Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 NGIUFULA 1

Mu Ke Nani?

Mu Ke Nani?

SA NA NKI YO KE MFUNU

Kuzaba kana nge ke nani mpi minsiku ya nge ke zitisaka ta sadisa nge na kubaka badesizio ya mbote kana nge me kutana ti mambu ya mpasi.

NGE ZOLAKA KUSALA NKI?

Yindula diambu yai: Karen me kuma na feti mosi minuta kumi me lunga ntete ve mpi yandi me wa na nima na yandi ndinga mosi ya yandi me zaba.

“Sambu na nki nge me telama ka mpidina?”

Karen me baluka sambu na kutala nduku na yandi Jessica yina me simba milangi zole ya malafu ya bo me katuka kukangula. Jessica me nata mulangi mosi tii na ntwala ya luse ya Karen mpi ke tuba nde, “Nge ke ve mwana tii bubu, nge fwe sepela fioti, mpidina ve?”

Karen ke zola kubuya, kansi Jessica ke nduku na yandi. Mpi Karen ke zola ve nde Jessica kuyindula nde yandi ke sepela ve. Diaka, Jessica ke mwana-nkento mosi ya mbote. Mpi kana yandi ke nwa malafu, yo ke tendula nde yo ke mpenza mbi ve. Karen ke kuditubila nde, ‘Yo ke ka malafu, yo ke ve bima ya ke lausaka.’

Kana nge vandaka na kisika ya Karen, nge zolaka kusala nki?

YINDULA FIOTI!

Sambu nge baka desizio ya mbote na mambu ya mutindu yai, nge fwete kudizaba. Kudizaba ya bo ke tubila awa kele mawi ya kati yina ke songa nge nani nge kele mpi nki minsiku nge ke zitisaka. Kuzaba mambu yai ta pesa nge ngolo ya kuyala luzingu na nge olie ya kubika nde bantu ya nkaka kuyala yo na kisika na nge.—1 Bakorinto 9:26, 27.

Inki mutindu nge lenda kuma ti ngolo yina? Kupesa mvutu na bangiufula yai kele mutindu ya mbote ya kuyantika.

 1 INKI KELE BIKALULU NA MU YA MBOTE?

Kuzaba makuki mpi bikalulu na nge ya mbote lenda sadisa nge na kuditudila ntima mingi.

MBANDU YA BIBLIA: Ntumwa Polo sonikaka nde: “Ata mono me zaba ve kutuba mbote, mono me konda ve nzayilu.” (2 Bakorinto 11:6) Sambu Polo zabaka Masonuku mbote, yandi bikalaka ngolo ntangu bantu ya nkaka tudilaka yandi ntembe. Yandi bikaka ve nde mambu ya mbi ya bo tubilaka yandi kulembisa yandi.—2 Bakorinto 10:10; 11:5.

KUDITADILA: Na nsi, sonika mayele to makuki mosi ya nge kele na yo.

Ntangu yai, tendula kikalulu mosi ya ngolo ya nge kele na yo. (Mu mbandu, nge ke kudibanzaka sambu na bankaka? nge ke kabaka? bo lenda tudila nge ntima? nge ke zitisaka ntangu?)

2 INKI KELE BIFU NA MU?

Kaka mutindu bo ke zabaka ngolo ya nsinga na ngolo ya kisika na yo ya pete, minsiku ya nge ke zitisaka lenda beba ngolo mpi nswalu kana nge bika nde bifu na nge kuyala luzingu na nge.

MBANDU YA BIBLIA: Polo zabaka bifu na yandi. Yandi sonikaka nde: “Na ntima na mono, mono ke monaka kiese kibeni na nsiku ya Nzambi, kansi mono ke mona na nitu na mono nsiku ya nkaka yina ke nwana ti nsiku ya mabanza na mono mpi yo ke nata mono na kimpika ya nsiku ya disumu.”—Baroma 7:22, 23.

KUDITADILA: Inki kifu nge fwete longuka na kuyala?

 3 INKI KELE BALUKANU NA MU?

Keti nge ta kota na kamio mpi kusonga shofere nde yandi baluka-baluka kisika mosi buna tii kuna esanse ta mana? Yo ta vanda buzoba mpi nge ta yonika mbongo!

Inki dilongi beto ke baka? Balukanu ta sadisa nge na kuzaba kisika nge ke kwenda na luzingu mpi yo ta tanina nge sambu nge baluka-baluka ve kisika mosi. Kele ti kisika ya nge fwete kwenda mpi kele ti pula ya ke sadisa nge na kukuma kuna.

MBANDU YA BIBLIA: Polo sonikaka nde: “Mutindu mono ke baka ntinu kele ve kukonda kikuma.” (1 Bakorinto 9:26) Na kisika ya kubika nde mambu kusalama kaka yo mosi na luzingu na yandi, Polo kuditudilaka balukanu mpi zingaka na kuwakana ti yo.—Bafilipi 3:12-14.

KUDITADILA: Na nsi, sonika balukanu tatu yina nge ta zola kulungisa na mvula ya ke kwisa.

4 INKI KELE BALUKWIKILU NA MU?

Kana nge ke kudizaba mbote, nge kele bonso nti ya kele ti misisa ya ngolo yina lenda bwa ve kana mipepe ya ngolo kubula

Kana nge kele ve ti balukwikilu, nge ta kukaka ve kubaka badesizio. Bonso lungwenia, nge ta sobaka mukubu sambu nge vanda bonso banduku na nge—diambu yina ke monisa pwelele nde nge me zaba ve kana nge ke nani.

Kansi, kana mambu ya nge ke sala me simbama na balukwikilu na nge, nge ta bikala mutindu nge kele—ata bantu ya nkaka ke sala nki mambu.

MBANDU YA BIBLIA: Ntangu profete Daniele vandaka ntete leke, yandi “bakaka lukanu na ntima na yandi” nde yandi ta zitisa bansiku ya Nzambi, ata yandi vandaka ve kisika mosi ti dibuta na yandi. (Daniele 1:8) Yo yina, yandi sobaka ve ata fioti. Daniele zingaka na kuwakana ti balukwikilu na yandi.

KUDITADILA: Inki kele balukwikilu na nge? Mu mbandu: Keti nge ke kwikilaka na Nzambi? Kana ee, sambu na nki? Inki banzikisa ke ndimisaka nge nde yandi kele?

Keti nge ke kwikilaka nde minsiku ya Nzambi ya bikalulu ya mbote kele sambu na mambote na nge? Kana ee, sambu na nki?

Na nsuka, nge ta zola kuvanda bonso nki—bonso ka lutiti yina ka mupepe ke nataka ndambu na ndambu to bonso nti yina ke nikanaka ve ata mipepe ya ngolo kubula yo? Zaba mbote-mbote kana nge kele nani, ebuna nge ta kuma bonso nti yina. Yo ta sadisa nge mpi na kupesa mvutu na ngiufula yai, Mu ke nani?