Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 NKENDA YA 10

Mvula ya Ngolo ya Bilumbu ya Noé

Mvula ya Ngolo ya Bilumbu ya Noé

NA NGANDA ya maswa, bantu vandaka fula na kuzinga mutindu bo yikanaka. Bau vandaka kundima ve ata fyoti nde Mvula ya Ngolo tanoka. Nkutu bau yantikaka dyaka na kuseka ngolo kibeni, kansi na nima ya bilumbu, kuseka yina manaka.

Na kintulumukina, mvula yantikaka na kunoka. Mvula vandaka kunoka ngolo kibeni. Noé kudikusaka ve! Muntu lungaka dyaka ve kukota na maswa. Jéhovah kukangisaka kyelo ngolo.

Masa yantikaka na kukuma mingi na ntoto. Masa kumaka bonso banzadi ya nene. Yau yantikaka na kubwisa banti, kunata matadi ya nene mpi yau vandaka kusala makelele ya ngolo. Na mawa yonso, bantu kwendaka na bangumba. Bau kudiwaka ntantu kibeni sambu bau wilaka ve Noé mpi na mpila bau kotaka ve na maswa ntangu kyelo vandaka mekangama ntete ve!

Masa vandaka kukuma kaka mingi. Mvula nokaka bilumbu 40, mpimpa ti mwini. Masa yantikaka na kutombuka na bangumba mpi ntama mingi ve yau yonso dindaka. Mambu kusalamaka kaka mutindu Nzambi kutubaka: bantu, bambisi ya mfinda mpi ya nseke, na bitwisi yina kuvandaka na nganda ya maswa kufwaka. Kaka bantu yina vandaka na maswa kugulukaka.

Noé ti bana na yandi kutungaka maswa yina mbote. Ntangu masa yantikaka na kukuma mingi, maswa nangukaka kukonda mpasi na zulu na yau. Na nima, kilumbu mosi, mvula manaka mpi ntangu kubasikaka. Yau vandaka dikambu mosi ya nene kibeni! Ntoto kumaka nzadi mosi ya nene. Kaka maswa mpamba vandaka kumonana na kati ya masa yina.

Bakafumba ya bantu kuvandaka dyaka ve. Bau zolaka kuvanda dyaka ve na nzyunga sambu na kunyokula bantu. Bau yonso kufwaka, kumosi ti bamama na bau mpi ti bantu yankaka ya mbi. Kansi batata na bau kumaka banani?

Batata na bau vandaka ve bantu bonso beto. Bau vandaka bawanzyo yina kwisaka awa na ntoto sambu na kuzinga na nitu ya kimuntu. Ntangu Mvula kuyantikaka na kunoka, bau fwaka ve. Bau bikaka nitu ya kimuntu mpi bau vutukaka na zulu. Kansi bau vutukaka dyaka ve na dibuta ya bawanzyo ya Nzambi. Bau kumaka bawanzyo ya Satana, to bampeve ya mbi, mutindu Bible kebingaka bo.

Nzambi kutindaka mupepe mosi ya ngolo na ntoto mpi masa ya mvula yantikaka na kukulumuka. Bangonda tanu na nima, maswa vandaka na nsongi ya ngumba mosi. Bilumbu mingi na nima, bantu yina vandaka na kati ya maswa lendaka kutala na nganda mpi kumona bansongi ya bangumba. Masa vandaka kukulumuka kaka.

Noé basisaka nkwankwa na nganda ya maswa. Ndeke vandaka kukwenda kamwa ntangu mpi yau vandaka kuvutuka na maswa, sambu yau monaka ve kisika ya kuvanda. Yau vandaka kusala mutindu yina, kukwenda mpi kuvutuka na maswa.

Noé, bonso yandi vandaka kusosa na kuzaba kana yo memana, basisaka yembe. Yembe kwendaka mpi vutukaka sambu yau monaka ve kisika ya kuvanda. Noé tindaka yau dyaka, kansi mbala yai yau vutukaka na dititi ya olive. Noé tindaka diyembe sambu na mbala ya tatu, mpi na mbala yai yau vutukaka dyaka ve, sambu yau monaka kisika ya kuvanda.

Sambu na yau, Nzambi tubaka na Noé nde: ‘Basika na maswa, nge na dibuta na nge, mpi basisa bambisi yonso.’ Muna na maswa bau vandaka kuluta mvula mosi. Inki kyese bantu yina kugulukaka kuvandaka na yau ntangu bau vutukaka na ntoto ya kukauka mpi na nitu ya ngolo!