaka Goliati, inki mutindu Davidi kumonisaka nde yandi vandaka kutula ntima na Yehowa?

 5. Mutindu nge kemona yo na kifwanisu, inki Davidi kusadilaka sambu na kufwa Goliati, mpi nki kubwilaka bantu ya Filistia na nima?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga 1 Samuele 17:1-54.

  1. Inki kusalaka nde Davidi kukonda boma, mpi nki mutindu beto lenda landa mbandu ya kikesa na yandi? (1 Sam. 17:37, 45; Ef. 6:10, 11)

  2. Sambu na nki Bakristu fwete buya mpeve ya kutesana bonso yina Goliati kuvandaka na yo ntangu bo kesala bansaka ya kulutisila ntangu? (1 Sam. 17:8; Gal. 5:26; 1 Tim. 4:8)

  3. Inki mutindu bangogo ya Davidi kemonisa nde yandi vandaka kukwikila na lusadisu ya Nzambi? (1 Sam. 17:45-47; 2 Bans. 20:15)

  4. Na kisika ya kutubila kaka bitumba na kati ya bimvuka zole ya basoda, inki mutindu disolo yai kemonisa nde yo vandaka mpenza bitumba na kati ya banzambi ya luvunu mpi Nzambi ya kyeleka, Yehowa? (1 Sam. 17:43, 46, 47)

  5. Inki mutindu bapakulami yina mebikalaka kelandaka mbandu ya Davidi ya kutula ntima na Yehowa? (1 Sam. 17:37; Yer. 1:17-19; Kus. 12:17)

Nkenda ya 59

David kutinaka

 1. Sambu na nki Saule kuwilaka Davidi kimpala, kansi nki mutindu mwana ya Saule, Yonatani, kuswaswanaka?

 2. Inki kusalamaka kilumbu mosi ntangu Davidi vandaka kubudila Saule miziki?

 3. Saule kutubaka nde Davidi fwete sala nki na ntwala ya kukwela mwana na yandi ya nkento Mikale, mpi sambu na nki Saule kutubaka mutindu yina?

 4. Mutindu kifwanisu kemonisa yo, ntangu Davidi vandaka kubudila Saule miziki, inki kusalamaka sambu na mbala ya tatu?

 5. Inki mutindu Mikale kusadisaka Davidi sambu na kugulusa yandi, mpi banda ntangu yina Davidi vandaka kusala nki na nsungi ya bamvula nsambwadi?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga 1 Samuele 18:1-30.

  1. Inki mutindu zola ya ngolo yina Yonatani kuvandaka na yo sambu na Davidi kuvandaka kifwani ya zola yina kele na kati ya “mameme ya nkaka” ti “kibuka ya fyoti”? (1 Sam. 18:1; Yoa. 10:16; Luka 12:32NW; Zak. 8:23)

  2. Sambu Yonatani muntu zolaka kuyinga na kisika ya Saule, inki mutindu 1 Samuele 18:4 kemonisa bulemfu ya kuluta mingi yina Yonatani kuvandaka na yo na muntu yina Nzambi kuponaka sambu na kuvanda ntotila?

  3. Inki mutindu mbandu ya Saule kemonisa nde kimpala lenda nata na disumu ya nene, mpi nki lukebisu mbandu yai kepesa beto? (1 Sam. 18:7-9, 25; Yak. 3:14-16)

 2. Tanga 1 Samuele 19:1-17.

  Inki mutindu Yonatani kutulaka luzingu na yandi na kigonsa ntangu yandi tubaka bangogo yina kele na 1 Samuele 19:4, 5? (1 Sam. 19:1, 6)

Nkenda ya 60

Abigail na David

 1. Tanga zina ya nkento yina kekwisa kukutana ti Davidi na kifwanisu, mpi yandi vandaka muntu ya nki mutindu?

 2. Nabale kuvandaka nani?

 3. Sambu na nki Davidi kutindaka bantu na yandi na kukwenda kulomba bima ya kudya na Nabale?

 4. Inki mambu Nabale kuzabisaka bantu ya Davidi, mpi Davidi kusalaka inki?

 5. Inki mutindu Abigaile kumonisaka nde yandi vandaka nkento ya mayele?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga 1 Samuele 22:1-4.

  Inki mutindu dibuta ya Davidi kepesa mbandu ya mbote na yina metala mutindu beto fwete sadisana na kati ya kimpangi ya Bakristu? (Bing. 17:17; 1 Tes. 5:14)

 2. Tanga 1 Samuele 25:1-43.

  1. Sambu na nki Biblia ketubila Nabale na mutindu mosi ya mbi? (1 Sam. 25:2-5, 10, 14, 21, 25)

  2. Inki dilongi Bakristu yina kele bankento bubu yai lenda baka na mbandu ya Abigaile? (1 Sam. 25:32, 33; Bing. 31:26; Ef. 5:24)

  3. Inki mambu zole ya mbi Abigaile kukangaka Davidi nzila na kusala? (1 Sam. 25:31, 33; Roma 12:19; Ef. 4:26)

  4. Inki mutindu mvutu ya Davidi na bangogo ya Abigaile kesadisa babakala bubu yai na kutadila bankento mutindu Yehowa ketadilaka bo? (Bis. 21:8, 9; Roma 2:11; 1 Pie. 3:7)

Nkenda ya 61

David me kuma ntotila

 1. Inki mambu Davidi ti Abishai kusalaka ntangu Saule vandaka kulala na camp na yandi?

 2. Inki bangyufula Davidi kuyulaka Saule?

 3. Na nima ya kubika Saule, Davidi kukwendaka na wapi?

 4. Inki kupesaka Davidi ntantu mingi na mpila nde yandi sonika nkunga mosi ya kitoko?

 5. Davidi kuvandaka ti bamvula ikwa ntangu bo tulaka yandi ntotila na Ebroni, mpi tanga mwa bazina ya bana na yandi ya babakala.

 6. Na nima, na wapi Davidi kuyalaka bonso ntotila?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga 1 Samuele 26:1-25.

  1. Bangogo ya Davidi yina kele na 1 Samuele 26:11 kemonisa nki nkadilu sambu na ndonga ya teokrasi? (Nk. 37:7; Roma 13:2)

  2. Kana beto kesala mpenza kikesa sambu na kumonisa zola ya ntima kansi bantu kemonisa ve ntonda sambu na yo, inki mutindu bangogo ya Davidi yina kele na 1 Samuele 26:23 lenda sadisa beto na kuvanda kaka na ngindu ya mbote? (1 Bant. 8:32; Nk. 18:21)

 2. Tanga 2 Samuele 1:26.

  Bubu yai, inki mutindu Bakristu lenda yedisa ‘zola ya ngolo mpenza na kati na bo’ bonso zola yina Davidi mpi Yonatani kuvandaka na yo? (1 Pie. 4:8; Kol. 3:14; 1 Yoa. 4:12)

 3. Tanga 2 Samuele 5:1-10.

  1. Davidi kuyalaka bonso ntotila na nsungi ya bamvula ikwa, mpi nki mutindu bo kabisaka nsungi yango? (2 Sam. 5:4, 5)

  2. Bunene ya Davidi kukatukaka na wapi, mpi nki mutindu yo kele ngibusa sambu na beto bubu yai? (2 Sam. 5:10; 1 Sam. 16:13; 1 Kor. 1:31; Filp. 4:13)

Nkenda ya 62

Mpasi na dibuta ya David

 1. Na lusadisu ya Yehowa, nsukansuka nki kukuminaka nsi ya Kanana?

 2. Inki kusalamaka na nkokila mosi ntangu Davidi vandaka na mbalanda ya nzo na yandi?

 3. Sambu na nki Yehowa kuwilaka Davidi makasi mingi?

 4. Na kifwanisu, nani Yehowa kutindaka sambu na kuzabisa Davidi masumu na yandi, mpi muntu yango kutubaka nde nki mambu tabwila Davidi?

 5. Inki mpasi Davidi kumonaka?

 6. Na nima ya Davidi, nani kukumaka ntotila ya Izraele?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga 2 Samuele 11:1-27.

  1. Inki mutindu kuvanda ti mambu mingi ya kusala na kisalu ya Yehowa kele lutaninu sambu na beto?

  2. Inki mutindu Davidi kubwaka na disumu, mpi nki lukebisu dyambu yai kepesa bansadi ya Yehowa bubu yai? (2 Sam. 11:2; Mat. 5:27-29; 1 Kor. 10:12; Yak. 1:14, 15)

 2. Tanga 2 Samuele 12:1-18.

  1. Inki dilongi bankuluntu ti bibuti lenda baka na mutindu Natani kwendaka kupesa Davidi bandongisila? (2 Sam. 12:1-4; Bing. 12:18; Mat. 13:34)

  2. Sambu na nki Yehowa kuwilaka Davidi mawa? (2 Sam. 12:13; Nk. 32:5; 2 Kor. 7:9, 10)

Nkenda ya 63

Salomon ntotila ya mayele

 1. Inki ngyufula Yehowa kuyulaka Salomo, mpi nki mvutu yandi pesaka?

 2. Sambu Yehowa kusepelaka ti bima yina Salomo kulombaka, inki yandi silaka na kupesa yandi?

 3. Inki dikambu ya mpasi bankento zole kunataka na Salomo?

 4. Mutindu nge kemona yo na kifwanisu, inki mutindu Salomo kuzengaka dikambu yango?

 5. Luyalu ya Salomo kuvandaka bonso inki, mpi sambu na inki?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga 1 Bantotila 3:3-28.

  1. Inki dilongi babakala yina bo mepesaka mikumba na organizasio ya Nzambi bubu yai lenda baka na kisambu ya masonga ya kele na 1 Bantotila 3:7 yina Salomo kusalaka? (Nk. 119:105; Bing. 3:5, 6)

  2. Inki mutindu kisambu ya Salomo kele mbandu ya mbote ya kemonisa bima yina beto fwete lomba na bisambu na beto? (1 Bant. 3:9, 11; Bing. 30:8, 9; 1 Yoa. 5:14)

  3. Mutindu Salomo kuzengaka dikambu yina kubwaka na kati ya bankento zole kepesa beto nki kivuvu na yina metala luyalu ya bilumbu kekwisa ya Salomo ya Nene, Yezu Kristu? (1 Bant. 3:28; Yez. 9:5, 6; 11:2-4)

 2. Tanga 1 Bantotila 5:9-14.

  1. Inki mvutu Yehowa kupesaka na kisambu yina Salomo kusalaka sambu na kulomba ntima ya bulemfu? (1 Bant. 5:9)

  2. Na kutadila bikesa yina bantu vandaka kusala sambu na kuwa mayele ya Salomo, inki mutindu beto fwete tadila kulonguka ya Ndinga ya Nzambi? (1 Bant. 5:9, 14; Yoa. 17:3; 2 Tim. 3:16)

Nkenda ya 64

Salomon tungaka tempelo

 1. Salomo manisaka kutunga tempelo ya Yehowa na nima ya bamvula ikwa, mpi sambu na nki yo lombaka mbongo mingi?

 2. Tempelo kuvandaka ti basuku ikwa, mpi nki bo tulaka na suku yina ya nima?

 3. Inki mambu Salomo kutubaka na kisambu na yandi ntangu bo manisaka kutunga tempelo?

 4. Inki mutindu Yehowa kumonisaka nde yandi sepelaka ti kisambu ya Salomo?

 5. Bankento ya Salomo kubendaka yandi na kusala inki, mpi nki kubwilaka yandi?

 6. Sambu na nki Yehowa kuwilaka Salomo makasi, mpi Yehowa kuzabisaka yandi inki?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga 1 Bansangu 28:9, 10.

  Na kutadila bangogo ya Davidi yina kele na 1 Bansangu 28:9, 10, beto fwete sala kikesa na kusala nki na luzingu na beto ya konso kilumbu? (Nk. 19:14; Filp. 4:8, 9)

 2. Tanga 2 Bansangu 6:12-21, 32-42.

  1. Inki mutindu Salomo kumonisaka nde Nzambi ya Kuluta Kuzanguka kevandaka ve na banzo yina bantu ketungaka? (2 Bans. 6:18; Bis. 17:24, 25)

  2. Bangogo ya Salomo yina kele na 2 Bansangu 6:32, 33 kemonisa nki na yina metala Yehowa? (Bis. 10:34, 35; Gal. 2:6)

 3. Tanga 2 Bansangu 7:1-5.

  Kaka mutindu kumona lukumu ya Yehowa vandaka kupusa bana ya Izraele na kukumisa yandi, bubu yai nki beto fwete sala ntangu beto kemona mutindu Yehowa kesakumuna bantu na yandi? (2 Bans. 7:3; Nk. 22:22; 34:2; 96:2)

 4. Tanga 1 Bantotila 11:9-13.

  Inki mutindu luzingu ya Salomo kemonisa mfunu ya kubikala ya kwikama tii na nsuka? (1 Bant. 11:4, 9; Mat. 10:22; Kus. 2:10)

Nkenda ya 65

Nkabisa ya kimfumu

 1. Tanga bazina ya bantu zole yai ya kele na kifwanisu, mpi bo kele banani?

 2. Inki mambu Ahiya kusalaka ti mvwela na yandi, mpi dyambu yina vandaka kutendula inki?

 3. Salomo sosaka kusala Yeroboami inki?

 4. Sambu na nki bantu kutulaka Yeroboami ntotila ya makanda kumi?

 5. Sambu na nki Yeroboami kusalaka biteki zole ya bana bangombe ya wolo, mpi nki kukuminaka nsi ntangu fyoti na nima?

 6. Inki kukuminaka kitini ya makanda zole mpi tempelo ya Yehowa na Yeruzalemi?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga 1 Bantotila 11:26-43.

  Yeroboami kuvandaka muntu ya nki mutindu, mpi Yehowa kusilaka yandi nki kana yandi kulemfuka na bansiku ya Nzambi? (1 Bant. 11:28, 38)

 2. Tanga 1 Bantotila 12:1-33.

  1. Inki dilongi bibuti mpi bankuluntu lenda baka na mbandu ya mbi ya Roboami na yina metala kusadila kiyeka na mutindu mosi ya mbi? (1 Bant. 12:13; Lo. 7:7NW; 1 Pie. 5:2, 3)

  2. Bubu yai, na nani batoko fwete sosa lutwadisu ya mefwana na kutudila ntima ntangu bo kebaka badesizio ya nene na luzingu? (1 Bant. 12:6, 7; Bing. 1:8, 9; 2 Tim. 3:16, 17; Baeb. 13:7)

  3. Inki kupusaka Yeroboami na kusala bisika zole ya lusambu ya mwana-ngombe, mpi nki mutindu dyambu yai kumonisaka mpenza kukonda lukwikilu na Yehowa? (1 Bant. 11:37; 12:26-28)

  4. Nani kupusaka bantu ya kimfumu ya makanda kumi na kukolama na lusambu ya kyeleka? (1 Bant. 12:32, 33)

Nkenda ya 66

Jezabel—mfumu-nkento ya imbi

 1. Yezabele kuvandaka nani?

 2. Sambu na nki Ntotila Akabi kuvandaka na ntantu kilumbu mosi?

 3. Yezabele kusalaka nki sambu na kubakila bakala na yandi Akabi kilanga ya vinu ya Naboti?

 4. Yehowa kutindaka nani sambu na kupesa Yezabele ndola?

 5. Mutindu nge kemona yo na kifwanisu, inki kusalamaka ntangu Yehu kukumaka na nzo ya Yezabele?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga 1 Bantotila 16:29-33 mpi 18:3, 4.

  Mambu kuvandaka mbi nki mutindu na Izraele na bilumbu ya Ntotila Akabi? (1 Bant. 14:9)

 2. Tanga 1 Bantotila 21:1-16.

  1. Inki mutindu Naboti kumonisaka kikesa mpi kwikama na Yehowa? (1 Bant. 21:1-3; Levi 25:23-28)

  2. Inki dilongi beto lenda baka na mbandu ya Ahabi na yina metala kunwana ti dyambu mosi ya kepesa beto mpasi na ntima? (1 Bant. 21:4; Roma 5:3-5)

 3. Tanga 2 Bantotila 9:30-37.

  Inki dilongi beto lenda baka na kikesa ya Yehu na kusala luzolo ya Yehowa? (2 Bant. 9:4-10; 2 Kor. 9:1, 2; 2 Tim. 4:2)

Nkenda ya 67

Jozafat me kudipesa na Nzambi

 1. Yozafati kuvandaka nani, mpi yandi zingaka na nki ntangu?

 2. Sambu na nki bantu ya Izraele kuwaka boma, mpi bantu mingi na kati na bo kusalaka inki?

 3. Inki mvutu Yehowa kupesaka na kisambu ya Yozafati?

 4. Inki dyambu Yehowa kusalaka na ntwala nde bitumba kuyantika?

 5. Inki dilongi beto lenda baka na mbandu ya Yozafati?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga 2 Bansangu 20:1-30.

  1. Inki mutindu Yozafati kumonisaka mambu yina bansadi ya kwikama ya Nzambi fwete sala na ntangu bo mekutana ti mambu yina ketula luzingu na beto na kigonsa? (2 Bans. 20:12; Nk. 25:15; 62:1)

  2. Sambu Yehowa kesadilaka ntangu yonso nzila mosi ya kusolula ntangu yandi kesalaka mambu ti bantu na yandi, inki nzila yandi kesadilaka bubu yai? (2 Bans. 20:14, 15; Mat. 24:45-47; Yoa. 15:15)

  3. Ntangu Nzambi tayantika “bitumba ya kilumbu ya nene ya Nzambi [Nkwa-Ngolo Yonso, NW],” inki mutindu luzingu na beto tavanda bonso yina ya Yozafati? (2 Bans. 20:15, 17; 32:8; Kus. 16:14, 16)

  4. Na kulanda mbandu ya Balevi, bapasudi-nzila ti bamisionere kepesaka makabu ya nki mutindu na kisalu ya kusamuna ya kesalama na ntoto ya mvimba bubu yai? (2 Bans. 20:19; Roma 10:13-15; 2 Tim. 4:2)

Nkenda ya 68

Bana zole futumukaka

 1. Tanga bazina ya bantu tatu yai ya kele na kifwanisu, mpi nki kukuminaka leke yai ya bakala?

 2. Inki kisambu Elia kusalaka sambu na mwana yai ya bakala, mpi nki kusalamaka na nima?

 3. Tanga zina ya nsadisi ya Elia.

 4. Sambu na nki bo bingaka Elisa na nzo ya nkento mosi na Shunemi?

 5. Elisa kusalaka inki, mpi nki kukuminaka mwana yina kufwaka?

 6. Mutindu yo monanaka na nzila ya Elia mpi Elisa, Yehowa ke na kiyeka ya kusala inki?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga 1 Bantotila 17:8-24.

  1. Inki mutindu Nzambi kumekaka bulemfu ti lukwikilu ya Elia? (1 Bant. 17:9; 19:1-4, 10)

  2. Sambu na nki lukwikilu ya mufwidi ya bwala Sarepta kuvandaka ya kuyituka? (1 Bant. 17:12-16; Luka 4:25, 26)

  3. Inki mutindu mambu yina kukuminaka mufwidi ya bwala Sarepta kendimisa bukyeleka ya bangogo ya Yezu yina kele na Matayo 10:41, 42? (1 Bant. 17:10-12, 17, 23, 24)

 2. Tanga 2 Bantotila 4:8-37.

  1. Nkento ya bwala Shunemi kelonga beto nki na yina metala kuyamba banzenza? (2 Bant. 4:8; Luka 6:38; Roma 12:13; 1 Yoa. 3:17)

  2. Na nki mitindu beto lenda monisa bisalu ya kemonisaka mambote na bansadi ya Nzambi ya bubu yai? (Bis. 20:35; 28:1, 2; Gal. 6:9, 10; Baeb. 6:10)

Nkenda ya 69

Kubeluka ya Naaman

 1. Na kifwanisu, inki mambu mwana-nkento yai ketubila nkento yina?

 2. Nkento yina kele na kifwanisu kele nani, mpi nki mwana-nkento yai vandaka kusala na nzo na yandi?

 3. Inki mambu Elisa kusongaka nsadi na yandi na kuzabisa Namani, mpi sambu na nki Namani kuwaka makasi?

 4. Inki kusalamaka ntangu Namani kuwilaka bansadi na yandi?

 5. Sambu na nki Elisa kubuyaka dikabu ya Namani, kansi Gehazi kusalaka inki?

 6. Inki mambu kukuminaka Gehazi, mpi nki dilongi beto lenda baka na disolo yai?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga 2 Bantotila 5:1-27.

  1. Inki mutindu mbandu yina mwana-nkento ya Izraele kubikaka lenda pesa baleke ya bubu yai kikesa? (2 Bant. 5:3; Nk. 8:3; 148:12, 13)

  2. Sambu na nki yo kele mbote nde beto vila ve mbandu ya Namani ntangu bo kepesa beto bandongisila ya mekatuka na Masonuku? (2 Bant. 5:15; Baeb. 12:5, 6; Yak. 4:6)

  3. Inki malongi beto lenda baka kana beto fwanisa mbandu ya Elisa ti ya Gehazi? (2 Bant. 5:9, 10, 14-16, 20; Mat. 10:8; Bis. 5:1-5; 2 Kor. 2:17)

Nkenda ya 70

Jonas na mbisi ya nene

 1. Yonasi kuvandaka nani, mpi Yehowa kusongaka yandi na kusala inki?

 2. Sambu yandi zolaka ve kukwenda na kisika yina Yehowa kutindaka yandi, inki Yonasi kusalaka?

 3. Inki Yonasi kusongaka bansadi ya maswa na kusala sambu kitembo kulembama?

 4. Mutindu nge kemona yo na kifwanisu, inki kusalamaka ntangu Yonasi kudindaka na masa?

 5. Yonasi kuvandaka na divumu ya mbisi ya nene bilumbu ikwa, mpi nki yandi salaka kuna?

 6. Yonasi kukwendaka na wapi na nima ya kubasika na divumu ya mbisi ya nene, mpi dyambu yai kelonga beto inki?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Yonasi 1:1-17.

  Inki mutindu Yonasi kutadilaka mukumba na yandi ya kukwenda kulonga bantu ya Ninive? (Yon. 1:2, 3; Bing. 3:7; Lo. 8:12)

 2. Tanga Yonasi 2:1, 2, 10.

  Inki mutindu mambu yina kukuminaka Yonasi kepesa beto kivuvu nde Yehowa tavutula mvutu na bisambu na beto? (Nk. 22:25; 34:7; 1 Yoa. 5:14)

 3. Tanga Yonasi 3:1-10.

  1. Inki kikesa beto kebaka na kumona mutindu Yehowa kulandaka na kusadila Yonasi ata yandi buyaka ntete na kulungisa mukumba na yandi? (Nk. 103:14; 1 Pie. 5:10)

  2. Mambu yina kukuminaka Yonasi ti bantu ya Ninive kelonga beto nki na yina metala kubakila bantu ya teritware na beto bangindu ya mbi na ntwala? (Yon. 3:6-9; Lo. 11:6; Bis. 13:48)

Nkenda ya 71

Nzambi me laka paladisu

 1. Yezaya kuvandaka nani, inki ntangu yandi zingaka, mpi nki mambu Yehowa kusongaka yandi?

 2. Ngogo “paladisu” ketendula inki, mpi nki yo keyibusa nge?

 3. Inki mambu Yehowa kusongaka Yezaya na kusonika sambu na Paladisu ya mpa?

 4. Sambu na nki Adami ti Eva kuvidisaka kisika na bo ya kitoko?

 5. Inki mambu Yehowa mesilaka sambu na bantu yina kezolaka yandi?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Yezaya 11:6-9.

  1. Inki mutindu Ndinga ya Nzambi kemonisa ngemba yina tavanda na kati ya bambisi ti bantu na inza ya mpa? (Nk. 148:10, 13; Yez. 65:25; Ezek. 34:25)

  2. Inki kulungana ya kimpeve ya bangogo ya Yezaya ke na kusalama bubu yai na kati ya bansadi ya Yehowa? (Roma 12:2; Ef. 4:23, 24)

  3. Nani fwete baka lukumu sambu na nsoba ya bikalulu ya bantu na ntangu yai mpi na inza ya mpa? (Yez. 48:17, 18; Gal. 5:22, 23; Filp. 4:7)

 2. Tanga Kusonga 21:3, 4.

  1. Inki mutindu Masonuku kemonisa nde mutindu Nzambi tazinga na kati ya bantu ketendula ve nde yandi tavanda ti bo na kinsuni na ntoto, kansi yandi tavanda ti bo na mutindu mosi ya kifwani? (Levi 26:11, 12; 2 Bans. 6:18; Yez. 66:1; Kus. 21:2, 3, 22-24)

  2. Mansanga mpi mpasi ya nki mitindu tavanda dyaka ve? (Luka 8:49-52; Roma 8:21, 22; Kus. 21:4)

Nkenda ya 72

Nzambi me sadisa Ezekias

 1. Tanga zina ya muntu yina kele na kifwanisu, mpi sambu na nki yandi ketita?

 2. Inki mikanda Ezekiasi metula na ntwala ya Nzambi, mpi nki mutindu yandi sambaka?

 3. Ezekiasi kuvandaka ntotila ya nki mutindu, mpi nki nsangu Yehowa kutindilaka yandi na nzila ya profete Yezaya?

 4. Mutindu yo kemonana na kifwanisu, wanzyo ya Yehowa kusalaka bantu ya Asiria inki?

 5. Ata kimfumu ya makanda zole kuvandaka na ngemba na ntangu fyoti, inki kusalamaka na nima ya lufwa ya Ezekiasi?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga 2 Bantotila 18:1-36.

  1. Inki mutindu Rabshake, mutubi ya bantu ya Asiria, sosaka kulembisa lukwikilu ya bantu ya Izraele? (2 Bant. 18:19, 21; Kub. 5:2; Nk. 64:4)

  2. Sambu na kumanisa makambu ti bambeni, inki mutindu Bambangi ya Yehowa kelandaka mbandu ya Ezekiasi? (2 Bant. 18:36; Nk. 39:2; Bing. 26:4; 2 Tim. 2:24)

 2. Tanga 2 Bantotila 19:1-37.

  1. Inki mutindu bansadi ya Yehowa ya bubu yai kelandaka mbandu ya Ezekiasi na ntangu ya mpasi? (2 Bant. 19:1, 2; Bing. 3:5, 6; Baeb. 10:24, 25; Yak. 5:14, 15)

  2. Tanga bambala tatu yina Ntotila Senakeribi kubelaka, mpi yandi vandaka kifwani ya nani? (2 Bant. 19:32, 35, 37; Kus. 20:2, 3)

 3. Tanga 2 Bantotila 21:1-6, 16.

  Sambu na nki beto lenda tuba nde Manase kuvandaka mosi na kati ya bantotila ya kuluta mbi yina kuyalaka na Yeruzalemi? (2 Bans. 33:4-6, 9)

Nkenda ya 73

Ntotila ya mbote mpi ya nsuka ya Israele

 1. Yoziasi kuvandaka ti bamvula ikwa ntangu yandi kumaka ntotila, mpi nki yandi yantikaka na kusala ntangu yandi lungisaka bamvula nsambwadi na kimfumu?

 2. Mutindu nge kemona yo na kifwanisu ya ntete, Yoziasi kesala inki?

 3. Inki kima nganga-Nzambi ya nene kumonaka ntangu bantu vandaka kuyidika tempelo?

 4. Sambu na nki Yoziasi kupasulaka bilele na yandi?

 5. Inki nsangu ya kukatukaka na Yehowa profete ya nkento Hulda kupesaka Yoziasi?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga 2 Bansangu 34:1-28.

  1. Inki mbandu Yoziasi kepesa bantu yina yo lombaka nde bo kanga ntima sambu na kulutisa kileke ya mpasi? (2 Bans. 33:21-25; 34:1, 2; Nk. 27:10)

  2. Sambu lusambu ya kyeleka kukwenda na ntwala, inki bitambi ya mfunu Yoziasi kusalaka na mvula ya 8, ya 12, mpi ya 18 ya luyalu na yandi? (2 Bans. 34:3, 8)

  3. Inki malongi beto lenda baka na mbandu ya Ntotila Yoziasi ti ya Nganga-Nzambi ya Nene Hilkia na yina metala kubongisa bisika na beto ya lusambu? (2 Bans. 34:9-13; Bing. 11:14; 1 Kor. 10:31)

Nkenda ya 74

Muntu ke tita ve

 1. Tanga zina ya mwana bakala yai ya kele na kifwanisu.

 2. Inki mutindu Yeremia vandaka kutadila mukumba na yandi ya kiprofete, kansi Yehowa kusongaka yandi inki?

 3. Inki nsangu Yeremia landaka na kuzabisa bantu?

 4. Inki mutindu banganga-Nzambi kumekaka na kubuyisa Yeremia, kansi nki mutindu yandi monisaka nde yandi vandaka kutita ve?

 5. Inki kusalamaka ntangu bantu ya Izraele kubalulaka ve banzila na bo ya mbi?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Yeremia 1:1-8.

  1. Mutindu mbandu ya Yeremia kemonisa yo, inki kekumisaka muntu ya kufwana sambu na kisalu ya Yehowa? (2 Kor. 3:5, 6)

  2. Inki kikesa mbandu ya Yeremia kepesa Bakristu yina kele baleke bubu yai? (Lo. 12:1; 1 Tim. 4:12)

 2. Tanga Yeremia 10:1-5.

  Inki kingana ya kendimisa Yeremia kusadilaka sambu na kumonisa nde kutula ntima na biteki kele mpamba? (Yer. 10:5; Yez. 46:7; Hab. 2:19)

 3. Tanga Yeremia 26:1-16.

  1. Ntangu bo kezabisaka nsangu ya lukebisu bubu yai, inki mutindu bapakulami yina mebikalaka kelandaka nsiku yina Yehowa kupesaka na Yeremia ya “kubikisa ata kima ve”? (Yer. 26:2; Kul. 4:2; Bis. 20:27)

  2. Inki mbandu ya mbote Yeremia kubikilaka Bambangi ya Yehowa ya bubu yai na yina metala kuzabisa lukebisu ya Yehowa na makanda? (Yer. 26:8, 12, 14, 15; 2 Tim. 4:1-5)

 4. Tanga 2 Bantotila 24:1-17.

  Inki mambu ya mpasi kukuminaka Yuda sambu na kukonda kwikama na yo na Yehowa? (2 Bant. 24:2-4, 14)

Nkenda ya 75

Bana ya babakala iya na Babilone

 1. Tanga bazina ya bana babakala iya yina kele na kifwanisu, mpi sambu na nki bo kwendaka na Babilone?

 2. Inki Nabukodonozore zolaka kusala na bana babakala yina iya, mpi yandi songaka bansadi na yandi na kusala inki?

 3. Inki Daniele kulombaka na yina metala madya mpi kunwa sambu na yandi mosi mpi sambu na banduku na yandi tatu?

 4. Na nima ya kudya bandunda bilumbu kumi, inki mutindu Daniele ti banduku na yandi tatu kuvandaka kana beto swaswanisa bo ti baleke yina yankaka?

 5. Inki mutindu Daniele ti banduku na yandi tatu kukumaka kusala na nzo ya ntotila, mpi na nki mutindu bo lutaka banganga-Nzambi mpi bantu ya mayele?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Daniele 1:1-21.

  1. Kikesa ya nki mutindu beto fwete sala kana beto kezola kunwana ti bampukumuna, mpi kununga bulembu? (Dan. 1:8; Kuy. 39:8, 11; Gal. 6:9)

  2. Bubu yai, na nki mitindu bo lenda meka to kupusa baleke na kusala mambu yina bantu yankaka ketadilaka nde yo kele “kitoko mpenza”? (Dan. 1:8NW; Bing. 20:1; 2 Kor. 6:17–7:1)

  3. Disolo ya Biblia ya ketubila baleke iya ya Baebreo kesadisa beto na kubakisa nki na yina metala kubaka nzayilu ya kinsuni? (Dan. 1:20; Yez. 54:13; 1 Kor. 3:18-20)

Nkenda ya 76

Yerusaleme me fwa

 1. Inki kukuminaka Yeruzalemi ti bantu ya Izraele yina bo kemonisa na kifwanisu yai?

 2. Ezekiele kuvandaka nani, mpi nki mambu ya nsoni Yehowa kumonisaka yandi?

 3. Sambu bantu ya Izraele kuzitisaka ve Yehowa, inki yandi silaka na kusala?

 4. Inki Ntotila Nabukodonozore kusalaka ntangu bantu ya Izraele kukolamaka na yandi?

 5. Sambu na nki Yehowa kubikaka nde bantu ya Izraele kufwa mutindu yai?

 6. Inki mutindu ntoto ya Izraele kubikalaka ya mpamba kukonda muntu, mpi sambu na bantangu ikwa?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga 2 Bantotila 25:1-26.

  1. Sedesiasi kuvandaka nani, inki kukuminaka yandi, mpi nki mutindu dyambu yango kulungisaka mbikudulu ya Biblia? (2 Bant. 25:5-7; Ezek. 12:13-15)

  2. Nani Yehowa kusambisaka sambu na kukonda kwikama yonso ya bantu ya Izraele? (2 Bant. 25:9, 11, 12, 18, 19; 2 Bans. 36:14, 17)

 2. Tanga Ezekiele 8:1-18.

  Inki mutindu Kikristu melandaka mbandu ya ba aposta ya Izraele yina vandaka bansambidi ya ntangu? (Ezek. 8:16; Yez. 5:20, 21; Yoa. 3:19-21; 2 Tim. 4:3)

Nkenda ya 77

Bau buyaka na kufukimina kiteki

 1. Nabukodonozore, ntotila ya Babilone, kulombaka bantu na kusala inki?

 2. Sambu na nki banduku tatu ya Daniele kufukiminaka ve kiteki ya wolo?

 3. Ntangu Nabukodonozore kupesaka Baebreo yina tatu dibaku yankaka sambu na kufukama, inki mutindu bo monisaka nde bo vandaka kutula ntima na Yehowa?

 4. Nabukodonozore kusongaka bantu na yandi na kusala Shadraki, Meshaki ti Abedinego inki?

 5. Inki Nabukodonozore kumonaka ntangu yandi talaka na fulu?

 6. Sambu na nki ntotila kukumisaka Nzambi ya Shadraki, Meshaki ti Abedinego, mpi nki mbandu bo kepesa beto?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Daniele 3:1-30.

  1. Inki nkadilu yina baleke tatu ya Baebreo kumonisaka bansadi ya Nzambi yonso fwete landa ntangu bo kekutana ti mambu yina ketulaka lukwikilu na kumekama? (Dan. 3:17, 18; Mat. 10:28; Roma 14:7, 8)

  2. Inki dilongi ya mfunu Yehowa Nzambi kulongaka Nabukodonozore? (Dan. 3:28, 29; 4:34, 35)

Nkenda ya 78

Bisono na kibaka

 1. Inki kusalamaka ntangu ntotila ya Babilone kusadisaka nkinsi mosi ya nene mpi kusadilaka makopa yina bo bakaka na tempelo ya Yehowa na Yeruzalemi?

 2. Baltazare kusongaka bantu na yandi ya mayele inki, kansi bo kukaka ve na kusala inki?

 3. Mama ya ntotila kuzabisaka yandi na kusala inki?

 4. Na kutadila mambu yina Daniele kutubilaka ntotila, sambu na nki Nzambi kutindaka diboko sambu na kusonika na kibaka?

 5. Inki mutindu Daniele kutendulaka bangogo yina kuvandaka na kibaka?

 6. Inki kusalamaka kaka na ntangu Daniele vandaka kutuba?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Daniele 5:1—6:1.

  1. Swasikisa boma ya Nzambi ti boma yina Baltazare kuwaka ntangu yandi monaka bisono na kibaka. (Dan. 5:6, 7; Nk. 19:9NW; Roma 8:35-39)

  2. Inki mutindu Daniele kumonisaka kikesa mingi ntangu yandi vandaka kutubila Baltazare ti bantu na yandi ya nene? (Dan. 5:17, 18, 22, 26-28; Bis. 4:29)

  3. Na nki mutindu Daniele kapu ya 5 kemonisa kimfumu ya Yehowa ya inza ya mvimba? (Dan. 4:17, 22; 5:21)

Nkenda ya 79

Daniel na dibulu ya bankosi

 1. Dariusi kuvandaka nani, mpi nki mutindu yandi vandaka kutadila Daniele?

 2. Bantu yankaka ya kimpala kupusaka Dariusi na kusala inki?

 3. Daniele kusalaka nki ntangu yandi waka nde nsiku ya mpa mebasika?

 4. Sambu na nki Dariusi kuwaka mawa mingi na mpila nde yandi kukaka ve kulala, mpi nki yandi salaka na suka ya kilumbu yina kulandaka?

 5. Inki mvutu Daniele kupesaka Dariusi?

 6. Inki kukuminaka bantu ya mbi yina kumekaka na kufwa Daniele, mpi nki mambu Dariusi kusonikilaka bantu yonso ya kintinu na yandi?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Daniele 6:1-28.

  1. Inki mutindu komplo ya bo sadilaka Daniele keyibusa beto mambu yina bambeni mesalaka sambu na kumeka kukangisa kisalu ya Bambangi ya Yehowa ya bilumbu na beto? (Dan. 6:8; Nk. 94:20NW; Yez. 10:1; Roma 8:31)

  2. Inki mutindu bansadi ya Nzambi ya bubu yai lenda landa mbandu ya Daniele na kulanda na kulemfuka na “bamfumu ya leta”? (Dan. 6:6, 11; Roma 13:1; Bis. 5:29)

  3. Inki mutindu beto lenda landa mbandu ya Daniele na kusadilaka Yehowa “ntangu yonso”? (Dan. 6: 17, 21; Filp. 3:16, 17; Kus. 7:15, 16)

Nkenda ya 80

Kikanda ya Nzambi me katuka Babilone

 1. Mutindu kifwanisu kemonisa yo, bantu ya Izraele kele na kusala inki?

 2. Inki mutindu Sirusi kulungisaka mbikudulu yina Yehowa kutubaka na nzila ya Yezaya?

 3. Inki mambu Sirusi kutubaka na bantu ya Izraele yina kukukaka ve kuvutuka na Yeruzalemi?

 4. Inki bima Sirusi kupesaka bantu sambu bo vutula na Yeruzalemi?

 5. Bantu ya Izraele kusalaka bilumbu ikwa sambu na kuvutuka na Yeruzalemi?

 6. Bamvula ikwa kulutaka banda insi kubikalaka ya mpamba?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Yezaya 44:28 mpi 45:1-4.

  1. Inki mutindu Yehowa kumonisaka nde mbikudulu yina kutadilaka Sirusi talungana mpenza? (Yez. 55:10, 11; Roma 4:17)

  2. Mbikudulu ya Yezaya yina ketadila Sirusi kemonisa nki na yina metala mayele ya Yehowa Nzambi ya kutuba na ntwala mambu yina yandi tasala na bilumbu kekwisa? (Yez. 42:9; 45:21; 46:10, 11; 2 Pie. 1:20)

 2. Tanga Esdrasi 1:1-11.

  Na kulanda mbandu ya bantu yina kukukaka ve kuvutuka na Yeruzalemi, bubu yai nki mutindu beto lenda ‘sadisa’ bantu yina kezola kusala kisalu ya ntangu yonso? (Esd. 1:4, 6; Roma 12:13; Kol. 4:12)

Nkenda ya 81

Bau ke tula ntima na bau na Nzambi

 1. Bantu ikwa kusalaka nzyetelo ya nda katuka Babilone tii Yeruzalemi, mpi nki bo kutaka ntangu bo kumaka?

 2. Na nima ya kukuma na bo, inki kima bantu ya Izraele yantikaka na kutunga, kansi bambeni na bo kusalaka inki?

 3. Agai ti Zakaria kuvandaka banani, mpi nki bo tubilaka bantu?

 4. Sambu na nki Tatenai kutindaka mukanda na Babilone, mpi nki mvutu yandi bakaka?

 5. Esdrasi kusalaka nki ntangu yandi waka nde yo kelomba kubongisa tempelo ya Nzambi?

 6. Na kifwanisu, Esdrasi kelomba nki na kisambu, inki mutindu Nzambi kupesaka mvutu na kisambu na yandi, mpi dyambu yai kelonga beto inki?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Esdrasi 3:1-13.

  Kana beto kele na kisika yina kele ve ata ti dibundu mosi ya bansadi ya Nzambi, inki beto fwete landa na kusala? (Esd. 3:3, 6; Bis. 17:16, 17; Baeb. 13:15)

 2. Tanga Esdrasi 4:1-7.

  Inki mbandu Zorobabele mebikilaka bansadi ya Yehowa na yina metala kuvukisa balukwikilu? (Kub. 34:12; 1 Kor. 15:33; 2 Kor. 6:14-17)

 3. Tanga Esdrasi 5:1-5, 17 mpi 6:1-22.

  1. Sambu na nki bambeni kukukaka ve na kukangisa kisalu ya kutunga tempelo? (Esd. 5:5; Yez. 54:17)

  2. Inki mutindu mambu yina bambuta ya Bayuda kusalaka kesyamisa Bakristu yina kele bankuluntu na kusosa lutwadisu ya Yehowa ntangu bambeni kenwanisa bo? (Esd. 6:14; Nk. 32:8; Roma 8:31; Yak. 1:5)

 4. Tanga Esdrasi 8:21-23, 28-36.

  Na ntwala ya kuyantika kusala kima mosi buna na luzingu, inki mbandu ya Esdrasi beto fwete landa? (Esd. 8:23; Nk. 127:1; Bing. 10:22; Yak. 4:13-15)

Nkenda ya 82

Mardochée na Esther

 1. Mardoshe na Estere kuvandaka banani?

 2. Sambu na nki Ntotila Zeresesi kusolaka nkento yankaka, mpi yandi ponaka nani?

 3. Amani kuvandaka nani, mpi nki kupesaka yandi makasi mingi?

 4. Inki nsiku bo basisaka, mpi Estere kusalaka nki na nima ya kuwa nsangu yina Mardoshe kutindilaka yandi?

 5. Inki kukuminaka Amani, mpi nki kukuminaka Mardoshe?

 6. Inki mutindu bantu ya Izraele kugulukaka na ntwala ya bambeni na bo?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Estere 2:12-18.

  Inki mutindu Estere kumonisaka mfunu ya kuyedisa “bikalulu ya pima ti ya kukonda lulendo”? (Est. 2:15; 1 Pie. 3:1-5)

 2. Tanga Estere 4:1-17.

  Kaka mutindu bo pesaka Estere dibaku ya kusala mambu sambu na mambote ya lusambu ya kyeleka, inki dibaku bo mepesa beto bubu yai sambu na kumonisa kukangama mpi kwikama na beto na Yehowa? (Est. 4:13, 14; Mat. 5:14-16; 24:14)

 3. Tanga Estere 7:1-6.

  Bubu yai, inki mutindu bansadi mingi ya Nzambi mekuditulaka na kigonsa ya mbangika, mutindu Estere kusalaka? (Est. 7:4; Mat. 10:16-22; 1 Pie. 2:12)

Nkenda ya 83

Lupangu ya Yerusaleme

 1. Inki mutindu bantu ya Izraele vandaka kudiwa ntangu bibaka kuvandaka ve na nzyunga ya mbanza Yeruzalemi?

 2. Nehemia kuvandaka nani?

 3. Kisalu ya Nehemia kuvandaka inki, mpi sambu na nki yo vandaka mfunu?

 4. Inki nsangu kupesaka Nehemia mawa mingi, mpi yandi salaka inki?

 5. Inki mutindu Ntotila Artazeresesi kumonisilaka Nehemia mambote?

 6. Inki mutindu Nehemia kuyidikaka kisalu ya kutunga na mpila nde bambeni ya bantu ya Izraele kukukaka ve na kukangisa yo?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Nehemia 1:4-6 mpi 2:1-20.

  Inki mutindu Nehemia kusosaka lutwadisu ya Yehowa? (Neh. 2:4, 5; Roma 12:12; 1 Pie. 4:7)

 2. Tanga Nehemia 3:3-5.

  Inki dilongi bankuluntu ti bansadi ya kisalu lenda baka na luswaswanu yina kuvandaka na kati ya bantu ya bwala Tekoi ti “bambuta ya bwala” na bo? (Neh. 3:5, 27; 2 Tes. 3:7-10; 1 Pie. 5:5)

 3. Tanga Nehemia 4:1-23.

  1. Inki kupusaka bantu ya Izraele na kulanda kutunga ata kimbeni ya ngolo kuvandaka? (Neh. 4:6, 8, 9; Nk. 50:15; Yez. 65:13, 14)

  2. Na nki mutindu mbandu ya bantu ya Izraele kepesa beto kikesa bubu yai?

 4. Tanga Nehemia 6:15.

  Mutindu bibaka ya Yeruzalemi kumanaka na nima ya bangonda zole kemonisa nki na yina metala ngolo ya lukwikilu? (Nk. 56:4, 5; Mat. 17:20; 19:26)

Nkenda ya 84

Wanzyo na nzo ya Maria

 1. Tanga zina ya nkento yai ya kele na kifwanisu.

 2. Inki mambu Gabriele kuzabisaka Maria?

 3. Inki mutindu Gabriele kutendudilaka Maria nde yandi tabuta mwana ata yandi kuzabaka ntete ve bakala?

 4. Inki kusalamaka ntangu Maria kwendaka kutala mpangi na yandi Elizabeti?

 5. Inki Yozefi kukanaka na kusala ntangu yandi waka nde Maria vandaka na divumu, kansi sambu na nki yandi sobaka mabanza na yandi?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Luka 1:26-56.

  1. Inki Luka 1:35 kemonisa na yina metala konso kukonda kukuka yina kukatukaka na Adami na divumu ya Maria ntangu Nzambi kukatulaka luzingu ya Mwana na yandi na zulu sambu na kutula yo na divumu ya Maria? (Agai 2:11-13; Yoa. 6:69; Baeb. 7:26; 10:5)

  2. Inki mutindu Yezu kubakaka lukumu ata na ntwala ya lubutuku na yandi? (Luka 1:41-43)

  3. Inki mbandu ya mbote Maria kubikilaka Bakristu yina kebaka mikumba ya nene ya kisalu bubu yai? (Luka 1:38, 46-49; 17:10; Bing. 11:2)

 2. Tanga Matayo 1:18-25.

  Ata bo pesaka ve Yezu zina ya Emanuele, inki mutindu mukumba na yandi bonso muntu kulungisaka ntendula ya zina yina? (Mat. 1:22, 23; Yoa. 14:8-10; Baeb. 1:1-3)

Nkenda ya 85

Lubutuku ya Yezu

 1. Pesa zina ya mwana yai ya fyoti ya kele na kifwanisu, mpi Maria metula yandi na nki kisika?

 2. Sambu na nki Yezu kubutukaka na nzo ya bambisi?

 3. Na kifwanisu, banani bantu yina kekota na nzo ya bambisi, mpi wanzyo kuzabisaka bo inki?

 4. Sambu na nki Yezu kele mfunu mingi?

 5. Sambu na nki beto lenda binga Yezu nde mwana ya Nzambi?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Luka 2:1-20.

  1. Inki mukumba Kaisala Augusti kulungisaka na kulungana ya mbikudulu ya kubutuka ya Yezu? (Luka 2:1-4; Mis. 5:1)

  2. Inki mutindu muntu lenda kuma na kati ya bantu yina Biblia kebinga nde “bantu yina ya yandi ke ndimaka”? (Luka 2:14; Mat. 16:24; Yoa. 17:3; Bis. 3:19; Baeb. 11:6)

  3. Kana bangungudi ya kudikulumusa ya Yudea kuvandaka na kikuma ya kuwa kyese sambu na kubutuka ya Ngulusi, inki kikuma ya nene ya kuwa kyese bansadi ya Nzambi kele na yo bubu yai? (Luka 2:10, 11; Ef. 3:8, 9; Kus. 11:15; 14:6)

Nkenda ya 86

Bantu kulandaka mbwetete

 1. Babakala yina kele na kifwanisu kele banani, mpi sambu na nki mosi na kati na bo kesonga musapi na mbwetete yina kengenga?

 2. Sambu na nki Ntotila Erode kuwaka makasi, mpi yandi salaka inki?

 3. Mbwetete yina vandaka kungenga kutwadisaka babakala yina na wapi, kansi sambu na nki bo vutukaka na insi na bo na nzila yankaka?

 4. Inki nsiku Erode kupesaka, mpi sambu na inki?

 5. Inki Yehowa kusongaka Yozefi na kusala?

 6. Nani kungengisaka mbwetete yina ya mpa, mpi sambu na inki?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Matayo 2:1-23.

  Yezu kuvandaka ti bamvula ikwa mpi yandi vandaka kuzinga na wapi ntangu bandwenga kwendaka kutala yandi? (Mat. 2:1, 11, 16)

Nkenda ya 87

Yezu na kati ya tempelo

 1. Na kifwanisu yai, Yezu kele ti bamvula ikwa, mpi yandi kele na wapi?

 2. Inki Yozefi vandaka kusala ti dibuta na yandi konso mvula?

 3. Na nsuka ya kilumbu mosi ya nzyetelo sambu na kuvutuka na bwala na bo, sambu na nki Yozefi ti Maria kuvutukaka na Yeruzalemi?

 4. Yozefi ti Maria kukutaka Yezu na wapi, mpi sambu na nki bantu yina kuvandaka pana vandaka kuyituka?

 5. Inki Yezu kusongaka mama na yandi Maria?

 6. Inki mutindu beto lenda vanda bonso Yezu na yina metala kulonguka mambu ya metala Nzambi?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Luka 2:41-52.

  1. Ata Nsiku vandaka kulomba nde kaka babakala mpamba kukwenda na bankinsi ya konso mvula, inki mbandu ya mbote Yozefi ti Maria mebikilaka bibuti bubu yai? (Luka 2:41; Kul. 16:16; 31:12; Bing. 22:6)

  2. Inki mutindu Yezu kubikaka mbandu ya mbote sambu na baleke ya bubu yai na yina metala kulemfukila bibuti na bo? (Luka 2:51; Kul. 5:16; Bing. 23:22; Kol. 3:20)

 2. Tanga Matayo 13:53-56.

  Tanga bazina ya bampangi iya ya Yezu yina Biblia ketangaka, mpi na nima, inki mutindu bo sadilaka zole na kati na bo na dibundu ya Bukristu? (Mat. 13:55; Bis. 12:17; 15:6, 13; 21:18; Gal. 1:19; Yak. 1:1; Yude 1)

Nkenda ya 88

Yoani ke botika Yezu

 1. Tanga bazina ya babakala yai zole ya kele na kifwanisu.

 2. Inki mutindu bo kepesaka muntu mbotika?

 3. Yoane vandaka kubotika banani?

 4. Sambu na nki kikuma ya mfunu Yezu kulombaka nde Yoane kubotika yandi?

 5. Inki mutindu Nzambi kumonisaka nde Yandi sepelaka mutindu Yezu kubakaka mbotika?

 6. Inki kusalamaka ntangu Yezu kukwendaka kudivandila na nsungi ya bilumbu 40?

 7. Tanga mwa bazina ya balongoki ya ntete ya Yezu, mpi nki dyambu ya kuyitukisa ya ntete yandi salaka?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Matayo 3:13-17.

  Inki mbandu Yezu kubikaka sambu na mbotika ya balongoki na yandi? (Nk. 40:8, 9; Mat. 28:19, 20; Luka 3:21, 22)

 2. Tanga Matayo 4:1-11.

  Inki mutindu kusadila ya Yezu kusadilaka mbote Masonuku kepesa beto kikesa ya kulonguka Biblia mbala na mbala? (Mat. 4:5-7; 2 Pie. 3:17, 18; 1 Yoa. 4:1)

 3. Tanga Yoane 1:29-51.

  Yoane-Mbotiki vandaka kutwadisa balongoki na yandi na nani, mpi nki mutindu beto lenda landa mbandu na yandi bubu yai? (Yoa. 1:29, 35, 36; 3:30; Mat. 23:10)

 4. Tanga Yoane 2:1-12.

  Inki mutindu dyambu ya ntete ya kuyituka yina Yezu kusalaka kemonisa nde Yehowa kepimisaka ve ata kima mosi ya mbote na bansadi na Yandi? (Yoa. 2:9, 10; Nk. 84:12; Yak. 1:17)

Nkenda ya 89

Yezu ke sukula tempelo

 1. Sambu na nki bantu vandaka kuteka bambisi na tempelo?

 2. Inki kupesaka Yezu makasi?

 3. Mutindu nge lenda mona yo na kifwanisu, Yezu kesala inki, mpi yandi tubilaka bantu yina vandaka kuteka mayembe inki?

 4. Ntangu balongoki ya Yezu monaka mambu yina yandi vandaka kusala, inki mambu bo yibukaka?

 5. Inki distrike Yezu kusabukaka ntangu yandi vandaka kuvutuka na Galilea?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Yoane 2:13-25.

  Na kutadila mutindu Yezu kuwilaka bantu yina vandaka kushanze mbongo na tempelo makasi, inki kele mutindu ya mbote ya kutadila bisalu ya metala mumbongo na kati ya Nzo ya Kimfumu? (Yoa. 2:15, 16; 1 Kor. 10:24, 31-33)

Nkenda ya 90

Yezu na nkento ya Samaria

 1. Sambu na nki Yezu lembaka penepene na dibulu ya masa ya Samaria, mpi nki mambu yandi tubilaka nkento mosi yina kuvandaka pana?

 2. Sambu na nki nkento yango kuyitukaka, inki Yezu kutubilaka yandi, mpi sambu na inki?

 3. Nkento yina vandaka kuyindula nde Yezu ketubila masa ya nki mutindu, kansi yandi vandaka kutubila mpenza masa ya nki mutindu?

 4. Sambu na nki nkento yango kuyitukaka na mambu ya metala luzingu na yandi yina Yezu kuzabaka, mpi nki mutindu Yezu zabaka mambu yango?

 5. Inki malongi beto lenda baka na disolo ya nkento yina vandaka na dibulu ya masa?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Yoane 4:5-43.

  1. Na kulanda mbandu ya Yezu, inki mutindu beto fwete tadilaka bantu ya mpusu yankaka to ya mekatukaka na bisika yankaka? (Yoa. 4:9; 1 Kor. 9:22; 1 Tim. 2:3, 4; Tito 2:11)

  2. Inki mambote ya kimpeve muntu yina mekuma longoki ya Yezu kebakaka? (Yoa. 4:14; Yez. 58:11; 2 Kor. 4:16)

  3. Inki mutindu beto lenda monisa ntonda bonso yina nkento ya Samaria, yina vandaka na kyese ya kusonga bantu yankaka mambu ya yandi longukaka, kumonisaka? (Yoa. 4:7, 28; Mat. 6:33; Luka 10:40-42)

Nkenda ya 91

Yezu ke longa na ngumba

 1. Na kifwanisu, Yezu ke na kulonga na wapi, mpi banani mevanda na lweka na yandi?

 2. Tanga bazina ya bantumwa 12.

 3. Yezu vandaka kulonga nki Kimfumu?

 4. Yezu kulongaka bantu na kusamba sambu na nki mambu?

 5. Inki mambu Yezu kutubaka na yina metala mutindu bantu fwete tadila bantu yankaka?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Matayo 5:1-12.

  Na nki mitindu beto lenda monisa nde beto kekudibanzaka sambu na bampusa na beto ya kimpeve? (Mat. 5:3NW; Roma 10:13-15; 1 Tim. 4:13, 15, 16)

 2. Tanga Matayo 5:21-26.

  Inki mutindu Matayo 5:23, 24 kemonisa pwelele nde bangwisana na beto ti bampangi na beto kevandaka na bupusi na bangwisana na beto ti Yehowa? (Mat. 6:14, 15; Nk. 133:1; Kol. 3:13; 1 Yoa. 4:20)

 3. Tanga Matayo 6:1-8.

  Tanga mwa mitindu ya kudimona muntu ya lunungu yina Bakristu fwete buya. (Luka 18:11, 12; 1 Kor. 4:6, 7; 2 Kor. 9:7)

 4. Tanga Matayo 6:25-34.

  Yezu kulongaka nki na yina metala mfunu ya kutula ntima na Yehowa sambu na kulungisa bampusa na beto ya kinsuni? (Kub. 16:4; Nk. 37:25; Filp. 4:6)

 5. Tanga Matayo 7:1-11.

  Kingana ya pwelele yina kele na Matayo 7:5 kelonga beto inki? (Bing. 26:12; Roma 2:1; 14:10; Yak. 4:11, 12)

Nkenda ya 92

Yezu ke futumuna bafwa

 1. Tanga zina ya tata ya mwana-nkento yina kele na kifwanisu, mpi sambu na nki yandi ti nkento na yandi kudibanza-banzaka na ntima?

 2. Inki Yairusi kusalaka ntangu yandi monaka Yezu?

 3. Inki dyambu kusalamaka ntangu Yezu vandaka kukwenda na nzo ya Yairusi, mpi nki nsangu bo pesaka yandi na nzila?

 4. Sambu na nki bantu yina kuvandaka na nzo ya Yairusi kusekaka Yezu?

 5. Na nima ya kukota ti bantumwa tatu mpi bibuti ya mwana-nkento na suku yina bo tulaka mwana-nkento yango, Yezu kusalaka inki?

 6. Nani yankaka Yezu kufutumunaka na lufwa, mpi dyambu yai kemonisa inki?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Luka 8:40-56.

  Inki mutindu Yezu kumonisaka mawa mpi bukatikati na nkento yina vandaka kubasika menga, mpi bubu yai, inki dilongi Bakristu yina kele bankuluntu lenda baka na dyambu yina? (Luka 8:43, 44, 47, 48; Levi 15:25-27; Mat. 9:12, 13; Kol. 3:12-14)

 2. Tanga Luka 7:11-17.

  Sambu na nki bantu yina mefwisaka bantu ya bo kezolaka lenda baka kikesa mingi na mambu yina Yezu kusadilaka mufwidi-nkento ya Naini? (Luka 7:13; 2 Kor. 1:3, 4; Baeb. 4:15)

 3. Tanga Yoane 11:17-44.

  Inki mutindu Yezu kumonisaka nde yo kele mbi ve na kudila ntangu muntu ya nge kezolaka mefwa? (Yoa. 11:33-36, 38; 2 Sam. 19:1-5)

Nkenda ya 93

Yezu me disa bantu mingi

 1. Inki dyambu ya mpasi mpenza kukuminaka Yoane-Mbotiki, mpi nki mutindu Yezu kudiwaka sambu na dyambu yango?

 2. Inki mutindu Yezu kudisaka kimvuka ya bantu yina kulandaka yandi, mpi nki kiteso ya madya kubikalaka?

 3. Sambu na nki balongoki vandaka kuwa boma na mpimpa, mpi nki kukuminaka Piere?

 4. Inki mutindu Yezu kudisaka mafunda ya bantu na mbala ya zole?

 5. Sambu na nki luzingu tavanda mbote mpenza ntangu Yezu tayala ntoto bonso Ntotila ya Nzambi?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Matayo 14:1-32.

  1. Disolo yina kele na Matayo14:23-32 kesadisa beto na kubakisa nki dyambu ya metala kimuntu ya Piere?

  2. Inki mutindu masolo ya Masonuku kemonisa nde Piere kuyelaka mpi yandi bikaka kikalulu na yandi ya ntima zulu-zulu? (Mat. 14:27-30; Yoa. 18:10; 21:7; Bis. 2:14, 37-40; 1 Pie. 5:6, 10)

 2. Tanga Matayo 15:29-38.

  Inki mutindu Yezu kumonisaka luzitu sambu na bima ya kinsuni yina kekatukaka na Tata na yandi? (Mat. 15:37; Yoa. 6:12; Kol. 3:15)

 3. Tanga Yoane 6:1-21.

  Bubu yai, inki mutindu Bakristu lenda landa mbandu ya Yezu na yina metala kuzitisa bamfumu ya luyalu? (Yoa. 6:15; Mat. 22:21; Roma 12:2; 13:1-4)

Nkenda ya 94

Yandi ke zolaka bana ya fyoti

 1. Sambu na nki bantumwa vandaka kutubana na nzila ntangu bo katukaka na nzyetelo na bo ya nda?

 2. Sambu na nki Yezu kubingaka mwana-bakala ya fyoti mpi yandi tulaka yandi na katikati ya bantumwa?

 3. Na nki mutindu yo lombaka nde bantumwa kulonguka na kuvanda bonso bana ya fyoti?

 4. Mwa bangonda na nima, inki mutindu Yezu kumonisaka nde yandi kezolaka bana ya fyoti?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Matayo 18:1-4.

  Sambu na nki Yezu vandaka kusadila bingana na kulonga na yandi? (Mat. 13:34, 36; Mar. 4:33, 34)

 2. Tanga Matayo 19:13-15.

  Inki bikalulu ya bana ya fyoti beto fwete landa kana beto kezola kubaka balusakumunu ya Kimfumu? (Nk. 25:9; 138:6; 1 Kor. 14:20)

 3. Tanga Marko 9:33-37.

  Yezu kulongaka balongoki na yandi nki na yina metala kusosa kubaka bisika ya lukumu? (Mar. 9:35; Mat. 20:25, 26; Gal. 6:3; Filp. 2:5-8)

 4. Tanga Marko 10:13-16.

  Na nki mutindu bantu vandaka kumona ve mpasi na kusolula ti Yezu, mpi nki dilongi Bakristu yina kele bankuluntu lenda baka na mbandu na yandi? (Mar. 6:30-34; Filp. 2:1-4; 1 Tim. 4:12)

Nkenda ya 95

Mutindu ya Yezu vandaka longa

 1. Inki ngyufula muntu mosi kuyulaka Yezu, mpi sambu na inki?

 2. Bantangu yankaka, Yezu vandaka kusadila nki sambu na kulonga, mpi nki mambu beto melonguka dezia na yina metala Bayuda mpi bantu ya Samaria?

 3. Na disolo yina Yezu kutaka, inki mambu kukuminaka Muyuda mosi yina vandaka kukwenda na nzila ya Yeriko?

 4. Inki kusalamaka ntangu nganga-Nzambi mosi ya Muyuda mpi Levi mosi kulutaka na nzila yango?

 5. Na kifwanisu, nani ke na kusadisa Muyuda yina bo lwadisaka?

 6. tangu Yezu kumanisaka disolo yango, inki ngyufula yandi yuluka, mpi nki mvutu muntu yango kupesaka?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Luka 10:25-37.

  1. Na kisika ya kupesa mvutu mbala mosi, inki mutindu Yezu kusadisaka longi mosi ya Bansiku na kuyindula na dyambu yango? (Luka 10:26; Mat. 16:13-16)

  2. Inki mutindu Yezu kusadilaka bingana sambu na kukatula bangindu ya mbi yina bawi na yandi kuvandaka ti yo? (Luka 10:36, 37; 18:9-14; Tito 1:9)

Nkenda ya 96

Yezu ke belula bambefo

 1. Inki Yezu vandaka kusala ntangu yandi vandaka kutambula na nsi yonso?

 2. Bamvula kiteso ya tatu na nima ya kubaka mbotika, inki mambu Yezu kuzabisaka balongoki na yandi?

 3. Bantu yai ya kele na kifwanisu kele banina, mpi Yezu kusalaka nki sambu na nkento yai?

 4. Sambu na nki mvutu ya Yezu na ntembe yina bambuta ya mabundu kubasisaka kupesaka bo nsoni?

 5. Ntangu Yezu ti balongoki na yandi kuvandaka penepene ya Yeriko, Yezu kusalaka nki sambu na bifwa-meso zole?

 6. Sambu na nki Yezu vandaka kusala bidimbu ya nkumbwa?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Matayo 15:30, 31.

  Inki ngolo ya kuyituka ya Yehowa yina kemonana na nzila ya Yezu, mpi nki mutindu yo fwete vanda na bupusi na nzayilu na beto ya mambu yina Yehowa mesilaka sambu na ntoto ya mpa? (Nk. 37:29; Yez. 33:24)

 2. Tanga Luka 13:10-17.

  Inki mutindu kuzaba nde Yezu kusalaka mwa ndambu ya mambu na yandi ya kuyituka ya mingi kibeni na kilumbu ya Kisabatu kemonisa mutindu ya lusadisu yina yandi tapesa bantu na nsungi ya Luyalu na yandi ya Mvu-Funda? (Luka 13:10-13; Nk. 46:10; Mat. 12:8; Kol. 2:16, 17; Kus. 21:1-4)

 3. Tanga Matayo 20:29-34.

  Inki mutindu disolo yai kemonisa nde Yezu vandaka ve ata fyoti kudimona ti kisalu mingi sambu na kusadisa bantu, mpi nki dilongi beto lenda baka na disolo yango? (Kul. 15:7; Yak. 2:15, 16; 1 Yoa. 3:17)

Nkenda ya 97

Yezu ke kwisa bonso Ntotila

 1. Ntangu Yezu kukumaka na bwala mosi ya fyoti penepene na Yeruzalemi, inki yandi songaka balongoki na yandi na kusala?

 2. Na kifwanisu, inki kusalamaka ntangu Yezu kufinamaka na mbanza ya Yeruzalemi?

 3. Bana ya fyoti kusalaka nki ntangu bo monaka Yezu kebelula bifwa-meso ti bifwa-makulu?

 4. Inki Yezu kutubilaka banganga-Nzambi yina kuwaka makasi?

 5. Inki mutindu beto lenda vanda bonso bana ya fyoti yina kukembilaka Yezu?

 6. Inki mambu balongoki zolaka kuzaba?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Matayo 21:1-17.

  1. Inki mutindu kukota ya Yezu kukotaka na Yeruzalemi kuswaswanaka ti ntangu bazenerale ya Roma kubotulaka Yeruzalemi? (Mat. 21:4, 5; Zak. 9:9; Filp. 2:5-8; Kol. 2:15)

  2. Inki dilongi baleke lenda baka na mbandu ya bana-babakala ya Izraele yina vandaka kuvutukila bangogo ya Nkunga 118 ntangu Yezu kukotaka na tempelo? (Mat. 21:9, 15; Nk. 118:25, 26; 2 Tim. 3:15; 2 Pie. 3:18)

 2. Tanga Yoane 12:12-16.

  Mutindu bantu kusadilaka mandalala sambu na kukembila Yezu vandaka kumonisa inki? (Yoa. 12:13; Filp. 2:10; Kus. 7:9, 10)

Nkenda ya 98

Na mongo ya Olive

 1. Na kati ya bantu yai ya kele na kifwanisu, wapi Yezu, mpi banani kele ti yandi?

 2. Inki banganga-Nzambi sosaka na kusala Yezu na tempelo, mpi yandi kutubilaka bo inki?

 3. Inki mambu bantumwa kuyulaka Yezu?

 4. Sambu na nki Yezu kusongaka bantumwa na yandi mwa mambu yina tasalama na ntoto ntangu yandi tayantika kuyala bonso Ntotila na zulu?

 5. Yezu kutubaka nde nki tasalama na ntwala nde yandi kusukisa mambi yonso na ntoto?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Matayo 23:1-39.

  1. Ata Masonuku kemonisa nde kusadila batitre ya kinsuni lenda vanda mbote, bangogo ya Yezu yina kele na Matayo 23:8-11 kemonisa nki na yina metala kusadila batitre sambu na kuleba bantu na kati ya dibundu ya Bukristu? (Bis. 26:25; Roma 13:7; 1 Pie. 2:13, 14)

  2. Inki Bafarize kusadilaka sambu na kubuyisa bantu na kukuma Bakristu, mpi nki mutindu bamfumu ya mabundu kesadilaka bametode ya mutindu mosi na ntangu na beto? (Mat. 23:13; Luka 11:52; Yoa. 9:22; 12:42; 1 Tes. 2:16)

 2. Tanga Matayo 24:1-14.

  1. Inki mutindu Matayo 24:13 kemonisa pwelele mfunu ya kukanga ntima?

  2. Ngogo “nsuka” yina kele na Matayo 24:13 ketendula inki? (Mat. 16:27; Roma 14:10-12; 2 Kor. 5:10)

 3. Tanga Marko 13:3-10.

  Inki ngogo ya kele na Marko 13:10 kemonisa nde kusamuna nsangu ya mbote kele dyambu mosi ya kusala kukonda kusukinina, mpi bangogo ya Yezu fwete pusa beto na kusala inki? (Roma 13:11, 12; 1 Kor. 7:29-31; 2 Tim. 4:2)

Nkenda ya 99

Madya ya Mfumu

 1. Mutindu kifwanisu kemonisa yo, sambu na nki Yezu ti bantumwa na yandi 12 kele na suku mosi ya nene?

 2. Pesa zina ya muntu yina kebasika, mpi yandi kekwenda kusala inki?

 3. Na nima ya kumanisa kudya madya ya Paki, inki madya ya mfunu Yezu kuyantikaka?

 4. Paki vandaka kuyibusa bantu ya Izraele nki dyambu, mpi madya yai ya mfunu keyibusaka balongoki ya Yezu inki?

 5. Na nima ya Madya ya Mfumu, Yezu kuzabisaka balongoki na yandi inki, mpi bo salaka inki?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Matayo 26:14-30.

  1. Inki mutindu Matayo 26:15 kemonisa nde Yudasi kutekaka Yezu na luzolo yonso?

  2. Menga ya Yezu kutyamukaka sambu na nki bikuma zole? (Mat. 26:27, 28; Yer. 31:31-33; Ef. 1:7; Baeb. 9:19, 20)

 2. Tanga Luka 22:1-39.

  Na nki mutindu Satana kukotaka na ntima ya Yudasi? (Luka 22:3; Yoa. 13:2; Bis. 1:24, 25)

 3. Tanga Yoane 13:1-20.

  1. Na kutadila disolo ya kele na Yoane 13:2, keti beto lenda pesa Yudasi foti sambu na mambu yina yandi salaka, mpi nki dilongi bansadi ya Nzambi lenda baka sambu na dyambu yango? (Kuy. 4:7; 2 Kor. 2:11; Gal. 6:1; Yak. 1:13, 14)

  2. Inki dilongi ya mfunu Yezu kupesaka? (Yoa. 13:15; Mat. 23:11; 1 Pie. 2:21)

 4. Tanga Yoane 17:1-26.

  Na nki mutindu Yezu kusambaka na mpila nde balongoki na yandi kuvanda “muntu mosi”? (Yoa. 17:11, 21-23; Roma 13:8; 14:19; Kol. 3:14)

Nkenda ya 100

Na masamba ya Getesemane

 1. Na nima ya kukatuka na suku ya etaze, Yezu ti bantumwa na yandi kukwendaka na wapi, mpi yandi songaka bo na kusala inki?

 2. Ntangu Yezu kuvutukaka na kisika yina bantumwa kuvandaka, yandi kutaka bo kesala inki, mpi dyambu yango kusalamaka bambala ikwa?

 3. Banani kukotaka na masamba, mpi mutindu kifwanisu kemonisa yo, Yudasi Iskariote kesala inki?

 4. Sambu na nki Yudasi kufibaka Yezu, mpi Piere kusalaka inki?

 5. Yezu kuzabisaka Piere inki, kansi sambu na nki Yezu kulombaka ve nde Nzambi kutindila yandi bawanzyo?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Matayo 26:36-56.

  1. Inki mutindu kupesa ya Yezu kupesaka balongoki na yandi bandongisila kele mbandu ya mbote sambu na Bakristu yina kele bankuluntu bubu yai? (Mat. 20:25-28; 26:40, 41; Gal. 5:17; Ef. 4:29, 31, 32)

  2. Inki mutindu Yezu vandaka kutadila kusadila minduki sambu na kufwa bantu yankaka? (Mat. 26:52; Luka 6:27, 28; Yoa. 18:36)

 2. Tanga Luka 22:39-53.

  Ntangu wanzyo mosi kumonanaka na Yezu na kilanga ya Getsemane sambu na kupesa yandi kikesa, keti dyambu yai kemonisa nde lukwikilu ya Yezu kulembaka? Tendula. (Luke 22:41-43; Yez. 49:8; Mat. 4:10, 11; Baeb. 5:7)

 3. Tanga Yoane 18:1-12.

  Inki mutindu Yezu kutaninaka balongoki na yandi na bambeni na yandi, mpi nki dilongi beto lenda baka na mbandu yai? (Yoa. 10:11, 12; 18:1, 6-9; Baeb. 13:6; Yak. 2:25)

Nkenda ya 101

Bau me fwa Yezu

 1. Nani vandaka kisina ya ntetentete ya lufwa ya Yezu?

 2. Inki bantumwa kusalaka ntangu bamfumu ya mabundu kukangaka Yezu?

 3. Inki kusalamaka na nzo ya nganga-Nzambi ya nene, Kaifa?

 4. Sambu na nki Piere kubasikaka mpi kudilaka?

 5. Na nima ya kunata dyaka Yezu na kisika ya Pilate, bamfumu ya mabundu kutubaka nki na ndinga ya ngolo?

 6. Inki kukuminaka Yezu na Kitanu na luyantiku ya ntangu ya nkokila, mpi nki lusilu yandi pesaka kimpumbulu mosi yina kuvandaka na nti na lweka na yandi?

 7. Paladisu yina Yezu kutubilaka tavanda na wapi?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Matayo 26:57-75.

  Na nki mutindu bantu ya tribinale ya nene ya Bayuda kumonisaka nde ntima na bo kuvandaka ya mbi? (Mat. 26:59, 67, 68)

 2. Tanga Matayo 27:1-50.

  Sambu na nki beto lenda tuba nde mpasi yina Yudasi kuwaka kuvandaka ve ya kyeleka? (Mat. 27:3, 4; Mar. 3:29; 14:21; 2 Kor. 7:10, 11)

 3. Tanga Luka 22:54-71.

  Inki dilongi beto lenda baka na mutindu Piere kubuyaka Yezu na mpimpa yina bo tekaka mpi bo kangaka yandi? (Luka 22:60-62; Mat. 26:31-35; 1 Kor. 10:12)

 4. Tanga Luka 23:1-49.

  Yezu kusalaka nki ntangu bo sadilaka yandi mambu kukonda lunungu, mpi nki dilongi beto lenda baka na dyambu yai? (Luka 23:33, 34; Roma 12:17-19; 1 Pie. 2:23)

 5. Tanga Yoane 18:12-40.

  Inki kemonisa nde ata Piere kuwaka boma ya bantu na ntangu mosi buna, yandi kumaka dyaka ntumwa mosi ya mbote mpenza? (Yoa. 18:25-27; 1 Kor. 4:2; 1 Pie. 3:14, 15; 5:8, 9)

 6. RTanga Yoane 19:1-30.

  1. Inki dibanza ya bukatikati Yezu kuvandaka na yo sambu na bima ya kinsuni? (Yoa. 2:1, 2, 9, 10; 19:23, 24; Mat. 6:31, 32; 8:20)

  2. Inki mutindu bangogo ya Yezu kutubaka na ntwala ya lufwa na yandi vandaka kumonisa kununga sambu yandi kotilaka kimfumu ya Yehowa? (Yoa. 16:33; 19:30; 2 Pie. 3:14; 1 Yoa. 5:4)

Nkenda ya 102

Yezu ke zinga

 1. Pesa zina ya nkento yina kele na kifwanisu. Babakala zole yai kele banani, mpi bo kele na wapi?

 2. Sambu na nki Pilate kusongaka banganga-Nzambi na kutinda basoda sambu na kukengila mazyamu ya Yezu?

 3. Wanzyo mosi kusalaka nki na suka kibeni ya kilumbu ya tatu na nima ya lufwa ya Yezu, kansi banganga-Nzambi kusalaka inki?

 4. Sambu na nki bankento yankaka kuyitukaka ntangu bo kwendaka kutala mazyamu ya Yezu?

 5. Sambu na nki Piere ti Yoane kukwendaka ntinu na mazyamu ya Yezu, mpi bo kutaka inki?

 6. Nitu ya Yezu kukwendaka na wapi, kansi yandi salaka nki sambu na kumonisa balongoki nde yandi kele na moyo?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Matayo 27:62-66 mpi 28:1-15.

  Ntangu Yezu kufutumukaka, inki mutindu bambuta ya banganga-Nzambi, Bafarize, mpi bambuta-bantu kusalaka disumu na mpeve santu? (Mat. 12:24, 31, 32; 28:11-15)

 2. Tanga Luka 24:1-12.

  Inki mutindu disolo ya lufutumuku ya Yezu kemonisa nde Yehowa ketadilaka bankento nde bo kele bambangi ya mefwana na kutudila ntima? (Luka 24:4, 9, 10; Mat. 28:1-7)

 3. Tanga Yoane 20:1-12.

  Inki mutindu Yoane 20:8, 9 kesadisa beto na kumona mfunu ya kukanga ntima kana beto kebakisa ve mbote-mbote kulungana ya mbikudulu mosi ya Biblia? (Bing. 4:18; Mat. 17:22, 23; Luka 24:5-8; Yoa. 16:12)

Nkenda ya 103

Mbonana ya Yezu

 1. Inki Maria kuzabisaka bakala mosi ya yandi yindulaka nde yandi kele muntu ya kesalaka na masamba, kansi nki kusadisaka yandi na kuzaba nde muntu yango kuvandaka mpenza Yezu?

 2. Inki kukuminaka balongoki zole yina vandaka kukwenda na bwala ya Emausi?

 3. Inki dyambu ya kuyituka kusalamaka ntangu balongoki zole kusongaka bantumwa nde bo monaka Yezu?

 4. Yezu kumonanaka na balongoki na yandi bambala ikwa?

 5. Inki Toma kutubaka ntangu yandi waka nde balongoki kumonaka Mfumu, kansi nki kusalamaka bilumbu nana na nima?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Yoane 20:11-29.

  Keti na Yoane 20:23 Yezu kutubaka nde bantu kele na nswa ya kulolula masumu? Tendula. (Nk. 49: 3, 8; Yez. 55:7; 1 Tim. 2:5, 6; 1 Yoa. 2:1, 2)

 2. Tanga Luka 24:13-43.

  Inki mutindu beto lenda yidika ntima na beto na mpila nde yo vanda ya kuyilama sambu na kundima bakyeleka ya Biblia? (Luka 24:32, 33; Esd. 7:10; Mat. 5:3; Bis. 16:14; Baeb. 5:11-14)

Nkenda ya 104

Yezu me vutuka na zulu

 1. Balongoki ikwa kumonaka Yezu na kilumbu mosi, mpi yandi vandaka kutubila bo mambu ya metala inki?

 2. Kimfumu ya Nzambi kele inki, mpi luzingu na ntoto tavanda nki mutindu ntangu Yezu tayala bonso Ntotila na bamvula funda?

 3. Na nsungi ya bilumbu ikwa Yezu vandaka kudisonga na balongoki na yandi, kansi ntangu kulungaka sambu yandi kusala inki?

 4. Na ntwala ya kubikisa balongoki na yandi, inki Yezu kusongaka bo na kusala?

 5. Mutindu kifwanisu kemonisa yo, inki dyambu ke na kusalama, mpi nki mutindu Yezu ke na kuvila na meso na bo?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga 1 Korinto 15:3-8.

  Sambu na nki ntumwa Polo lendaka kutuba ti kivuvu yonso sambu na yina metala lufutumuku ya Yezu, mpi Bakristu bubu yai lenda tuba ti kuvuvu yonso na yina metala nki bima? (1 Kor. 15:4, 7, 8; Yez. 2:2, 3; Mat. 24:14; 2 Tim. 3:1-5)

 2. Tanga Bisalu 1:1-11.

  Mutindu Biblia kutubaka na Bisalu 1:8, kisalu ya kusamuna kumwanganaka na nki kiteso? (Bis. 6:7; 9:31; 11:19-21; Kol. 1:23)

Nkenda ya 105

Bau vingilaka na Yerusaleme

 1. Mutindu kifwanisu kemonisa yo, inki kukuminaka bantumwa ya Yezu yina vandaka kuvingila na Yeruzelemi?

 2. Inki dyambu ya kuyituka banzenza yina kuvandaka na Yeruzelemi kumonaka?

 3. Inki Piere kutendudilaka bantu yango?

 4. Inki mutindu bantu kudiwaka na nima ya kuwidikila Piere, mpi yandi songaka bo na kusala inki?

 5. Bantu ikwa kubakaka mbotika na kilumbu yina ya Pantekoti ya mvu 33 ya T.B.?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Bisalu 2:1-47.

  1. Inki mutindu bangogo ya Piere yina kele na Bisalu 2:23, 36 kemonisa nde kikanda ya mvimba ya Bayuda kuvandaka ti mukumba na lufwa ya Yezu? (1 Tes. 2:14, 15)

  2. Inki mutindu Piere kubikaka mbandu ya mbote ya kuyindula na Masonuku? (Bis. 2:16, 17, 29, 31, 36, 39; Kol. 4:6)

  3. Inki mutindu Piere kusadilaka nsapi ya ntete na kati ya “bana-fungula ya Kimfumu ya Nzambi” yina Yezu silaka na kupesa yandi? (Bis. 2:14, 22-24, 37, 38; Mat. 16:19)

Nkenda ya 106

Wanzyo me gulusa bau

 1. Inki kuminaka Piere ti Yoane na nkokila mosi ntangu bo vandaka kukwenda na tempelo?

 2. Inki mambu Piere kuzabisaka bakala mosi ya kifwa-makulu, mpi nki kima Piere kupesaka yandi yina vandaka na valere mingi kuluta mbongo?

 3. Sambu na nki bamfumu ya mabundu vandaka na kyese ve, mpi bo salaka Piere ti Yoane inki?

 4. Inki Piere kuzabisaka bamfumu ya mabundu, mpi bo buyilaka bantumwa na kusala inki?

 5. Sambu na nki bamfumu ya mabundu kuwaka kimpala, kansi nki kusalamaka ntangu bo tulaka bantumwa na boloko na mbala ya zole?

 6. Inki mutindu bantumwa kuvutulaka ntangu bo nataka bo na ntwala ya bamfundisi?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Bisalu 3:1-1.

  Ata Nzambi mepesaka beto ve ngolo ya kusala mambu ya kuyituka bubu yai, inki mutindu bangogo ya Piere yina kele na Bisalu 3:6 kesadisa beto na kubakisa mfunu ya nsangu ya Kimfumu? (Yoa. 17:3; 2 Kor. 5:18-20; Filp. 3:8)

 2. Tanga Bisalu 4:1-31.

  Ntangu beto kekutana ti kimbeni na kisalu ya kusamuna, na nki mutindu beto fwete landa mbandu ya bampangi na beto Bakristu ya mvu-nkama ya ntete? (Bis. 4:29, 31; Ef. 6:18-20; 1 Tes. 2:2)

 3. Tanga Bisalu 5:17-42.

  Inki mutindu bantu yankaka yina kele ve Bambangi, ya ntangu ya ntama mpi ya ntangu na beto, kemonisaka bukatikati na yina metala kisalu ya kusamuna? (Bis. 5:34-39)

Nkenda ya 107

Bau me fwa Etienne na matadi

 1. Etiene vandaka nani, mpi Nzambi vandaka kusadisa yandi na kusala inki?

 2. Inki mambu Etiene kutubaka yina kupesaka bamfumu ya mabundu makasi mingi?

 3. Ntangu babakala kubasisaka Etiene na nganda ya mbanza, bo salaka yandi inki?

 4. Pesa zina ya mwana-bakala yina metelama penepene ya bilele na kifwanisu.

 5. Na ntwala ya kufwa, inki kisambu Etiene kusalaka na Yehowa?

 6. Na kulanda mbandu ya Etiene, inki beto fwete sala kana muntu mosi mesala beto dyambu mosi ya mbi?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Bisalu 6:8-15.

  Inki mambu ya luvunu bamfumu ya mabundu vandaka kusadila sambu na kumeka kukangisa kisalu ya kusamuna ya Bambangi ya Yehowa? (Bis. 6:9, 11, 13)

 2. Tanga Bisalu 7:1-60.

  1. Inki kusadisaka Etiene na kununga na kunwanina nsangu ya mbote na ntwala ya Sanedrini, mpi nki dilongi beto lenda baka na mbandu na yandi? (Bis. 7:51-53; Roma 15:4; 2 Tim. 3:14-17; 1 Pie. 3:15)

  2. Inki nkadilu beto fwete monisa na ntwala ya bambeni ya kisalu na beto ya kusamuna? (Bis. 7:58-60; Mat. 5:44; Luka 23:33, 34)

Nkenda ya 108

Na nzila ya Damas

 1. Inki Saule kusalaka na nima ya lufwa ya Etiene?

 2. Ntangu Saule vandaka kukwenda na nzila ya Damasi, inki kima ya kuyituka kusalamaka?

 3. Yezu kusongaka Saule na kusala inki?

 4. Inki bantuma Yezu kupesaka Ananiasi, mpi nki mutindu Saule kumaka kumona dyaka mbote?

 5. Saule kuzabanaka na nima na nki zina, mpi nki mutindu Yezu kusadilaka yandi?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Bisalu 8:1-4.

  Inki mutindu minyoku ya ngolo yina kubwilaka dibundu ya Bukristu yina kusalamaka ntama mingi ve kusadisaka na kumwanga lukwikilu ya Bukristu, mpi nki dyambu ya mutindu mosi kusalamaka na ntangu na beto? (Bis. 8:4; Yez. 54:17)

 2. Tanga Bisalu 9:1-20.

  Tubila mikumba tatu yina Yezu kumonisaka nde yandi tapesa na Saule. (Bis. 9:15; 13:5; 26:1; 27:24; Roma 11:13)

 3. Tanga Bisalu 22:6-16.

  Inki mutindu beto lenda vanda bonso Ananiasi, mpi sambu na nki yo kele mfunu? (Bis. 22:12; 1 Tim. 3:7; 1 Pie. 1:14-16; 2:12)

 4. Tanga Bisalu 26:8-20.

  Inki mutindu kubalula ntima ya Saule sambu na kukuma Mukristu kepesa kikesa na bantu yina kele ti bankwelani yina kele ve Bakristu? (Bis. 26:11; 1 Tim. 1:14-16; 2 Tim. 4:2; 1 Pie. 3:1-3)

Nkenda ya 109

Ntumwa Pierre na nzo ya Corneille

 1. Pesa zina ya bakala yina kefukama na kifwanisu.

 2. Inki mambu wanzyo mosi kuzabisaka Korneye?

 3. Inki mambu Nzambi kumonisaka Piere ntangu yandi vandaka na zulu ya nzo ya Simoni na bwala ya Yope?

 4. Sambu na nki Piere kusongaka Korneye nde yandi fwete fukimina mpi kusamba yandi ve?

 5. Sambu na nki balongoki ya Bayuda ti Piere kuyitukaka?

 6. Inki dilongi ya mfunu beto fwete baka na mutindu Piere kwendaka kutala Korneye?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Bisalu 10:1-48.

  Bangogo ya Piere yina kele na Bisalu 10:42 kemonisa nki na yina metala kisalu ya kusamuna nsangu ya mbote ya Kimfumu? (Mat. 28:19; Mar. 13:10; Bis. 1:8)

 2. Tanga Bisalu 11:1-18.

  Inki nkadilu Piere kumonisaka ntangu lutwadisu ya Yehowa na yina metala bantu ya Makanda kumonanaka pwelele, mpi nki mutindu beto lenda landa mbandu na yandi? (Bis. 11:17, 18; 2 Kor. 10:5; Ef. 5:17)

Nkenda ya 110

Paul me binga Timote

 1. Pesa zina ya mwana-bakala yina kele na kifwanisu, yandi vandaka kuzinga na wapi, mpi pesa zina ya mama ti ya nkaka na yandi.

 2. Inki Timoteo kutubaka ntangu Polo kuyulaka yandi kana yandi tazola kufidisa Silasi ti Polo sambu na kusamuna na bantu ya bisika yina kele ntama?

 3. Na nki kisika balongoki ya Yezu kubingamaka Bakristu sambu na mbala ya ntete?

 4. Na nima ya kukatuka na Antioshi, inki bambanza yankaka Polo, Silasi, ti Timoteo kwendaka kutala?

 5. Inki mutindu Timoteo kusadisaka Polo, mpi nki ngyufula baleke fwete kudiyula bubu yai?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Bisalu 9:19-30.

  Inki mutindu Polo kumonisaka mayele ntangu yandi kutanaka ti kimbeni sambu na nsangu ya mbote? (Bis. 9:22-25, 29, 30; Mat. 10:16)

 2. Tanga Bisalu 11:19-26.

  Inki mutindu disolo yina kele na Bisalu 11:19-21, 26 kemonisa nde mpeve ya Yehowa ketwadisaka kisalu ya kusamuna?

 3. Tanga Bisalu 13:13-16, 42-52.

  Inki mutindu Bisalu 13:51, 52 kemonisa nde balongoki kubikaka ve nde kimbeni kulembisa bo nitu? (Mat. 10:14; Bis. 18:6; 1 Pie. 4:14)

 4. Tanga Bisalu 14:1-6, 19-28.

  Inki mutindu bangogo “bo vandaka kupesa bo na maboko ya [Yehowa, NW]” kesadisa beto na kufyotuna basusi ya kukonda mfunu ntangu beto kesadisa bantu ya mpa? (Bis. 14:21-23; 20:32; Yoa. 6:44)

 5. Tanga Bisalu 16:1-5.

  Inki mutindu luzolo ya Timoteo ya kulemfuka na luyotisu kemonisa pwelele mfunu ya kusala ‘mambu yonso sambu na Nsangu ya Mbote’? (Bis. 16:3; 1 Kor. 9:23; 1 Tes. 2:8)

 6. Tanga Bisalu 18:1-11, 18-22.

  Bisalu 18:9, 10 kemonisa nki na yina metala mukumba ya Yezu na kutwadisa kisalu ya kusamuna, mpi nki kivuvu yo kepesa beto bubu yai? (Mat. 28:20)

Nkenda ya 111

Toko yina kubwaka na mpongi

 1. Tanga zina ya toko yai ya bakala yina melala na ntoto na kifwanisu, mpi nki kukuminaka yandi?

 2. Inki Polo kusalaka ntangu yandi monaka nde toko yango mefwa?

 3. Polo, Timoteo, mpi bantu yina salaka nzyetelo ti bo kukwendaka na wapi, mpi nki kusalamaka ntangu bo telamaka na Mileti?

 4. Inki lukebisu profete Agabusi kupesaka Polo, mpi nki mutindu mambu yango kusalamaka kaka mutindu profete kutubaka?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Bisalu 20:7-38.

  1. Na kutadila bangogo ya Polo yina kele na Bisalu 20:26, 27NW; inki mutindu beto lenda “vanda ve ti mfuka ya menga ya bantu yonso”? (Ezek. 33:8; Bis. 18:6, 7)

  2. Sambu na nki bankuluntu fwete “landa kaka nsangu yina ya beto lunga kutula ntima” ntangu bo kelonga? (Bis. 20:17, 29, 30; Tito 1:7-9; 2 Tim. 1:13)

 2. Tanga Bisalu 26:24-32.

  Inki mutindu Polo kusadilaka nswa na yandi ya kisitwaye ya Roma sambu na kulungisa kisalu ya kusamuna yina Yezu kupesaka yandi? (Bis. 9:15; 16:37, 38; 25:11, 12; 26:32; Luka 21:12, 13)

Nkenda ya 112

Kitembo dindisaka maswa

 1. Inki kukuminaka maswa yina Polo kuvandaka na kati ntangu yo kumaka penepene na kisanga ya Kreta?

 2. Inki mambu Polo kutubilaka bantu yina kuvandaka na kati ya maswa?

 3. Inki mutindu maswa kupanzanaka bitini-bitini?

 4. Inki bantuma komanda yina vandaka kutala bo kupesaka, mpi bantu ikwa kukumaka na zelo kukonda kigonsa?

 5. Tanga zina ya kisanga yina bo kumaka, mpi nki kuminaka Polo ntangu nsungi kubongaka?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Bisalu 27:1-44.

  Inki mutindu ntima ya beto ketulaka na busikisiki ya masolo ya Biblia kekumaka ngolo ntangu beto ketanga disolo ya nzyetelo ya Polo na Rome? (Bis. 27:16-19, 27-32; Luka 1:3; 2 Tim. 3:16, 17)

 2. Tanga Bisalu 28:1-14.

  Kana bapakanu ya kisanga ya Malta ‘kusadisaka mbote mpenza’ ntumwa Polo ti bantu yina kuvandaka ti yandi ntangu maswa kupanzanaka, yo kepusa Bakristu na kumonisa inki, mpi mingimingi na nki mutindu? (Bis. 28:1, 2; Baeb. 13:1, 2; 1 Pie. 4:9)

Nkenda ya 113

Paul me kuma na Rome

 1. Na banani Polo kuzabisaka nsangu ntangu yandi vandaka na boloko na Roma?

 2. Na kifwanisu, nani muntu yina mekwisa kutala yandi, mpi yandi kesala nki sambu na Polo?

 3. Epafrodite kele nani, mpi nki yandi nataka ntangu yandi vutukaka na Filipi?

 4. Sambu na nki Polo kusonikilaka nduku na yandi ya ngolo Filemo mukanda?

 5. Inki Polo kusalaka ntangu bo basisaka yandi na boloko, mpi nki mambu kukuminaka yandi na nima?

 6. Yehowa kusadilaka nani sambu na kusonika mikanda ya nsuka ya Biblia, mpi nki mambu mukanda ya Kusonga ketubila?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Bisalu 28:16-31 mpi Filipi 1:13.

  Inki mutindu Polo vandaka kusadila ntangu na yandi lere yandi vandaka na boloko na Roma, mpi nki bupusi lukwikilu na yandi ya ngolo kuvandaka ti yo na dibundu ya Bukristu? (Bis. 28:23, 30; Filp. 1:14)

 2. Tanga Filipi 2:19-30.

  Inki bangogo ya kemonisa ntonda Polo kutubaka sambu na Timoteo ti Epafrodite, mpi nki mutindu beto lenda landa mbandu na yandi? (Filp. 2:20, 22, 25, 29, 30; 1 Kor. 16:18; 1 Tes. 5:12, 13)

 3. Tanga Filemoni 1-25.

  1. Inki kupusaka Polo na kusyamisa Filemoni na kusala mambu yina vandaka ya mbote, mpi nki mutindu dyambu yango kele lutwadisu sambu na bankuluntu bubu yai? (Film. 9; 2 Kor. 8:8; Gal. 5:13)

  2. Inki mutindu bangogo ya Polo yina kele na Filemoni 13, 14 kemonisa nde yandi vandaka kuzitisa kansansa ya bantu yankaka na dibundu? (1 Kor. 8:7, 13; 10:31-33)

 4. Tanga 2 Timoteo 4:7-9.

  Bonso ntumwa Polo, inki mutindu beto lenda tula ntima nde Yehowa tapesa beto matabisi kana beto vanda kaka ya kwikama tii na nsuka? (Mat. 24:13; Baeb. 6:10)

Nkenda ya 114

Nsuka ya mambi

 1. Sambu na nki Biblia ketubila bampunda na zulu?

 2. Pesa zina ya bitumba yina Nzambi tanwanisa bantu ya mbi na ntoto, mpi lukanu ya bitumba yango kele inki?

 3. Na kutadila kifwanisu, nani Muntu tatwadisa bitumba yango, sambu na nki yandi melwata mpu ya kintotila, mpi mbele na yandi ketendula inki?

 4. Kana beto tala dyaka Nkenda ya 10, 15, ti ya 33 sambu na nki beto fwete yituka ve na kuzaba nde Nzambi tafwa bantu ya mbi?

 5. Inki mutindu Nkenda ya 36 ti ya 76 kemonisa nde Nzambi tafwa bantu ya mbi ata bo ketuba nde bo kesambilaka yandi?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Kusonga 19:11-16.

  1. Inki mutindu Masonuku kemonisa pwelele nde Yezu Kristu muntu ketwadisa mpunda ya mpembe? (Kus. 1:5; 3:14; 19:11; Yez. 11:4)

  2. Inki mutindu menga yina mepodisa mvwela ya Yezu kendimisa beto nde yandi tanunga mpenza kimakulu? (Kus. 14:18-20; 19:13; Yez. 63:1-6)

  3. Banani kele na kati ya basoda yina kelanda Yezu na zulu ya mpunda na yandi ya mpembe? (Kus. 12:7; 19:14; Mat. 25:31, 32)

Nkenda ya 115

Paladisu yampa na ntoto

 1. Biblia kemonisa nde beto tavanda ti luzingu ya nki mutindu na Paladisu ya ntoto?

 2. Inki lusilu Biblia kepesa sambu na bantu yina tazinga na Paladisu?

 3. Inki ntangu Yezu tasala na mpila nde nsoba yai ya kitoko kusalama?

 4. Ntangu Yezu kuvandaka na ntoto, inki mambu yandi salaka sambu na kumonisa mambu yina yandi tasala ntangu yandi tavanda Ntotila ya Kimfumu ya Nzambi?

 5. Inki Yezu ti bantu yina tayala kisika mosi ti yandi na zulu tasala ntangu bo tatwadisa ntoto tuka na zulu?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Kusonga 5:9, 10.

  Sambu na nki beto lenda tula ntima nde bantu yina tayala ntoto na Luyalu ya Mvu-Funda tavanda bantotila mpi banganga-Nzambi ya kewilaka bantu mawa mpi ya kekuditulaka na kisika na bo? (Ef. 4:20-24; 1 Pie. 1:7; 3:8; 5:6-10)

 2. Tanga Kusonga 14:1-3.

  Mutindu Biblia ketuba nde bo sonikaka zina ya Tata ti zina ya Mwana-Dimeme na bambunzu ya bantu 144 000 ketendula inki? (1 Kor. 3:23; 2 Tim. 2:19; Kus. 3:12)

Nkenda ya 116

Nani ta baka luzingu ya mvula na mvula?

 1. Inki beto fwete sala kana beto kezola kuzinga mvula na mvula?

 2. Mutindu mwana-nkento mpi banduku na yandi yina kele na kifwanisu kemonisa yo, inki mutindu beto lenda zaba mambu ya metala Yehowa Nzambi ti Yezu?

 3. Inki mukanda yankaka nge kemona na kifwanisu, mpi sambu na nki beto fwete tangaka yo mbala na mbala?

 4. Katula kuzaba mambu ya metala Yehowa ti Yezu, inki mambu yankaka beto fwete zaba sambu na kubaka luzingu ya mvula na mvula?

 5. Inki dilongi beto bakaka na Nkenda ya 69?

 6. Mbandu ya mbote ya leke Samuele yina kele na Nkenda ya 55 kemonisa inki?

 7. Inki mutindu beto lenda landa mbandu ya Yezu Kristu, mpi kana beto sala mutindu yina, inki beto tabaka na bilumbu kekwisa?

Bangyufula ya ngika:

 1. Tanga Yoane 17:3.

  Inki mutindu Masonuku kemonisa nde kulonguka na kuzaba Yehowa Nzambi ti Yezu Kristu ketendula mambu mingi kuluta kusimba mambu mpamba na ntu? (Mat. 7:21; Yak. 2:18-20; 1 Yoa. 2:17)

 2. Tanga Nkunga 145:1-21.

  1. Tanga mwa bikuma ya beto kele na yo ya kupesa Yehowa lukumu? (Nk. 145:8-11; Kus. 4:11)

  2. Inki mutindu Yehowa “ke salaka mbote na bantu yonso,” mpi nki mutindu dyambu yai fwete pusa beto mpenza penepene na yandi? (Nk. 145:9; Mat. 5:43-45)

  3. Kana beto kezolaka mpenza Yehowa na ntima na beto, yo tapusa beto na kusala inki? (Nk. 119:171, 172, 175; 145:11, 12, 21)