Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

NDAMBU YA 7

Yantika Lufutumuku ya Yezu tii Kukangama ya Paul na Boloko

Yantika Lufutumuku ya Yezu tii Kukangama ya Paul na Boloko

Kilumbu ya tatu na nima ya lufwa na yandi, Yezu futumukaka. Na kilumbu yina, yandi monanaka mbala tanu na balongoki na yandi. Yezu landaka na kudimonisa na ntwala na bau bilumbu 40. Na nima, ntangu balongoki na yandi vandaka kutala yandi, yandi tombukaka na zulu. Bilumbu kumi na nima, Nzambi tindaka mpeve santu na balongoki ya Yezu bayina vandaka kukinga na Yerusaleme.

Na nima bau tulaka bantumwa na boloko. Wanzyo basisaka bau. Bambeni fwaka longoki Etienne na matadi, kansi beto tamona mutindu Yezu solaka muntu mosi, ntumwa Paul, na kati na bau sambu na kukuma nsadi na yandi ya mfunu. Mvula tatu na ndambu na nima ya lufwa ya Yezu, Nzambi tindaka ntumwa Pierre na kusamuna nsangu na Corneille, mupakanu.

Kiteso ya bamvula 13 na nima, Paul salaka nzyetelo na yandi ya ntete sambu na kusamuna nsangu ya mbote. Na nzyetelo ya zole, yandi tambulaka na Timote. Paul na banduku na yandi ya nzyetelo vandaka na kyese mingi na kisalu ya Nzambi. Na nima Paul kangamaka na boloko na Rome. Bamvula zole na nima, yandi basikaka na boloko. Yandi kangamaka dyaka mpi na mbala yai bau fwaka yandi. NDAMBU ya 7 ketubila sambu na mambu yina kusalamaka na nsungi ya bamvula kiteso ya 32.

 

NA KITINI YAI

NKENDA YA 102

Yezu Ke Zinga

Ntangu wanzio mosi me katula ditadi na maziamu ya Yezu, basoda yina vandaka kukengila yo me yituka mambu yina bo me mona na kati.

NKENDA YA 103

Mbonana ya Yezu

Sambu na nki balongoki ya Yezu ke zaba yandi ve na nima ya lufutumuku yandi?

NKENDA YA 104

Yezu Me Vutuka na Zulu

Na ntwala ya kumata na zulu, yandi me pesa balongoki na yandi ntuma mosi ya nsuka.

NKENDA YA 105

Bau Vingilaka na Yerusaleme

Sambu na nki Yezu tiamunaka mpeve santu na zulu ya balongoki na Pantekoti?

NKENDA YA 106

Wanzyo Me Gulusa Bau

Bamfumu ya dibundu ya Bayuda me tula bantumwa na boloko sambu na kusukisa kisalu na bo ya kusamuna, kansi Nzambi vandaka ti ngindu ya nkaka.

NKENDA YA 107

Bau Me Fwa Etienne na Matadi

Ntangu bo ke fwa yandi, Etienne me sala kisambu mosi ya mbote mingi.

NKENDA YA 108

Na Nzila ya Damas

Nsemo ya nene mpi ndinga ya me katuka na zulu me soba luzingu ya Saul.

NKENDA YA 109

Ntumwa Pierre na Nzo ya Corneille

Keti Nzambi ke monaka bantu ya mpusu ya nitu to ya dikanda mosi nde bo me luta bankaka?

NKENDA YA 110

Paul Me Binga Timote

Timote bikaka nzo na bo sambu na kuvukana ti Paul na nzietelo ya kitoko ya kisalu ya kulonga.

NKENDA YA 111

Toko Yina Kubwaka na Mpongi

Eutiche lalaka mpongi ntangu Paul vandaka kusala diskure ya ntete, kansi ve na ntangu ya diskure ya zole. Diambu yina salamaka na kati-kati ya badiskure yonso zole vandaka kibeni kimangu.

NKENDA YA 112

Kitembo Dindisaka Maswa

Ntangu bo monaka bonso nde bo me suka, Paul bakaka nsangu ya katukaka na Nzambi mpi yo pesaka yandi kivuvu.

NKENDA YA 113

Paul Me Kuma na Rome

Inki mutindu Paul ke sala kisalu na yandi ya kintumwa ntangu yandi kele na boloko?