Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 NGIUFULA 6

Inki Mutindu Mu Lenda Nwana ti Bupusi ya Banduku?

Inki Mutindu Mu Lenda Nwana ti Bupusi ya Banduku?

SA NA NKI YO KE MFUNU

Kana nge me zaba minsiku ya nge ke zitisaka, nge ta yala luzingu na nge, olie ya kubika nde bantu ya nkaka kuyala yo.

NGE ZOLAKA KUSALA NKI?

Yindula diambu yai: Ntangu bana zole ya klase na bo ke kuma pene-pene, ntima ya Brian me pasuka. Na mposo yai, bo mekaka dezia kupusa yandi na kunwa makaya mbala zole. Yai mbala ya tatu ya bo ke sala yo.

Mwana-bakala ya ntete ke tuba nde:

“Nge ke diaka ka nge mosi? Kwisa mu songa nge na nduku mosi.”

Yandi ke niata ngogo “nduku,” ke basisa kima mosi na poshi na yandi, mpi ke tandudila Brian diboko.

Brian ke mona dikaya na diboko ya mwana-bakala yina. Mpasi na ntima ya Brian me kuma diaka ngolo.

Brian ke tuba nde: “Pardo, mu songaka nge dezia nde mu ta nwa ve . . .”

Ya zole me zenga yandi ndinga nde: “Kuvanda ve yuma!”

Brian ke baka kikesa mpi ke tuba nde, “Mu ke ve yuma!”

Mwana-bakala ya zole me tula maboko na yandi na dipeka ya Brian. Yandi ke tuba na mawete yonso nde, “Yo ta sala kima ve, baka yo.”

Mwana-bakala ya ntete me nata dikaya pene-pene ya luse ya Brian mpi ke yika na ndinga ya nsi nde: “Beto ta songa ve ata muntu mosi. Muntu mosi ve ta zaba yo.”

Kana nge vandaka Brian, nge zolaka kusala nki?

 YINDULA FIOTI!

Keti banduku ya Brian yindulaka kibeni mambu yina bo vandaka kusala? Keti bo bakaka badesizio na bo mosi? Mpenza ve. Na kutuba ya mbote, bo bwaka na bupusi ya bantu ya nkaka. Bo ke zolaka nde bantu kundima bo, yo yina bo ke bikilaka bankaka nzila ya kuyidika mambu yina bo ke sala.

Kana nge kutanaka ti diambu ya mutindu mosi, keti nge zolaka kusala mambu na mutindu ya nkaka mpi kunwana ti bupusi ya banduku?

 1. YINDULA NA NTWALA

  Biblia ke tuba nde: “Muntu ya mayele ke monaka kigonsa mpi ke bumbanaka, kansi bantu yina me konda mayele ke kwendaka kaka na ntwala mpi bo ke kutanaka ti bampasi.”—Bingana 22:3.

  Mbala mingi, nge lenda mona mavwanga na ntwala. Mu mbandu, yindula nde nge me mona kimvuka ya bana ya klase na beno ke kwisa na ntwala na nge, mpi bo ke nwa makaya. Kana nge yindula na ntwala, nge ta zaba mambu ya nge fwete sala.

 2. YINDULA

  Biblia ke tuba nde: “Beno vanda ti kansansa ya mbote.”—1 Piere 3:16.

  Kudiyula, ‘Inki mutindu mu ta kudiwa na nima kana mu landa kimvuka ya bantu?’ Ya kieleka, banduku na nge ta ndima nge sambu na ntangu fioti. Kansi nki mutindu nge ta kudiwa na nima? Keti nge ke zola kubebisa lukumu na nge kaka sambu na kusepedisa bana ya klase na beno?—Kubasika 23:2.

 3. BAKA LUKANU

  Biblia ke tuba nde: “Muntu ya mayele kele ngangu.”—Bingana 14:16.

  Nsuka-nsuka, yo ke lombaka beto sala nsola mpi beto zinga ti malanda na yo. Biblia ke tubila bantu bonso Yozefi, Yobi, mpi Yezu, yina salaka bansola ya mbote. Yo ke tubila mpi Kaini, Ezau, ti Yudasi, yina salaka bansola ya mbi. Nge ta sala nki?

Biblia ke tuba nde: “Sala mambu ti kwikama.” (Nkunga 37:3) Kana nge me yindulaka dezia malanda mpi nge me yidika mabanza na nge, yo lenda vanda pete kibeni na kutuba desizio na nge mpi yo ta natila nge mambote.

Kudiyangisa ve—yo ke lomba ve nde nge sadila banduku na nge diskure. Kutuba kaka na kikesa yonso nde VE lenda fwana. To sambu na kumonisa nde nge ta soba ve ata fioti lukanu na nge, nge lenda tuba nde:

 • “Mu ta sala yo ve!”

 • “Mu ke salaka ve mambu yina!”

 • “Beno yambula, beno me zaba mu mbote!”

Kima ya mfunu kele kupesa mvutu nswalu mpi ti kikesa. Kana nge sala yo, nge lenda yituka mutindu banduku na nge ta yambula nswalu!

 KANA BO KE VWEZA NGE

Kana nge bwa na bupusi ya banduku, nge ta kuma bonso robo yina bo ke yala

Ebuna kana banduku na nge ke seka nge? Kana bo ke tuba nde, “Inki me bwa—nge ke kiyungu?” Nge fwete bakisa nde masokisa yai kele bupusi ya mbi ya banduku. Nki nge lenda sala? Nge kele ti bansola kiteso ya zole.

 • Nge lenda ndima mambu ya bo me tuba. (“Beno ke ti raison, mu ke wa boma!” Na nima, tuba na bunkufi kikuma ya nge ke pusa nge na kubuya.)

 • Nge lenda vutudila bo balon. Songa bo sa na nki nge me buya, mpi na nima sadisa banduku na nge na kuyindula mbote. (“Beno ke nwaka makaya? Mu vandaka kuyindula nde beno ke bantu ya mayele!”)

Kana banduku na nge ke landa kusosila nge, kwenda ka nge! Kuvila ve, kana nge bikala pana, bo ta landa kaka kupusa nge. Kana nge kwenda, nge ta songa bo nde nge ke buya nde bantu ya nkaka kupusa nge na kusoba minsiku ya nge ke zitisaka.

Na kutuba ya masonga, nge lenda tina ve bupusi ya banduku. Kansi nge lenda pona mambu yina nge ke zola kusala, nge lenda pesa dibanza na nge, mpi kukangama na desizio na nge. Na nsuka, nge muntu fwete pona!—Yozue 24:15.