Masolo mpi Bavideo

Na kitini yai, beto ke tubila masolo ya mutindu na mutindu mpi masolo mingi yina beto me basikaka na lutiti ya luyantiku ya jw.org. Masolo mpi bavideo yai ke sadisa nge na kusadila mayele yina kele na Biblia sambu na kukumisa lukwikilu na nge ya ngolo.

BENO LANDA KUKENGILA!

Bantu Ke Bebisa Ntoto—Inki Biblia Ke Tuba?

Verse mosi ya Biblia ke tubila mambu tatu ya ke bebisa ntoto

BENO LANDA KUKENGILA!

Bima Ke Mata Ntalu na Ntoto ya Mvimba—Inki Biblia Ke Tuba?

Sambu na nki mambu ya mbongo ke soba mpamba-mpamba? Inki mutindu Biblia lenda sadisa nge?

BENO LANDA KUKENGILA!

Inki Biblia Ke Tuba na Yina Me Tala Kufwa Bantu na Masasi na Nzo-Nkanda?

Sambu na nki mambu ya mpasi ya mutindu yai ke salama? Keti kilumbu kele mubulu ya mutindu yai ta mana?

BENO LANDA KUKENGILA!

Bitumba ya Ukraine Me Nata Diaka Nzala ya Ngolo na Ntoto ya Mvimba

Biblia tubilaka na ntwala mpasi ya madia na ntoto ya mvimba. Kansi yo ke pesaka beto mpi kivuvu mpi bandongisila ya mfunu yina ke sadisaka beto na kukanga ntima na bampasi banda bubu yai.

BENO LANDA KUKENGILA!

Bamilio 6 ya Bantu Me Fwa na Maladi ya Coronavirus—Inki Biblia Ke Tuba?

Biblia tubilaka na ntwala bipupa ya ngolo, ke pesa bantu kikesa sambu na kukangila yo ntima, mpi ke tubila luyalu yina ta katula yo kimakulu.

Inki Mambu Biblia Tubaka na Ntwala Sambu na Kunikana ya Ngolo ya Ntoto?

Tadila bakunikana ya ntoto ya ngolo yina me salama ntama mingi ve mpi mutindu bambikudulu ya Biblia ke sadisa beto na kuzaba mambu yina ta salama ntama mingi ve na bilumbu ke kwisa.

Keti Baluyalu Ta Yambulaka Muyibi?

Tala bikuma tatu ya fwete pusa beto na kutula ntima na luyalu mosi mpamba yina ta yibaka ve ata fioti.

BENO KANGULA MESO!

Inki Biblia Ke Tuba na Yina Me Tala Kusambila Biteki?

Keti Nzambi ke sepelaka kana beto ke sadila bifwanisu to biteki na lusambu na beto?

BENO LANDA KUKENGILA!

Dibundu mpi Bitumba na Ukraine—Inki Biblia Ke Tuba?

Bantwadisi ya mabundu ya bansi zole yina ke nwana bitumba ke sadila kiyeka na bo na mutindu yina ke wakana ve ti mambu yina Yezu longaka balongoki na yandi na kusala to na kusala ve.

BENO LANDA KUKENGILA!

Kutina Insi—Bamilio ya Bantu Ke Tina Insi Ukraine

Biblia ke tubila mambu yina ke salaka kibeni nde bantu kutina bansi na bo mpi mambu yina Nzambi ta sala sambu na kumanisa mambu yai.

Keti Biblia Lenda Sadisa Nge na Kukatuka na Kimpika ya Bima Yina Ke Lawusaka?

Bitambi iya ya Biblia ke tubila yina ke sadisaka na kukatuka na kimpika ya bima yina ke lawusaka.

Climat ya Ke Soba mpi Luzingu na Beto na Bilumbu Ke Kwisa—Biblia Ke Tuba Inki Sambu na Yo?

Keti Muntu Yina Me Salaka Beto ke tudilaka ntoto mpi bantu yina ke zingaka na kati dikebi?

Keti Luzingu Ta Vutuka Diaka Mpila Yo Vandaka? Mutindu Biblia Lenda Sadisa Beto na Nsi-Ntoto Yina Kipupa Me Soba

Minsiku ya Biblia sambanu yina lenda sadisa beto na kuvanda ti bangindu ya mbote na yina me tala mutindu luzingu ta vanda na bilumbu ke kwisa mpi na kunwana ti konso mambu yina ta salama.

Keti Dibundu Fwete Kota na Mambu ya Politiki?

Na ntoto ya mvimba, bantu mingi yina ke tubaka nde bo kele balongoki ya Yezu Kristu ke kudikotisaka mingi na mambu ya politiki. Keti bo fwete kudikotisa?

Keti Bantu Yonso Lenda Vanda Kiteso Mosi na Mambu ya Mbongo?

Kele ti luyalu mosi yina lenda twadisa mambu ya nsi-ntoto na mutindu ya kukuka, yina lenda manisa kinsukami mpi bampasi ya mbongo kimakulu.

Mipepe mpi Bamvula ya Ngolo—Keti Biblia Lenda Sadisa Nge na Kukanga Ntima?

Bandongisila na yo ya mbote lenda sadisa nge na ntwala bisumbula ya ngolo ya mupepe kusalama, ntangu yo me salaka mpi na nima na yo.

Keti Kilumbu Kele Terorizme Ta Mana?

Na ntwala nde boma mpi mubulu kumana, Biblia ke siamisa bantu na kusala mambu zole yina lenda sadisa bo na kunwana kana terorizme me bebisa luzingu na bo.

Keti Bansiku ya Biblia na Yina Me Tala Mambu ya Mbote mpi ya Mbi Me Manaka Ngala?

Beto tadila bikuma zole ya ke monisa nde bansiku ya Nzambi ya kele na Biblia kele mfunu.

Kivuvu ya Kieleka Sambu na Bilumbu ya Ke Kwisa

Inki mambu ya Biblia me tubaka nde yo ta salama ya kele ve bonso yina bantu me tubaka nde yo ta salama mpi yina bo me tubaka nde bo ta sala?

Inki Nge Fwete Sala Kana Kipupa Me Yantika?

Inki mutindu nge lenda kanga ntima na mawi mpi na kimpeve kana kipupa me yantika mpi yo ke ti bupusi na luzingu na nge?

Biblia Mbalula ya Nsi-Ntoto ya Mpa Yina Bo Me Tomisa Me Basika na Ki-Espaniole

Inki mutindu bantu yina me balula Biblia me balula Biblia yina ngogo mosi lenda vanda ti bantendula mingi sambu na bantu yina ta tanga yo?

Mutindu ya Kuzinga ti Mbongo Fioti

Mambu ya mbongo lenda beba kukonda kukana mpi diambu yai lenda sala nde nge kuma ti basusi, bandongisila ya mayele yina kele na Biblia lenda sadisa nge na kuzinga ti mbongo fioti.

Lusadisu Sambu na Bantu Yina Bo Ke Niokulaka na Nzo

Zaba nde yo kele ve foti na nge mpi nde nge kele ve nge mosi.

Na Ntangu ya Ntama, Nki Bima Bo Vandaka Kusadila Sambu na Kutula Bakashe?

Sambu na nki bakashe yina bo vandaka kusadila na ntangu ya ntama kele mfunu mingi mpi nki mutindu bantotila mpi bamfumu vandaka kusadila yo?

Keti Mutindu Biblia Ke Tubilaka Disolo ya Bayuda Yina Vandaka na Kimpika na Babilone Kele Kieleka?

Keti mikanda ya nsi-ntoto ke ndimisa mambu yina Nzambi tubaka na yina me tala luzingu ya Bayuda yina vandaka na kimpika na Babilone?

Nzambi Me Pesaka Banda Ntama Bansiku ya Me Tala Bunkete

Dikanda ya ntama ya Izraele bakaka mambote sambu bo vandaka kuzitisa bansiku yina Nzambi pesaka na ntwala na yina me tala bunkete.

Bima yina Bantu Me Bikisaka Ke Ndimisa nde Ntotila Davidi Zingaka Kibeni

Bantu ya nkaka ke tubaka nde Davidi vandaka ve muntu ya kieleka, yandi zingaka ve; bantu me gangaka disolo na yandi ya kuganga. Inki bima bantu yina ke longukaka bantu yina zingaka na ntangu ya ntama me monaka?

Manaka ya Lutangu ya Biblia

Keti nge ke sosa manaka sambu na kutanga Biblia konso kilumbu? Keti nge ke sosa manaka yina ta sadisa nge na kutanga Biblia ya mvimba na mvula mosi? Keti nge ke sosa manaka yina ta sadisa nge na kuyantika kutanga Biblia? Manaka yai ta sadisa nge.

Bo Bakaka Biblia na Valere

William Tyndale ti Michel Servet kele na kati ya bantu yina tulaka luzingu na bo na kigonsa sambu na kunwanina kieleka yina kele na Biblia ata bantu vandaka kuniokula bo mpi kusosa kufwa bo.

Bo Bakaka Biblia na Valere​—Kitini na Yo (William Tyndale)

Kisalu na yandi monisaka pwelele nde yandi vandaka kuzola Biblia mingi. Beto ke bakilaka kisalu na yandi mambote tii bubu.

Mawa, ngogo mosi ve me fwanana na mambu ya nge ke sosa.