Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 NKENDA YA 33

Kusabuka ya Nzadi Mbwaki

Kusabuka ya Nzadi Mbwaki

TALA mambu ya kesalama awa. Muntu yina metedimisa nkawa na yandi na zulu ya Nzadi Mbwaki kele Moïse. Bantu yina kele na lweka na yandi na ndambu yankaka, kele bana ya Israele. Kansi Faraon na basoda na yandi kele na kufwa na kati ya masa. Yau salamaka nki mutindu?

Mutindu beto monaka yau na balutiti meluta, na nima ya ndola ya 10, Faraon kupesaka nswa na bana ya Israele na kukatuka na insi ya Egypte. Bau mpi katukaka. Bau vandaka kiteso ya bantu 600000, na kutangaka ve bankento na bana ya fyoti. Na bantu yina, bantu mingi yankaka bayina vandaka kukwikila na Jéhovah kuvukanaka mpi kukwendaka na bau. Bau nataka bangombe na mameme na bau.

Na ntwala ya kukwenda, bana ya Israele kulombaka na bantu ya Egypte bilele na bima ya kusalama na palata mpi na wolo. Bonso ndola ya nsuka kutitisaka bau mingi, bantu ya Egypte vandaka kupesa bau bima yonso yina ya bau vandaka kulomba.

Na nima ya kutambula mwa bilumbu, bana ya Israele kumaka na Nzadi Mbwaki. Bau vandaka na lweka ya nzadi. Kansi, Faraon ti bantu na yandi kuwaka ntima mpasi sambu bau bikaka bana ya Israele na kukwenda. Bau tubaka nde: ‘Ebwe! Inki beto mesala?’

Na mbala yai dyaka, Faraon balulaka ntima na yandi. Yandi kutikisaka bapusupusu na yandi ya mvita na basoda na yandi. Na yau yandi yantikaka kukula bana ya Israele na bapusupusu ya mvita 600, mpi ti bapusupusu yonso ya Egypte.

Ntangu bana ya Israele kumonaka Faraon na basoda na yandi na nima, bau waka boma ngolo. Bau monaka ve kisika ya kutina. Na ntwala na bau Nzadi Mbwaki vandaka mpi na nima, bantu ya Egypte vandaka kupusana. Kansi Jéhovah kukotilaka bau mpi yandi tulaka dituti na katikati ya bantu na yandi mpi bantu ya Egypte sambu na kufika bana ya Israele na mpila nde bantu ya Egypte kufwa bau ve.

Na nima Jéhovah kutubilaka Moïse nde yandi tandula nkawa na yandi na zulu ya Nzadi Mbwaki. Moïse kulemfukaka mpi Jéhovah kunataka mupepe ya esti. Masa kukabwanaka na bandambu zole mpi bibaka ya masa kutelamaka ndambu na ndambu.

Na yau bana ya Israele sabukaka na ntoto ya kukauka. Yau lombaka bantangu mingi sambu bau sabuka na simu yankaka ya nzadi. Nzambi vandaka na bau kibeni. Kansi bantu ya Egypte kumonaka dyaka bana ya Israele. Keti bau tabikisa bampika na bau kutina? Ikele ve. Na mbala mosi, bau kotaka na kati ya nzadi mpi landaka bau.

Ntangu bau kotaka bau yonso na kati ya nzadi, Jéhovah kuzyetisaka makulu ya bapusupusu na bau. Bau yantikaka na kuditekitila mpi bau bokaka nde: ‘Jéhovah kenwana sambu na bantu ya Israele. Beto tina!’ Kansi bau fwanaka dyaka ve kutina.

Na ntangu yina, Jéhovah songaka Moïse na kutandula nkawa na yandi na zulu ya Nzadi Mbwaki (tala kifwanisu). Moïse kulemfukaka mpi bibaka ya masa kuvukanaka, mpi yau kudindisaka bantu ya Egypte na bapusupusu na bau. Basoda yonso kukotaka na kati ya nzadi sambu na kulanda bana ya Israele, mpi bau kufwaka!

Kikanda ya Nzambi vandaka na kyese sambu bo gulukaka! Bantu kuyimbaka nkunga sambu na kukembisa Jéhovah. Bau vandaka kuyimba nde: ‘Jéhovah menunga mvita ya nene. Yandi medindisa bampunda ti basoda ya kikesa.’ Mpangi ya Moïse ya nkento, Miriam, bakaka ka mwa ngoma mpi bankento yonso landaka yandi ti bangoma. Bau yantikaka na kukina na kyese yonso mpi kuyimba nde: ‘Jéhovah menunga mvita ya nene. Yandi medindisa bampunda mpi basoda ya kikesa.’