Bampangi yina kwendaka na lukutakanu ya distrike na Malawi me vukana na nkokila sambu na kutala JW Télédiffusion

MUKANDA YA LUKUTAKANU LUZINGU MPI KISALU YA BUKRISTU Novembri 2019

Mbandu ya Disolo ti Muntu

Mbandu ya masolo ya ke tubila lukanu ya luzingu mpi mambu yina Nzambi me silaka sambu na bilumbu ke kwisa.

BIMVWAMA YA NDINGA YA NZAMBI

Beno Zola Ve Nsi-Ntoto mpi Bima Yina Kele na Nsi-Ntoto

Inki ta sadisa beto sambu nsi-ntoto mpi mambu na yo ya ke katulaka bantu dikebi kukanga beto ve nzila ya kukwenda pene-pene ya Yehowa?

ZINGA MUTINDU BAKRISTU FWETE ZINGA

Buya Bupusi ya Nsi-Ntoto Ntangu Nge Ke Yidika Feti ya Makwela

Inki minsiku ya Biblia lenda sadisa bakala ti nkento yina ke zola kukwelana na kuyidika feti na bo ya makwela na mutindu yina ta sadisa bo na kuvanda ti kansansa ya bunkete mpi na kuwa ve mpasi na nima?

BIMVWAMA YA NDINGA YA NZAMBI

Beto Fwete Nwana Sambu na Kubikala na Kieleka

Inki mutindu beto ke ‘nwanaka ngolo kibeni sambu na lukwikilu’?

BIMVWAMA YA NDINGA YA NZAMBI

“Mono Me Zaba Bisalu na Nge”

Yezu ke zabaka mambu yonso yina ke salamaka na mabundu mpi kele ti kiyeka na bimvuka yonso ya bankuluntu.

ZINGA MUTINDU BAKRISTU FWETE ZINGA

Yehowa Me Zaba Bampusa na Beto

Sambu na nki konso lukutakanu ya distrike ke vandaka kima yina beto ke vandaka na yo mfunu? Inki ke salaka nde balukutakanu ya kati-kati ya mposo kupesa beto kikesa mpi kulungisa bampusa na beto?

BIMVWAMA YA NDINGA YA NZAMBI

Bantu Iya ya Ke Tambusa Bampunda

Bubu yai beto ke mona bantu iya ya ke tambusaka bampunda ya kifwani yina mukanda ya Kusonga ke tubila. Konso muntu ya ke tambusa mpunda ke monisa inki?

ZINGA MUTINDU BAKRISTU FWETE ZINGA

Yehowa Ke Zolaka Muntu Yina Ke Pesaka na Kiese

Inki mutindu beto lenda pesa makabu ya luzolo ya mbote sambu na kupesa maboko na kisalu ya Bambangi ya Yehowa yina ke salaka na kisika beto ke zingaka to na ntoto ya mvimba?