Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 NKENDA YA 113

Paul Me Kuma na Rome

Paul Me Kuma na Rome

MUNTU yai ya kele na minyololo na maboko kele ntumwa Paul. Soda mosi kelangidila yandi. Paul kele na boloko na Rome. Yandi kekinga na kusamba na ntwala ya tribinale ya Cezar. Bau mepesa yandi nswa nde bantu kwenda kutala yandi.

Bilumbu tatu na nima ya kukuma na yandi na Rome, Paul lombaka nde bamfumu ya Bayuda kwenda kukutana na yandi. Sambu na yau, Bayuda mingi ya Rome kwendaka kutala yandi. Ntumwa tubilaka bau sambu na Yezu mpi na Kimfumu ya Nzambi. Bantu yankaka kukumaka Bakristu, kansi bau yonso ve.

Paul samunaka mpi na basoda yina vandaka kulangidila yandi. Na bamvula zole yina yandi vandaka na boloko na Rome, yandi samunaka na konso muntu yina yandi vandaka kukutana ti yandi. Yau yina, ata bantu yina vandaka kuzinga na nzo ya Cezar kuwaka nsangu ya mbote ya Kimfumu, mpi na kati na bau, bantu yankaka kukumaka Bakristu.

Kansi, nani muntu yai mekwisa kutala yandi mpi kele na kusonika? Yau kele Timote, nduku na yandi ya kwikama ya kisalu. Timote mpi vandaka na boloko sambu yandi samunaka nsangu ya mbote, kansi ntangu yai, yandi mebasika. Yandi mekwisa kusadisa Paul. Beto tala mambu ya yandi kesonika.

Keti beno keyibuka bambanza ya Filipi mpi ya Efeze na Nkenda ya 110? Paul kukangulaka mabundu ya Bukristu pana. Ata yandi kele ntangu yai na boloko, Paul kesonikila bau mikanda yai kele na kati ya Bible. Mosi bo kebingaka yo mukanda ya Efezo mpi yankaka mukanda ya Filipi. Paul kezabisa Timote mambu ya bau fwete sonikila bampangi na bau ya Filipi.

Bantu ya Filipi mevila ve ata fyoti ntumwa Paul. Na kuzabaka nde yandi vandaka na boloko, bau metindila yandi dikabu mosi mpi Paul kepesa bau matondo na kati ya mukanda na yandi. Epafodi muntu menatila yandi dikabu yina. Epafodi kubelaka ngolo. Kansi, nitu mevutuka ya mbote mpi yandi kezola kuvutuka na Filipe. Yandi muntu tanata mukanda ya Paul na Timote.

Kaka ntangu yandi vandaka na boloko na Rome, Paul kusonikaka mikanda zole yankaka yina kele na kati ya Bible. Yandi tindaka mosi na Bakristu ya mbanza ya Kolosai: yau kele mukanda ya Kolosai; yankaka kele mukanda ya yandi tindaka kaka na Filemon, yina vandaka nduku na yandi ya ngolo ya vandaka kuzinga mpi na Kolosai. Na kati ya mukanda yina, bau ketubila sambu na Onezime, nsadi ya Filemon.

Onezime tinaka mfumu na yandi Filemon. Ntangu yandi kwisaka na Rome, yandi waka nde Paul kele na boloko na mbanza yina. Yandi kwendaka kutala ntumwa, mpi Paul kutubilaka yandi sambu na Kimfumu ya Nzambi. Ntama ve, Onezime yandi mosi kumaka Mukristu. Yandi monaka ntantu sambu yandi tinaka. Keti beno zaba mambu ya Paul kulombaka na kati ya mukanda na yandi na Filemon?

Yandi lombaka Filemoni na kulolula Onezime. Yandi sonikilaka yandi nde: ‘Mono kevutudila nge yandi mpi yandi kekwisila nge bonso nsadi na nge ve kansi mpi bonso Mukristu, mpangi ya kyeleka.’ Na kuvutuka na yandi na Kolosai, Onezime vandaka na mikanda zone: mosi ya Bakristu ya Kolosai mpi yankaka sambu na Filemon. Filemon kuvandaka na kyese mingi na kuwa nde nsadi na yandi kukumaka Mukristu.

Ntangu yandi sonikaka na Bakristu ya Filipe mpi na Filemon, Paul zabisaka bau nsangu ya mbote. Yandi zabisaka bau nde: ‘Mono ketindila beno Timote mpi na ntangu fyoti, mono kekwisa mono mosi.’ Mpi yandi tubilaka Filemon na kuyidikila yandi nzo ya kulala: yandi tulaka kivuvu nde yandi tabasika na boloko.

Na nima ya kubasika na yandi, Paul yantikaka dyaka nzyetolo na yandi. Kansi bau kangaka yandi dyaka mpi bau vutulaka yandi na boloko na Rome. Na kuzabaka nde ntangu yai yandi tafwa, yandi lombaka na Timote na kwisa kukutana na yandi nswalu kibeni. Yandi sonikilaka yandi nde: ‘Mono mebikala ya kwikama na Nzambi mpi Nzambi tapesa mono nsendo.’ Mwa bamvula na nima ya lufwa na yandi, bantu ya Rome kwendaka kufwa Yerusaleme.

Kansi mambu kele mingi na Bible. Jéhovah Nzambi kusonikisaka mikanda ya nsuka ya Bible na ntumwa Jean, yika mpi mukanda ya Kusonga. Mukanda yai ya Bible ketubilaka bilumbu kekwisa. Beto tala mambu kekinga na bilumbu kekwisa.