Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 NKENDA YA 112

Kitembo Dindisaka Maswa

Kitembo Dindisaka Maswa

MASWA yai ya beno kemona awa metutana na zelo mpi mepanzaka sambu na kitembo! Bantu yina vandaka na kati mebwa na masa. Bantu yankaka mekuma na nseke, na kati na bau ntumwa Paul. Beno kemona yandi? Bika beto tadila mambu yina kukuminaka yandi.

Paul bikalaka na boloko na Césarée bamvula zole. Na nima bo tindaka ntumwa Paul na bantu yankaka ya boloko na Rome. Ntangu maswa na bau vandaka kulanda ndambu ya kisanga ya Crète, kitembo ya ngolo kwisaka. Mupepe bulaka ngolo mpi bantu ya kesalaka na maswa vandaka na ntangu ve ya kukangisa maswa. Bau vandaka kumona dyaka ve ntangu na mwini to bambwetete na mpimpa. Nsukansuka, na nima ya bilumbu mingi, bantu yonso kuvandaka dyaka ve na kivuvu ya kuguluka.

Ebuna Paul tubaka nde: ‘Beno tasala kima ve, beno tabasika mbote. Kaka maswa yau mosi tavila. Kyeleka, na mpimpa yai wanzyo mebasikila mono mpi metuba nde: “Paul kumona boma ve; nge fwete monana na ntwala ya ntotila ya Rome. Mpi Nzambi tagulusa banduku na nge ya nzila.”’

Bau kumaka na kilumbu ya 14 ya nzyetolo ntangu matelo kumonaka nde mudindu vandaka dyaka ve! Na kubangaka nde maswa kufwa na zelo, bau losaka bandobo ya maswa na masa. Na suka-suka, bau monaka dibungu mosi. Bau bakaka lukanu ya kukwenda kuna.

Kansi ntangu bau kumaka penepene ya dibungu, maswa tutanaka na zelo mpi yau kangamaka. Na nima yau yantikaka na kupanzana sambu na kitembo. Ebuna komanda tubaka na bantu yonso yina vandaka kuzaba kuzenga masa na kubwa na masa bantu ya ntete mpi na kukwenda na nseke. Bankaka zolaka kulanda na kusimbaka mabaya to bitini yankaka ya maswa. Bo salaka mutindu yina. Yau yina bantu 276 yonso yina vandaka na maswa kumaka na nseke kukonda kigonsa, kaka mutindu wanzyo kutubaka yau.

Bantu yina kugulukaka vandaka na kisanga ya Malte. Bantu ya kisanga yina kumonisaka luzolo na bau ya mbote. Na nima ya bangonda tatu, Paul kotaka na maswa yankaka mpi bau tindaka yandi na Rome.