Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 NKENDA YA 24

Joseph Kumeka Bampangi na Yandi

Joseph Kumeka Bampangi na Yandi

JOSEPH sosaka na kuzaba kana kyeleka bampangi na yandi kubalulaka ntima. Yau yina yandi tubaka nde: ‘Beno mekwisa na mayele ya mbi sambu na kutala insi yai.’

Bau vutulaka nde: ‘Ve, beto kele bantu ya mbote. Na nzo na beto, beto butukaka bantu 12. Mosi mefwaka mpi yina ya nsuka kele na tata na beto.’

Joseph salaka bonso nde yandi kewila bau ve. Yandi kangaka Siméon bonso muntu ya boloko mpi bikaka bankaka kunata madya. Kansi ntangu bau vandaka kukwenda yandi tubilaka bau nde: ‘Ntangu beno takwisa, beno kwisa ti leke na beno.’

Ntangu bau kumaka na Kana, bampangi na yandi zabisaka mambu yonso na tata na bau Jacob. Na yau, Jacob tubaka nde: ‘Joseph mefwaka, mpi ntangu yai Siméon kele dyaka ve. Mono mebuya, beno tanata Benjamin ve, mwana na mono ya nsuka.’ Kansi ntangu madya kumanaka, Jacob kubikaka Benjamin, ata yandi zolaka ve, sambu kana yandi kuma ve na Egypte, bau tasumba mpi ve madya.

Kilumbu mosi, Joseph monaka bampangi na yandi kukuma. Mutindu yandi monaka Benjamin, yandi waka kyese mingi. Ata muntu mosi zabaka yandi dyaka ve sambu yandi kumaka muntu ya nene mpi ya lukumu. Sambu na yau, Joseph mekaka bampangi na yandi 10.

Yandi pesaka nswa na kufulusa basaki ya bampangi na yandi na madya. Dyaka, yandi tudisaka dikopa ya kimfumu na kati ya saki ya Benjamin. Bampangi na yandi kwendaka. Bau kumaka ntama ve, ya Joseph tubilaka bansadi na yandi na kulanda bau mpi na kuvutula bau. Ntangu bansadi na yandi kangaka bau, bau tubilaka bau nde: ‘Sambu na nki beno meyiba dikopa ya mfumu na beto?’

Bau vutulaka nde: ‘Beto meyiba ve dikopa ya mfumu na beno. Kana beno mona dikopa yina na muntu mosi na kati na beto, muntu yina tafwa.’

Bansadi ya Joseph sosaka na basaki yonso mpi bau monaka dikopa na saki ya Benjamin. Bansadi tubaka nde: ‘Beto mekwenda na Benjamin. Beno lenda fula kwa beno na ngemba.’ Inki bampangi yina 10 kusalaka?

Bau vutukaka bau yonso na nzo ya Joseph. Joseph tubilaka bampangi na yandi nde: ‘Benjamin kebikala awa bonso mpika, kansi beno, beno lenda kwenda.’

Na ntangu yina Juda tubaka nde: ‘Kana mono vutuka kukonda yandi, tata na mono tafwa, sambu yandi kezolaka Benjamin mingi. Bikisa Benjamin vutuka, mono yinga yandi bonso mpika.’

Na yau, Joseph monaka nde bampangi na yandi balulaka ntima na bau. Bau kumaka bantu ya mbote. Beto tala ntangu yai nki Joseph kesala.