Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

NDAMBU YA 3

Yantika Kukatuka na Kimpika ya Bana ya Israele na Egypte tii na Ntotila ya Ntete ya Israele

Yantika Kukatuka na Kimpika ya Bana ya Israele na Egypte tii na Ntotila ya Ntete ya Israele

Moïse nataka bana ya Israele tii na Ngumba Sinaï. Kisika ya Nzambi pesaka bau bansiku na yandi. Na nima, Moïse tindaka bantu 12 sambu na kuzikisa insi Kana. Na ntangu bau vutukaka, bantu 10 na kati na bau titisaka bantu. Yau yina, bana ya Israele zolaka kuvutuka na Egypte. Nzambi lolaka bau sambu bau kukondaka lukwikilu na kuyungisaka bau bamvula 40 na ntoto ya makanga.

Na nima Nzambi solaka Josué sambu na kukotisa bana ya Israele na insi Kana. Jéhovah salaka bidimbu ya nkumbwa sambu na kusadisa bau na kubaka insi yina: yandi kangisaka Masa ya Yurdani, yandi bwisaka bibaka ya Yeriko, yandi tedimisaka ntangu kilumbu mosi ya mvimba. Na nima ya bamvula sambanu, bau bakaka insi ya Kana yonso.

Yantika Josué, bazuzi yalaka ntoto ya Israele bamvula 356. Na bankenda kelanda beto tatubila bazuzi bonso Barak, Gédéon, Jefté, Samson mpi Samuel. Beto tatubila mpi sambu na bankento bonso Rahab, Débora, Jahel, Luti, Naomi na Dalila. Ndambu ya TATU ketubila mambu yina kusalamaka na nsungi ya bamvula 396.

 

NA KITINI YAI

NKENDA YA 34

Madya Yampa

Madia yai ya kuyituka ya me katuka na Nzambi ke bwa katuka na zulu.

NKENDA YA 35

Jéhovah Ke Pesa Bansiku na Yandi

Inki bansiku zole me luta Bansiku kumi?

NKENDA YA 36

Mwana Ngombe ya Wolo

Sambu na nki bantu sambilaka kiteki ya bo me sala na bima ya makutu yina bo losaka na tiya?

NKENDA YA 37

Nzo-Tenta ya Lusambu

Sanduku ya kuwakana vandaka na shambre na yo kati.

NKENDA YA 38

Bantu 12 Kwendaka Zikisa Nsi Kana

Bantu kumi tubaka diambu mosi, kansi bantu zole na kati na bo tubaka diambu ya nkaka. Bantu ya Izraele ndimaka banani?

NKENDA YA 39

Nkawa ya Aaron

Inki mutindu nti mosi ya kuyuma lenda basisa bintuntu mpi bambuma ya kutela kaka na mpimpa mosi?

NKENDA YA 40

Masa Basikaka na Ditadi

Moize bakaka kima ya yandi zolaka, kansi yandi pesaka mpi Yehowa makasi.

NKENDA YA 41

Nioka ya Kibende

Sambu na nki Nzambi tindaka banioka ya ndikila sambu na kutatika bantu ya Izraele?

NKENDA YA 42

Mpunda-Buluku ya Balaam Tubaka

Mpunda me mona kima mosi yina Balami ke mona ve.

NKENDA YA 43

Josué Me Kuma Ntwadisi

Moize kele kaka ngolo, ebuna sambu na nki Yozue me yinga yandi?

NKENDA YA 44

Bantu Zole Zikisaka Yeriko

Inki mutindu Rahabi sadisaka babakala zole, mpi yandi lombaka mpi na kusala inki?

NKENDA YA 45

Kusabuka ya Masa Yurdani

Kimangu mosi me salama ntangu banganga-nzambi me kotisa makulu na bo na masa.

NKENDA YA 46

Bibaka ya Yeriko

HInki mutindu nsinga lenda sala nde kibaka mosi kubwa ve?

NKENDA YA 47

Muyibi Mosi na Israele

Keti muntu mosi ya mbi lenda natila dikanda ya mvimba bampasi?

NKENDA YA 48

Mayele ya Bantu ya Ngiboni

Bo me kusa Yozue ti bantu ya Izraele sambu bo sala kuwakana ti bo, kasi bantu ya Izraele me zitisa lusilu na bo.

NKENDA YA 49

Ntangu Me Telama

Yehowa salaka kima mosi sambu na Yozue, kima yina yandi me salaka ntete ve.

NKENDA YA 50

Bankento Zole ya Kikesa

Baraki muntu ke twadisa basoda ya Izraele na bitumba, kansi sambu na nki Yaele me baka lukumu?

NKENDA YA 51

Luti na Naomi

Ruti ke bikisa bwala na yandi sambu na kuvanda ti Naomi mpi kusadila Yehowa.

NKENDA YA 52

Gédéon na Bantu na Yandi

Nzambi ponaka bantu ya kimvuka yai ya fioti ya basoda na nsadisa ya kumekama ya kunwa masa.

NKENDA YA 53

Lusilu ya Jefté

Lusilu na yandi ya kusadila Yehowa vandaka ti bupusi kaka na luzingu na yandi, kansi mpi na luzingu ya mwana na yandi ya nkento.

NKENDA YA 54

Samson

Inki mutindu Delila zabaka kinsweki ya ngolo ya Samsoni?

NKENDA YA 55

Mwana ya Fyoti Ke Sadila Nzambi

Nzambi ke sadila leke Samuele sambu na kupesa nsangu ya ndola na nganga-nzambi ya nene Eliya.