Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

NDAMBU YA 2

Yantika na Mvula ya Ngolo tii Kukatuka na Kimpika ya Bana ya Israele na Egypte

Yantika na Mvula ya Ngolo tii Kukatuka na Kimpika ya Bana ya Israele na Egypte

Kaka bantu nana mpamba kugulukaka na Mvula ya Ngolo, kansi na nima, bantu kumaka mingi na ntoto. Abraham kubutukaka bamvula 352 na nima ya Mvula ya Ngolo. Nzambi kulungisaka lusilu na yandi ya kupesa yandi mwana ya bakala Isaac. Na bana zole yina Isaac butaka, Nzambi solaka Jacob.

Jacob kubutaka bana ya babakala 12 mpi bana ya bankento. Na kati na bau, bana 10 ya babakala mengaka leke na bau Joseph. Bau tekaka yandi na kimpika na Egypte. Na nima, Joseph kukumaka muntu ya nene ya insi ya Egypte. Na nsungi ya nzala, yandi mekaka bampangi na yandi sambu na kuzaba kana bau sobaka ntima na bau. Na nima ya mwa ntangu, dibuta yonso ya Jacob; bana ya Israele kwendaka na Egypte. Mambu yina kusalamaka bamvula 290 na nima ya lubutuku ya Abraham.

Na bamvula 215 yina kulandaka, bana ya Israele kuzingaka na Egypte. Na nina ya lufwa ya Joseph, bau kumaka bampika. Na nima Moïse kubutukaka, mpi Nzambi kusadilaka yandi sambu na kugulusa bantu ya Israele na Egypte. Ndambu ya ZOLE ketubila mambu yina kusalamaka na nsungi ya bamvula 857.

 

NA KITINI YAI

NKENDA YA 11

Nkongolo ya Ntete

Kana nge me mona nkongolo, nge fwete yibuka inki?

NKENDA YA 12

Nzo-zulu ya Babel

Nzambi sepeleka ve, mpi ndola yina yand ipesaka bantu kele ti bupusi na luzingu ya bantu tii bubu yai.

NKENDA YA 13

Abraham—Nduku ya Nzambi

Samb na nki Abrahami ke bikisa nzo na yandi ya kitoko mpi ke lutisa luzingu na yandi ya me bikala na kuzinga na batenta?

NKENDA YA 14

Nzambi Yunsaka Abraham

Sambu na nki Nzambi lombaka Abraham na kupesa mwana na yandi Izaki bonso kimenga?

NKENDA YA 15

Nkento ya Lot

Mambu yina yandi salaka ke pesa beto dilongi mosi ya mfunu.

NKENDA YA 16

Isaac Me Kwela Nkento ya Mbote

Inki salaka nde Rebeka kuvanda nkento ya mbote? Kitoko na yandi, to kima ya nkaka?

NKENDA YA 17

Mapasa yai Kuswaswanaka

Papa na bo, Izaki, vandaka kuzola Ezau mingi, kansi mama na bo, Rebeka, vandaka kuzola Yakobi mingi.

NKENDA YA 18

Jacob Ke Kwenda na Haran

Yakobo me kwela ntete Lea ata yandi vandaka kuzola Rashele.

NKENDA YA 19

Bana ya Jacob

Keti bo me pesaka makanda 12 ya Izraele bazina na kulanda bazina ya bana ya Yakobi 12?

NKENDA YA 20

Mambu ya Imbi Me Bwila Dina

Yonso yantikaka ti banduku ya mbi.

NKENDA YA 21

Bampangi ya Joseph Ke Teka Yandi

Inki me pusa bankaka na kati na bo na kusosa kufwa mpangi na bo?

NKENDA YA 22

Joseph Me Kota na Boloko

Bo me tinda yandi kuna, yo kele ve sambu yandi me fwa nsiku, kansi sambu yandi salaka mambu ya mbote.

NKENDA YA 23

Bandosi ya Faraon

Bangombe nsambwadi mpi banti ya masangu nsambwadi ke tendula kima mosi.

NKENDA YA 24

Joseph Kumeka Bampangi na Yandi

Inki mutindu yandi lenda zaba kana bampangi na yandi me sobaka banda na ntangu yina bo tekaka yandi bonso mpika?

NKENDA YA 25

Jacob Me Kuma na Egypte

Sambu na nki bo ke bingaka bantu ya dibuta ya Yakobo nde bantu ya Izraele kansi ya Yakobo ve?

NKENDA YA 26

Job Me Kwikama na Nzambi

Yobi me vidisa bimvwama na yandi, yandi me bela mpi bana na yandi yonso me fwa. Keti Nzambi muntu ke pesa yandi ndola?

NKENDA YA 27

Bana ya Israele Me Kuma Bampikat

Sambu na nki yandi ke songa bantu na yandi na kufwa babebe yonso ya babakala ya Izraele?

NKENDA YA 28

Moïse Me Guluka na Masa

Mama na yandi me mona mpila ya kutina nsiku ya vandaka kutuba nde bo fwete fwa babebe yonso ya bakala ya Izraele yina me butuka.

NKENDA YA 29

Moize Me Tina

Moize yindulaka nde yandi kele ya kuyilama na kugulusa bantu ya Izraele ntangu yandi vandaka ti bamvula 40, kansi yo vandaka ve mpidina.

NKENDA YA 30

Moïse na Mongo ya Horeb

Na nsadisa ya bimangu mingi, Nzambi songaka Moize nde ntangu me lunga sambu Moize kubasisa dikanda ya Izrale na Ezipte.

NKENDA YA 31

Moïse na Aaron na Nzo ya Faraon

Sambu na nki Farao ke buya kuwidikila Moize mpi kubikisa bantu ya Izraele?

NKENDA YA 32

Bandola Kumi

Nzambi pesaka Ezipte bandola 10 sambu Farao, mfumu ya Ezipte vandaka ntu-ngolo mpi buyaka kupesa bantu ya Izraele nzila ya kukwenda.

NKENDA YA 33

Kusabuka ya Nzadi Mbwaki

Moize ke kabula Nzadi-Mungwa ya Mbwaki na ngolo ya Nzambi mpi bantu ya Izraele ke sabuka na ntoto ya kuyuma.