Mutindu Bo Ke Sadilaka Makabu na Nge

Kisalu ya Bambangi ya Yehowa me simbama na makabu ya luzolo ya mbote. Tala mutindu bo ke sadilaka makabu yina sambu na kusadisa bantu na ntoto ya mvimba.

KUBASISA

Kubasisa Mukanda ya Kuluta Mfunu

Kubalula, kubasisa na bapapie, mpi kuvukisa Mbalu ya Nsi-Ntoto ya Mpa ke lombaka mambu mingi.

Bansangu ya Kutudila Ntima mpi ya Ke Kumisaka Lukwikilu Ngolo

Kitini Bansangu ya kele na jw.org ke sadisaka beto na kuzaba mambu yina ke kumina bampangi na beto na ntoto ya mvimba. Inki mutindu bo ke yidikaka masolo ya ke pesaka beto bansangu yango?

Bankunga Yina Ke Pusaka Beto Pene-Pene ti Nzambi

Na kati ya bankunga nkaka, inki nkunga nge ke zolaka mingi? Nge me sosaka dezia kuzaba mutindu bo salaka yo?

Bambuma ya Fioti-Fioti Ke Soba Luzingu ya Bantu

Beto ke basisaka mikanda na bisono ya bifwa-meso mpi beto ke longaka bantu mutindu ya kutanga bisono ya bifwa-meso.

Biblioteke ya Nge Lenda Simba

Bantu me monaka nde aplikasio JW Library kele aplikasio mosi ya “mpamba-mpamba ve.” Tala mambu yina yo ke lombaka sambu na kusala nde yo landa kusala mbote mpi yo kuma diaka mbote mingi.

Shene JW na Satelite Ke Kuma tii na Bisika Yina Internet Kele Ve

Inki mutindu bampangi na beto na Afrika ke landaka JW Télédiffusion ata bo kele ve ti Internet?

Ka-Apareyi Mosi ya Ke Pesa Madia ya Kimpeve

Ntangu yai, Bambangi ya Yehowa mingi lenda baka mikanda yina bo lenda tanga na ba-apareyi ata Internet kele ve.

KISALU YA KUTUNGA MPI KUYIDIKA

Babiro ya Ke Salaka Kisalu ya Kubalula Mikanda mpi Bavideo Yina Ke Natilaka Bantu Mingi Mambote

Tala mutindu kunata kimvuka ya bampangi yina ke salaka kisalu ya kubalula na bwala yina bantu ke tubaka ndinga ya bo ke balulaka ke sadisaka bo na kukuma kubalula diaka mbote kuluta.

Kisalu ya Kutunga Yina Salamaka na Ntwala nde Maladi ya Coronavirus Kupanzana na Ntoto ya Mvimba

Beto yidikaka mambu sambu na kutunga to kuyidika bisika ya lusambu kuluta 2,700 na mvula ya kisalu 2020. Maladi ya coronavirus panzanaka na ntoto, inki mutindu mambu ya beto yidikaka salamaka?

KUTWADISA

Kunwanina Kimpwanza na Mambu ya Lusambu na Babwala Yina Bantu Ke Landaka Bikalulu ya Babwala na Bo

Ntangu bambeni ke nwanisa Bambangi ya Yehowa sambu na nswa na bo ya kusambila Yehowa na kimpwanza yonso, bampangi na beto ke sala mambu sambu na kusadisa bo.

Mbongo ya Zulu Ke Fikaka Dibulu ya Mbongo Yina Me Konda

Inki mutindu bisalu na beto ke salamaka na bansi yina ke vandaka ve ti mbongo ya kufwana?

KUSAMUNA MPI KULONGA

Lukutakanu ya Distrike na Televizio mpi na Radio

Bo tulaka lukutakanu ya distrike 2020 na Internet, kansi bampangi mingi na Malawi mpi na Mozambique ke vandaka ve ti makuki ya kusadila Internet. Kansi inki mutindu bo landaka lukutakanu yina ya distrike?

Bamisionere “Tii na Kisika ya Kuluta Ntama ya Ntoto”

Na ntoto ya mvimba, beto kele ti bamisionere kuluta 3 000 ya ke sadilaka Yehowa na teritware. Inki mutindu bo ke lungisa bampusa na bo?

Lukanu ya Nzo-Nkanda ya Gileadi

Nzo-nkanda mosi ya mfunu mingi ke salamaka na New York, kansi bana ya nzo-nkanda ke katukaka na bisika yonso na ntoto. Inki mutindu bana ya nzo-nkanda ke kumaka na nzo-nkanda yango?

Kisalu ya Kusala Bavideo ya Lukutakanu ya Distrike ya 2020 “Beno Vanda Ntangu Yonso na Kiese”!

Inki mambu yo ke lombaka kusala sambu na kusala bavideo ya beto ke talaka na balukutakanu na beto ya distrike?

Kisalu ya Kubalula Badiskure ya Lukutakanu ya Distrike ya 2020 “Beno Vanda Ntangu Yonso na Kiese”!

Inki mutindu bo balulaka nswalu badiskure, badrame, mpi bankunga na bandinga kuluta 500?

Balukutakanu ya Dibundu na Nzila ya Video

Inki mutindu organizasio me sadisa mabundu na kuzwa aplikasio Zoom, aplikasio mosi ya mbote mpi yina bampangi lenda sadila sambu na kusala balukutakanu na nzila ya video na lutaninu yonso?

LUSADISU NA BISUMBULA

Kisalu ya Kusadisa Bantu Yina Me Bwila Mpasi na 2021—Beto Yambulaka Ve Bampangi na Beto

Na 2021, bampangi ya bansi ya nkaka vandaka ti mfunu ya lusadisu na ntwala ya maladi ya COVID-19 mpi ya bisumbula ya nkaka ya nene ya lugangu.

Kusadisa Bantu Yina Me Bwila Mpasi na Ntoto ya Mvimba na Ntangu Maladi Me Panzana na Ntoto

Bikesa ya beto salaka sambu na kusadisa bantu ntangu COVID-19 panzanaka na ntoto ya mvimba me yitukisa bampangi mpi bantu yina kele ve Bambangi ya Yehowa.

Kusadisa Bampangi Yina Me Bwila Mpasi

Na mvula ya kisalu 2020, maladi ya coronavirus mpi bisumbula ya lugangu bwilaka bampangi na beto mingi kibeni. Inki beto salaka sambu na kusadisa bo?

Kisalu ya Kusadisa Bantu Yina Me Bwila Mpasi na 2021—Beto Yambulaka Ve Bampangi na Beto

Na 2021, bampangi ya bansi ya nkaka vandaka ti mfunu ya lusadisu na ntwala ya maladi ya COVID-19 mpi ya bisumbula ya nkaka ya nene ya lugangu.

Bansangu ya Kutudila Ntima mpi ya Ke Kumisaka Lukwikilu Ngolo

Kitini Bansangu ya kele na jw.org ke sadisaka beto na kuzaba mambu yina ke kumina bampangi na beto na ntoto ya mvimba. Inki mutindu bo ke yidikaka masolo ya ke pesaka beto bansangu yango?

Bankunga Yina Ke Pusaka Beto Pene-Pene ti Nzambi

Na kati ya bankunga nkaka, inki nkunga nge ke zolaka mingi? Nge me sosaka dezia kuzaba mutindu bo salaka yo?

Bambuma ya Fioti-Fioti Ke Soba Luzingu ya Bantu

Beto ke basisaka mikanda na bisono ya bifwa-meso mpi beto ke longaka bantu mutindu ya kutanga bisono ya bifwa-meso.

Biblioteke ya Nge Lenda Simba

Bantu me monaka nde aplikasio JW Library kele aplikasio mosi ya “mpamba-mpamba ve.” Tala mambu yina yo ke lombaka sambu na kusala nde yo landa kusala mbote mpi yo kuma diaka mbote mingi.

Lukutakanu ya Distrike na Televizio mpi na Radio

Bo tulaka lukutakanu ya distrike 2020 na Internet, kansi bampangi mingi na Malawi mpi na Mozambique ke vandaka ve ti makuki ya kusadila Internet. Kansi inki mutindu bo landaka lukutakanu yina ya distrike?

Kusadisa Bantu Yina Me Bwila Mpasi na Ntoto ya Mvimba na Ntangu Maladi Me Panzana na Ntoto

Bikesa ya beto salaka sambu na kusadisa bantu ntangu COVID-19 panzanaka na ntoto ya mvimba me yitukisa bampangi mpi bantu yina kele ve Bambangi ya Yehowa.

Bamisionere “Tii na Kisika ya Kuluta Ntama ya Ntoto”

Na ntoto ya mvimba, beto kele ti bamisionere kuluta 3 000 ya ke sadilaka Yehowa na teritware. Inki mutindu bo ke lungisa bampusa na bo?

Kunwanina Kimpwanza na Mambu ya Lusambu na Babwala Yina Bantu Ke Landaka Bikalulu ya Babwala na Bo

Ntangu bambeni ke nwanisa Bambangi ya Yehowa sambu na nswa na bo ya kusambila Yehowa na kimpwanza yonso, bampangi na beto ke sala mambu sambu na kusadisa bo.

Shene JW na Satelite Ke Kuma tii na Bisika Yina Internet Kele Ve

Inki mutindu bampangi na beto na Afrika ke landaka JW Télédiffusion ata bo kele ve ti Internet?

Babiro ya Ke Salaka Kisalu ya Kubalula Mikanda mpi Bavideo Yina Ke Natilaka Bantu Mingi Mambote

Tala mutindu kunata kimvuka ya bampangi yina ke salaka kisalu ya kubalula na bwala yina bantu ke tubaka ndinga ya bo ke balulaka ke sadisaka bo na kukuma kubalula diaka mbote kuluta.

Kusadisa Bampangi Yina Me Bwila Mpasi

Na mvula ya kisalu 2020, maladi ya coronavirus mpi bisumbula ya lugangu bwilaka bampangi na beto mingi kibeni. Inki beto salaka sambu na kusadisa bo?

Kubasisa Mukanda ya Kuluta Mfunu

Kubalula, kubasisa na bapapie, mpi kuvukisa Mbalu ya Nsi-Ntoto ya Mpa ke lombaka mambu mingi.

Lukanu ya Nzo-Nkanda ya Gileadi

Nzo-nkanda mosi ya mfunu mingi ke salamaka na New York, kansi bana ya nzo-nkanda ke katukaka na bisika yonso na ntoto. Inki mutindu bana ya nzo-nkanda ke kumaka na nzo-nkanda yango?

Kisalu ya Kutunga Yina Salamaka na Ntwala nde Maladi ya Coronavirus Kupanzana na Ntoto ya Mvimba

Beto yidikaka mambu sambu na kutunga to kuyidika bisika ya lusambu kuluta 2,700 na mvula ya kisalu 2020. Maladi ya coronavirus panzanaka na ntoto, inki mutindu mambu ya beto yidikaka salamaka?

Mbongo ya Zulu Ke Fikaka Dibulu ya Mbongo Yina Me Konda

Inki mutindu bisalu na beto ke salamaka na bansi yina ke vandaka ve ti mbongo ya kufwana?

Ka-Apareyi Mosi ya Ke Pesa Madia ya Kimpeve

Ntangu yai, Bambangi ya Yehowa mingi lenda baka mikanda yina bo lenda tanga na ba-apareyi ata Internet kele ve.

Kisalu ya Kusala Bavideo ya Lukutakanu ya Distrike ya 2020 “Beno Vanda Ntangu Yonso na Kiese”!

Inki mambu yo ke lombaka kusala sambu na kusala bavideo ya beto ke talaka na balukutakanu na beto ya distrike?

Kisalu ya Kubalula Badiskure ya Lukutakanu ya Distrike ya 2020 “Beno Vanda Ntangu Yonso na Kiese”!

Inki mutindu bo balulaka nswalu badiskure, badrame, mpi bankunga na bandinga kuluta 500?

Balukutakanu ya Dibundu na Nzila ya Video

Inki mutindu organizasio me sadisa mabundu na kuzwa aplikasio Zoom, aplikasio mosi ya mbote mpi yina bampangi lenda sadila sambu na kusala balukutakanu na nzila ya video na lutaninu yonso?

Mawa, ngogo mosi ve me fwanana na mambu ya nge ke sosa.