Mukanda ya Bankenda ya Bible

Sepela ti masolo 116 ya me katuka na Bible. Yo kele ya kieleka, mpasi ve na kubakisa, mpi yo kele ti bambandu ya kitoko.

Bangogo ya Luyantiku

Masolo ya kieleka ya beto me baka na mukanda ya kuluta nene na ntoto ya mvimba, Biblia, kele ti disolo ya ke yantika na lugangu ya bima yonso.

NKENDA YA 1

Nzambi Me Yantika na Kuganga

Disolo ya lugangu ya kele na mukanda ya Kuyantika kele kitoko mpi mpasi ve na kubakisa, ata sambu na bana ya fioti.

NKENDA YA 2

Kilanga ya Kitoko

Mukanda ya Kuyantika ke tuba nde Nzambi salaka kilanga ya Edeni kisika mosi ya kitoko. Nzambi ke zola nde ntoto ya mvimba kuvanda bonso kilanga yina ya kitoko.

NKENDA YA 3

Adamu na Eva

Nzambi salaka Adami ti Eva mpi tulaka bo na kilanga ya Edeni. Bo vandaka bantu ya ntete yina kwelaka.

NKENDA YA 4

Bau Me Kulama na Kilanga ya Eden

Mukanda ya Kuyantika ke songa beto mutindu paladisu ya ntete vilaka.

NKENDA YA 5

Luzingu ya Mpasi Me Yantika

Na nganda ya kilanga ya Edeni, Adami ti Eva kutanaka ti bampasi mingi. Kana bo lemfukilaka Nzambi, luzingu na bo mpi ya bana na bo zolaka kuvanda ya kiese.

NKENDA YA 6

Mwana ya Mbote na Mwana ya Imbi

Disolo ya Kaini na Abele, mutindu bo me sonikaka yo na mukanda ya Kuyantika, ke songa beto mutindu ya bantu yina beto fwete vanda mpi nki bikalulu beto fwete soba na ntwala nde yo kuma nsukinina.

NKENDA YA 7

Bakala ya Kikesa

Mbandu ya Enoki ke monisa nde beto lenda sala mambu ya mbote, ata bantu ya beto ke zinga ti bo ke sala mambu ya mbi.

NKENDA YA 8

Bakafumba ya Bantu na Ntoto

Kuyantika kapu 6 ke tela beto disolo ya bantu ya mubulu yina vandaka kuniokula bantu. Bantu yina ya mubulu, ya bo vandaka kubinga Banefilime, vandaka bana ya bawanzio ya kolamaka yina bikaka zulu mpi kwisaka kuzinga na ntoto bonso bantu.

NKENDA YA 9

Noé Ke Tunga Maswa

Noa ti dibuta na yandi gulukaka na Mvula ya Ngolo sambu bo lemfukilaka Nzambi ata bantu ya nkaka buyaka kuwa.

NKENDA YA 10

Mvula ya Ngolo ya Bilumbu ya Noé

Bantu vandaka kuseka Noa ntangu yandi vandaka kukebisa bo. Kansi bo vandaka kuseka ve ntangu masa ya mvula ya ngolo vandaka kukulumuka na ntoto! Longuka mutindu maswa ya Noa gulusaka Noa, dibuta na yandi, mpi bambisi mingi.

NKENDA YA 11

Nkongolo ya Ntete

Kana nge me mona nkongolo, nge fwete yibuka inki?

NKENDA YA 12

Nzo-zulu ya Babel

Nzambi sepeleka ve, mpi ndola yina yand ipesaka bantu kele ti bupusi na luzingu ya bantu tii bubu yai.

NKENDA YA 13

Abraham—Nduku ya Nzambi

Samb na nki Abrahami ke bikisa nzo na yandi ya kitoko mpi ke lutisa luzingu na yandi ya me bikala na kuzinga na batenta?

NKENDA YA 14

Nzambi Yunsaka Abraham

Sambu na nki Nzambi lombaka Abraham na kupesa mwana na yandi Izaki bonso kimenga?

NKENDA YA 15

Nkento ya Lot

Mambu yina yandi salaka ke pesa beto dilongi mosi ya mfunu.

NKENDA YA 16

Isaac Me Kwela Nkento ya Mbote

Inki salaka nde Rebeka kuvanda nkento ya mbote? Kitoko na yandi, to kima ya nkaka?

NKENDA YA 17

Mapasa yai Kuswaswanaka

Papa na bo, Izaki, vandaka kuzola Ezau mingi, kansi mama na bo, Rebeka, vandaka kuzola Yakobi mingi.

NKENDA YA 18

Jacob Ke Kwenda na Haran

Yakobo me kwela ntete Lea ata yandi vandaka kuzola Rashele.

NKENDA YA 19

Bana ya Jacob

Keti bo me pesaka makanda 12 ya Izraele bazina na kulanda bazina ya bana ya Yakobi 12?

NKENDA YA 20

Mambu ya Imbi Me Bwila Dina

Yonso yantikaka ti banduku ya mbi.

NKENDA YA 21

Bampangi ya Joseph Ke Teka Yandi

Inki me pusa bankaka na kati na bo na kusosa kufwa mpangi na bo?

NKENDA YA 22

Joseph Me Kota na Boloko

Bo me tinda yandi kuna, yo kele ve sambu yandi me fwa nsiku, kansi sambu yandi salaka mambu ya mbote.

NKENDA YA 23

Bandosi ya Faraon

Bangombe nsambwadi mpi banti ya masangu nsambwadi ke tendula kima mosi.

NKENDA YA 24

Joseph Kumeka Bampangi na Yandi

Inki mutindu yandi lenda zaba kana bampangi na yandi me sobaka banda na ntangu yina bo tekaka yandi bonso mpika?

NKENDA YA 25

Jacob Me Kuma na Egypte

Sambu na nki bo ke bingaka bantu ya dibuta ya Yakobo nde bantu ya Izraele kansi ya Yakobo ve?

NKENDA YA 26

Job Me Kwikama na Nzambi

Yobi me vidisa bimvwama na yandi, yandi me bela mpi bana na yandi yonso me fwa. Keti Nzambi muntu ke pesa yandi ndola?

NKENDA YA 27

Bana ya Israele Me Kuma Bampikat

Sambu na nki yandi ke songa bantu na yandi na kufwa babebe yonso ya babakala ya Izraele?

NKENDA YA 28

Moïse Me Guluka na Masa

Mama na yandi me mona mpila ya kutina nsiku ya vandaka kutuba nde bo fwete fwa babebe yonso ya bakala ya Izraele yina me butuka.

NKENDA YA 29

Moize Me Tina

Moize yindulaka nde yandi kele ya kuyilama na kugulusa bantu ya Izraele ntangu yandi vandaka ti bamvula 40, kansi yo vandaka ve mpidina.

NKENDA YA 30

Moïse na Mongo ya Horeb

Na nsadisa ya bimangu mingi, Nzambi songaka Moize nde ntangu me lunga sambu Moize kubasisa dikanda ya Izrale na Ezipte.

NKENDA YA 31

Moïse na Aaron na Nzo ya Faraon

Sambu na nki Farao ke buya kuwidikila Moize mpi kubikisa bantu ya Izraele?

NKENDA YA 32

Bandola Kumi

Nzambi pesaka Ezipte bandola 10 sambu Farao, mfumu ya Ezipte vandaka ntu-ngolo mpi buyaka kupesa bantu ya Izraele nzila ya kukwenda.

NKENDA YA 33

Kusabuka ya Nzadi Mbwaki

Moize ke kabula Nzadi-Mungwa ya Mbwaki na ngolo ya Nzambi mpi bantu ya Izraele ke sabuka na ntoto ya kuyuma.

NKENDA YA 34

Madya Yampa

Madia yai ya kuyituka ya me katuka na Nzambi ke bwa katuka na zulu.

NKENDA YA 35

Jéhovah Ke Pesa Bansiku na Yandi

Inki bansiku zole me luta Bansiku kumi?

NKENDA YA 36

Mwana Ngombe ya Wolo

Sambu na nki bantu sambilaka kiteki ya bo me sala na bima ya makutu yina bo losaka na tiya?

NKENDA YA 37

Nzo-Tenta ya Lusambu

Sanduku ya kuwakana vandaka na shambre na yo kati.

NKENDA YA 38

Bantu 12 Kwendaka Zikisa Nsi Kana

Bantu kumi tubaka diambu mosi, kansi bantu zole na kati na bo tubaka diambu ya nkaka. Bantu ya Izraele ndimaka banani?

NKENDA YA 39

Nkawa ya Aaron

Inki mutindu nti mosi ya kuyuma lenda basisa bintuntu mpi bambuma ya kutela kaka na mpimpa mosi?

NKENDA YA 40

Masa Basikaka na Ditadi

Moize bakaka kima ya yandi zolaka, kansi yandi pesaka mpi Yehowa makasi.

NKENDA YA 41

Nioka ya Kibende

Sambu na nki Nzambi tindaka banioka ya ndikila sambu na kutatika bantu ya Izraele?

NKENDA YA 42

Mpunda-Buluku ya Balaam Tubaka

Mpunda me mona kima mosi yina Balami ke mona ve.

NKENDA YA 43

Josué Me Kuma Ntwadisi

Moize kele kaka ngolo, ebuna sambu na nki Yozue me yinga yandi?

NKENDA YA 44

Bantu Zole Zikisaka Yeriko

Inki mutindu Rahabi sadisaka babakala zole, mpi yandi lombaka mpi na kusala inki?

NKENDA YA 45

Kusabuka ya Masa Yurdani

Kimangu mosi me salama ntangu banganga-nzambi me kotisa makulu na bo na masa.

NKENDA YA 46

Bibaka ya Yeriko

HInki mutindu nsinga lenda sala nde kibaka mosi kubwa ve?

NKENDA YA 47

Muyibi Mosi na Israele

Keti muntu mosi ya mbi lenda natila dikanda ya mvimba bampasi?

NKENDA YA 48

Mayele ya Bantu ya Ngiboni

Bo me kusa Yozue ti bantu ya Izraele sambu bo sala kuwakana ti bo, kasi bantu ya Izraele me zitisa lusilu na bo.

NKENDA YA 49

Ntangu Me Telama

Yehowa salaka kima mosi sambu na Yozue, kima yina yandi me salaka ntete ve.

NKENDA YA 50

Bankento Zole ya Kikesa

Baraki muntu ke twadisa basoda ya Izraele na bitumba, kansi sambu na nki Yaele me baka lukumu?

NKENDA YA 51

Luti na Naomi

Ruti ke bikisa bwala na yandi sambu na kuvanda ti Naomi mpi kusadila Yehowa.

NKENDA YA 52

Gédéon na Bantu na Yandi

Nzambi ponaka bantu ya kimvuka yai ya fioti ya basoda na nsadisa ya kumekama ya kunwa masa.

NKENDA YA 53

Lusilu ya Jefté

Lusilu na yandi ya kusadila Yehowa vandaka ti bupusi kaka na luzingu na yandi, kansi mpi na luzingu ya mwana na yandi ya nkento.

NKENDA YA 54

Samson

Inki mutindu Delila zabaka kinsweki ya ngolo ya Samsoni?

NKENDA YA 55

Mwana ya Fyoti Ke Sadila Nzambi

Nzambi ke sadila leke Samuele sambu na kupesa nsangu ya ndola na nganga-nzambi ya nene Eliya.

NKENDA YA 56

Saul—Ntotila ya Ntete ya Israele

Nzambi ponaka ntete Saule mpi na nima buyaka yandi; beto ke longuka mambu ya mfunu na mbandu ya Saule.

NKENDA YA 57

Nzambi Mesola David

Inki Nzambi monaka na Davidi yina profete Samuele monaka ve?

NKENDA YA 58

David na Goliath

Davidi me nwana ti Goliati, kaka ve ti lanse na yandi, kansi mpi ti kinwaninu mosi ya ngolo mingi kuluta.

NKENDA YA 59

David Kutinaka

Na luyantiku, Saule vandaka kuzola David, kansi na nima yandi kumaka ti kimbeni ya ngolo mpi sosaka kufwa yandi. Sambu na nki?

NKENDA YA 60

Abigail na David

Abigaile ke binga bakala na yandi zoba, ata mpidina yandi me gulusa luzingu na yandi—sambu na ntangu fioti.

NKENDA YA 61

David Me Kuma Ntotila

Davidi me monisa nde yandi me fwana na kuvanda ntotila ya Izraele na mambu yina yandi ke sala mpi ke buya kusala.

NKENDA YA 62

Mpasi na Dibuta ya David

Davidi salaka kifu mosi, mpi yandi nataka mpasi na yandi mosi mpi na dibuta na yandi na nsungi ya bamvula mingi.

NKENDA YA 63

Salomon Ntotila ya Mayele

Keti yandi ta zenga kibeni bebe yina na bitini zole?

NKENDA YA 64

Salomon Tungaka Tempelo

Ata yandi vandaka mayele mingi, bo pusaka Salomo na kusala diambu mosi ya buzoba mpi ya mbi.

NKENDA YA 65

Nkabisa ya Kimfumu

Ntangu Yeroboami me yantia kuyala, yandi me pusa bantu na kufwa nsiku ya Nzambi.

NKENDA YA 66

Jezabel—Mfumu-nkento ya Imbi

Yandi salaka yonso sambu na kubaka kima yina yandi vandaka kuzola.

NKENDA YA 67

Jozafat Me Kudipesa na Nzambi

Sambu na nki basoda ke kwenda na bitumba mpi bantu ya ke yimbaka ya kele ve ti munduki ke twadisa bo?

NKENDA YA 68

Bana zole futumukaka

Keti muntu yina me fwa lenda vutuka diaka na luzingu? Yo me salaka na ntangu ya ntama!

NKENDA 69

Kubeluka ya Naaman

Yandi bakaka kikesa mpi tubaka, ebuna kimangu mosi salamaka.

NKENDA YA 70

Jonas na Mbisi ya Nene

Yonasi me baka dilongi mosi ya mfunu na yima me tala mambu ya Yehowa ke tubaka.

NKENDA YA 71

Nzambi Me Laka Paladisu

Paladisu ya ntete vandaka ya fioti; paladisu ya mpa ta vanda na ntoto ya mvimba.

NKENDA YA 72

Nzambi Me Sadisa Ezekias

Na mpimpa mosi, wanzio mosi me fwa basoda ya Asiria 185 000.

NKENDA YA 73

Ntotila ya Mbote Mpi ya Nsuka ya Israele

Yoziasi vandaka leke kibeni ntangu yandi salaka diambu mosi ya kikesa kibeni.

NKENDA YA 74

Muntu Ke Tita Ve

Yeremia yindulaka nde yandi vandaka leke mingi sambu na kuvanda profete, kansi Nzambi zabaka mambu yina yandi lendaka kusala.

NKENDA YA 75

Bana ya Babakala Iya na Babilone

Bo nungaka ata bo vandaka ve kisika mosi ti mabuta na bo.

NKENDA YA 76

Yerusaleme Me Fwa

Sambu na nki Nzambi me bika nde bambeni ya Izraele, bantu ya Babilone, kufwa Yeruzalemi?

NKENDA YA 77

Bau Buyaka na Kufukimina Kiteki

Keti Nzambi ta gulusa baleke tatu yina ya bulemfu na furu ya tiya?

NKENDA YA 78

Bisono na Kibaka

Profete Daniele ke tendula bangogo iya ya kuyituka.

NKENDA YA 79

Daniel na Dibulu ya Bankosi

Bo zengilaka Daniele nkanu ya lufwa, kansi, keti yandi lenda kutina yo

NKENDA YA 80

Kikanda ya Nzambi Me Katuka Babilone

Ntotila Sirusi ya Persia lungisaka mbikudulu mosi ntangu yandi botulaka Babilone, mpi sesepi yandi ke lungisa mbikudulu ya nkaka.

NKENDA YA 81

Bau Ke Tula Ntima na Bau na Nzambi

Bantu ya Izraele ke fwa nsiku ya bantu sambu na kulemfukila Nzambi. Keti Nzambi ta sakumuna bo?

NKENDA YA 82

Mardochée na Esther

Ntotila-nkento Vashti vandaka kitoko, kansi ntotila Asuerisi yingisaka yandi na Estere yina kumaka ntotila-nkento ya mpa. Sambu na nki?

NKENDA YA 83

Lupangu ya Yerusaleme

Ntangu bo vandaka kutunga diaka lupangu, bantu ya vandaka kutunga vandaka ti bambele na bo ya bitumba mpi makonga na bo ya kuyilama mpimpa ti mwini.

NKENDA YA 84

Wanzyo na Nzo ya Maria

Yandi me natila Maria nsangu ya me katuka na Nzambi: Maria ta buta mwana yina ta vanda ntotila kimakulu.

NKENDA YA 85

Lubutuku ya Yezu

Sambu na nki muntu yina ta kuma ntotila na bilumbu ke kwisa me butuka na kisika bo ke disaka bambisi?

NKENDA YA 86

Bantu Kulandaka Mbwetete

Nani twadisaka bantu ya ke longukaka makwisa na nzila ya bambwetete? Mvutu lenda yitukisa nge.

NKENDA YA 87

Yezu na Kati ya Tempelo

Yandi vandaka ti kima mosi yina vandaka kuyitukisa ata bambuta yina vandaka kulonga na tempelo.

NKENDA YA 88

Yoani Ke Botika Yezu

Yoana vandaka kubotika bansumuki, kansi Yezu salaka ve disumu ata mosi. Sambu na nki Yoane botikaka yandi?

NKENDA YA 89

Yezu Ke Sukula Tempelo

Yezu monisaka zola yina salaka nde yandi wa makasi.

NKENDA YA 90

Yezu na Nkento ya Samaria

Inki mutindu masa yina Yezu ke pesa ta sala nde nkento yina kuwa diaka ve nzala ya masa?

NKENDA YA 91

Yezu Ke Longa na Ngumba

Longuka mayele ya mfunu mingi yina kele na disolo na zulu ya Ngumba.

BANKENDA YA 92

Yezu Ke Futumuna Bafwa

Na nsadisa ya ngolo ya Nzambi, Yezu tubaka bangogo zole ya pete mpi yandi futumunaka mwana ya Yairusi ya nkento.

NKENDA YA 93

Yezu Me Disa Bantu Mingi

Mutindu yandi disaka bantu mingi na mutindu ya kuyituka, Yezu monisaka inki diambu ya mfunu?

NKENDA YA 94

Yandi Ke Zolaka Bana ya Fyoti

Yezu ke longa bantumwa na yandi nde bo fwete longuka mambu mingi kaka ve na yina me tala bana ya fioti, kansi mpi na bana.

NKENDA YA 95

Mutindu ya Yezu Vandaka Longa

Kinganga ya Yezu ya muntu ya Samaria ya mbote kele mbandu mosi ya ke monisa mutindu mosi ya kulonga yina Yezu vandaka kusadila mingi.

NKENDA YA 96

Yezu Ke Belula Bambefo

Inki Yezu ke lungisa na nzila ya bimangu yonso yina yandi ke sala?

NKENDA YA 97

Yezu Ke Kwisa Bonso Ntotila

Bantu mingi ke yamba yandi, kansi bantu yonso ve kele na kiese sambu na yo.

NKENDA YA 98

Na Mongo ya Olive

Yezu ke songa bantumwa iya mambu yina ke na kusala na bilumbu na beto.

NKENDA YA 99

Madya ya Mfumu

Sambu na nki Yezu songaka balongoki na yandi na kusala nkinsi yai ya mfunu konso mvula?

NKENDA YA 100

Na Masamba ya Getesemane

Sambu na nki Yudasi ke teka Yezu na beze?

NKENDA YA 101

Bau Me Fwa Yezu

Ntangu bo ke fwa yandi na zulu ya nti ya mpasi, yandi pesaka lusilu ya ke tadila paladisu.

NKENDA YA 102

Yezu Ke Zinga

Ntangu wanzio mosi me katula ditadi na maziamu ya Yezu, basoda yina vandaka kukengila yo me yituka mambu yina bo me mona na kati.

NKENDA YA 103

Mbonana ya Yezu

Sambu na nki balongoki ya Yezu ke zaba yandi ve na nima ya lufutumuku yandi?

NKENDA YA 104

Yezu Me Vutuka na Zulu

Na ntwala ya kumata na zulu, yandi me pesa balongoki na yandi ntuma mosi ya nsuka.

NKENDA YA 105

Bau Vingilaka na Yerusaleme

Sambu na nki Yezu tiamunaka mpeve santu na zulu ya balongoki na Pantekoti?

NKENDA YA 106

Wanzyo Me Gulusa Bau

Bamfumu ya dibundu ya Bayuda me tula bantumwa na boloko sambu na kusukisa kisalu na bo ya kusamuna, kansi Nzambi vandaka ti ngindu ya nkaka.

NKENDA YA 107

Bau Me Fwa Etienne na Matadi

Ntangu bo ke fwa yandi, Etienne me sala kisambu mosi ya mbote mingi.

NKENDA YA 108

Na Nzila ya Damas

Nsemo ya nene mpi ndinga ya me katuka na zulu me soba luzingu ya Saul.

NKENDA YA 109

Ntumwa Pierre na Nzo ya Corneille

Keti Nzambi ke monaka bantu ya mpusu ya nitu to ya dikanda mosi nde bo me luta bankaka?

NKENDA YA 110

Paul Me Binga Timote

Timote bikaka nzo na bo sambu na kuvukana ti Paul na nzietelo ya kitoko ya kisalu ya kulonga.

NKENDA YA 111

Toko Yina Kubwaka na Mpongi

Eutiche lalaka mpongi ntangu Paul vandaka kusala diskure ya ntete, kansi ve na ntangu ya diskure ya zole. Diambu yina salamaka na kati-kati ya badiskure yonso zole vandaka kibeni kimangu.

NKENDA YA 112

Kitembo Dindisaka Maswa

Ntangu bo monaka bonso nde bo me suka, Paul bakaka nsangu ya katukaka na Nzambi mpi yo pesaka yandi kivuvu.

NKENDA YA 113

Paul Me Kuma na Rome

Inki mutindu Paul ke sala kisalu na yandi ya kintumwa ntangu yandi kele na boloko?

NKENDA YA 114

Nsuka ya Mambi

Sambu na nki Nzambi ta tinda basoda na yandi na bitumba na Armagedoni?

NKENDA YA 115

Paladisu Yampa na Ntoto

Na ntangu ya ntama, bantu zingaka na paladisu na ntoto, mpi yo ta salama diaka.

NKENDA YA 116

Nani Ta Baka Luzingu ya Mvula na Mvula

Keti yo me fwana na kuzaba kaka Yehowa mpi Yezu? Kana mpidina ve, yo ke lomba kusala diaka inki?

Bangyufula Sambu na Kulonguka ya Mukanda ya Bankenda ya Bible

Baverse mpi bangiufula ya bo me yidika sambu na kusadisa baleke na kubakisa mbote konso disolo ya Biblia.