Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 NKENDA YA 76

Yerusaleme Me Fwa

Yerusaleme Me Fwa

KULUTAKA bamvula 10 na ndambu tuka Ntotila Nebukadenezar kunataka na Babilone bantu ya kuluta mayele na kati ya bana ya Israele. Mpi bubu yai, tala mambu kebwa! Yerusaleme kepela tiya, mpi bantu yina kufwaka ve kukwendaka kimpika na Babilone.

Bambikudi ya Jéhovah tubaka na ntwala mambu yai. Mbanza tafwa kana bantu kubika ve banzila na bau ya mbi. Kansi bana ya Israele kuwaka ve mpi bau fulaka na kusadila banzambi ya luvunu. Sambu na yau, bau fwete baka ndola. Mbikudi Ezekiel ketendudila beto mambu ya nsoni yina bana ya Israele vandaka kusala na ntangu yina.

Ezekiel vandaka nani? Yandi vandaka na kati ya batoko yina Nebukadenezar nataka na Babilone bamvula 10 na ntwala ya kufwa Yerusaleme. Na ntangu yina, Daniel na banduku na yandi Sadrak, Mesak, na Abednego vandaka mpi na Babilone.

Yau kele ntangu Ezekiel vandaka kaka na Babilone, ya Jéhovah monisaka yandi mambu ya nsoni yina vandaka kusalama na tempelo ya Yerusaleme. Jéhovah kusalaka yau na nzila ya dyambu ya kuyituka. Ya kyeleka Ezekiel vandaka na Babilone, kansi Jéhovah nataka yandi na mpeve na Yerusaleme mpi songaka yandi mambu yina vandaka kusalama na tempelo. Ezekiel monaka mambu ya mbi kibeni!

Jéhovah tubilaka yandi nde: ‘Tala mambu ya nsoni kikanda kesala na kati ya tempelo. Tala bibaka mefuluka na bifwanisu ya bamiselekete mpi bambisi yankaka mpi tala bana ya Israele yonso yina kesambila yau!’ Ezekiel vandaka kumona yonso yina mpi vandaka kusonika.

Jéhovah yulaka yandi nde: ‘Keti nge kemona mambu ya bamfumu ya Israele kesala na kinsweki?’ Ezekiel vandaka kutala mambu yonso yina. Bantu 70 vandaka pana mpi vandaka kusambila banzambi ya luvunu. Bau vandaka kutuba nde: ‘Jehovah kemona beto ve. Yandi kele dyaka na ntoto yai ve.’

Na nima, Jéhovah songaka na Ezekiel bankento ya kuvandaka na kyelo ya nordi ya tempelo mpi bau vandaka kusambila nzambi ya luvunu Tammuz. Yandi songaka yandi dyaka babakala na kyelo ya kukotila ya tempelo. Bau vandaka kiteso ya 25. Ezekiel kumonaka bau, bau vandaka kufukama na ndambu ya esti mpi kukembila ntangu!

Jéhovah tubilaka yandi nde: ‘Bantu yai kezitisa mono ve. Bau ketita ve na kwisa kusala mambu ya nsoni na kati ya tempelo! Sambu na yau, bau tazaba kizitu ya makasi na mono. Mono tavanda na mawa ve kilumbu ya bampasi tabwila bau.’

Yau kele kiteso ya bamvula tatu na nima ya mbona-meso yai ya Ezekiel, ya bana ya Israele kukolamaka na Ntotila Nebukadenezar, yau yina yandi kwisaka kunwanisa bau. Na nima ya mvula mosi na ndambu, bantu ya Babilone kupasulaka bibaka ya Yerusaleme mpi yokaka mbanza. Bantu mingi kufwaka to kukwendaka kimpika na Babilone.

Sambu na nki Jéhovah bikaka nde Yerusaleme kufwa mutindu yai? Yau kele sambu bana ya Israele buyaka na kuwila yandi mpi vandaka kulanda minsiku na yandi mpila bau vandaka kuzodila. Mambu yai kemonisa beto sambu na nki beto fwete lemfuka na minsiku ya Nzambi.

Kaka bantu fyoti kubikalaka na ntoto ya Israele. Ntotila Nebukadenezar tulaka Muyuda mosi, Gedalia, bonso mfumu. Kansi ndambu ya bantu ya Israele kufwaka yandi. Bantu yina bikalaka waka boma sambu bau yindulaka nde bantu ya Babilone tavutula mbela; na yau bau tinaka na Egypte mpi bau nataka mbikudi Jeremi.

Ebuna, ntoto ya Israele bikalaka ya mpamba. Ata bantu vandaka kuzinga dyaka ve bamvula 70, yau bikalaka kaka nseke mpamba. Kansi Jéhovah lakaka nde na nima ya bamvula 70, yandi tavutula kikanda na yandi na ntoto ya Israele. Balutiti ya kelanda tazabisa beto mambu yina bwilaka kikanda ya Nzambi ntangu bau vandaka na kimpika na Babilone.